/ Forside/ Interesser / Andre interesser / Religion / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Religion
#NavnPoint
mblm 1770
summer 1170
ans 1142
JanneP 1010
e.p. 880
Rellom 850
Teil 728
refi 645
o.v.n. 630
10  molokyle 587
Blev Jesus stangfæstet?
Fra : Ove
Vist : 605 gange
100 point
Dato : 26-08-01 13:11

Man læser i det nye testamente at Jesus blev korsfæstet, men jeg mener at det er Jehovas Vidner, der siger at han blev stangfæstet. Dette udtryk kan jeg ikke finde på nettet eller i noget leksikon. Er der nogen der kan fortælle mig hvornår man brugte denne metode, eller om den i det hele taget er blevet brugt.
Mvh Ove.

 
 
Accepteret svar
Fra : Nyhedsbruger

Modtaget 110 point
Dato : 26-08-01 12:38


Ove skrev i meddelelsen ...
>Man læser i det nye testamente at Jesus blev korsfæstet, men jeg mener
>at det er Jehovas Vidner, der siger at han blev stangfæstet.

De kalder det pælfæfted, efter det græske ord" stauros".


Her skal du være opmærksom på at et kors også er en pæl. Den er blot
forsyned med en tværbom. Det er blevet mig fortalt at der er historiske
kilder der bekræftiger at romerne brugte kors til deres henrettelser.
Der er sikkert også nogle der er blevet henrettet blot på en pæl uden
tværbom. Rent praktisk tror jeg dog at det er mere vanskeligt at udføre.

Hilsen Claus.


Godkendelse af svar
Fra : Ove


Dato : 26-08-01 14:19

Tak for svaret Claus. Det er vel derfor at jeg ikke kunne finde ud af det, altså en forkert betegnelse. Så kan jeg gå videre på nettet og få det uddybet. Det var en fin hjælp. tak skal du have (plus pointene).
Mvh. Ove
                        

Kommentar
Fra : summer


Dato : 29-08-01 19:42

Selv om dit spørgsmål er besvaret, har jeg lidt her. Det er ganske rigtigt Jehovas Vidner, som siger at Jesus blev hængt op på en pæl. Det står i deres "Hellige Skrifter"
som ikke er at forveksle med Bibelen, selv om Vidnerne gerne ser at folk tror det, når de går fra dør til dør. Som kristen må vi tro, at Bibelen er sand, ja der står endda, at den/dem som lægger noget til, eller trækker noget fra (altså ændrer noget) det der er skrevet om i Bibelen vil gå fortabt. Derfor er det en alvorlig sag for Jehovas Vidner, at postulere at deres "Hellige Skrifter"= Bibelen. Jeg har studeret deres "bibel" og jeg må sige dig, at følger man J.V. lære, kan man ikke kalde sig kristen. Deres skrifter og lære afviger på mange måder fra den kristne: De tror ikke på en Treening Gud: Gud Fader, Gud Jesus og Gud Helligånd. De skriver Jesus er en gud (som så mange andre guder= læs afguder). Kristen lære er at Jesus ER Gud. I Bibelen er vejen til frelse beskrevet klart og tydeligt - der er kun een Frelser Gud Jesus Kristus, som blev KORSFÆSTET,
døde og opstod på trediedagen. Dette er ikke J.V. lære.
For kristne er korset et meget helligt symbol at bære som f.eks. en halskæde. Derfor er der stærke kræfter der forsøger at afvise Jesu KORSdød, bl.a. J.V. Du har sikkert set satanister o.a. hænge korset modsat (ned ad), for at demonstrere foragt for den kristne betydning af korset.
Du vil ikke kunne finde kristen materiale noget sted i Verden der skriver, at Jesus blev hængt op på en pæl.

Kommentar
Fra : Nyhedsbruger


Dato : 29-08-01 19:22

"summer" <summer.news@kandu.dk> skrev i en meddelelse
news:3N9j7.20526$3q.680720@news010.worldonline.dk...

> Selv om dit spørgsmål er besvaret, har jeg lidt her. Det er ganske
> rigtigt Jehovas Vidner, som siger at Jesus blev hængt op på en pæl.
Det
> står i deres "Hellige Skrifter"
> som ikke er at forveksle med Bibelen, selv om Vidnerne gerne ser at
folk

Det står også i deres bibel!

NielsKommentar
Fra : summer


Dato : 29-08-01 22:34

Niels, Jehovas Vidner har INGEN Bibel. Det de kalder en bibel er bogen De Hellige Skrifter, som jeg beskrev. Hvis du har set en J.V. med en rigtig Bibel, er det bluf og
IKKE deres lærebog

Kommentar
Fra : tojo


Dato : 24-10-01 22:04

Jeg er et Jehovas vidne og kan sige at hvis vores oversættelse er forkert hvorfor er der så ikke mere blæst om det ?
Kors på latin betød oprigtigt et stykke træ (en pæl) men med tider er det blevet til at betegne et stykke træ med en tvær bjælke
Det græske ord der gengives med "kors" i mange bibeloversættelser er stauros'. På klassisk græsk betød ordet blot en opretstående pæl eller stolpe. Senere blev det også brugt om en henrettelsespæl der havde en tværbjælke. The Imperial Bible-Dictionary bekræfter dette med ordene: "Det græske ord for kors, [stauros'], betød egentlig en stolpe, en opretstående pæl eller planke, hvorpå man kunne hænge et eller andet, eller som kunne bruges til indhegning af et stykke jord. . . . Selv blandt romerne synes crux (hvoraf vort kors er afledt) oprindelig at have betegnet en opretstående pæl."
Korset som en lodret pæl med en vandret tværbjælke "stammer fra oldtidens Kaldæa og blev brugt som symbol på guden Tammuz (idet det havde samme form som det mystiske Tau, forbogstavet i hans navn) i dette land og i flere nabolande, deriblandt Ægypten. Henimod midten af det 3. årh. e. Kr. var kirkerne enten afveget fra visse af den kristne tros lærdomme eller havde gjort dem til den rene parodi. For at øge det frafaldne kirkesystems anseelse lod man hedninger optage i kirkerne uden at de var blevet genfødt ved troen, og de fik i vidt omfang lov at beholde deres hedenske tegn og symboler. På denne måde kom Tau eller T, i sin almindeligste form, med tværstykket sænket, til at stå for Kristi kors."

Det næste var treenigheden - er det bibelsk ???
Nej - ordet findes ikke engang i bebelen.
Der er flere argumenter imod en treenighed end for. Iøvrigt er der mindst 6 former for den lære !!!
Den romersk-katolske kirke siger: "Treenigheden er det ord der betegner den kristne religions centrale lære . . . Med Den Athanasianske Trosbekendelses ord: 'Faderen er Gud, Sønnen er Gud, og Helligånden er Gud, og dog er der ikke tre guder, men én Gud.' I denne treenighed . . . er Personerne lige evige og ligestillede: alle er lige uskabte og almægtige." - The Catholic Encyclopedia.

Den treenige Gud bliver altså opfattet som "én Gud i tre Personer". Hver af dem siges at være uden begyndelse, at have eksisteret fra evighed af. Hver af dem siges at være almægtig, så ingen af dem hverken er større eller ringere end de andre.

Er det svært at forstå? Mange oprigtigt troende har fundet læren forvirrende, stridende mod sund fornuft og almindelig erfaring. Hvordan, spørger de, kan Faderen være Gud, Jesus være Gud og den hellige ånd være Gud, når der alligevel ikke er tre Guder men kun én Gud?

Men ved at sige at treenighedslæren som et uforståeligt mysterium må være åbenbaret af Gud, skaber man blot et andet problem. Hvorfor? Fordi den guddommelige åbenbaring ikke giver rum for en sådan gudsopfattelse, for "Gud er ikke forvirringens Gud". - 1 Korinther 14:33, Seidelin.

Hilsen T. Johansen


Kommentar
Fra : summer


Dato : 25-10-01 00:08

Kære tojo
Du er hjertelig velkommen til at fortsætte din lovtrældom i JV. Tak og lov, at jeg er frelst af bare nåde af Jesus Kristus.
Jeg kendte en pige for 5-6 år siden, som var JV. Jeg mistede desværre kontakten med hende. Jeg lånte de "Hellige Skrifter", som ikke er at forveksle med Bibelen, med hjem, sammen med lærebøger og det lille hæfte JV har med fra dør til dør (hvor gennerelle spm og svar står). Jeg har læst en del i jeres Hellige Skrifter, som vi vel kan blive enige om ikke er identisk med den aut. Bibel. Desuden har jeg jo også haft besøg af en del JV gennem årene, så jeg vil ikke kalde mig selv helt uvidende om hvad JV lære er.
>Den treenige Gud bliver altså opfattet som "én Gud i tre Personer<
>kan Faderen være Gud, Jesus være Gud og den hellige ånd være Gud, når der alligevel ikke er tre Guder men kun én Gud?< Fordi det er svært at fatte, gør jo ikke Guds ord til løgn. Hvis der var tre guder ville der virkelig være forvirring. Nej som du skriver Guddommen består af tre personer, som handler fuldkommen i overensstemmelse med hinanden og Bibelen vidner mange steder om tre-enigheden. Blot et par eks. 1.Mosebog 1, 26 "Lad OS skabe mennesker i VORT billede, så de ligner OS". 2.Kor. 13, 13 "Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle".
JV skriver Jesus er EN gud (som så mange andre guder= læs afguder). Kristen lære er at Jesus ER Gud. Johannes 1,1 "I begyndelsen var Jesus (Ordet) og Jesus var hos Gud, og Jesus var Gud.
Efeserbrevet 4, 30 "Vold ikke Guds hellige ånd sorg...". Hvordan kan man volde en kraft sorg, som JV siger HÅ er. HÅ er en person lige som Jesus og Gud Fader.

Nå men pyt nu med det. Vi bliver nok aldrig enige. Vær du salig i din tro, så får vi se om vi mødes hinsides dette liv. Det tror jeg nu ikke, hvis ikke du omvender dig.

Gud velsigne dig og må Helligånden åbne dit hjerte for sandheden.

mvhKommentar
Fra : tojo


Dato : 26-10-01 18:34

Til summer !
Hvem er du ?
Er du frelst ? du har ihvert fald lige dømt mig ! har du magt til det ?
Er det kristen kærlighed ?

Dine udtalelser viser din uvidenhed. En blind kan ikke føre en blind - vel !
Du skriver: "at jeg (du) er frelst af bare nåde af Jesus Kristus."
Matt: 24:13 står der, at den der holder ud til enden er frelst. og ikke ved nåde !!!!
Men enden er jo ikke kommet endnu - ved du ikke at det er kundskab om Gud der føre til evigt liv ? Dine udtalelser viser du mangler visdom. du er fordømmende, hvor man burde være ydmyg.

Hvis du tror at en oversættelse til Dansk er "den sande bibel" - jo så er du vildledt, men du vil vel ikke engang drøfte disse ting - jeg tror du har så meget stolthed og had til mig og mine synspunker (som jeg kan bevise i din egen bibel) at du slet ikke kan og vil kunne forstå hvad jeg siger !

Det er jo sørgeligt du tror vi ikke kan blive enige, det tror jeg vi kan hvis du fralægger dig din stolthed, og ser logisk på tingene.
Sandheden er logisk - derfor har vi fået bibelen for at kunne forstå skrifterne, og bibelen forklarer sig selv - alt. Er der tvivt så må andre skriftsteder bringe lys over forståelsen - eller man kunne måske ændre opfattelse, så den passer. I stedet for at hænge sig i fx. treenigheds læren som et faktum. Det er ikke bevist, og kan modbevises hvis man siger at den ikke er til.
Så hænger tingene meget bedre sammen, gir mening, så andre ting kan forstås !

Udtrykket : vær salig i din tro - ved du fx. hvor det stammer fra ?
Og hvor skal du hen "hensides" hvad mener du? (Præ. 9:10) Skal du i himmelen ?
Du ved ikke engang hvad du skal lave der - det står eller klart i bibelen, kan du det ?
Hvordan ser der ud ?
Der er mange ting som jeg ikke tror du har gennemtænkt - eller har du ?

Se det var måske en masse spørgsmål, men at komme med forklaringer der bygger på følelser det vil jeg ikke kunne accepterer - jeg vil have gode og logiske ræsonemanter - ligesom Jesus da han underviste det Jødiske folk !
Ka' du det ?


Kommentar
Fra : summer


Dato : 26-10-01 21:29

Kære tojo
>Hvem er du ?
Er du frelst ? du har ihvert fald lige dømt mig ! har du magt til det ?
Er det kristen kærlighed ?>
Du kan tro jeg er frelst. Det er Gud der dømmer og os der må omvende os og det gælder også dig.
Når vi ikke har den aut. Bibel fælles, så kan vi jo ikke diskutere skriften. At frelse af nåde er et ukendt begreb for JV, giver dig da ikke ret til at lyve om hvad der står i Bibelen.
>Matt: 24:13 står der, at den der holder ud til enden er frelst. og ikke ved nåde!!<
Bibelen: Matt.24, 13: "Men den, der holder ud til enden, skal frelses". Man kan selvfølgelig ikke bare frelses for 20, 30, o.s.v. år siden og så senere forkaste Jesus.
Nåde er omtalt mange, mange gange. M.h.t. frelsen ER det udelukkende nåde. Det er beskrevet så mange steder, så ingen kan overse det.F.eks. Efserbrevet 2, 8-9 "For af nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds.Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af.
>Hvis du tror at en oversættelse til Dansk er "den sande bibel"...<
Det kan du tro jeg tror, for frelsesbudskabet er ens i alle bibler der er oversat fra de gamle skrifter og ikke som JV hellige skrifter med Vagttårnet som talerør. JV har jo gang på gang måttet ændre jeres såkaldte profetier om Verdens undergang og denne slægt skal ikke dø.... o.s.v.
>Dine udtalelser viser du mangler visdom. du er fordømmende, hvor man burde være ydmyg.<
Jeg har tilstrækkelig "visdom" til at vide hvad JV er. Jeg har ikke fordømt dig, det har du selv og jo, du kan tro jeg er ydmyg over for min Frelser og jeg elsker dig med Jesu Kristi kærlighed, men jeg kan ikke være ydmyg over for den vranglære du er vildledt af.
>Udtrykket : vær salig i din tro - ved du fx. hvor det stammer fra ?<
Det var lidt af en prøve. Det står nemlig slet ikke i Bibelen, som mange mennesker tror.
>- ligesom Jesus da han underviste det Jødiske folk ! <
Hvis min tro skulle bygge på følelser, så det sort ud. Jeg bygger mit liv på klippen, som er Jesus, Guds Ord. jeg ved skam godt hvad Jesus underviste jøderne om, men du kan tro jeg ved også hvad han underviste diciplene om og vejen til frelse for mennesker til alle tider. Den lære er nemlig ikke bare godt 100 år gammel, som JV's.
Men som sagt er det formålsløst, at diskutere med dig. Du har din tro og jeg er usigelig glad for min.
Må Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle. Det gælder også dig, hvis du omvender dig til Jesus og bliver kristen.


Kommentar
Fra : tojo


Dato : 28-10-01 08:34

Jeg diskuterer ikke med mennesker, jeg ræsonerer.
Men du vil ikke - så farvel.
Jeg stille spg "vær salig i din tro" så prøv at besvare det.

Kommentar
Fra : Ole_m


Dato : 25-02-02 17:30

Man kan gå tilbage til GT, for der fremgår det at korset er en del af Guds natur, jeg kan ikke sige dig hvorfor, men der er mange steder hvor det peger hen på at Jesus gik på korset, kan du huske de steder hvor der står om at Israel slog lejr? et af stederne slog Israel lejr som et kors, da Profeten så det, vægrede han sig at gå imod Israel, da han så at Gud var med dem.

Jeg kan ikke sige dig hvor det står, men prøv at søge på Billiam på dit bibelprogram

Ole

Du har følgende muligheder
Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 177458
Tips : 31962
Nyheder : 719565
Indlæg : 6408169
Brugere : 218881

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste