/ Forside/ Karriere / Erhverv / Jura / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Jura
#NavnPoint
RyeJensen 11840
Nordsted1 11095
dova 10393
refi 7375
ans 6606
BjarneD 5596
Oldboston 4833
Paulus1 3538
themis 2862
10  jakjoe 2566
Betyder byskilt altid 50 km/t
Fra : allanni
Vist : 8316 gange
300 point
Dato : 14-09-06 12:49

Jeg kører et sted på en hovedvej på en strækning efter et skilt med hastighedsbegrænsning på 70 km/t.
Hvis strækningen med begrænsningen IKKE ophæves af et skilt med "70 km/t streget over", skal jeg så ned på 50 km/t, hvis jeg passerer et byskilt, eller gælder de 70 km/t stadig.
Med andre ord: Betyder et Byskilt ALTID en nedsættelse til 50 km/t


 
 
Kommentar
Fra : refi


Dato : 14-09-06 12:51

Byskilt betyder 50 km i timen HVIS ikke andet er skiltet.I det tilfælde du nævner skal de 70 ikke ophæves af et 70 med streg - Det gør byskiltet.

Kommentar
Fra : refi


Dato : 14-09-06 12:52

Hvis 70er skiltet fortsætter efter byskiltet er der selvfølgelig 70

Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 14-09-06 12:54

Det betyder maksimum 50 km./t. hvor andet ikke er angivet.
Dvs. at hvis der er tavler der angiver noget andet så er det dem der gælder og så gælder færdselslovens generelle bestemelser altid

Citat
Grundregler m.v.

§ 3. Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres. Der skal også vises hensyn over for dem, der bor eller opholder sig ved vejen.

Stk. 2. Særligt hensyn skal vises over for børn, skolepatruljer, ældre mennesker samt personer, der ifølge særligt af justitsministeren fastsat kendetegn eller i øvrigt, efter hvad der fremgår af omstændighederne, lider af svækket syn eller hørelse eller anden legemlig mangel eller sygdom, som er til ulempe for dem i færdslen.

Stk. 3. Det påhviler politi og vejmyndigheder efter samråd med skolerne at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skolen.

Anvisninger for færdslen

§ 4. Trafikanter skal efterkomme de anvisninger for færdslen, som gives ved færdselstavler, afmærkning på kørebane eller cykelsti, signalanlæg eller på anden måde, jfr. § 95.

Stk. 2. Trafikanter skal efterkomme de anvisninger for færdslen, som gives af politiet eller andre, som justitsministeren har bemyndiget til at regulere færdslen, jfr. § 89. Disse anvisninger skal efterkommes forud for anvisninger i stk. 1.

Stk. 3. Anvisningerne i stk. 1 og 2 skal efterkommes forud for færdselsreglerne.

Stk. 4. Trafikanter skal uanset afmærkning, der tilkendegiver ubetinget vigepligt, rette sig efter signalanlæg, der regulerer færdslen i det pågældende vejkryds.

osv, osv.

Kommentar
Fra : dova


Dato : 14-09-06 13:12

Det aflange hvide byskilt med bynavn og silhuetter af huse, betyder "tættere bebygget område"

Og der har man , MEDMINDRE andet er angivet, ltid 50 km's fartbegrænsning.
Og når "byskiltet" med den røde skråstreg passeres, ovhæver det hastighedsgrænsen på de 50, MEDMINDRE andet er angivet ved skiltning.

Og for busser/lastbiler/vogntog over 3500 kg, gælder der det, at inden for tættere bebygget område, gælder ALTID max 50 km/t, UANSET at anden hastighed er angivet ved skiltning.


mvh dova

Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 14-09-06 13:18

..og derfor skal der som refi også skrev komme et 70 km. skilt efter byzoneskiltet for at ophæve de 50 km.t, der så i øvrigt stadig gælder hvis du drjer væk fra den vej hvore der er markeret anden maksimumhastighed.

Kommentar
Fra : ans


Dato : 14-09-06 13:21

http://www.fdm.dk/public/trafikogpolitik/loveogregler/hastighed/

Hvis man kun må køre 70 km. i timen når man er kommet ud af byen, så skal der være et 70 km-skilt.
Hvis der kun er et skilt men streg over byskiltet, så må man køre 80 km.

http://www.fdm.dk/public/trafikogpolitik/loveogregler/hastighed/

Kommentar
Fra : dova


Dato : 14-09-06 13:52

Citat
Hvis man kun må køre 70 km. i timen når man er kommet ud af byen, så skal der være et 70 km-skilt.
Hvis der kun er et skilt men streg over byskiltet, så må man køre 80 km


Ja, det er rigtigt, men det var jo ikke det der blev spurgt om, men kun hvorvidt man skulle ned på 50 ved møde med byskiltet, eller der skulle være et "70 med streg over" inden man kører ind i det tættere bebyggede område......og det skal der ikke.

mvh dova

Kommentar
Fra : Mokof


Dato : 14-09-06 13:55

Citat Dova: Og for busser/lastbiler/vogntog over 3500 kg, gælder der det, at inden for tættere bebygget område, gælder ALTID max 50 km/t, UANSET at anden hastighed er angivet ved skiltning.

ALLE skal rette sig efter skiltning under 50 km/t, og jeg har endnu aldrig set et byzoneskilt blive ophævet af et skilt med højere hastighed.

P.S. Hvordan sætter man ramme om et citat ?

Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 14-09-06 13:59

Der er nu flere steder hvor der står f. eks. 60 km/t efter zoneskiltet og det er typisk på brede indfaldsveje til større byer og grunden til at zoneskiltet bevares er at det angiver max. hastighed på tilstødende veje uden yderligere skiltning.

Kommentar
Fra : dova


Dato : 14-09-06 14:21

Mokof, hvis du aldrig har set nogen steder hvor du f.eks. må køre 60 eller 70 inden for tættere bebygget område, så har du ikke kommet særlig langt omkring på de danske veje


Og så lige til denne her igen:


Citat
Citat
Hvis man kun må køre 70 km. i timen når man er kommet ud af byen, så skal der være et 70 km-skilt.
Hvis der kun er et skilt men streg over byskiltet, så må man køre 80 kmJa, det er rigtigt, men det var jo ikke det der blev spurgt om, men kun hvorvidt man skulle ned på 50 ved møde med byskiltet, eller der skulle være et "70 med streg over" inden man kører ind i det tættere bebyggede område......og det skal der ikke.

mvh dovaDet er så faktisk ikke rigtigt når jeg lige tænker mig lidt om, for der har ikke været noget sted, at 70 km grænsen ophæves, så hvis man før en by kun måtte køre 70, og der ikke er nogen ophævelse af de 70, gælder der stadig en grænse på 70 når man kører ud af byen, da byskiltet kun fortæller, at 50 km/t i byen er ophævet.

Et byskilt er ikke en "skillelinje" for ophævelse af de regler der gælder før byskiltet.


mvh dova

Kommentar
Fra : Mokof


Dato : 14-09-06 14:24

Til Dova
Så er der ikke et byzoneskilt.

Kommentar
Fra : dova


Dato : 14-09-06 14:28

Mokof

JO

Kommentar
Fra : refi


Dato : 14-09-06 14:30

Korrekt "Dova" og alligevel.......

Hvis der på en strækning er 70 km/t - derefter byskilt og ophævelse af byskilt - så vil der igen være et 70km/t (hvis det er det man vil have....

Skiltene SKAL menlig stå med en vis afstand.....

Man kan IKKE lave hastighedsbegrænsning og så blot undlade videre skiltning så den pludselig gælder for hele Danmark

Det har været oppe og vende i en trafikudsende (netop dette problem) og er der ikke noget skilt efter bygrænsen GÆLDER normal hastighed (80 km/t)

Med andre ord bevirker byskiltet OGSÅ en ophævelse af de 70 km/t.

Kommentar
Fra : refi


Dato : 14-09-06 14:32

På motorvejen ser du også 110 km/t med jævne mellemrum indtil det bliver ophævet...

Det er IKKE blot EET der hvor det starter og EET hvor det slutter.

Kommentar
Fra : dova


Dato : 14-09-06 15:00

Refi, ja det er rigtigt, at skiltene skal stå med en vis afstand, men uanset hvad, så SKAL der et eller andet sted foreligge en ophævelse af de 70 km/t, ellers gælder det også efter byskiltet.

Alle færdselsregler der afviger fra generelle regler, og som er afmærket ved skiltning er gældende indtil der skiltes med et ophør.

Det kan så være et ophør netop mod de 70, eller et generelt ophørsskilt der ophæver alle andre begrænsninger og fórbud, UNDTAGEN forbud mod standsning og parkering, som stadig gælder selv om ophørstavlen vises.


mvh dova

Kommentar
Fra : refi


Dato : 14-09-06 15:11

Citat
Refi, ja det er rigtigt, at skiltene skal stå med en vis afstand, men uanset hvad, så SKAL der et eller andet sted foreligge en ophævelse af de 70 km/t, ellers gælder det også efter byskiltet.


Det var netop i det tilfælde "man" sagde at byskiltet OGSÅ ophævede de 70 km/t.

At det er forkert skiltning kan vi hurtigt blive enige om - men sådan ville færdselsloven blive tolket.


Kommentar
Fra : slambert


Dato : 14-09-06 15:18

Hvis I lægger mærke til det, så vil en "afvigende skiltning" (f.eks. 70 km/t på landevej) altid være markeret efter et lyskryds. Dette er fordi den hidtil gældende skiltning ophæves ved lyskryds og derfor skal skiltes igen, hvis den fortsat skal gælde på den anden side. Da der sjældent er byer - eller bymæssig bebyggelse med 50 km/t begrænsning - hvor der ikke er mindst ét lyskryds, vil 70 km/t altså under alle omstændigheder blive ophævet ved det første lyskryds i byen og dermed er der sket en ophævelse.

Kommentar
Fra : dova


Dato : 14-09-06 15:41

Citat
Dette er fordi den hidtil gældende skiltning ophæves ved lyskryds og derfor skal skiltes igen, hvis den fortsat skal gælde på den anden sideDen der påstand må du meget gerne finde en paragraf i færdselsloven, som bekræfter

Lyskryds har flere formål, bl.a. at lette og sikre trafikken, men ophævelse af skiltede hastighedsregler er godt nok ikke en af dem.


Citat
Da der sjældent er byer - eller bymæssig bebyggelse med 50 km/t begrænsning - hvor der ikke er mindst ét lyskryds


Og det passer heller ikke...alle de småbyer der f.eks går en hovedvej igennem, har oftest ikke noget lyskryds.


mvh dova

Kommentar
Fra : refi


Dato : 14-09-06 15:50

Tror også at den med at krydsene skulle ophæve skiltning er taget ud af en anden sammenhæng.

Har du f. eks. 60 km/t skiltning på en vej gennem bymæssig bebyggelse - gælder den fartgrænse IKKE for sideveje - der er stadig 50 km/t (hvis ikke andet er skiltet).

Og der vil vejskiltet typisk stå lige efter krydset

Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 14-09-06 15:54

Skal vi ikke også lige slå fast at et skilt med lavere hastighed end det foregående ophæver dette uden at der har været et egentligt ophørsskilt lige som med byzoneskiltet, der fastsætter en ny maksimum hastighed.

Kommentar
Fra : refi


Dato : 14-09-06 15:58

Det er vedtaget

Kommentar
Fra : refi


Dato : 14-09-06 15:59

Vi kan hermed fastslå at ophørsskilte kan være mange ting

Kommentar
Fra : dova


Dato : 14-09-06 16:22

Citat
Skal vi ikke også lige slå fast at et skilt med lavere hastighed end det foregående ophæver dette uden at der har været et egentligt ophørsskilt lige som med byzoneskiltet, der fastsætter en ny maksimum hastighed.


Byzoneskiltet fastsætter ikke en ny max-hastighed.

Eksempler:

1: En vej, et skilt med 70 km/t > et byskilt = 50km/t (hvis ikke andet anført) > byskilt ophør > 70 km/t gælder stadig til andet fremgår.

2: En vej, et 70km/t skilt > et 50km/t skilt > 50 km/t gælder til enten: 1´: nyt 70 km/t skilt ...eller...2: ophørsskilt (enten ophør af 50 km/t = man må køre 70) eller 3: generelt ophør, der gør at man må køre 80 såfremt det er på landevej.


mvh dova

Kommentar
Fra : allanni


Dato : 14-09-06 16:25

Citat
Refi, ja det er rigtigt, at skiltene skal stå med en vis afstand, men uanset hvad, så SKAL der et eller andet sted foreligge en ophævelse af de 70 km/t, ellers gælder det også efter byskiltet.


Jeg vil påstå det samme. Når der er et påbud, SKAL påbudet ophæves, og en hastighedsbegrænsning ophæves kun af et generelt ophæve-skilt (minus stop/parkering) eller begrænsningen med en streg over.
Et byskilt i sig selv ophæver ikkeen hastighedsbegrænsning !!
Eller?

Kommentar
Fra : refi


Dato : 14-09-06 17:04

"Dova"

Eksempel 1 er "opfundet" - de findes ikke

Eksempel 2.1 OK
Eksempel 2.2 Findes ikke - det vil være 2.1
Eksempel 2.3 OK

"allanni"
Citat
Et byskilt i sig selv ophæver ikke en hastighedsbegrænsning


Korrekt det er dårlig skiltning - men det er nu alligevel byskiltet der bestemmer (medmindre der også står hastighedsskilte gennem byen).

Bortset fra det mener jeg også at evt. hastighedsbegrænsninger før et byskilt altid bliver ophævet kort før byskiltet.

Derfor dette eksempel - der findes dårlig skiltning
Citat
Det var netop i det tilfælde "man" sagde at byskiltet OGSÅ ophævede de 70 km/t.
At det er forkert skiltning kan vi hurtigt blive enige om - men sådan ville færdselsloven blive tolket.


Jeg tror egentlig vi alle er enige om hvad vi må og ikke må........

Hovedparten af det vi her fremhæver er eksempler på dårlig skiltning

Men vi kan vist roligt slå fast at hvis du kommer fra 70 km/t til et byskilt og der IKKE er 70 km/t skilte i byzonen - så får du bøde for at køre for stærk (hvis du fortsætter med 70)

Kommentar
Fra : ostemanden


Dato : 14-09-06 17:58

Jeg giver nu "slambart" helt ret i, at et vejkryds ophører de afvigende hastighedsændringer. Dvs. ved hvert kryds (OGSÅ T-kryds) skal der skiltes med en afvigende hastighed... F.eks. 70 km/t i byzone... Hvordan skulle de som kommer fra krydset da ellers vide hvilken hastighed de må køre på pågældende vej? Dette er dog undtaget af zone-angivelserne (de blå skilte, hvor der stå max 15, 20, 25, 30, 35 eller 40 zone). Her gælder det OGSÅ efter du er drejet ned ad en vej. Det gælder INDTIL du ser et zone ophør skilt...
Og så lige for at slå det fast med 7-tommer søm... Byzone skiltet (de hvide med de forskellige bygninger og bynavnet) angiver byzone, og hvis intet andet er angivet, er max hastigheden 50 km/t... Og byzone ophør (det samme skilt som føromtalt, bare med en rød streg over), ophører byzonen og laver kørerzonen om til 80 km/t... Hvis intet andet angiver det!

Det er jo skrækkeligt at der er så meget diskussion om dette... Man lærer jo dette første gang man er til teori!!

Kommentar
Fra : ostemanden


Dato : 14-09-06 18:00

For dem som tvivler, så læs lige kaptiel fem i færdselsloven...

Link: http://www.dkfritidbil.dk/love_regler/kapitel5.htm

Kommentar
Fra : dova


Dato : 14-09-06 18:45

Ostemanden

Det kapitel 5 kender jeg udmærket, og afviger jo ikke som sådan fra det jeg skiver...at den så er forældet på visse punkter er noget andet:

Citat
Stk. 3. For biler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg må hastigheden uanset § 42 aldrig overstige 70 km i timen, hvis der er tilkoblet påhængsvogn, sættevogn eller registreringspligtigt påhængsredskab, herunder campingvogn. Tilsvarende gælder for motorcykel, hvis der er tilkoblet påhængsvogn eller registreringspligtigt påhængsredskab


Den gælder ikke mere, da der på strækninger af motorvejsnettet netop er fastsat regler om 80 km/t for lastvogne og store vogntog

Men kapitel 5 angiver heller ikke, som nogen påstår, at et byskilt skulle ophæve de hastighedsgrænser der gælder umiddelbart før byskiltet, for det gør de nemlig ikke

Og på en måde har du ret i det du skriver om at der skal være skiltet inden for bygrænsen, såfremt hastigheden afviger fra gængse regler, men problemet her er jo ikke det.
Men derimod, at vi forestiller os at køre gennem en by, hvor der bare er 50 km begrænsning.

der ophører hastighedsbegrænsningerne der evt. har været lige før byen, ikke bare fordi der er et lyskryds eller at man kører forbi et byophørsskilt.

Men som du er inde på: Et T.kryds. Det er nemlig ¨det der skiller.

For et T-kryds angiver enden på en vejstrækning

Hvis vi nu forestiller os en gennemgående hovedvej der starter i Ringkøbing og slutter i Århus.

Der vil efter de gøldende regler, være en hastighedsgrænse på 80 km/t.

Man kører gennem nogen småbyer, med eller uden lysreguleringer, der må man køre 50 hvis ikke andet er angivet.

Så på visse strækninger er der en 70 km grænse angivet ved skiltning.

Og uanset hvor mange byer man kører igennem hvor man kun må køre 50...så vil grænsen på 70 km/t være gældende indtil der kommer et skilt der angiver ophør. Og det gælder indtil vejen slutter.

Sådan er det bare, og det er netop DET elverne bliver lært til teori...at alle begrænsninger står ved magt, INDTIL der står et ophørsskilt.
Et byskilt med en rød streg over angiver KUN at tættere bebygget område og hvad dermed følger ophører, og gælder IKKE som ophør af en fartgrænse på en landevejsstrækning. Det gør KUN det runde ophørsskilt.


mvh dova

Kommentar
Fra : dova


Dato : 14-09-06 18:47

Og så lige en rettelse.

Jeg havde overset et "ikke" i den første linie i den regel jeg citerede.

For selvfølgelig må små biler med påhæng ikke køre over 70, det er kun lastvogne og busser over 3500 kg.

Kommentar
Fra : refi


Dato : 14-09-06 18:59

"Dova"

Tror ikke der er nogen der er uenige om det her.....

Den tænkte situation med 70 før et byskilt - byskilt - byskilt ophør - og så ikke mere - DEN FINDES IKKE

Så er det dårlig skiltning og bør anmeldes til kommunen hurtigst muligt.....

Var der 70 før byen og ønsker man 70 efter byen - SÅ ER DER GARANTERET OGSÅ ET NYT 70 SKILT.

Hvis situationen som skrevet af spørger er at der før byskiltet IKKE er en ophævelse af de 70 og der ikke efter byen igen er et 70 skilt - SÅ ER DET EN SKILTEFEJL DER BØR RETTES OMGÅENDE

Kommentar
Fra : refi


Dato : 14-09-06 19:02

Skulle selvfølgelig stå


Og der efter byen IKKE igen er et 70 skilt

Kommentar
Fra : dova


Dato : 14-09-06 19:14

Citat
Den tænkte situation med 70 før et byskilt - byskilt - byskilt ophør - og så ikke mere - DEN FINDES IKKE


Jo, det gør den faktisk.

Men jeg vil godt medgå, at det ikke burde kunne finde sted, da der burde være et "reminder"skilt med de 70, for dem der bare kører uden at orientere sig særlig meget om skiltningen.

Men sikkert er det, at HVIS der var 70 km begrænsning før byen, og ikke noget ophørsskilt når man er kommet gennem byen, så vil man få en bøde hvis man kører 80 og bliver stoppet.

Kommentar
Fra : ans


Dato : 14-09-06 19:21

Tygger I stadig drøv på dette spørgsmål

Byskilt betyder max. hastighed på 50.
Ophævelse af byskilt betyder max. hastighed på 80 med mindre andet er anført.
De trafikale forhold kan jo være forskellige før og efter byen.

Citat
Betyder et Byskilt ALTID en nedsættelse til 50 km/t


Ja, men den kan også være lavere, men så skal der skiltes med det.

Kommentar
Fra : refi


Dato : 14-09-06 19:24

Nej "Dova" Den kan ikke findes......

Hvad med dem der bor i byen eller på en sidevej - de vil jo så ALDRIG se der er 70

Ingen skilt efter by = 80

Kommentar
Fra : refi


Dato : 14-09-06 19:26

At et byskilt betyder 50 (hvis ikke andet er anført)

DEN BLEV LØST FOR TIMER SIDEN

Kommentar
Fra : ostemanden


Dato : 14-09-06 20:19

Refi - Ja, problemerne/spørgsmålene bliver som regel hurtigt løst/besvaret inden for få tråde, men der er i mange tilfælde en meget stor diskussion efterfølgende... Ret underholdende af følge med i, så længe der ikke er mudderkastning!

Kommentar
Fra : refi


Dato : 14-09-06 20:23

Det bruger "vi" kulturelle mennesker ikke

Kommentar
Fra : dova


Dato : 14-09-06 20:29

Citat
Betyder et Byskilt ALTID en nedsættelse til 50 km/tJa, men den kan også være lavere, men så skal der skiltes med det


Nej

Den kan nemlig også være højere.......men så skal der skiltes med detCitat
Hvad med dem der bor i byen eller på en sidevej - de vil jo så ALDRIG se der er 70

Ingen skilt efter by = 80Og nu kører jeg så så godt som dagligt ud fra en sidevej, der ligger ca midt på en længere landevejsstrækning hvor der er 60 km begrænsning..... såfremt man drejer til højre er der et godt stykke hen til skiltet (kan ikke ses når man drejer ud på vejen) , og hvis man drejer til venstre er der nogen hundrede meter hen til 60 km. skiltet.

Og det findes mange steder.

Kommentar
Fra : dova


Dato : 14-09-06 20:34

Citat
Hvis strækningen med begrænsningen IKKE ophæves af et skilt med "70 km/t streget over", skal jeg så ned på 50 km/t, hvis jeg passerer et byskilt, eller gælder de 70 km/t stadig.
Med andre ord: Betyder et Byskilt ALTID en nedsættelse til 50 km/tJA, du skal ned på 50, medmindre der lige efter byskiltet står skilte der viser andet, det kunne f.eks. være 40, 60 eller 70.

Og selv om der evt. står et skilt med et tal højere end 50, skal biler og vogntog over 3500 kg ALTID ned på 50.


mvh dova

Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 14-09-06 20:39

Teoribogen er desværre ikke gangbar hvis du vil tolke et problem omkring det usædvanlige.

Hvad nu hvis der ikke er nogen ophørstavle før byzone - ja så skal der stadig være et skilt der fortæller at højere hastighed end 50 er tilladt.

Citat
Den kan nemlig også være højere.......men så skal der skiltes med det

Alle afvigelser fra de fastsatte 50 skal skiltes og mange steder sidder der et lille skilt oven på byzoneskiltet der fortæller, at du kører ind i f. eks. en 40 km. zone.

Hvorfor i alver den diskuteres fakta, ja jeg spørger bare????

Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 14-09-06 20:41

Tak for i aften nu gik der da for alvor selvsving i Dova

Kommentar
Fra : dova


Dato : 14-09-06 21:09

Jamen selv tak BjarneD

Kommentar
Fra : hawaii7


Dato : 14-09-06 21:12

Sikke mange besvarelser og flere burde ikke have kørekort.
HEJ DOVA du er lidt forkert på din besvarelse med hensyn til busser, lastbiler m.m.
Efter et byskilt hvor du normalt må køre 50 km kan der komme et skilt med f.eks. 60 eller 70km. Dette gælder også for busser men ikke for lastbiler. Har du en trailer efter bussen må du kun køre 50 km. Dette er ikke til diskution, da jeg lige har erhvervet trailermkort til bus.


Med venlig hilsen
hawaii7

Kommentar
Fra : refi


Dato : 14-09-06 21:24

Citat
Og nu kører jeg så så godt som dagligt ud fra en sidevej, der ligger ca midt på en længere landevejsstrækning hvor der er 60 km begrænsning..... såfremt man drejer til højre er der et godt stykke hen til skiltet (kan ikke ses når man drejer ud på vejen) , og hvis man drejer til venstre er der nogen hundrede meter hen til 60 km. skiltet.


"Dova" - Hold nu op

Hvis den situation virkelig er tilstede ville du ALDRIG kunne få en bøde for at køre for stærkt på de få meter...... (til et af skiltene er synligt)

Det er jo blot som nævnt "dårlig skiltning" - og det bør du da meddele kommunen/amtet

Der er vist ved at gå selsving i spørgsmålet


Kommentar
Fra : dova


Dato : 14-09-06 21:37

Citat
Citat
Og nu kører jeg så så godt som dagligt ud fra en sidevej, der ligger ca midt på en længere landevejsstrækning hvor der er 60 km begrænsning..... såfremt man drejer til højre er der et godt stykke hen til skiltet (kan ikke ses når man drejer ud på vejen) , og hvis man drejer til venstre er der nogen hundrede meter hen til 60 km. skiltet."Dova" - Hold nu opJamen det er sgu da rigtigt Refi....og det findes da masser af steder, og tænk bare på alle de ejendomme/gårde der har udkørsel til lande/hovedvej, der står ikke skilte ud for hver af dem.....om man så lige ville få en bøde i den situation, såfremt man kan dokumentere, at man er ukendt med området og uvidende om at der er 60 km. fartbegrænsning på stedet...det ved jeg ikke, da jeg ikke har prøvet nogensinde at få en fartbøde.og selvsving eller ej, så er spørgsmålet og det rigtige svar jo her:

Citat
Citat
Hvis strækningen med begrænsningen IKKE ophæves af et skilt med "70 km/t streget over", skal jeg så ned på 50 km/t, hvis jeg passerer et byskilt, eller gælder de 70 km/t stadig.
Med andre ord: Betyder et Byskilt ALTID en nedsættelse til 50 km/t
JA, du skal ned på 50, medmindre der lige efter byskiltet står skilte der viser andet, det kunne f.eks. være 40, 60 eller 70.

Og selv om der evt. står et skilt med et tal højere end 50, skal lastbiler og vogntog over 3500 kg ALTID ned på 50.


mvh dovamvh dova


ps Hawaii,,,, du har ret, der skulle stå LASTbiler og vogntog og ikke bare biler og vogntog

Kommentar
Fra : refi


Dato : 14-09-06 21:57

Spørgsmålet er da besvaret for længst - det er jo ikke længere det det drejer sig om.

Selvfølgelig er der ikke et skilt udfor hver ejendom - men som beboer kender du sgu da dit område - og så er der ingen kære mor - folk der kommer dertil ER jo kørt forbi skiltet - så der KAN KUN være tale om beboere

Som sagt - vi er jo alle enige om at byskiltet betyder 50 uanset hvad der var før skiltet.....

Hvad der kommer efter byskiltet er jo spørgsmålet uvedkommende....

Derudover kan vi så fremfabrikere en masse teoretiske situationer - men det ændrer IKKE på fakta.

Dårlig skiltning er KUN gyldig i retten

Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 14-09-06 22:19

At Dova så har dækket alle vinkler er vel det man kalder en helgardering.

Kommentar
Fra : refi


Dato : 14-09-06 22:38

med kryds og tillægstal

Kommentar
Fra : dova


Dato : 14-09-06 23:23

Citat
At Dova så har dækket alle vinkler er vel det man kalder en helgardering.


Ja, ingen "blinde vinkler" her

Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 14-09-06 23:27

Nej bare husk læsebrillerne

Kommentar
Fra : blue_iz


Dato : 16-10-06 18:50

Citat
[B]Dova[/B]
Den der påstand må du meget gerne finde en paragraf i færdselsloven, som bekræfter

Lyskryds har flere formål, bl.a. at lette og sikre trafikken, men ophævelse af skiltede hastighedsregler er godt nok ikke en af dem.


Læs nedenstående og bliv klogere.

Bekendtgørelse om vejafmærkning

§ 12. Forbudstavler opsættes normalt umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra forbuddet gælder. Tavler, der opsættes i nogen afstand fra stedet, forsynes med undertavle med afstandsangivelse.
Stk. 2. Hvor andet ikke er bestemt nedenfor i § 13, gælder et forbud frem til næste vejkryds, hvis det ikke forinden er ophævet med ophørstavle, eller andet er angivet med undertavle.


Kommentar
Fra : refi


Dato : 16-10-06 19:25

DET ER FORBUDSTAVLER

Det har INTET med det her at gøre.....

Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 16-10-06 19:31
Kommentar
Fra : ans


Dato : 16-10-06 19:40

Citat
Hvis strækningen med begrænsningen IKKE ophæves af et skilt med "70 km/t streget over", skal jeg så ned på 50 km/t, hvis jeg passerer et byskilt, eller gælder de 70 km/t stadig.
Med andre ord: Betyder et Byskilt ALTID en nedsættelse til 50 km/t


Det der bliver spurgt om er jo besvaret.

Ja altid 50 km/t efter et byskilt. Hvis der ikke efter ophævelsen af byskiltet ikke er en tavle om hastighed, så er hastigheden 8o km/t.


Basta .


Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 16-10-06 19:46

Tænk det har jeg også set, men der var åbenbart et hængeparti omkring vejkryds og tavler
Basta-bum!

Kommentar
Fra : refi


Dato : 16-10-06 19:56

Tilsyneladende er der stadig nogle der ikke er "oplyste"

Kommentar
Fra : blue_iz


Dato : 16-10-06 22:05

Jeg ved godt, at spørgsmålet er besvaret, men derfor kan man vel godt gøre opmærksom på andre ting, der er forkerte. Der er jo en grund til at jeg citerer, det jeg gør...

Kommentar
Fra : refi


Dato : 16-10-06 22:57

Citat
men derfor kan man vel godt gøre opmærksom på andre ting, der er forkerte


Der er da ingen forkerte ting her

Den oplysning du kommer med angår forbudstavler og vejkryds og har da intet med hastigheder at gøre.....Du har følgende muligheder
Dette spørgsmål er blevet annulleret, det er derfor ikke muligt for at tilføje flere kommentarer.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 174115
Tips : 31694
Nyheder : 719565
Indlæg : 6387086
Brugere : 218300

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste