/ Forside/ Teknologi / Administrative / MS-Office / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
MS-Office
#NavnPoint
sion 18709
refi 14474
Klaudi 9389
Rosco40 5695
berpox 5456
dk 5398
webnoob 4919
Benjamin... 4870
o.v.n. 4637
10  EXTERMINA.. 4373
Excel
Fra : Lightyear
Vist : 1329 gange
100 point
Dato : 06-06-02 22:29

Hvordan kan jeg gemme opsætningen, Indstillinger af værktøjslinier på en ark jeg har lavet så dem der senere åbner det på andre maskiner osse kun får den øverste værktøjslinie og intet andet.

mvh

 
 
Accepteret svar
Fra : zonker

Modtaget 110 point
Dato : 06-06-02 22:49

Her er løsningen :

-----------------------------

Tilpasse, hvordan Excel startes
Du kan finde XLStart-mapper under C:\Documents and Settings\brugernavn\Application Data\Microsoft\Excel eller under C:\Programmer\Microsoft Office\Office10.

Åbne en projektmappe automatisk, når Microsoft Excel startes

I Windows Stifinder skal du flytte ikonet for den projektmappe, der skal åbnes, til en XLStart-mappe.
Hvis du vil beholde projektmappen på den aktuelle placering, skal du bruge kommandoen Opret genvej i menuen Filer for at oprette en genvej til projektmappen og dernæst flytte genvejen til en XLStart-mappe.

Genstarte Excel.
Tip!

Hvis du vil åbne en gruppe tilknyttede projektmapper, når du starter Microsoft Excel, skal du gemme projektmapperne i en arbejdsområdefil og derefter anbringe arbejdsområdefilen i en XLStart-mappe.

Åbne alle filer i en mappe, når Excel startes

Advarsel! Excel prøver at åbne hver enkelt fil i den ekstra startmappe, og du skal derfor huske at angive en tom mappe eller en mappe, der kun indeholder filer, som kan åbnes i Excel.

Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Standard.
Skriv stien til den yderligere startmappe i boksen Ved start åbnes alle filer i.
Bemærk! Hvis en fil med samme navn ligger i både mappen XLStart og i den ekstra startmappe, åbnes filen i mappen XLStart.

Bruge startparametre, når Microsoft Excel startes

Peg på Programmer i menuen Start, peg på Tilbehør, og klik derefter på Windows Stifinder.
Gå til \Programmer\Microsoft Office\Office10\Programlinje\Office i Windows Stifinder, og slet derefter genvejen til Excel.
Gå til \Programmer\Microsoft Office\Office10, højreklik på EXCEL.exe i Windows Stifinder, og klik derefter på Opret genvej.
Højreklik på den oprettede genvej, klik på Egenskaber, og tilpas derefter stien i boksen Mål med parametre fra tabellen.
Hvis du f.eks. vil åbne projektmappen Actuarial Lists.xls, skal du indtaste et mellemrum efter stien i boksen Mål, og derefter skrive:

C:\Reference Data\Actuarial Lists.xls Hvis du vil starte Microsoft Excel og Type
Åbne en bestemt projektmappe projektsti/filnavn
Åbne en bestemt projektmappe som skrivebeskyttet (skrivebeskyttelse: En indstilling, der giver mulighed for, at en fil læses eller kopieres, men ikke kan redigeres eller gemmes. Hvis du redigerer en skrivebeskyttet fil, kan du kun gemme ændringerne, hvis du giver dokumentet et nyt navn.) /r projektsti/filnavn
Forhindre, at velkomstboksen og en ny tom projektmappe vises /e
Angive arbejdsmappen
Bemærk! Mappen, der blev angivet i startparameteren, bruges i stedet for placeringen, der blev angivet i boksen Standardfilplacering under fanen Standard (menuen Funktioner, kommandoen Indstillinger).
/p mappesti/mappenavn
Angive Office Fejlsikret tilstand /fejlsikret


Klik på OK.
Flyt genvejen til \Windows\Dokumenter og indstillinger\menuen Start.
Bemærk! Din tilpassede genvejsmenu kan erstattes af en genvejmenu til Windows Installation, hvis du navngiver genvejen Microsoft Excel, og et af følgende er sandt:

Du bruger kommandoen Find og ret fejl i Microsoft Office, og du har markeret afkrydsningsfeltet Gendan genveje, mens der rettes.
Du vælger indstillingen Reparer Office under installation i vedligeholdelsestilstand, klikker på indstillingen Find og ret fejl i installationen af Office og derefter markerer afkrydsningsfeltet Gendan genveje.
Hvis en Windows Installation-genvej erstatter din brugerdefinerede genvej, skal du genskabe dine brugerdefinerede, ikke-Windows Installation, genveje.

Projektmappe skal ikke indlæses, når Microsoft Excel startes

Denne procedure fjerner alle måder, som en projektmappe kan hentes på.

Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Standard.
Ryd indholdet i boksen Ved start åbnes alle filer i.
Fjern projektmapper, der er gemt i mappen XLStart.
Fjern ikonet for den projektmappe, der skal åbnes, til en XLStart-mappe i Windows Stifinder.
Fjern en startparameter fra Excel-ikonet.
Højreklik på det Excel-ikon, du vil bruge til at åbne Excel, og fjern markeringen i boksen Mål.
Starte Excel uden at afspille automatiske makroer

Automatiske makroer, f.eks. Auto_åbn, er beregnet til at køre, når du starter Microsoft Excel. Yderligere oplysninger om disse makroer finder du i Visual Basic-hjælp.

Hold SKIFT nede, når du starter Microsoft Excel, hvis du vil forhindre makroer i at køre automatisk.
Bemærk! Hvis du starter Microsoft Excel fra Microsoft Office Programlinje, skal du klikke på knappen Microsoft Excel på Microsoft Office Programlinje først og derefter straks holde SKIFT nede, mens Microsoft Excel starter.

Gemme de projektmappeindstillinger du vil bruge, hver gang du starter Excel med en projektmappeskabelon (book.xlt)

Indstillinger, der kan gemmes

Formatering
Celleformater og arkformater. Angiv ved at bruge kommandoerne i menuen Formater.

Sideformater og indstillinger for udskriftsområde (udskriftsområde: Et eller flere celleområder, som du angiver til udskrivning for ikke at udskrive hele regnearket. Hvis et regneark omfatter et udskriftsområde, udskrives kun dette område.) for hvert ark.

Celletypografier (typografi: En kombination af formateringsegenskaber, f.eks. skrifttype, skriftstørrelse og indrykning, som navngives og gemmes som et sæt. Når du anvender en typografi, anvendes alle instruktioner i typografien på én gang.).

Arkantal og -type i en projektmappe.

Beskyttede og skjulte områder i projektmappen. Du kan skjule ark, rækker og kolonner samt forhindre ændringer i regnearkets celler.

Tekst, data, grafik og formler
Tekst, der skal gentages, f.eks. sidehoveder og kolonneetiketter.

Data, grafik, formler, diagrammer og andre oplysninger.

Indstillinger for datavalidering.

Værktøjslinjer, automation og indstillinger
Brugerdefinerede værktøjslinjer, makroer (makro: En handling eller et sæt af handlinger, der bruges til at automatisere opgaver. Makroer optages i programmeringssproget Visual Basic for Applications.), hyperlinks (hyperlink: Farvet og understreget tekst eller grafik, som man klikker på for at gå til en fil, en placering i en fil, en HTML-side på World Wide Web eller en HTML-side på et intranet. Hyperlinks kan også føre til nyhedsgrupper og til Gopher, Telnet samt FTP-steder.) og ActiveX-kontrolelementer (ActiveX-objekt: Et objekt, f.eks. et afkrydsningsfelt eller en knap, som giver adgang til indstillinger, eller giver brugerne mulighed for at køre makroer eller scripts, som automatiserer en opgave. Du kan skrive makroer til objektet i Microsoft Visual Basic for Applications eller scripts i Microsoft Scripteditor.) i formularer. Hvis en brugerdefineret værktøjslinje skal være tilgængelig, skal du vedhæfte værktøjslinjen til skabelonen.

Beregningsindstillinger for projektmapper og indstillinger for normal visning. Angiv indstillingerne ved hjælp af kommandoen Indstillinger (menuen Funktioner).

Oprette en skabelon

Bestem, hvilken type skabelon du vil bruge:
Projektmappeskabelon

Opret en projektmappe, der indeholder arkene, standardteksten (f.eks. sidehoveder og række- og kolonneetiketter), formler, makroer (makro: En handling eller et sæt af handlinger, der bruges til at automatisere opgaver. Makroer optages i programmeringssproget Visual Basic for Applications.), typografi (typografi: En kombination af formateringsegenskaber, f.eks. skrifttype, skriftstørrelse og indrykning, som navngives og gemmes som et sæt. Når du anvender en typografi, anvendes alle instruktioner i typografien på én gang.) og anden formatering, som de nye projektmapper, der baseres på skabelonen, skal indeholde.

Regnearksskabelon

Opret en projektmappe, der indeholder ét regneark. Medtag formatering, typografi (typografi: En kombination af formateringsegenskaber, f.eks. skrifttype, skriftstørrelse og indrykning, som navngives og gemmes som et sæt. Når du anvender en typografi, anvendes alle instruktioner i typografien på én gang.), tekst og andre oplysninger i regnearket, der skal vises i alle nye ark af samme type.

Hvis du vil have vist et billede af den første side i en skabelon i boksen Eksempel i dialogboksen Skabeloner (opgaveruden Generelle skabeloner..., Ny projektmappe), skal du klikke på Egenskaber i menuen Filer, klikke under fanen Dokumentinfo og derefter markere afkrydsningsfeltet Gem eksempel.
Klik på Gem som i menuen Filer.
Klik på Skabelon i boksen Filtype.
Marker den mappe, hvor du vil gemme skabelonen, i boksen Gem i.
Hvis du vil oprette en standardprojektmappeskabelon (standardskabelon til projektmapper: Skabelonen Book.xlt, som du har oprettet for at ændre standardformatet til nye projektmapper. I Excel bruges skabelonen til at oprette en tom projektmappe, når du åbner Excel eller opretter en ny projektmappe uden at angive en skabelon.) eller standardregnearkskabelon (standardregnearksskabelon: Skabelonen Sheet.xlt, som du opretter for at ændre standardformatet for nye regneark. I Excel bruges skabelonen til at oprette et tomt regneark, når du tilføjer et nyt regneark til en projektmappe.), skal du vælge mappen XLStart eller den alternative startmappe (alternativ startmappe: En mappe foruden mappen XLStart, som indeholder projektmapper eller andre filer, som skal åbnes automatisk ved start af Excel, og skabeloner, som skal være tilgængelige, når du opretter nye projektmapper.). Mappen XLStart er som regel

C:\Programmer\Microsoft Office\Office10\XLStart

Hvis du vil oprette en brugerdefineret projektmappe eller regnearksskabelon, skal du vælge mappen Skabeloner, der som regel er

C:\Documents and Settings\brugernavn\Application data\Microsoft\Templates

Angiv navnet på skabelonen i boksen Filnavn. Benyt en af følgende metoder:
Projektmappeskabelon

Skriv mappe for at oprette en standardprojektmappeskabelon.

Skriv et hvilket som helst gyldigt filnavn for at oprette en brugerdefineret projektmappeskabelon.

Regnearkskabelon

Skriv ark for at oprette en skabelon til standardregneark.

Skriv et gyldigt filnavn for at oprette en brugerdefineret arkskabelon.

Klik på Gem, og klik derefter på Luk i menuen Filer.


Kommentar
Fra : Nyhedsbruger


Dato : 07-06-02 08:25

Jeg har været en tur på jeres hjemmeside
http://www.kandu.dk/
og vil gerne bede om en forklaring på, hvordan I bruger de svar,
I henter i grupperne.

Jeg vil også gerne bede om en uddybning af, hvad det er
I mener at have copyright på.

Ligeledes vil jeg bede jer oplyse, om I har inkluderet nogle af mine
svar i jeres database.


--
Med venlig hilsen
Leo Heuser
"Lightyear" <Lightyear.news@kandu.dk> skrev i en meddelelse
news:DxPL8.39715$4f4.1550864@news000.worldonline.dk...
> Hvordan kan jeg gemme opsætningen, Indstillinger af værktøjslinier på en
> ark jeg har lavet så dem der senere åbner det på andre maskiner osse kun
> får den øverste værktøjslinie og intet andet.
>
> mvh
>
> --
> Leveret af:
> http://www.kandu.dk/
> "Vejen til en hurtig løsning"
>Kommentar
Fra : Nyhedsbruger


Dato : 07-06-02 08:45

"Leo Heuser" <leo.heuser@adslhome.dk> skrev:

> Jeg har været en tur på jeres hjemmeside
> http://www.kandu.dk/
> og vil gerne bede om en forklaring på, hvordan I bruger de
> svar, I henter i grupperne.

Det er der nok bedre chance for at få besvaret ved at sende en mail
til service(@)kandu.dk. Jeg tvivler stærkt på at der er nogen fra
Kandu.dk der følger med her.

Se evt. <http://www.kandu.dk/dk/faq.asp>

> Jeg vil også gerne bede om en uddybning af, hvad det er
> I mener at have copyright på.

De har formentlig copyright på selve siden - opbygning, layout,
pointsystem mv. - men de kan IKKE have copyright på nogen af
indlæggene.


> Ligeledes vil jeg bede jer oplyse, om I har inkluderet nogle
> af mine svar i jeres database.

Hvis du har skrevet indlæg i de tekniske grupper i dk.-hieararkiet
vil de højst sandsynligt også findes på kandu.dk.

[klip fuldt bundcitat]

Kan du lokkes til at kigge forbi
<http://www.usenet.dk/netikette/citatteknik.html> ?

XFUT: dk.admin (Dette indlæg samt svar på det henvises til nævnte
gruppe. Diskussionen her handler om det rimelige i at et
kommercielt websted - kandu.dk - lukrerer på indlæg fra dk.-
hierarkiet)

--
Jens Gyldenkærne Clausen
Svar venligst under det du citerer, og citer kun det der er
nødvendigt for at forstå dit svar i sammenhængen. Se hvorfor og
hvordan på http://usenet.dk/netikette/citatteknik.html

Kommentar
Fra : Nyhedsbruger


Dato : 07-06-02 08:46

"Leo Heuser" <leo.heuser@adslhome.dk> skrev:

> Jeg har været en tur på jeres hjemmeside
> http://www.kandu.dk/
> og vil gerne bede om en forklaring på, hvordan I bruger de
> svar, I henter i grupperne.

Det er der nok bedre chance for at få besvaret ved at sende en
mail til service(@)kandu.dk. Jeg tvivler stærkt på at der er
nogen fra Kandu.dk der følger med her.

Se evt. <http://www.kandu.dk/dk/faq.asp>

> Jeg vil også gerne bede om en uddybning af, hvad det er
> I mener at have copyright på.

De har formentlig copyright på selve siden - opbygning, layout,
pointsystem mv. - men de kan IKKE have copyright på nogen af
indlæggene.


> Ligeledes vil jeg bede jer oplyse, om I har inkluderet nogle
> af mine svar i jeres database.

Hvis du har skrevet indlæg i de tekniske grupper i
dk.-hieararkiet vil de højst sandsynligt også findes på
kandu.dk.

[klip fuldt bundcitat]

Kan du lokkes til at kigge forbi
<http://www.usenet.dk/netikette/citatteknik.html> ?

XFUT: dk.admin (Dette indlæg samt svar på det henvises til
nævnte gruppe. Diskussionen her handler om det rimelige i at et
kommercielt websted - kandu.dk - lukrerer på indlæg fra dk.-
hierarkiet)

Ups - glemte at sætte XFUT'en

--
Jens Gyldenkærne Clausen
MF (medlem af FIDUSO - www.fiduso.dk)

Du har følgende muligheder
Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 177281
Tips : 31960
Nyheder : 719565
Indlæg : 6406939
Brugere : 218861

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste