/ Forside/ Karriere / Uddannelse / Folkeskole / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Folkeskole
#NavnPoint
Nordsted1 3349
ans 2305
refi 1141
svendgive.. 1133
dova 890
frieda 840
hjkofoed 839
berpox 773
arne.jako.. 659
10  viviborgen 630
"Menneskets Eksistens"
Fra : TheOsirisDK
Vist : 770 gange
100 point
Dato : 16-02-06 19:30

Vi har lige ¨ået afsløret emnet til vores eksames projekt. Emnet er "Menneskets Eksisten" og i startn havde jeg lidt svært ved at vælge hvad jeg skulle skrive om. Så slog det mig; hvad er "eksistens".

Jeg vil prøve at forklare hvad eksisten er, hvordan vi ser på det, og måske til sidst give min egen forklaring på hvorfor eksistens eksistere.

Projektet skal have til formål at kaste lys over århundredes tro og normer i henhold til ”at vi eksistere”
Projektet skal perspektiveres med en historisk og samfundsmæssig vinkel. Mere naturvidenskabelige midler bør tages i brug til at stille den meget filosofiske del af projektet, som det uundgåeligt bliver, i kontrakts. En ”tids linie” kan opstilles over nogle af de mere relevante højdepunkter i den mentale menneskelige historie, f. eks grundlæggelses af de første ”tros retninger” samt de chokerende opdagelser om deres falskhed når de bliver stillet over for moderne videnskab, der har været med til at definere vores eksistens.

Og ved at fusionere videnskaben med en del filosofi, samt at tage den historie vi har gennemlevet i betragtning, måske give nogle bud på ”hvorfor” – det ultimative ”hvorfor”.Der er godt 3 uger til aflevering/fremlæggelse så jeg skal se at få bestilt noget materiale hjem.
Mit problem er dog at det eneste litterarer "kilde" jeg har er James Redfield (9., 10. og 11. Insigt) og Dan Brown (Da Vinci Code. Engle & Dæmoner). Resten af mine tanker gjordt om projektet er mine egne.

Altså:

Kandu give nogen gode råd til bøge/film/udsendelser til at "proppe" ind?


Et lille udkast fra min problem stilling

"... Når jeg ser verden, føler jeg, at jeg kun ser en facade på noget større. Jeg ser verden, men jeg anerkender den ikke. Fordi, at den ”eksistere” er ikke en selvfølge. Når almindelige mennesker ser et billede af solsystemet, eller vores egen jord, tager de det som en selvfølge at det eksistere. Men faktum er at chancen for at begrebet ”eksistens” eksistere er så uhyre lille at det videnskabelig set ikke burde eksistere. Så hvad ligger der under?

Siden tidernes morgen har vi forsøgt at forklare vores eksistens, at give os selv formål.

”- Hvordan har vi gennem århundrede taklet begrebet eksistens?”

Og de formål er ind printet så godt at vi er parate til at angribe enhver uenighed med dødelig kræfter og i processen har vi angrebet det vi i starten forsøgte at forsvare og forklare – vores eksistens.

”- Er det virkelig en del af fysikkens uundgåelige ”al orden bevæges mod kaos”?

”- I så fald hvad er så eksistens overhoved, og ultimativt, hvad er meningen med det?”

”- Eller er ”kaos” simpelthen et eksistens begreb?”

..." 
 
Kommentar
Fra : katrin


Dato : 17-02-06 01:14

Her er da lidt at blive klogere af:
http://www.textanalyse.dk/Eksistentiel%20tematik.htm

Kommentar
Fra : hjkofoed


Dato : 17-02-06 01:21

Som lærer vil jeg påpege, at det er vigtigt for din fremlæggelse, at du får styr på
det neutrale: At eksistere
det levende: Jeg/vi eksisterer.

Jeg viste i øvrigt dit spørgsmål til min søn, der beskæftiger sig med litteratur (informationsvidenskab), og han havde følgende forslag:

Når du har fået til opgave at beskeftige dig med det at eksistere, vil det være nærliggende, at du sætter dig ind i den filosofiske tankegang der hedder [B]eksistentialisme[/B].
Den beskæftiger sig med forskellen mellem det at "være" og det at "eksistere".
Her vil du måske kunne sætte to af de helt store inden for dette område op mod hinanden,
1.[B] Kierkegaard[/B] der repræsenterer en [B]religiøs tilgang[/B]
2. [B]Sartre[/B] der repræsenterer en [B]ateistisk tilgang[/B].
Begge har haft afgørende betydning for den i dag gængse måde hvormed vi i den vestlige verden anskuer vor egen eksistens.
Især i de sidste par årtier har eksistentialismen igen vundet frem.
Mit råd vil være at [B]droppe popforfatteren Dan Brown [/B]som [B]blander videnskab og fiktion[/B].
Der findes meget litteratur om disse tænkere på forskellige niveauer, så der vil helt sikkert være noget du kan bruge, men spørg bibliotekaren på dit lokale folkebibliotek, han/hun vil kunne give dig en rigtig god hjælp.
http://da.wikipedia.org/wiki/Eksistentialisme
her vil du kunne en god tilgang til emnet, (du kan ikke bruge den som kilde, men som vejledning)


Kommentar
Fra : hjkofoed


Dato : 17-02-06 01:24

Du får lige hans forslag uden kursiv

Når du har fået til opgave at beskeftige dig med det at eksistere, vil det være nærliggende, at du sætter dig ind i den filosofiske tankegang der hedder eksistentialisme.
Den beskæftiger sig med forskellen mellem det at "være" og det at "eksistere".
Her vil du måske kunne sætte to af de helt store inden for dette område op mod hinanden,
1.Kierkegaard der repræsenterer en religiøs tilgang
2. Sartre der repræsenterer en ateistisk tilgang.
Begge har haft afgørende betydning for den i dag gængse måde hvormed vi i den vestlige verden anskuer vor egen eksistens.
Især i de sidste par årtier har eksistentialismen igen vundet frem.
Mit råd vil være at droppe popforfatteren Dan Brownsom blander videnskab og fiktion.
Der findes meget litteratur om disse tænkere på forskellige niveauer, så der vil helt sikkert være noget du kan bruge, men spørg bibliotekaren på dit lokale folkebibliotek, han/hun vil kunne give dig en rigtig god hjælp.
http://da.wikipedia.org/wiki/Eksistentialisme
her vil du kunne en god tilgang til emnet, (du kan ikke bruge den som kilde, men som vejledning)

Kommentar
Fra : dannS


Dato : 17-02-06 16:12

Problemet med James Redfields bøger er ikke mindst, at de er lige så fiktive som Dan Browns:
http://www.skeptica.dk/2000/simonsen2.htm
http://www.skepticreport.com/mystics/bookredfield.htm

Frem for at fortabe dig i overtroens og filosofiens tåger kan jeg anbefale dig at læse en tekst, der meget koncentreret gennemgår filosofiens mest basale fejl:
http://www.gegenstandpunkt.com/dansk/filosofi.htm
At dømme efter de spørgsmål, du stiller, vil du have god brug for at læse punkt 1 og 4 om henholdsvis transcendentalfilosofi og ontologi.

Kommentar
Fra : hjkofoed


Dato : 17-02-06 16:27

Glemte at skrive:

Moderne videnskaber langt hen ad vejen også tro

nemlig: Den indtil videre ikke modbeviste teori

Kommentar
Fra : dannS


Dato : 17-02-06 19:51

Der er dog den meget store forskel på videnskab og overtro: Selv den mest videnskabsforagtende guru stiger gladeligt ombord i et fly uden den helt store frygt for, at naturvidenskaben om aerodynamik lige pludselig går hen og bliver modbevist. Der er derimod (og heldigvis for det) ikke mange, ikke engang de mest overtroiske, der tager idéen om 'levitation' så alvorligt, at de hopper ned fra 8. sal i stedet for at tage elevatoren. (Og de, der gør, er ikke i stand til at fortælle om det ...)

Kommentar
Fra : hjkofoed


Dato : 18-02-06 02:54

Der er lige det, at småting som aerodynamik og tyngdelov(massetiltrækningskraft) m.fl. er forklaringer på konstaterede fænomener, mens de store spørgsmål som universets opståen og senere livets opståen er og bliver ubeviselige teorier.
Det sjove er, at videnskab og kristendom/mosaisk tro er enige om tidens uendelighed og den pludselige begivenhed, der førte til vort univers opståen, de kalder den bare noget forskelligt.
(Bibelen kan i øvrigt ikke tages til intægt for 7 dage=168 timer, eftersom sol og måne først dukker op i 3.-4. døgn)
En anden sag er, at flere religiøse skrifter skamrides af religiøse ledere, for at befæste deres egen magtposition.

Kommentar
Fra : hjkofoed


Dato : 18-02-06 03:08

Junior henleder opmærksomheden på:

At eksistere, er blot en konstatering.

Jeg eksisterer medfører en bevidsthed om ansvar.

Om man vælger, at forsøge at ignorere sit ansvar er i og for sig underordnet. Man har ved sit valg erkendt sit ansvarog dermed også sit valg.


Kommentar
Fra : hjkofoed


Dato : 18-02-06 03:15

Prøv om du kan få fat i: "Hvem Tænkte Hvad", der er gode og kortfattede beskrivelser af bl.a. Kierkegaards og Sartres tanker.

Kommentar
Fra : TheOsirisDK


Dato : 18-02-06 09:47

"At eksistere, er blot en konstatering.

Jeg eksisterer medfører en bevidsthed om ansvar. "

- Noget i mod jeg citere? Din "Junior" virker temmelig afklaret med dette emne?

Anyway, Så "Sartres" og Søren... I har ikke nogen navne til helt bestemte værker af dem?
Sartres siger mig umildbart ikke noget, og af Kiekegaard har jeg kun enkelte bøger. ("Enten, Eller" som jeg aldrig rigtig har fået læst)

Kommentar
Fra : hjkofoed


Dato : 19-02-06 01:13

Junior betegner sig selv som Eksistentialist, og du må gerne citere ham. Men som han selv siger: "Jeg er ikke en gyldig kilde"

Begge de herrers bøger er temmelig tung læsning, derfor anbefalede vi Politikens "Hvem Tænkte Hvad",

Kommentar
Fra : hjkofoed


Dato : 19-02-06 02:01
Kommentar
Fra : dannS


Dato : 21-02-06 09:07

Hvis man er midt i et projekt, er det ikke rart at få at vide, at man muligvis burde lave noget helt andet. Ikke desto mindre:
Når du skriver, at dit emne er "Menneskets Eksistens", er det vel at forfejle sit tema, når du i stedet vælger at stille spørgsmålet, hvad er i det hele taget eksistens. I stedet kan det måske betale sig at overveje, hvad opgavestillerne har haft i tankerne. De plejer fra år til år at tage fat i emner, der i en eller anden forstand har noget aktuelt over sig, og omkring det indeværende skoleårs start var aviser og andre medier fyldt med artikler om striden mellem evolutionsteoretikere og kristne fundamentalister, der tror på kreationisme (i den lidt moderniserede udgave: intelligent design), altså et emne, der i den grad drejer sig om menneskets eksistens: som resultat af evolutionen eller som en eller anden guddommelig skabers værk.
Det aktuelle udgangspunkt for stridens omtale på vore breddegrader var den retssag, som kørte i Dover (i USA). Der eksisterer adskillige artikler på nettet om dette tema på både dansk og engelsk, og det vil kunne gøre din opgave mindre flyvsk, hvis du forholder dig til dette frem for til en fyr som Redfield, der ind imellem referer til naturvidenskaben, men samtidig tydeligvis demonstrerer, at han ikke aner, hvad han taler om.
Et par artikler findes her:
http://www.skeptica.dk/2005/id_artikel.htm
http://www.skeptica.dk/2005/id_artikel2.htm
http://www.skeptica.dk/2000/murray.htm
http://www.skepdic.com/intelligentdesign.html
http://www.skepdic.com/creation.html

Kommentar
Fra : hjkofoed


Dato : 21-02-06 13:36

dannS, det er altså ikke eksistens, men tilblivelse/opståen

Kommentar
Fra : dannS


Dato : 21-02-06 17:29

Ja, netop! Og dermed er man også ude over det problem i forbindelse med emnet "Menneskets Eksistens", at man kan komme i gang med menneskets eksistens i stedet for at tvivle på eksistensen af eksistens i det helet taget:
Citat
Men faktum er at chancen for at begrebet ”eksistens” eksistere er så uhyre lille at det videnskabelig set ikke burde eksistere.
Ikke engang de mest forhærdede kreationister plejer at være i tvivl, om at genstanden mennesket rent faktisk er til!

Kommentar
Fra : TheOsirisDK


Dato : 21-02-06 17:47

Et, hvor mange har rent faktisk LÆST James Redfield? Personligt mener der findes mange kloge ord i hans bøger.

Anyway, projektgiver prøvede at finde et emne der kunne kompensere for vores ønsker, og da de fleste ville have noget om social adfærd i forhold til vold/krig blev emnet "menneskets eksistens" - ikke nødvendigvis "opståen"

Jeg er klar over mit projekts "flyshed" - dog er det nok det emne der omfatter begrebet "eksisten" mest i med jeg kunne tænke mig at definere det.

Jeg søgte lidt efter den der retsag, men uden held. Hvis nogen kunne linke?

Kommentar
Fra : dannS


Dato : 21-02-06 20:07

Citat
Jeg søgte lidt efter den der retsag, men uden held. Hvis nogen kunne linke?

http://www.msnbc.msn.com/id/10545387/
Jeg skal se, om jeg kan finde noget på dansk. Det her er en lille, lidt morsom parodi på kreationismen.

Kommentar
Fra : dannS


Dato : 21-02-06 20:12
Kommentar
Fra : dannS


Dato : 21-02-06 20:14

Lone Franks artikel om Dover-sagens begyndelse, Uintelligent Design: http://www.weekendavisen.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20050729/SAMFUND/507280332&SearchID=73217457104464

Kommentar
Fra : dannS


Dato : 21-02-06 20:37

Meget kort beskrivelse fra evolutionstilhængernes juridiske sejr over Kreationisme/Intelligent Design:
http://naturalisme.blogspot.com/2005/12/videnskaben-vandt.html
Citat
Et, hvor mange har rent faktisk LÆST James Redfield?
Mange!!! Han er jo ikke en forfatter (som fx Kierkegaard), som mange bare hævder at have læst. Den første af bøgerne, The Celestine Prophecy, er jo nærmest en slags (lidt dårlig) science fiction-roman, der reklamerer for forskellige varianter af den overtro, som dyrkes inden for new age. Jeg vil tro, at de fleste new age-dyrkere har læst den.
Jeg læste den selv for 6-7 år siden, da flere mennesker i min omgangskreds snakkede om den. Jeg var meget skuffet over den og som nævnt her http://www.skeptica.dk/2000/simonsen2.htm bør man altid blive mistænksom, når en forfatter allerede i forordet nærmest forbyder sit publikum at læse værket med kritiske øjne. Hvis en bog har kvaliteter, der gør, at den kan stå distancen, vil en forfatter tværtimod sætte pris på læsere der er vågne, kritiske og opmærksomme på enhver slutning, der drages i bogen. Når Redfield fra starten beder læserne om at koble den kritiske sans fra, er det den første henvisning til, at værket ikke kan bære et nøjere studium. Det er godt at have et åbent sind, men man skal passe på, at det ikke bliver så åbent, at hjernen triller ud ...
Citat
Personligt mener der findes mange kloge ord i hans bøger.
Jeg har ikke selv fundet nogen.

Kommentar
Fra : TheOsirisDK


Dato : 22-02-06 08:29

hmm... det kan der være noget om, personligt syntes jeg stadig den giver et meget fint alternativt til at distancere det meningsløse videnskabelige kaos vi har bragt os i. Jeg vil ikke sige at jeg tror på ham/new age, det vile være naivt, men jeg mener at "ikke" ay tro på det ville være lige så naivt.

Men angående Redfield så er der i et af kapitlerne hvor der beskrives den mentale menneskelig udvikling, da vi fik tro og da den krakelerede igen. Det syntes jeg var meget interessant og kunne helt sikkert inddrages.

Men, jeg har noteret jere mening om min "flyskhed" og giver jer ret. Ville det give nogen forbedring hvis jeg gik lidt mere i dybden med at beskrive de tidspunkter hvor vores defination på eksistens har blevet radikalt ændret? Religion vs videnskab? Dover retssagen kunne eventuelt indrages for at illustrere denne krig mellem de to tros retninger...

Men nu er jeg lidt i status quo. Uanset hvad vil min lære ikke acceptere "skøn littere forfatter" som "kildemateriele/forbillede" da hun ikke mener det er "troværdigt" nok
Så nu står jeg med nogle meninger jeg skal have underbygget, og "kilde materialet" er blevet degraderet til at være fyld...

Håbede at der måske var nogle brugbare forfattere i Politikens Hvem Tænkte Hvad, men jeg ved ikke rigtig hvilken jeg skal bestille
http://bibliotek.dk/vis.php?origin=sogning&field1=forfatter&term1=&field2=titel&term2=Hvem+t%E6nkte+hvad&field3=emne&term3=&field4=fritekst&term4=&cclbuf=&divbuf=Alle+typer&field_mat=&term_mat=&field_sprog=&term_sprog%5B%5D=&field_aar=year_eq&term_aar=&target%5B%5D=dfa

Kommentar
Fra : hjkofoed


Dato : 22-02-06 14:26

Jeg går ud fra, at det drejer sig om 9.kl projekt.
Så bliver du nød til at afgrænse.

Her har du pt 2. alternativer:

1. Opståen: Skabelse versus tilfældig tilblivelse

2. Filosofi: Eksistere versus jeg eksisterer

ad 1: Du kan hente og redegøre for 2 eller flere tilblivelsesteorier og redegøre for deres grundlag. Du skal herefter tage stilling til hvilken teori du hælder mest til, og hvorfor, og lige netop her, mener jeg du kan komme alvorligt på glat is.

ad 2:
a. At eksistere tankegangen, som du ikke har fået så meget om; kan sammenlignes med skæbnetro:
Ligegyldig hvad jeg gør, bliver resultatet det samme, for skæbnen bestemmer alligevel.

b. Jeg eksisterer, jeg er bevidst om mit ansvar. vælger jeg at ignorere mit ansvar, er jeg tilbage i a. Vælger jeg, at vedkende mig mit ansvar, har jeg en ny række alternativer.


Det vil normalt blive belønnet at tage stilling/ tænke selv, samtidig med, at man henviser til de kilder, der har inspireret én.

I Politikens "Hvem Tænkte Hvad"(4. udg 1971, ISBN 87 567 1465 3)* side 281-286 finder du rigeligt om Søren Aabye Kierkegaard, til en hel opgave.

*ISBN nummeret er den unikke identifikation af værket/bogen


Kommentar
Fra : dannS


Dato : 22-02-06 17:00

Citat
... jeg mener at "ikke" at tro på det ville være lige så naivt.

OK, så må jeg bekende mig til min egen græseløse naivitet!
Citat
Men angående Redfield så er der i et af kapitlerne hvor der beskrives den mentale menneskelig udvikling, da vi fik tro og da den krakelerede igen.

Problemet med Redfield er, at han er i stand til at inkorporere en masse ting, han har læst og kun delvist forstået, i sin newage science fiction, hvor han ydermere fremstiller erkendelse, som om det er noget, der ikke kræver tid og anstrengelse, men derimod er noget, som man erhverver sig her og nu gennem sådan en slags newage-trip! Det er ikke tilfældet! Og hans egen kiosklitteratur er heller ikke nogen genvej! Det er den side af hans bog, jeg kritiserer (og gør nar af) i det her afsnit:
http://www.skeptica.dk/2000/simonsen2.htm#Redfields
En ret populariseret (og dermed også for forenklet/fordrejet) bog om mennesket og evolutionen er Tor Nørretranders "Det generøse menneske", nr. 19 på denne bogliste: http://www.bibliografi.dk/forfatter.asp?nr=1386
Jeg tror, at du vil kunne finde kritik/perspektivering af den via nettet. Du bør i øvrigt nok skynde dig at få fat i litteratur, da dine klassekammerater sandsynligvis er i gang med at bestille allerede!

Kommentar
Fra : TheOsirisDK


Dato : 22-02-06 20:33

Du skrev den artikle? sejt... du skriver at hvis "newage" folkene kunne "sanse" sig frem til tingen før videnskaben kunne det være mere overbevisende... Jeg syntes du viker lidt indgroet i videnskabens regler (no offence og jeg prøver skam ikke at starte en flame war)
Og når der siges at han skriver dårligt, ahøm, det gør Dan Brown sq da også - still er det en af de mest læste bøger!
Der er bare så mange ting som videnskaben ikke kan forklare, og sikkert aldrig kommer til, og som konstant afhænger af tro. Deraf mener jeg Newage kan være lige så rigtig. Bare en lidt simpel hypotese; Du har mødt gud/fået svar på alverdens spørgsmål. Ved hvad der skete inden universets fødsels og ved hvad der sker efter... Men du kan ALDRIG være sikker på den virkelighed du oplever er den rigtige (-the matrix f.eks) - for at forstå denne verden bliver man nød til at "tro" sig frem mener jeg. I hvert fald lidt endnu.

anyway tilbage til topic: De foreslag der er kommet med her er alle gode, og nemmere i sandhed, men at beskæftige sig med "menneskets eksisten" så virker det bare så "nemt" at plukke en så "lille del" som evolution virker bare ikke overbevisende... alternativ 2 hjkofoed kom virker mere spænende må jeg sige...

Kommentar
Fra : TheOsirisDK


Dato : 23-02-06 08:49

Btw, har søgt som gal, hverken amts centralen eller bibliotek.dk har "hvem tænkte hvad", i hvert fald ikke den udgave som i henviser til? vil den fra 1961 være i orden? og kom til tænke at tænke jeg har selv Tor Nørretranders "mærk verden" - nogen relavans?

What to do...

Kommentar
Fra : hjkofoed


Dato : 24-02-06 00:47

"Mærk verden" er uhyre interessant, men jeg husker intet, der passer i din sammenhæng.

Du kan formentlig bruge alle udgaver af Hvem tænkte hvad, jeg kunne bare henvise til 4.udg, fordi den står i min egen reol.

Kommentar
Fra : hjkofoed


Dato : 27-02-06 01:04

Hvordan går det med opgaven

Kommentar
Fra : TheOsirisDK


Dato : 27-02-06 19:44

åh... jeg ved nu ikke... venter på mit materiale mens jeg går og fondere.

Lol, jeg var så sikker hvad jeg ville skrive - men kan selvfølgelig godt se jeres logik med mit projekts "flyvskhed" - jeg står mellem at udfordre mig selv, tage riskoen og måske lave et fantastisk projekt - eller riskere total fiasko. (hetl fiasko kan det vel aldrig blive) - eller "play it safe", glem udfordringnen og gå og lave en udmærket præstetion. Da jeg spurgte min lære (første gang jeg nogen sinde spørg om hjælp til et projekt) fik jeg at vide at hun stole fuldt ud på mine faglige egenskaber og mente bestem jeg skulle bruge det som en udfordring - og ikke bare får at score sikre karaktere...

Kommentar
Fra : hjkofoed


Dato : 28-02-06 01:35

Hvis du kan tage dit eget oplæg og se det gennem de "sikre" kilders (eksistentialismen og dannS artikler) briller, altså vurdere Redfield og Brown udfra det mere videnskabelige, så skulle du have, et brag af en opgave.

Held og lykke med det!

PS. vender du tilbage med resultatet?

Kommentar
Fra : TheOsirisDK


Dato : 28-02-06 14:27

selvf... men nye threads vil sikkert blive åbnet af mig når jeg løber ind i problemer.

btw hjkofoed du har vundet pointne, men er det ok hvis jeg holder den heråben indtil jeg får materiale hjem? i tilfdælde af jeg fik bruge for nogle alternative kilder ligepludselig?

Kommentar
Fra : hjkofoed


Dato : 01-03-06 01:31

Jeg takker, og det er helt fint, men fortæl lige en gammel mand hvad "btw" står for

Kommentar
Fra : TheOsirisDK


Dato : 01-03-06 13:48

åhh... chat sprog... btw = by the way = forresten.

(lol = lauging out loud, wtf = what the f***, brb = be right back, iirc = if i remember correctly,
u = you, c = see, 2 = too/to, 4 = fore(be4) osv... findes milliiuoner, gør det bare lidt hurtiger at skrive)

will keep y'all posted

Kommentar
Fra : hjkofoed


Dato : 01-03-06 23:14

Nåeh ja, naturligvis.
Tak skal du ha'
H-J

Kommentar
Fra : TheOsirisDK


Dato : 03-03-06 22:42

hmm.... har fået Tor Nørretranders' "det generøse menneske" hjem - hvad leder helt præcis efter her? så vidt jeg kan se handler den om hvordan at vi hver i sær finde "det umulige" mere tiltrækkende...

Kommentar
Fra : TheOsirisDK


Dato : 06-03-06 08:18

FORDØMT! Projektugen er gået igang, og jeg har ingen af de bestilte bøger!

Alternativer?

btw, har revuderet mit projekt og fundet lidt af en ny tilgang, ved at bruge ID til at fremføre de originale ting (giver fuldstændig mening i mit hoved )

Så hvis nogen kendte/havde hørt om nogen andre sider af Dover sagen (eller kendte andre eskempler til ID) så plz... share!

Kommentar
Fra : dannS


Dato : 06-03-06 17:17

Der er 3-4 artikler her:
http://www.skeptica.dk/2005/2005.htm
De danske aviser skrev en del om Dover-sagen i juni-oktober 2005. I det seneste nummer af Weekendavisen (fredag d. 3. marts) er der et indlæg fra en evolutionsfortaler i "Idéer"-sektionen side 4-5: Gorm Nissen, Københavns Universitet: "Darwins indsigt".


Kommentar
Fra : dannS


Dato : 06-03-06 17:20

Fra DR's hjemmeside 22. december, da ID'erne havde lidt nederlag:
http://www.dr.dk/P1/orientering/indslag/2005/12/22/173101.htm
Et par links til andre artikler samme sted.

Accepteret svar
Fra : hjkofoed

Modtaget 100 point
Dato : 07-03-06 01:06

Hvor i landet er du? Jeg er i 2700, og kan hjælpe dig med Hvem Tænkte Hvad.

Kommentar
Fra : TheOsirisDK


Dato : 07-03-06 08:21

ÅRHHH.... 4792 (lille ø syd for Sjælland kaldet Møn)

(kan det dog nås mon?)Godkendelse af svar
Fra : TheOsirisDK


Dato : 08-03-06 17:13

Wuhu! Politkens hvem tænkte hvad er kommet! men erm... ikke just hvad jeg havde forestillet. Det er en 14 a4 siders index af hvad forskellige folk mener...

anyway, den vil helt sikkert komme til hjælp, og Tor Nørretrander havde nogen temlige godt citater

Kommentar
Fra : hjkofoed


Dato : 08-03-06 22:18

Jeg takker, god arbejdslyst

Du har følgende muligheder
Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 176978
Tips : 31938
Nyheder : 719565
Indlæg : 6404947
Brugere : 218809

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste