/ Forside/ Interesser / Andre interesser / Religion / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Religion
#NavnPoint
mblm 1770
summer 1170
ans 1142
JanneP 1010
e.p. 880
Rellom 850
Teil 728
refi 645
o.v.n. 630
10  molokyle 587
Er Jesus gudommelig?
Fra : alimak
Vist : 1267 gange
100 point
Dato : 20-03-06 11:11

Er Jesus guddommelig?
Jeg har læst at Jesus guddommelighed blev vedtaget med mindst mulig stemmer på det økumeniske Kirkemødet i Nicaea i ca.år 300 e.kr. Før det mødet var Jesus kun en vanlig dødelig profet. Men efter det kirkemødet så bestemte de høje herrer at Jesus var guds søn, at han var født ved jomfru fødsel.
Er det nogen der ved om det passer?


 
 
Accepteret svar
Fra : Georg2000

Modtaget 110 point
Dato : 20-03-06 11:28

Hej Alimak

Jeg har fundet følgende svar på dit spørgsmål:
" Det er korrekt at der var et stort kirkemøde i Nicaea i år 325 efter Kristus. Og her var baggrunden den, at en kristen præst fra Alexandria, nemlig Arius, havde fremført den - i øvrigt helt nye - opfattelse, at Jesus som Guds søn ikke var guddommelig, men skabt som alle andre. At Jesus som Guds søn er guddommelig, havde kirken ellers forkyndt siden Jesus selv - det kan man finde grundigt bevidnet i den ældste kirkelige litteratur med forfattere som Ignatius (d.o. 115), Melito af Sardes (d.o. 175), Tertullian (d.o. 220) o.a., men nu blev det altså grundigt modsagt.

Alligevel havde Arius teologiske forgængere, nemlig en teologisk lærer, Lukian af Samosata, som igen var oplært af Paulos af Samosata, der var biskop i Antiokia. Denne Paulos blev afsat fra sin bispestol i år 268, fordi han havde en opfattelse, der havde samme konsekvenser som Arius' opfattelse. Begge havde problemer med, at manden på korset i sin egen person er af sammme væsen som Gud. Med andre ord: Manden, der dør for os, er ikke vores skaber ifølge Paulos og Arius. Og indvendingen mod Arius er: Hvem er det så, vi vender os til i den kristne tro? Er det en anden end vores skaber? Så er kristendommen jo afgudsdyrkelse og kan ikke forene med Skaberen. Så bliver vi jo ikke frelst ved at vende os til Jesus.

Kejser Konstantin, den første romerske kejser med sympati for kristendommen, lod da sammenkalde til en helt ny slags bispemøde, nemlig et bispemøde for hele det romerske rige, og det blev begyndelsen på de store kirkemøder, hvor kirkens ledere tog stilling til kirkens aktuelle problemer. Til dette kirkemøde vedtog man nogle formuleringer som effektivt skulle udelukke Arius' synspunkter fra kirken og fastholde kirken på sit hidtidige standpunkt. De blev underskrevet af alle undtagen to. Medvirkende til underskrifterne var kejserens pres. Han ville have en enig kirke som det nye åndelige fundament for Romerriget.

Allerede på kirkemødet dannedes forskellige partier. Faktisk udskilte der sig fire partier, som i årene efter kirkemødet og frem til det næste store kirkemøde i skiftende perioder fik støtte fra forskellige kejsere. Udfaldet var således ikke givet på forhånd. De fire partiers holdninger var følgende. 1) Jesus er af samme væsen som Faderen. 2) Jesus er af lignende væsen som Faderen. 3) Jesus er lig Faderen. 4) Jesus er ulig Faderen. Det var holdningen hos gruppe 1, som blev vedtaget i 325. Selv om den var i mindretal, så havde den kejserens autoritet i ryggen. De teologisk set tunge drenge fandtes i gruppe 1 og 2. Gruppe 3 var den ureflekterede, enkle folkelige kristendom, og gruppe 4 var Arius' tilhængere, som var en lille gruppe. Man kan også sige, at gruppe 1 og 4 var modpolerne, hvor gruppe 2 var mellemgruppen, og hvor gruppe 3 var den mere uafklarede gruppe.

Til mødet kom ca 250 biskopper. De to største grupper på mødet i 325 var nok gruppe 2 og 3.

Både nutidens farer og fortidens spøgelser spillede ind. De fire grupper havde nemlig hver sin fjende at bekæmpe. Gruppe 1 og 4 bekæmpede hinanden, mens gruppe 2 mest frygtede en tidligere afvigelse navngivet efter den bannerfører Sabellios fra det tredje århundrede, som mente, at Jesus og Gud Fader er samme person. Det var altså Gud Fader, der hang på korset. Mod ham skrev Tertullian, at Jesus er af samme substans som Faderen, men ikke samme person. Gud er én substans, men tre personer, Faderen, Sønnen og Helligånden, skrev Tertullian. Gruppe 2 syntes, at gruppe 1 repræsenterede eller var faretruende nær Sabellios. Gruppe 3 var nok mest imod en for intellektuel kristendom.

Den mand, som mest energisk holdt fast ved formuleringen fra 325, og som altså blev bannerfører for gruppe 1, hed Athanasios. Han var med i 325 som diakon, men blev allerede 3 år senere biskop i Alexandria. Han blev af skiftende kejsere sendt i internt eksil fem gange inden sin død i 373. Kejser konstantin hældede i sine senere år til gruppe 2, og flere af hans efterfølgere ligeså. Athanasios nåede at forsone gruppe 1 og 2. Efter mange års kampe og samtaler opdagede man, at man dybest set mente det samme, men havde forskellig terminologi.

Kirken nåede altså frem til at afvise både Sabellios og Arius. I år 381, 8 år efter Athanasios' død, afholdtes det andet store kirkemøde. Det var i Konstantiopel, hvor stridens afslutning, som altså allerede havde fundet sted ude i den kirkelige hverdag, også blev konfirmeret på højere plan.

Et stort kirkemøde kan være en praktisk ting, hvor man tager stilling til store udfordringer, men hvis man skal finde ud af, hvad kirken tror i hverdagen, så skal man se på, hvad den siger i hverdagen, dvs. se på de skriftlige efterladenskaber fra de mange år før og efter kirkemøderne. Og hvis man skal finde ud af, hvad kristendom i udgangspunktet er, så skal man se på, hvad Ny Testamente siger. Hvert nyt kristent slægtled kan ikke nøjes med kirkemødernes vedtagelser. Hvert nyt slægtled må selv kontrollere, om kirkemødernes beslutninger stemmer overens med Bibelen.

I forbindelse med Ny Testamente vil jeg angående Jesu guddommelighed pege på det helt enkle, at Jesus siger, at han var hos Gud, før verden var til (Johannesevangeliet 17,5). Og Paulus går videre i samme spor, når han siger om Jesus, at "Han er forud for alt" (Paulus' brev til Kolossenserne 1,17). Han siger også: "I ham blev alting skabt" (Kol 1,16). Læg mærke til, at han siger "alting", ikke "resten" eller "de øvrige".

En god litteraturhenvisning er:

Oskar Skarsaune: Inkarnationen, myte eller faktum, Menighedsfakultetet, Århus 1986, ISBN 87-87737-16-7, (128 sider).

En enklere fremstilling af samme forfatter er: Kristendommen i Europa 1, Fra Jerusalem til Rom og Bysants, Tano A.S. 1987, ISBN 82-518-2259-9, (167 sider).


Med venlig hilsen
Jørgen Sejergaard, Sognepræst"

- Fundet på http://jesusnet.dk/svar/showpage.php?action=vissvar&id=430


Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 20-03-06 11:30

Dette bør en teolog svare på, men det du fremlægger er en misvisende forenkling.
En trosretning kaldet Arianismen anså Jesus for at være et menneske og kort sagt "kun" en profet. men mødet (biskopper og pavelige udsendinge) vedtog at forkaste Arianismens udlægning og at fastholde, at Jesus er Guds søn osv.
Man kan ikke sige at det pågældende møde vedtog at Jesus er guddommelig, men de vedtog at fastholde troen på at han er guddommelig.

Det svarer jo bare til de forskellige udlægninger der findes i dag, hvor visse fundamentalistiske "kristne" vrager Jesu lære og går efter dogmer fra det Gamle Testamente for bl.a. at retfærdiggøre dødsstraf og hævn.

Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 20-03-06 11:32Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 20-03-06 15:19

Jørgen Sejergaard, ville du have svaret på samme måde i Karlebo? Eller ville der være kommet en teologisk forklaring med i købet+

Kommentar
Fra : Georg2000


Dato : 20-03-06 15:29

Nu er Jørgen Sejrgaarrd kun inde i billedet på den måde at jeg har citeret hans svar på et lignenden spørgsmål andetsteds. (Se ref. under svaret)
Hvis du vil have en dybere teologisk forklaring, tror jeg du kan få den over kirkekaffen i Karlebo på søndag

Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 20-03-06 15:34


Det ville jo netop have været mere interessant at læse en forklaring.

Jeg har i øvrigt mine egne kilder.

Kommentar
Fra : kissan


Dato : 20-03-06 22:52

VI,min mand og jeg er døbt i Pinsekirken,og lægger ikke skjul på at Jesus er Guds søn,
Vi tror på Treeniningen, faderen, sønnen og helligånden. Ingenting kommer af ingenting,og det kan vi jo ikke svare på men tro på, ikke ? Kiirsten og steen


Kommentar
Fra : kissan


Dato : 20-03-06 22:53

VI,min mand og jeg er døbt i Pinsekirken,og lægger ikke skjul på at Jesus er Guds søn,
Vi tror på Treeniningen, faderen, sønnen og helligånden. Ingenting kommer af ingenting,og det kan vi jo ikke svare på men tro på, ikke ? Kiirsten og steen


Kommentar
Fra : kissan


Dato : 20-03-06 22:54

2 gange,sorry

Kommentar
Fra : anyway


Dato : 20-03-06 23:09

Citat
Er Jesus guddommelig?

Det er ofte at viden og tro ikke harmonerer sammen.
Der er ingen mennesker, magter eller myndigheder, der kan vedtage at Jesus er guddommelig eller blot menneske. Det nærmeste du kan komme det, er at tro det er sandt hvad Det Nye Testamente skriver. Dette er en klar bekræftelse på at Jesus er guddommelig. Dette budskab er givet os gennem overleveringer og oldgamle skrifter.

For mig at se har du kun to muligheder. Enten må du læse Det Nye Testamente og tro det er sandt hvad der står, eller så må du basere det svar du søger på viden og det kan ingen give dig.
Så svaret er: At tro på Jesus - som guddommelig (Guds søn)
At benægte Jesus - som guddommelig p.g.a. manglende beviser.


Kommentar
Fra : kissan


Dato : 21-03-06 00:23

jeg er overbevist om at Jesus er guddommelig,jeg har set ham i denne verden,det er svært at forklare,han var der Det var ikke i en drøm,men et tegn om at tage imod kærligligheden.Og give lyset videre til dem du har kær.Knus fra mig der tror på det guddommelige.

Kommentar
Fra : alimak


Dato : 21-03-06 00:38

Kissan
Hvordan kan du tro på det der står i biblen? At jorden er skabt på 7 dage? at adam og eva fik 2 sønner der befolkede resten af værden med negere, kinesere´, hvide osv. At Gud er almektig, når det dør 40000 børn af sult vær dag.Gud kan ikke være god.
alimak


Kommentar
Fra : kissan


Dato : 21-03-06 00:47

Læs Biblen,oke????

Kommentar
Fra : alimak


Dato : 21-03-06 00:51

Godt svar. (ironisk ment)
alimak

Kommentar
Fra : kissan


Dato : 21-03-06 01:03

HAR du læst biblen?? Der er også meget ondt i den !!!!! Bare går i gang

Kommentar
Fra : viviborgen


Dato : 21-03-06 08:14

Meget interessant spørgsmål....jeg lytter

Kommentar
Fra : viviborgen


Dato : 21-03-06 08:22

Kissan, jeg synes det ville være meget interessant at høre, hvad Pinsemission mener om spørgsmålet. Vi finder jo ikke svaret ved at læse Biblen? De forskellige trosretninger inden for kristendommen er vel ikke et spørgsmål om at læse, men om at tolke Bibelen?

Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 21-03-06 08:59

Det hedder TRO fordi det ikke kan bevises eller modbevises!

Kommentar
Fra : viviborgen


Dato : 21-03-06 09:37

Ja, og hver med sin tro .... uden at skulle forsvarer den.

Kommentar
Fra : anyway


Dato : 21-03-06 12:52

Jeg synes ærlig talt også at kissan kommer lidt nemt om ved det der spørges om

[CITAT][At Gud er almektig, når det dør 40000 børn af sult vær dag.Gud kan ikke være god.
/CITAT]

alimak -> En fejlagtig opfattelse blandt de danske 4-hjuls kristne er at Gud har ansvaret for alt Vi har alle vores frie vilje til at tro eller ej - gøre godt eller ondt. Satan er jo en lige så realistisk del af den åndelige verden og er den diamentrale modsætning til Jesus. Det er en af forklaringerne på al den ondskab og uretfærdighed der findes.

Læs nu Det Nye Testamente og "gå ud og gøre lige så". Du vil snart opdage, at hvis alle i Verden levede og gjorde som Det Nye Testamente foreskriver, så ville megen nød være undgået og der ville næsten være paradisiske tilstande på Jorden.

De 40000 børn du nævner, tror du de ville dø hvis vi alle efterfulgte Jesu bud??? Der er rigeligt med al ting i verden, men enhver er sig selv nærmest - i de fleste tilfælde.
Noget andet som er uforklarligt er hvorfor selv "gode" mennesker og kristne, kommer ud for ulykker. Det er ikke alt der kan forklares. Derfor hedder det tro - at have tillid til.

Jesus siger f.eks. "Hvorfor leder du efter splinten i din brors øje, når du ikke kan se bjælken i dit eget" - Betydningen er vist klar nok. Jeg skal i al fald ikke pege fingre ad nogen, så lang tid jeg selv er fuld af fejl og mangler.

Lad os nu se om ikke kissan melder sig igen


Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 21-03-06 14:33

anyway, hvad er det for et problem du har siden du ikke kan lade kissan have sin tro uden at skulle forsvare den, og du skriver:
Citat
Jeg synes ærlig talt også at kissan kommer lidt nemt om ved det der spørges om

Jeg har ikke set noget sted, at man skal uddybe sine kommentarer og hvis man skulle var der mange der slet ikke ville kunne deltage på Kandu.

Kommentar
Fra : kissan


Dato : 21-03-06 15:20

bare roligt,jeg er tilbage når dagens gøremål er færdige,oke???

Kommentar
Fra : anyway


Dato : 21-03-06 15:55

BjarneD - > Jeg har ingen problemer
Kode
anyway, hvad er det for et problem du har siden du ikke kan lade kissan have sin tro uden at skulle forsvare den

Det er vist slet ikke nødvendigt at forsvare kissan. Jeg er selv en personlig kristen og har på samme vis erfaret Jesu guddommelighed som:
Citat
VI,min mand og jeg er døbt i Pinsekirken,og lægger ikke skjul på at Jesus er Guds søn,
Vi tror på Treeniningen, faderen, sønnen og helligånden. Ingenting kommer af ingenting,og det kan vi jo ikke svare på men tro på, ikke ? Kiirsten og steen

Jeg har ikke set nogen steder, at man ikke må kommentere på andres indlæg

Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 21-03-06 16:34

Citat
Kissan
Hvordan kan du tro på det der står i biblen? At jorden er skabt på 7 dage? at adam og eva fik 2 sønner der befolkede resten af værden med negere, kinesere´, hvide osv. At Gud er almektig, når det dør 40000 børn af sult vær dag.Gud kan ikke være god.
alimak


Nu skal man ikke forkaste vor religions historie (Det Gamle Testamente), men hvis du tager det der står i Biblen bogstaveligt, Alimak, vil du få en helt forkert opfattelse.
Du opremser ting fra skabelsesberetningen osv., men det kan du slet ikk ebruge til at vurdere om Gud er god. Gud skabte også syndfloden og hvorfor................?
Hvis man vil diskutere Biblen må man sætte sig ind i den dybere betydning og de der ikke vil eller kan må jo så tro eller lade være.

Kommentar
Fra : kissan


Dato : 21-03-06 20:40

Pinsekirken er en evangelisk frikirke, der består af mennesker, der har oplevet et personligt møde med Gud (Jesus). Dette har forandret vore liv og knyttet os sammen.
Vi er et fællesskab af mennesker i forskellige aldre og med forskellige baggrunde, med en levende tro på Jesus Kristus.
Vi lægger stor vægt på, at den enkelte oplever glæde og frihed i troen på Jesus. Vi ønsker, at alle må udvikles og nå det mål, som Gud har sat for hvert et menneske.
Vi er en statsannerkendt frikirke, hvilket blandt andet betyder, at vi har tilsluttet os troesbekendelsen som den er kendt fra folkekirken.

I johannes Evangeliet kap. 14, vers 6. siger Jesus "jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender i ham og har set ham".

Alle mennesker har deres frie vilje, til at gøre både det gode og det onde, det blander Gud sig ikke i.

Prøv at komme i en Pinsekirke, for der kan I se og opleve at Jesus er Gud.

Kommentar
Fra : kissan


Dato : 22-03-06 21:03Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 22-03-06 21:39

Den her er
Citat
Pinsekirken er en evangelisk frikirke, der består af mennesker, der har oplevet et personligt møde med Gud (Jesus).

Mig bekendt behøver man ikke at have oplevet møde med de nævnte. Alle skulle vist være velkomne!
Ja selv tiende kan man slippe for hvis man ikke har råd, eller?

Personligt frekventerer jeg ingen kirker, men derfor kan man jo godt have en tro.

Kommentar
Fra : anyway


Dato : 22-03-06 22:40

BjarneD -> Du har jo ret. Man bliver ikke automatisk en kristen af at komme i Pinsekirken eller nogen anden kirke: http://www.find.kirkerne.dk/KIRKESAMFUND.336.0.html Det skulle da så lige være dem som mener, at man automatisk er kristen når ens forældre har ladet en døbe som spæd.

Man kan udøve sin tro på Gud som man vil. Der er ingenting i kristendom man tvinges til, men på samme måde som man mættes af fysisk mad, har man også behov for åndelig føde for at leve som kristen. Derfor er et kristent fællesskab uundværligt.

Citat
Mig bekendt behøver man ikke at have oplevet møde med de nævnte. Alle skulle vist være velkomne!
Ja selv tiende kan man slippe for hvis man ikke har råd, eller?


Jeg ved ikke om tiende er et krav i Pinsekirken. Den er ikke et krav i mange andre frikirker, men da der skal penge til al verdens ting og de kun kommer fra kirkegængerne, er det ønskeligt/forventeligt at man hver især giver penge hvor man kommer.

Men tråden startede jo med:

Citat
Er Jesus guddommelig?


Jeg ved ikke det lader sig gøre at komme svaret nærmere, end:

Citat
For mig at se har du kun to muligheder. Enten må du læse Det Nye Testamente og tro det er sandt hvad der står, eller så må du basere det svar du søger på viden og det kan ingen give dig.
Så svaret er: At tro på Jesus - som guddommelig (Guds søn)
At benægte Jesus - som guddommelig p.g.a. manglende beviser.Kommentar
Fra : kissan


Dato : 22-03-06 22:43

hej Bjarne.
Selv omjeg har haft eller stadig har nogen oplevelser betyder fællesskabet med troende en hel del,og tiende er frivilligt.
Og selfølgelig tror man nu engang det man tror på,ikke?
OG ALLE ER VELKOMMEN

Kommentar
Fra : kissan


Dato : 22-03-06 22:50

Pinsekirken forlanger ikke penge,men kærlighed,oke

Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 22-03-06 22:59

Citat
Pinsekirken forlanger ikke penge,men kærlighed,oke


INTERESSANT!
Jesus forlangte ikke kærlighed, han gav!

Fællesskab kan såmænd godt være uden at man skal være flere sammen.
Det kaldes åndeligt fællesskab, og derfor behøver man ikke at dyrke sin tro i flok.

Kommentar
Fra : kissan


Dato : 22-03-06 23:11

Du har bare så meget ret
OG svært at svare.
Jeg har det også godt alene i min åndelige verden

Kommentar
Fra : viviborgen


Dato : 23-03-06 08:43

Personligt er jeg ikke troende, men det betyder ikke, at jeg ikke har tænk meget over kristendommen.

Jeg kan simpelthen ikke få det til at hænge sammen. Først var der kun Gud i hele gammel testemente, så bliver Jesus født, men det er de færreste, som tror, at han er Gud, som er kommet til jorden for at frelse os fra vore synder. Jesus er ikke Guds søn. Han er Gud. teologisk set...du må ikke have andre guder end mig. Det med Jesus, som Guds søn er jo et kæmpe problem for teologerne. Hvis Jesus er guds søn...så er der jo to guder??

Jesus siger mange gange i ny testemente....min fader i himlen, men det siger alle jo på Jesu tid. Det er altså blot tidens retorik. Vi siger det også i Fader Vor, du som er i Himmelen.....men Fader vor er ikke at finde i Biblen.....det er et teologisk værk. Det er hele Biblen forøvrigt....jesus var analfabet. Han har ikke skrevet noget ned. Biblen er skrevet af den kristne menighed og er ikke guddommelig, som f. eks. Koranen påstås at være....at læse og tolke biblen som noget guddommeligt er en misforståelse. Ny testemente er nedskrevet mange år efter at Jesus levede. Det er evangelisternes værk og dermed kun et udtryk for deres tro...ikke ordet. Biblen indeholder masser af selvmodsigelser. Dette faktum er også årsagen til århundredes mange krige og kætteres endelidt på bålet.

I Thomas evangeliet farer Jesus ikke til himmels....derfor er dette evangelium ikke med i biblen. Jesus var oprindelig ikke Guds søn.....det blev han pga. et teologisk problem. Han var kristendommens sidste profet...som Muhammed var islams sidst profet og jøderne venter endnu på, at messias skal komme.

Da Jesus bliver korsfæstet for kætteri....at påstå at han er guddommelig....har hans tilhængere et problem...nu, er alt, hvad jesus har sagt en løgn....han kan ikke blot være en profet....der skal mere til at gøre hans ord til sandheden. Deraf opstår myten om Guds søn og treenigheden. Faderen, sønnen og helligånden. Dette udtryk helligånden er vel blandt andet et udtryk for at jesu ord lever efter hans død...igen teologi...ikke en uomtvistelig sandhed.

Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 23-03-06 08:53

Vivi med den meget søgte udlægning burde du nok kaste dig over "da Vinci mysteriet", der jo er ren fiktion. Hjemmestrikkede udlægninger kan ikke og vil ikke kunne bruges til argumentation imod tro.
Mange såkaldte videnskabsmænd har forsøgt, men deres argumentation falder på, at de forsøger at tage skriften bogstaveligt set med nutidens øjne.
Biblen benytter sig af et billedsprog, der var nødvendigt på et tidspunkt hvor man ikke havde samme uddannelse og de medier som vi har i dag.

Kommentar
Fra : viviborgen


Dato : 23-03-06 09:03

jeg argumenter skam ikke mod troen....jeg beretter om min tro...jeg kan ikke få det til at hænge sammen. Jeg kan ikke tro på Jesus, som guds søn. Jeg kan ikke tro på en gud...Men jeg kan tro på udlægningen af Jesu ord og essensen af dem, som jeg synes at agave beskriver....det dobbelte kærlighedsbudskab. Det giver menig for mig.

Der med har jeg jo så gjort Jesus endnu mere ugudelig, ikke blot til en profet, men til en filosof.

Kommentar
Fra : viviborgen


Dato : 23-03-06 09:05

Da Vinci mysteriet er læst

Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 23-03-06 09:31

Synd for dig!

Kommentar
Fra : Georg2000


Dato : 23-03-06 21:40

Hej Viviborgen
Jeg forstår til dels godt at du ikke kan få det til at hænge sammen. Det lyder nemlig til at du ikke er så velbevandret i kristendommen eller bibelen. Nu er det ikke for at spille bedrevidende el. lig, men hvis du læser bibelen ville du vide, f.eks. at både gamle testamente og ny testamente beskriver Jesus og beskriver ham som Guds søn.
Derudover ville du også vide at det på Jesu tid slet ikke var normalt at kalde Gud sin far. (Det provokerede faktisk både datidens præster og alm. ”ulærde” ret voldsomt når Jesus omtalte Gud som sin far) Det er først efter at Jesus har lært sine disciple at bede ”Fader vor”, som du også kan finde i bibelen i Matthæusevangeliet kap 6 vers 9-13 (Se evt. www.bibelen.dk)
At påstå at bibelen kun er et teologisk værk, fordi det er mennesker, der har nedskrevet den er også absurd. Det er det samme som at sige at det der står i vores historiebøger i folkeskolen er løgn, bare fordi det er en historiker og ikke f.eks. Chr. d IV, der har nedskrevet det.
Evangelisterne nedskrev hvad de havde set og hørt (se f.eks. Apg. 4,20) Og da de alle levede samtidig og i umiddelbar nærhed af hovedpersonen – Jesus, må man kunne påstå at deres beskrivelser er meget troværdige.
Du har ret i at da Jesus døde, faldt hans troværdighed lidt til jorden. Der er ikke ret meget guddommeligt i at blive korsfæstet sammen med et par røvere.
Men til gengæld kan man godt forstå at Jesu datidige (og nutidige) modstandere gjorde alt for at bortforklare og modbevise at graven var tom og at Jesus var opstået fra døden påske morgen. For hvis det ikke vidner om / beviser at Jesus er guddommelig, så ved jeg ikke hvad der gør!!!


Kommentar
Fra : kissan


Dato : 23-03-06 22:15

Tak til Georg2000, kun vil jeg tilføje til "dig" der ikke tror at Jesus er guddommelig. KOM: SE, HØR OG OPLEV JESUS I EN AF PINSEKIRKERNE. Et liv med Jesus er ikke kedeligt, men derimod ubeskriveligt dejligt, vi er alle velkommen hos Jesus, han har båret vores synd, helbredt os, og velsignet os. Og Jesus er den samme i dag, som han var for snart 2000 år siden. Byd Jesus indenfor i dit liv, det vil du aldrig fortryde, men en dag vil du fortryde at du ikke gjorde det, og da er det for sent.
Guds fred være med Jer alle

Kommentar
Fra : anyway


Dato : 23-03-06 23:28

kissan ->
Citat
KOM: SE, HØR OG OPLEV JESUS I EN AF PINSEKIRKERNE.

Nu har Pinsekirken tak og lov ikke patent på Jesus og hans tilstedeværelse. Der findes rigtig mange kirker og kirkesamfund i Danmark - også fuldt på "højde" med Pinsekirken. Skal blot nævne nogle:
Apostolsk Kirke, Baptist Kirken, Missionsforbundet og mange andre uafhængige kirkesamfund. Ikke at forglemme en række gode Folkekirker.

Det havde været klædeligt kissan, om du havde favnet lidt bredere end inden for dine egne rækker


Kommentar
Fra : kissan


Dato : 24-03-06 00:32

Hej Anyway. Vi har venner der kommer i Apostolsk Kirke, Baptist kirken, og Missionsforbundet, og jeg er helt enig med dig i at disse kirker + mange folkekirker er fulgt på højde med Pinsekirken.
Der hvor troen er, er Jesus også til stede.
Jesus siger også i biblen:
" Hvor 2 eller 3 er samlet i mit navn er jeg til stede midt i blandt jer",
Så det kan være hvor som helst.
Dersværre er mit kendskab til de andre frikirker ikke godt nok til at jeg kan anbefale dem, men jeg er som dig sikker på at Jesus er til stede i de fleste frikirker, men desværre ikke i alle folkekirker.

Tak for din påmindelse.


Godkendelse af svar
Fra : alimak


Dato : 24-03-06 10:32

Tak for svaret Georg2000.

Kommentar
Fra : viviborgen


Dato : 24-03-06 11:15

Jeg vil ikke anfægte din måde, at læse biblen på Georg2000, men jeg har læst den .... mange gange...og diskuteret den med mange mennesker, både teologer, historikere og mange andre. Det er ikke af uvidenhed, at jeg tvivler.

Jeg ved godt at Gammel testamente forudsiger messias komme....en mand af Davids slægt....det er jo ham jøderne venter på...

Rosenthal kalder det selvopfyldende profetier.

Var den grav nu tom....eller var det selvopfyldende profetier.....i Thomas Evangeliet nævnes graven ikke....

...og de troværdige vidner....jamen, de er jo ikke enige.

Der er en væsenlig forskel på historikere og teologer....historikere finder nye beviser interessante....teologer finder dem belastende...jeg har dødehavsrullerne i tankerne.

Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 24-03-06 11:39

Jeg undrer mig til stadighed over hvorfor ateister ikke kan lade troende beholde deres tro.

Jeg kunne godt lade mig friste til, at have den teori at det må være djævelens værk når man absolut må overbevise andre om rigtigheden af manglende tro.
Videnskabeligt belæg er der trods alt ikke.

Kommentar
Fra : viviborgen


Dato : 24-03-06 12:14

Jeg er ikke igang med et korstog for ateiserne. Det har du misforstået...men du anfægter jo min manglende tro Bjarne. Det forsvarer jeg. Georg kommer med den slidte beskyldning. ...det lyder som du ikke er så velbevandret i kristendom eller biblen. Den er for tynd...årsagen til at man ikke kan tro er så lig med uvidenhed....sludder.

Mit mål er ikke at bevise, at Jesus ikke er guddommelig. Det er min tro. Kissan argumenter for, at Jesus er guddommelig ud fra hendes tro. Jeg argumenter for, at han ikke er ud fra min tro.

Kissan kommer endda med den sædvanlige trussel, hvis jeg ikke bliver omvendt, så vil jeg fortryde.....hvad med nådegaven. Jeg kan vel vente til mit sidste åndedrag?

Folk må for min skyld gerne tro, men respekten skulle gerne gå begge veje. Jeg vil også gerne beholde min 'utro'

Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 24-03-06 12:58

Jeg anfægter ikke din manglende tro, men syntes bare, at det er synd at du ikke kan vedkende dig det kristne værdigrundlag for kristendommen er jo ikke en religion der kræver - den giver og efterlever du (så godt du kan) de ting der kan læres af denne tro vil du få endnu mere igen.

Se nu kan man godt læse en bog uden at forstå, så der giver jeg Georg2000 ret.

Kommentar
Fra : viviborgen


Dato : 24-03-06 13:57

Jeg tilslutter mig så sandelig det kristne værdigrundlag....det dobbelte kærlighedsbudskab, men jeg er ikke kristen. Jeg tror nemlig ikke på, at gud sendte sin søn til jorden for at frelse os fra vore synder...opstod på 3. dagen....farede til himmels...siddende ved Gud faders højre hånd, hvor fra han skal komme og dømme levende og døde. Jeg tror ikke på et liv efter døden. Jeg tror ikke på djævlen......så jeg er ikke kristen, men jeg er opvokset i et kristent samfund og jer tror på kristendommens leveregler i store træk. Du skal elske din næste.....dette er forøvrigt et budskab der går igen i alverdens religioner.....det har i praksis blot været problemer med at få defineret 'næsten'

Jeg tror, som jeg tidligere har skrevet, på filosoffen, Jesus.

Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 24-03-06 14:37

Typisk moderne sekulær indstilling: "Jeg tager det jeg syntes om og resten forkaster jeg."
.

Kommentar
Fra : viviborgen


Dato : 24-03-06 15:46

Nej, det er ikke new age....så blander man. Lidt budisme, lidt kristendom, lidt religiøsitet etc.

jeg blander det ikke. Jeg tilslutter mig bare ikke. Jeg ved jeg ikke er kristen imodsætning til mange medlemmer af folkekirken, som tror på det samme som jeg. Dette jeg beskriver er ikke en religion. Det er en filosofi. Jesus som historisk person....ikke en gud.

Kommentar
Fra : kissan


Dato : 24-03-06 20:31

Giv slip og overlad det til Jesus

Kommentar
Fra : kissan


Dato : 24-03-06 20:38

Giv slip og overlad det til Jesus

Kommentar
Fra : kissan


Dato : 24-03-06 20:39

unskyld,2gange igen

Du har følgende muligheder
Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 173960
Tips : 31682
Nyheder : 719565
Indlæg : 6385921
Brugere : 218287

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste