/ Forside/ Teknologi / Internet / Hjemme sider / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Hjemme sider
#NavnPoint
molokyle 23766
Klaudi 7947
bentjuul 7763
BjarneD 4584
severino 4460
Manse9933 4366
natmaden 3985
disken 3947
miritdk 3593
10  refi 3578
menu på hjemmeside
Fra : bangsi
Vist : 437 gange
100 point
Dato : 07-03-06 11:47

Hej derude bag skærmen!!

Er der nogen som kan hjælpe med at få denne menu til at virke. Den er på denne her side:

http://www.kreativt-design.dk/1/index1.htm

Den skal selvfølgelig åbne siden, hvor jeg nu har tekst. Min side er sat op i frames.

Jeg håber at der er nogen som kan hjælpe....

 
 
Kommentar
Fra : lawitt


Dato : 07-03-06 11:53

Hej,

Du skal bruge target="_parent" i din MakeMenu funktion (der hvor 'str' bygges op) for at få den til at åbne siden i den rigtige frame'

Håber dette hjælper.

Mvh. Lars

Kommentar
Fra : lawitt


Dato : 07-03-06 12:02

Hov, så lige du kan angive TARGET i kaldet så du skal bruge noget ala:

makeMenu('sub','Derfor mig','/script/search.asp?new=1','target="_parent"')

Mvh. Lars

Kommentar
Fra : bangsi


Dato : 07-03-06 12:09

Hej Lars

Hvor mener du at det skal skrives?

Jeg sender lige koden:

Kode
<html>

<head>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 6.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Ny side 1</title>
<style type="text/css">
DIV.clSlide{position:absolute; ;z-index:10; left:0; width:138; height:22; clip:rect(0,138,22,0); padding:3px;}
DIV.clSlideSub{position:absolute; ;z-index:10; padding:2px; clip:rect(0,127,20,0); width:127; height:20; left:8; visibility:hidden}
DIV.clSlideSub2{position:absolute; ;z-index:10; padding:2px; clip:rect(0,118,20,0); width:118; height:20; left:8; visibility:hidden}
#divSlideCont{position:absolute; z-index:10; left:0; top:100; height:600; width:170; visibility:hidden}
A.clSlideLinks{font-family:Verdana, Helvetica, Helv; font-size:11px; font-weight:bold; text-decoration:none; color:white}
A.clSlideSubLinks{font-family:Verdana, Helvetica, Helv; font-size:10px; text-decoration:none; color:Navy}
A.clSlideSub2Links{font-family:Verdana, Helvetica, Helv; font-size:9px; text-decoration:none; color:Navy}
</style>


<script language="JavaScript" type="text/javascript">
/**********************************************************************************
SlideMenu
* Copyright (C) 2001 Thomas Brattli
* This script was released at DHTMLCentral.com
* Visit for more great scripts!
* This may be used and changed freely as long as this msg is intact!
* We will also appreciate any links you could give us.
*
* Made by Thomas Brattli
*
* Script date: 08/01/2002 (keep this date to check versions)
*********************************************************************************/
function lib_bwcheck(){ //Browsercheck (needed)
   this.ver=navigator.appVersion
   this.agent=navigator.userAgent
   this.dom=document.getElementById?1:0
   this.opera5=(navigator.userAgent.indexOf("Opera")>-1 && document.getElementById)?1:0
   this.ie5=(this.ver.indexOf("MSIE 5")>-1 && this.dom && !this.opera5)?1:0;
   this.ie6=(this.ver.indexOf("MSIE 6")>-1 && this.dom && !this.opera5)?1:0;
   this.ie4=(document.all && !this.dom && !this.opera5)?1:0;
   this.ie=this.ie4||this.ie5||this.ie6
   this.mac=this.agent.indexOf("Mac")>-1
   this.ns6=(this.dom && parseInt(this.ver) >= 5) ?1:0;
   this.ns4=(document.layers && !this.dom)?1:0;
   this.bw=(this.ie6 || this.ie5 || this.ie4 || this.ns4 || this.ns6 || this.opera5)
   return this
}
var bw=lib_bwcheck()
//Opera didn't seem to like the padding in the layers, it messes up the background-images, so here's a version without it.
if(bw.opera5) document.write("<style>DIV.clSlide{padding:0px; background-image:url(' ')}\nDIV.clSlideSub{padding:0px; background-image:url(' ')}\nDIV.clSlideSub2{padding:0px; background-image:url(' ')}</style>")

/************************************************************************************
Making cross-browser objects
************************************************************************************/
function makeMenuObj(obj,nest){
   nest=(!nest) ? "":'document.'+nest+'.'                              
   this.css=bw.dom? document.getElementById(obj).style:bw.ie4?document.all[obj].style:bw.ns4?eval(nest+"document.layers." +obj):0;      
   this.el=bw.dom?document.getElementById(obj):bw.ie4?document.all[obj]:bw.ns4?eval(nest+'document.'+obj):0;   
   this.ref=bw.dom || bw.ie4? document:bw.ns4?eval(nest+"document.layers." +obj+".document"):0;      
   this.x=(bw.ns4 || bw.ns5)? this.css.left:this.css.offsetLeft;
   this.y=(bw.ns4 || bw.ns5)? this.css.top:this.css.offsetTop;      
   this.hideIt=b_hideIt; this.showIt=b_showIt; this.movey=b_movey
   this.moveIt=b_moveIt; this.moveBy=b_moveBy; this.status=0;
   this.bgImg=b_bgImg;   this.obj = obj + "Object"; eval(this.obj + "=this");
   this.clipTo=b_clipTo;
   return this
}
function b_showIt(){this.css.visibility="visible"; this.status=1}
function b_hideIt(){this.css.visibility="hidden"; this.status=0}
function b_movey(y){this.y=y; this.css.top=this.y}   
function b_moveIt(x,y){this.x=x; this.y=y; this.css.left=this.x;this.css.top=this.y}
function b_moveBy(x,y){this.x=this.x+x; this.y=this.y+y; this.css.left=this.x;this.css.top=this.y}
function b_bgImg(img){if(bw.ie||bw.dom)this.css.backgroundImage="url("+img+")"
else this.css.background.src=img
}
function b_clipTo(t,r,b,l,w){if(bw.ns4){this.css.clip.top=t;this.css.clip.right=r
this.css.clip.bottom=b;this.css.clip.left=l
}else{this.css.clip="rect("+t+","+r+","+b+","+l+")"; if(w){this.css.width=r; this.css.height=b}}}
/********************************************************************************
Initiating page, making objects..
********************************************************************************/
function SlideMenuInit(){
   oSlideMenu=new makeMenuObj('divSlideCont')
   oSlideMenu.moveIt(menux,menuy)
   oSlide=new Array()
   for(i=0;i<menus.length;i++){
      oSlide[i]=new makeMenuObj('divSlide'+i,'divSlideCont')
      oSlide[i].subs=menus[i].subs
      oSlide[i].sub=new Array()
      oSlide[i].moveIt(0,mainheight*i)
      oSlide[i].starty=oSlide[i].y
if(bw.opera) oSlide[i].css.paddingLeft="10px"
      if(!menus[i].seperator) oSlide[i].bgImg(level0_regular)
      for(j=0;j<oSlide[i].subs;j++){
         oSlide[i].sub[j]=new makeMenuObj('divSlideSub'+i+"_"+j,'divSlideCont')
         oSlide[i].sub[j].moveIt(10,oSlide[i].y+subheight*j+between)
         oSlide[i].sub[j].starty=oSlide[i].sub[j].y
         oSlide[i][j]=new Array()
         oSlide[i][j].subs=menus[i][j].subs
         oSlide[i][j].sub=new Array()
         img=level1_round
         if(oSlide[i][j].subs!=0){
            if(j!=oSlide[i].subs-1) img=level1_sub
            else img=level1_sub_round
            oSlide[i].sub[j].css.color="white"
         }else{
            if(j!=oSlide[i].subs-1)img=level1_regular
         }
         oSlide[i].sub[j].origimg=img
         oSlide[i].sub[j].bgImg(img)
         for(a=0;a<oSlide[i][j].subs;a++){
            oSlide[i][j].sub[a]=new makeMenuObj('divSlideSub'+i+"_"+j+"_"+a,'divSlideCont')
            oSlide[i][j].sub[a].moveIt(20,oSlide[i].sub[j].y+subheight*a+between-2)
            oSlide[i][j].sub[a].starty=oSlide[i][j].sub[a].y         
            oSlide[i][j][a]=new Array()
            oSlide[i][j][a].subs=menus[i][j][a].subs
            oSlide[i][j][a].sub=new Array()
            if(a!=oSlide[i][j].subs-1) img=level2_regular
            else img=level2_round
            oSlide[i][j].sub[a].origimg=img
            oSlide[i][j].sub[a].bgImg(img)
         }
      }
   }
   oSlideMenu.showIt()
}
/********************************************************************************
Variables
********************************************************************************/
var active=-1;var going;var isthere; var sactive=-1; var sisthere=-1; var s2active=-1; var s2isthere=-1
/********************************************************************************
Switch menu function.
********************************************************************************/
function swmenu(num,snum,s2num){
   if(snum!=-1){
      if(oSlide[num][snum].subs==0) return
   }
   if(s2num!=-1){
      if(oSlide[num][snum][s2num].subs==0) return
   }
   if((num!=active || snum!=sactive || s2num!=s2active) && !going){going=true;isthere=0;sisthere=0;moveUp(num,snum,s2num)}
}
/********************************************************************************
Moving the menus upward to their original position.
********************************************************************************/
function moveUp(num,snum){
   if(snum==-1){
      for(i=0;i<oSlide.length;i++){
         if(oSlide[i].y>oSlide[i].starty+pxspeed && active!=i) oSlide[i].moveBy(0,-pxspeed)
         else{if(active!=i) oSlide[i].moveIt(oSlide[i].x,oSlide[i].starty); isthere=i}
      }
      
      if(isthere<oSlide.length-1) setTimeout("moveUp("+num+","+snum+")",timspeed)
      else swmenu2(num,snum)
   }else{
      if(num==oSlide.length-1) isthere=num
   
      if(sactive!=-1){ //Is out!
         //Slide subs
         j=0
         for(i=sactive+1;i<oSlide[num].sub.length;i++){
            j++
            if(oSlide[num].sub[i].y>oSlide[num].sub[i].starty+pxspeed) oSlide[num].sub[i].moveBy(0,-pxspeed)
            else{oSlide[num].sub[i].moveIt(oSlide[num].sub[i].x,oSlide[num].sub[i].starty); sisthere=i}
         }
         //Slide main
         for(i=num+1;i<oSlide.length;i++){
            if(oSlide[i].y>oSlide[i].starty + oSlide[num].sub[sactive].y +subheight*j ) oSlide[i].moveBy(0,-pxspeed)
            else{oSlide[i].moveIt(oSlide[i].x,oSlide[i].starty + oSlide[num].sub[sactive].y +subheight*j ); isthere=i}
         }
      }else{ //Slide to the one clicked
         for(i=num+1;i<oSlide.length;i++){
            if(oSlide[i].y>oSlide[i].starty + snum*between+between) oSlide[i].moveBy(0,-pxspeed)
            else{oSlide[i].moveIt(oSlide[i].x,oSlide[i].starty + snum*between+between); isthere=i}
         }
      }
      if(isthere<oSlide.length-1 || (sactive!=-1 && sisthere<oSlide[num].sub.length-1 && sactive!=oSlide[num].sub.length-1)) setTimeout("moveUp("+num+","+snum+")",timspeed)
      else swmenu2(num,snum)
   }
}
/********************************************************************************
Switch menu 2, stuff that happens before the menus are moved down again.
********************************************************************************/
function swmenu2(num,snum){
   isthere=0;
   sisthere=0;
   if(active>-1 && snum==-1){
      //Hiding submenus
      for(j=0;j<oSlide[active].subs;j++){oSlide[active].sub[j].hideIt()}
      oSlide[active].bgImg(level0_regular)
      oSlide[active].moveIt(0,oSlide[active].starty)
   }
   if(sactive>-1){
      //Hiding submenus
      for(j=0;j<oSlide[active][sactive].sub.length;j++){oSlide[active][sactive].sub[j].hideIt()}
      oSlide[active].sub[sactive].bgImg(oSlide[active].sub[sactive].origimg)
      oSlide[active].sub[sactive].moveIt(10,oSlide[active].sub[sactive].starty)
      //Move back to place
      for(i=sactive+1;i<oSlide[active].sub.length;i++){
         oSlide[active].sub[i].moveIt(oSlide[active].sub[i].x,oSlide[active].sub[i].starty)
      }
   }
   active=num
   //Showing submenus
   if(snum>-1){
      sactive=snum
      for(j=0;j<oSlide[num][snum].sub.length;j++){oSlide[num][snum].sub[j].showIt()}
      oSlide[num].sub[snum].moveBy(10,3)
      oSlide[num].sub[snum].bgImg(level1_round2)
   }else{
      sactive=-1
      for(j=0;j<oSlide[active].subs;j++){oSlide[active].sub[j].showIt()}
      oSlide[num].moveBy(10,3)
      oSlide[num].bgImg(level0_round)
   }
   if(num!=oSlide.length-1) moveDown(num,snum)
   else{
      isthere=num
      moveDown(num,snum)
   }
}
/********************************************************************************
Moving the menus down
********************************************************************************/
function moveDown(num,snum){
   //if(num==oSlide.length-1) isthere=num
   for(i=num+1;i<oSlide.length;i++){
      if(snum==-1){
         if(oSlide[i].y<(oSlide[num].subs-1)*subheight+oSlide[i].starty+between-pxspeed) oSlide[i].moveBy(0,pxspeed)
         else{oSlide[i].moveIt(oSlide[i].x,(oSlide[num].subs-1)*subheight+oSlide[i].starty+between); isthere=i}
      }else{
         if(oSlide[i].y<(oSlide[num].subs-1)*subheight+oSlide[i].starty+between-pxspeed + (oSlide[num][snum].subs-1)*subheight+between) oSlide[i].moveBy(0,pxspeed)
         else{oSlide[i].moveIt(oSlide[i].x,(oSlide[num].subs-1)*subheight+oSlide[i].starty+between + (oSlide[num][snum].subs-1)*subheight+between); isthere=i}
      }
   }
   if(snum!=-1){
      for(i=snum+1;i<oSlide[num].sub.length;i++){      
         if(oSlide[num].sub[i].y<(oSlide[num][snum].subs-1)*subheight+oSlide[num].sub[i].starty+between-pxspeed) oSlide[num].sub[i].moveBy(0,pxspeed)
         else{oSlide[num].sub[i].moveIt(oSlide[num].sub[i].x,(oSlide[num][snum].subs-1)*subheight+oSlide[num].sub[i].starty+between); sisthere=i}
      }
   }
   if(snum==-1){
      if(isthere<oSlide.length-1) setTimeout("moveDown("+num+","+snum+")",timspeed)
      else going=false
   }else{
      if(isthere<oSlide.length-1 || (sisthere<oSlide[num].sub.length-1 && snum!=oSlide[num].sub.length-1)) setTimeout("moveDown("+num+","+snum+")",timspeed)
      else going=false
   }
}
var test=0
/********************************************************************************
Functions to write out the layers...
********************************************************************************/
menus=new Array(); var a=0; var b=0; var c=0; var d=0
function makeMenu(type,text,lnk,target,end){
   str=""; tg="";
if(target) tg='target="'+target+'"'
if(!lnk) lnk="#"
self.status=lnk
   if(a==0) str='<div id="divSlideCont">\n'
   if(type=="top"){
      menus[a]=new Array();
      if(text=="seperator"){
         str+='\t<div id="divSlide'+a+'" class="clSlide"></div>\n'
         menus[a].seperator=1
      }else{
str+='\t<div id="divSlide'+a+'" class="clSlide"><a href="'+lnk+'" '+tg+' onclick="swmenu('+a+',-1,-1); if(bw.ie || bw.ns6) this.blur(); '
if(lnk=="#") str+='return false'
str+='" class="clSlideLinks"> '+text+'</a><br></div>\n'
      }
menus[a].subs=0; a++; b=0
   }else if(type=="sub"){
      str+='\t\t<div id="divSlideSub'+(a-1)+'_'+(b)+'" class="clSlideSub"><a '+tg+' onclick="swmenu('+(a-1)+','+b+',-1); if(bw.ie || bw.ns6) this.blur(); '
if(lnk=="#") str+='return false'
str+='" href="'+lnk+'" class="clSlideSubLinks"> '+text+'</a><br></div>\n'
      b++; menus[a-1].subs=b; menus[a-1][b-1]=new Array(); c=0; menus[a-1][b-1].subs=0
   }else if(type=="sub2"){
      str+='\t\t<div id="divSlideSub'+(a-1)+'_'+(b-1)+'_'+c+'" class="clSlideSub2"><a '+tg+' href="'+lnk+'" class="clSlideSub2Links"> '+text+'</a><br></div>\n'
      c++; menus[a-1][b-1].subs=c; menus[a-1][b-1][c-1]=new Array(); d=0; menus[a-1][b-1][c-1].subs=0
   }
   if(end) str+="</div>"
   document.write(str)
}
function preLoadBackgrounds(){
for(i=0;i<arguments.length;i++){
this[i]=new Image()
this[i].src=arguments[i]
}
return this
}
</script>
      
</head>

<body background="images/vmenu.jpg">
<script>

//Variables to set
between=28 //The pixel between the menus and the submenus
mainheight=25 //The height of the mainmenus
subheight=22 //The height of the submenus
pxspeed=13 //The pixel speed of the animation
timspeed=15 //The timer speed of the animation
menuy=3 //The top placement of the menu.
menux=0 //The left placement of the menu
//Images - Play with these
level0_regular="images/level0_regular.gif"
level0_round="images/level0_round.gif"
level1_regular="images/level1_regular.gif"
level1_round="images/level1_round.gif"
level1_sub="images/level1_sub.gif"
level1_sub_round="images/level1_sub_round.gif"
level1_round2="images/level1_round2.gif"
level2_regular="images/level2_regular.gif"
level2_round="images/level2_round.gif"

//Leave this line
preLoadBackgrounds(level0_regular,level0_round,level1_regular,level1_round,level1_sub,level1_sub_round,level1_round2,level2_regular,level2_round)


//There are 3 different types of menus you can make
//top = Main menus
//sub = Sub menus
//sub2 = SubSub menus

//You control the look of the menus in the stylesheet

//makeMenu('TYPE','TEXT','LINK','TARGET', 'END (THE LAST MENU)')

//Menu 0
makeMenu('top','Kreativt Design')
   makeMenu('sub','Velkommen','main.htm','target')
   makeMenu('sub','Anbefal siden','main.htm','target="venstre5"')
   makeMenu('sub','Kontakt','/news/archive.asp')
   makeMenu('sub','Struktureret udvikling','/news/archive.asp')

//Menu 1
makeMenu('top','Job søges')
   makeMenu('sub','Derfor mig','/script/search.asp?new=1')
   makeMenu('sub','Personprofil','/script/index.asp')
   makeMenu('sub','Erhvervserfaring','/Job søges/archive.asp')
   makeMenu('sub','Referenceliste','/Job søges/archive.asp')
   makeMenu('sub','Uddannelse/kursus','/news/archive.asp')
   makeMenu('sub','Programkendskab','/news/archive.asp')
   makeMenu('sub','Interesser','/news/archive.asp')

//Menu 2
makeMenu('top','Referenceliste')
makeMenu('sub','Ansigt til ansigt','/script/search.asp?category=menu')
makeMenu('sub','AOF Nordjylland','/script/search.asp?category=text')
makeMenu('sub','AOF Aabybro','/script/search.asp?category=animation')
makeMenu('sub','BI-Bordtennis','/script/search.asp?category=other')
makeMenu('sub','Damebordtennis','/script/search.asp?category=other')
makeMenu('sub','DGI Nordøstjylland','/script/search.asp?category=other')
makeMenu('sub','Elite dæk & autodele','/script/search.asp?category=other')
makeMenu('sub','Ellf E-learning','/script/search.asp?category=other')
makeMenu('sub','Hjallerup BTK','/script/search.asp?category=other')
makeMenu('sub','Hjælpemidler','/script/search.asp?category=other')
makeMenu('sub','JBTU','/script/search.asp?category=other')
makeMenu('sub','Malerforretning ','/script/search.asp?category=other')
makeMenu('sub','Matti','/script/search.asp?category=other')
makeMenu('sub','Stald K-E','/script/search.asp?category=other')
makeMenu('sub','Taleinstituttet','/script/search.asp?category=other')
makeMenu('sub','Aalborg Flagfabrik','/script/search.asp?category=other')
makeMenu('sub','Aalborg Roadrunners','/script/search.asp?category=other')

//Menu 3
makeMenu('top','Diverse')
makeMenu('sub','Cool sites','forums/forum.asp?FORUM_ID=1&CAT_ID=1&Forum_Title=Cool+sites')
makeMenu('sub','CoolMenus','forums/forum.asp?FORUM_ID=2&CAT_ID=1&Forum_Title=CoolMenus')
makeMenu('sub','Crossbrowser','forums/forum.asp?FORUM_ID=3&CAT_ID=1&Forum_Title=Crossbrowser+DHTML')
makeMenu('sub','Scripts','forums/forum.asp?FORUM_ID=4&CAT_ID=1&Forum_Title=DHTML+Scripts')
makeMenu('sub','dhtmlcentral.com','forums/forum.asp?FORUM_ID=5&CAT_ID=1&Forum_Title=dhtmlcentral%2Ecom')
makeMenu('sub','General','forums/forum.asp?FORUM_ID=6&CAT_ID=1&Forum_Title=General+DHTML+issues')
makeMenu('sub','Off-topic','forums/forum.asp?FORUM_ID=9&CAT_ID=1&Forum_Title=Off%2Dtopic')
makeMenu('sub','Active topics','forums/active.asp')

//Menu 4
makeMenu('top','Udskriv')
makeMenu('sub','Examples','coolmenus/examples/')
makeMenu('sub','Download','coolmenus/download.asp')
makeMenu('sub','Tutorial','coolmenus/tutorial.asp')
makeMenu('sub','FAQ','faq/index.asp')

//Menu 5
makeMenu('top','Besøg også')
makeMenu('sub','DHTML Links','resources/default.asp')

//Starting the menu
onload=SlideMenuInit;
</script>
      
      
</body>

</html>


Kommentar
Fra : bangsi


Dato : 07-03-06 12:11

Bare kig på det første link i menuen. Hvis det kommer til at virke, kan jeg jo bare samme eks.

Kommentar
Fra : lawitt


Dato : 07-03-06 12:19

Se mit svar længere 'oppe':

Hov, så lige du kan angive TARGET i kaldet så du skal bruge noget ala:

makeMenu('sub','Derfor mig','/script/search.asp?new=1','target="_parent"')

Mvh. Lars

Kommentar
Fra : bangsi


Dato : 07-03-06 12:32

Det virker ikke. Jeg har nemlig lagt det ud, som du skrev... Den åbner det bare i en nu side..

Kommentar
Fra : lawitt


Dato : 07-03-06 12:36


Hmm, så prøv med:

makeMenu('sub','Derfor mig','/script/search.asp?new=1','_parent')

Mvh. Lars

Kommentar
Fra : bangsi


Dato : 07-03-06 12:36

Det er bare linket ved velkommen, som skal virke. Så skal jeg finde ud af hvordan det andet sættet sammen...

Kommentar
Fra : molokyle


Dato : 07-03-06 12:44
Kommentar
Fra : bangsi


Dato : 07-03-06 12:56

Det skulle gerne være ud fra den menu, som jeg har liggende nu på hjemmesiden. Jeg har hentet den ned inde fra siden : www.DHTMLCentral.com
Kan det hjælpe noget?

Kommentar
Fra : lawitt


Dato : 07-03-06 13:19

Hej, jeg kan se du stadig ikke har ændret din kode så prøv nu først at ændre dette i din kode:

makeMenu('sub','Velkommen','main.htm','_parent')

Mvh. Lars

Kommentar
Fra : bentjuul


Dato : 07-03-06 15:47

Du har lavet dine sider i frames hvor hver frame har et navn - eksempelvis ligger din velkomstside i venstre5 frame og skal du linke til den i din menu så bliver koden
Kode
makeMenu('sub','Velkommen','main.htm','venstre5')


Hvis du ser på koden i din index-fil så vil du kunne se hvad hver frames hedder og så er det kun at du som target bruger det navn hvor du vil have en bestemt side ind.

Dine frames hedder venstre1, venstre2, venstre3, venstre4 og venstre5 og så har du en frames der hedder højre. Du skal ændre navnet på højre, idet det er ikke ok at bruge æ,ø og å i koden.

Din menu ligger i venstre3 og det du vil ha' loaded ind fra menuen til der hvor din velkomstside er, skal alle slutte med 'venstre5' som du ser oppe i boxen her i denne kommentar.

Jeg håber det kan hjælpe dig for det virker - jeg har afprøvet det med dine sider.

//bentjuul

Kommentar
Fra : sofus.dk


Dato : 07-03-06 16:05

Target frame skal være detail
Så åbner siden du vinduet i en anden ramme

Kommentar
Fra : bangsi


Dato : 07-03-06 16:09

Hej Bentjuul

Jeg har nu rettet det første link, som du skrev til mig, som skulle virke... Men jeg kan ikke få det til at virker. Kan du se hvad jeg har gjort? Har bare rettet det første link "Velkommen".

Kommentar
Fra : sofus.dk


Dato : 07-03-06 16:40

Der er sat til self, den skal være DETAIL

Kommentar
Fra : sofus.dk


Dato : 07-03-06 16:44

Hvis du bruger frames, og du vil have frame 1 links, til at vises i frame 2, skal du bruge target frame--- detail.
Ellers åbnes de alle i frame 1

Kommentar
Fra : bentjuul


Dato : 07-03-06 17:11

Prøv at rette det næste link også til en rigtig side, for når man trykker på linket nu ser det ud som om der ikke sker noget, men mon ikke det er fordi det er den samme side.

//bentjuulKommentar
Fra : bentjuul


Dato : 07-03-06 17:26

Nu har jeg prøvet at lave det næste links om til en fiktiv side så det hedder
Kode
makeMenu('sub','Anbefal siden','ny.htm','venstre5')


Så få jeg selvfølgelig en fejlside ind i venstre5 da siden ikke findes, men prøv så at gå tilbage til velkommen, nu kommer siden ind i venstre5 igen. Så det virker.

Håber at det har hjulpet dig.

//bentjuul

Accepteret svar
Fra : bentjuul

Modtaget 100 point
Dato : 07-03-06 17:43

Med henvisning til det jeg skrev ovenover så betyder dette

makeMenu('sub','Anbefal siden','ny.htm','venstre5') og det er lig med =

makeMenu('sub','NAVNET DU SER I MENUEN','DEN_SIDE_DU_VIL_HENTE.htm','HVOR SKAL SIDEN VISES')

//bentjuul

Godkendelse af svar
Fra : bangsi


Dato : 08-03-06 19:53

Tak for svaret bentjuul. Nu har jeg forstået, hvordan det er sat sammen. STOR tak for hjælpen....

Kommentar
Fra : bentjuul


Dato : 09-03-06 11:03

Tak selv bangsi - vores netværk har været nede i 1½ døgn - så jeg var lidt spændt på om du var kommet videre, men jeg kan se at det virker. Fortsat god fornøjelse.

//bentjuul

Du har følgende muligheder
Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 176976
Tips : 31936
Nyheder : 719565
Indlæg : 6404932
Brugere : 218808

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste