/ Forside/ Interesser / Dyr / Hunde / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Hunde
#NavnPoint
Birgitta 18528
Nordsted1 6865
bevi54 6505
Jernladyen 4457
dova 4371
qfha 3911
knh15 3385
k.j.k 3376
vaxen 2670
10  ans 2567
Hund i snor?
Fra : mangorossa
Vist : 1045 gange
200 point
Dato : 18-05-05 21:49

Findes der en egentlig lov for at man skal føre sin hund i snor? Eks. på stranden!
venlige hundehilsner
mango

 
 
Kommentar
Fra : jakjoe


Dato : 18-05-05 21:56

Det står i de forskellige politivedtægter.

mvh
jakjoe

Kommentar
Fra : jakjoe


Dato : 18-05-05 21:59
Kommentar
Fra : creamygirl


Dato : 18-05-05 22:00

Ifølge hundeloven, gælder loven om "fuld kontrol" over sin hund også på stranden og i hundeskoven.

Se evt her: http://www.sns.dk/friluft/hunde/hundefolder.pdf

Accepteret svar
Fra : dova

Modtaget 210 point
Dato : 18-05-05 22:01

Nej, det gør der ikke.
Men hunden må selvfølgelig ikke være til gene, og hvis den er det eller anses for at være farlig, kan ejeren af hunden pålægges at skulle føre hunden i snor.
derudover er det skiltning på lokale steder der gælder eller hvis der er afvigelser i de lokale politivedtægter for det gældende lokalområde.

Du kan læse de forskellige regler og hundeloven på Dyrenes Beskyttelses hjemmesife.

mvh dova

Kommentar
Fra : qfha


Dato : 18-05-05 22:11

Du skal som hovedregel have hunden i line i beboede områder. Den må færdes frit på stranden i vinterhalvåret.
Beskrevet nærmere i linket.
http://www.hunde-info.dk/page33.shtml

mvh
qfha

Godkendelse af svar
Fra : mangorossa


Dato : 18-05-05 22:13

Tak for svaret dova.
Jeg mente nok at det forholdt sig således..og naturligvis skal der tages hensyn, det jeg helt enig med alle om.
venligst
mango
                        

Kommentar
Fra : ans


Dato : 18-05-05 22:36

Citat
På strandbredder og andre kyststrækninger, der ligger mellem daglig lavvandslinie og den sammenhængende landvegetation, skal hunde iflg. naturbeskyttelseslovens § 22 føres i snor i perioden 1. april - 30. september. Reglen om båndtvang gælder dog kun på selve stranden. Inden for den nævnte
periode må hunde gerne boltre sig ude i vandet.


http://www.hunde-info.dk/page33.shtml

Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 18-05-05 22:50

Der valgte du det forkerte "svar" Mango. qfha og Ans har ret - det står i "naturbeskyttelsesloven".Citat
>>Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om planlægning, lov om vandløb og museumsloven
(Internationale naturbeskyttelsesområder, offentlighedens adgang til naturen, fredning, beskyttelseslinjer, fortidsminder m.v.)

LOV nr 454 af 09/06/2004 (Gældende)<<

13. § 22, stk. 1, affattes således:

»Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning på arealer mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation, der ikke er domineret af salttålende planter eller anden strandbredsvegetation. Adgang sker på eget ansvar. Det er tilladt kortvarigt at have en båd uden motor liggende på strandbredden. I perioden 1. april-30. september skal hunde føres i snor. Hunde skal altid føres i snor, hvor der er græssende husdyr. I perioden 1. september-31. maj er ridning tilladt på den ubevoksede strandbred og direkte ned dertil, hvis der er lovlig adgang til stranden.«

Eller
>>Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse

LBK nr 884 af 18/08/2004 (Gældende)<<


Kapitel 4

Offentlighedens adgang til naturen

Strande

§ 22. Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning på arealer mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation, der ikke er domineret af salttålende planter eller anden strandbredsvegetation. Adgang sker på eget ansvar. Det er tilladt kortvarigt at have en båd uden motor liggende på strandbredden. I perioden 1. april-30. september skal hunde føres i snor. Hunde skal altid føres i snor, hvor der er græssende husdyr. I perioden 1. september-31. maj er ridning tilladt på den ubevoksede strandbred og direkte ned dertil, hvis der er lovlig adgang til stranden.

Stk. 2. Reglen i stk. 1 omfatter ikke arealer, der inden den 1. januar 1916 er udlagt som have eller inddraget under en erhvervsvirksomhed, der drives på ejendommen. Det samme gælder forsvarsanlæg og havneanlæg.

Stk. 3. Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres.

Stk. 4. På privatejede strandbredder og kyststrækninger må ophold og badning ikke finde sted inden for 50 m fra beboelsesbygninger


Kommentar
Fra : Sannie


Dato : 18-05-05 22:53

""fuld kontrol" over sin hund "

Der er desværre mange hundeejere, der TROR, de har mere styr på deres hund, end de realistisk har.

Her hvor jeg bor, er hunde tilladt - i snor.

Blandt de herboende hunde, er der én, der er så sød og rolig og fredelig og rigtig krammevamset.

En aften ved 23:tiden blev den luftet UDEN snor, og den spurtede afsted ca. 50 meter og overfaldt mig.

Jeg havde dårlig ryg i 3 måneder - og min jakke blev ødelagt!
Erstatning??
*rotfl*
Ejeren er fornærmet - fortdi jeg anmeldte overfaldet til politi og boligselskab.
Så hun VIL IKKE tale med mig!*GGG*

Ak ja - så er det herligt at ha´ en medfødt humoristisk sans!

Hunden - en border collie, der ikke bliver "brugt".

Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 18-05-05 22:57

Nu jeg er ved at citere regler så tager vi lige "Hundeloven" i uddrag
Bekendtgørelse af Lov om hunde:
Citat
3. I byer og områder med bymæssig bebyggelse er det forbudt at lade hunde færdes på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel, uden at de enten føres i bånd eller er i følge med en person, som har fuldt herredømme over dem. En hund anses ikke for at være under ledsagelse, fordi den er under tilsyn fra besidderens bolig eller forretningslokale. Føres hunde i bånd, skal dette være så kort, at hunden holdes tæt ind til ledsageren. Såfremt hunde på de nævnte steder færdes løse uden at være i følge med en person, der har fuldt herredømme over dem, lader politiet dem optage og underretter besidderen. Bærer hunden ikke halsbåndforsynet med skilt, som nævnt i § 1, fremlyses den. Hvis besidderen ikke inden 3 døgn efter, at underrettning eller fremlysning har fundet sted, indløser ved at betale de udgifter, som optagelsen har medført, kan politiet afhænde hunden eller lade den aflive. Et eventuelt overskud ved afhændelsen tilfalder ejeren hvis han melder sig inden 3 måneder og godtgør sin ret, og ellers statskassen. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om afhændelse af optagne hunde.

Stk. 2. I politivedtægterne kan der optages bestemmelse om, at hunde på de i stk. 1 nævnte steder altid skal føres i bånd, ligesom det af færdselshensyn kan bestemmes, at hovedreglen i stk. 1, 1. pkt., uden for de der nævnte områder skal komme til anvendelse for bestemt angivne veje eller ejendomme.

Stk.3. Uden for København, Frederiksberg og Gentofte samt byer med over 15.000 indbyggere skal schæferhunde, dobermannpinschere, rottweilere, buldogge, boksere, newfoundlændere, sct. bernhardshunde, grand danois'er, leonbergerre, skotske hyrdehunde, broholmere, mynder, dalmatinere, hønsehunde (tysk korthår, pointer, setter, griffon), krydsninger af disse racer samt enhver større hund, der efter sin race eller sin karakter kan sidestilles med de nævnte hunde, føres i bånd eller holdes indelukket eller forsvarligt bundet fra solnedgang til solopgang, dog mindst i tiden fra kl. 18 til kl. 6. Bestemmelserne gælder ikke hunde, der benyttes af politiet, hæren, skov- og jagtbetjente, vagtselskaber o. lign., eller jagthunde, der af en person, der har fuldt herredømme over dem, anvendes til jagt inden for den i jagtloven fastsatte jagttid.


Stk. 4. Uden for byer og områder med bymæssig bebyggelse påhviler det besidderen af en hund at drage omsorg for, at den ikke strejfer om.


Kommentar
Fra : ans


Dato : 18-05-05 23:01

Måske mango tænkte på vinterbadning

Kommentar
Fra : ans


Dato : 18-05-05 23:04

Citat
Findes der en egentlig lov for at man skal føre sin hund i snor?


Ja, det gør der.

Kommentar
Fra : ans


Dato : 19-05-05 00:12

Mango, der findes en lov, hvornår man skal føre sin hund i snor.

Kommentar
Fra : jakjoe


Dato : 19-05-05 06:06

mangorossa har valgt loven fra.

mvh
jakjoe

Kommentar
Fra : Birgitta


Dato : 19-05-05 12:35

Ja, så hunde skal føres i snor om sommeren på stranden.. Uden diskussion. Men HURRAH, man må gerne lade dem være løse ude i vandet!

Jeg har lige fået bevilliget kørsel af kommunen til 4 strandture i løbet af sommeren, -med min hund!! Så vi skal ud og SVØMME i år!!!

Og åbenbart må hun gerne være løs ude i vandet!
--Hvis der ikke er ret mange mennesker, så sniger vi nok snoren af på stranden også... Men jeg har altså også fuld kontrol. Hun er aldrig længere væk end at jeg når som helst kan sige "Dæk" og så lægger hun sig bare på stedet.


Kommentar
Fra : ans


Dato : 19-05-05 12:53

Og hvis man læser linket fra creamy http://www.sns.dk/friluft/hunde/hundefolder.pdf

så står der at hunden kun må være løs på stranden, hvis den er under fuld kontrol i perioden 01.10 - 31.03

Så det svar dova skrev holder ikke en meter.

Kommentar
Fra : mangorossa


Dato : 19-05-05 19:10

Jeg har læst det hele og takker alle for deres iver for at give mig et svar.

Jeg mener at kune forstå at der ikke er en entydig lov, men en vejledning..med det mener jeg at man ikke desideret kan straffes for ikke at holde sin hund i snor....Det var egentlig det jeg ville vide.
Men tak alle sammen.

Kommentar
Fra : ans


Dato : 19-05-05 19:23

mango

Hvis en ville melde dig til politiet for at lade din hund i perioden 1. april - 30. september, løbe løs på stranden, så kan du få en bøde.

Kommentar
Fra : Birgitta


Dato : 19-05-05 20:51

Joooo, man kan straffes med bøde... Men det er ekstremt sjældent, at det sker. Det kræver jo en politianmeldelse. Og den kommer kun, hvis nogen føler sig virkelig meget generet...

Jeg går selv tur hver dag i et lille skovområde, hvor der er skiltning om, at hunde skal være i snor... Silke er aldrig i snor. Men jeg er mit ansvar bevidst, hun bliver kaldt på plads hvis der kommer mennesker, vi ikke kender, eller cyklister, eller vilde dyr. Der HAR været svipsere, da hun var yngre, -hvor hun løb efter en hjort, men det er hun vokset fra, og i dag kan jeg når som helst dække eller sitte hende på lang afstand.

Men bevares, hvis der er en eller anden ordensmagt på arbejde, der kommer forbi ude i den skov, så risikerer jeg en bøde. Jeg har gået tur der i over 10 år, og der har aldrig været opsyn. --Der skal MERE til end at folk bliver vrede og skælder ud. Der skal anmeldelse til, med navn og adresse. MIN adresse... Og den har tilfældige fremmede mennesker ude i en skov altså ikke. Og de får næppe en betjent til at stå på lur ude i en skov bare fordi jeg går med min fredsommelige retriever løs og under kontrol, men uden snor...

Hvad alt andet angår, er jeg enormt lovlydig, men lige netop med hensyn til min hund bryder jeg flere love. Men helt bevidst om, at jeg risikerer en bøde og helt bevidst om mit ansvar over for andre mennesker og dyr.

Kommentar
Fra : mangorossa


Dato : 19-05-05 22:04

Jamen Birgitte..det kunne ligeså godt være mig der havde skrevet det der..jeg mener også at jeg tager hensyn til andre, og gør som du, kalder Leika til mig. Men der er altid folk som skal belære mig og blive sure..hun er enorm fredelig og går faktisk aldrig hen til fremmede...det er jo absolut en fordel
Hun er stadig en unghund, men i 95% af tilfældende kommer hun når jeg kalder..hvis ikke, er det kun fordi hun lige skal have snuset færdig..
Men nogen gange føler man sig lige så forfulgt som rygere *LOL*

Kommentar
Fra : ans


Dato : 19-05-05 22:14

mango dit spørgsmål

Citat
Findes der en egentlig lov for at man skal føre sin hund i snor? Eks. på stranden!
venlige hundehilsner


ja, det gør der.


Kommentar
Fra : mangorossa


Dato : 19-05-05 23:18

ja ja ans..tag det nu HELT roligt jeg er ikke fatsvag, men synes det er fint med lidt kommentarer.

Jeg godtog dovas svar, fordi det var det jeg bedst kunne lide *LOL*

Og jeg er stadig af den mening at det er lidt "flydende" med den lovmæssige del at svaret.

Kommentar
Fra : ans


Dato : 19-05-05 23:32

Ja ja mango, så kan du jo altid sige, hvis uheldet skulle være ude, og du fik en bøde:

"Jamen det sagde dova, at jeg godt måtte"

*LOL*

Kandu er vidensdeling

Kommentar
Fra : mangorossa


Dato : 20-05-05 11:38

ja det vil jeg gøre ans *FASAG* tager straks et udskrift af denne tråd ha ha ha!

Kommentar
Fra : dova


Dato : 20-05-05 11:48

Sikke dog en diskussion jeg fik startet der, det beklager jeg.

Jeg gik faktisk ud fra hundeloven, som Bjarne også citerede, og fra familieadvokaten.
Og var ikke opmærksom på, at der så er særlige klausuler for hunde i Loven om naturbeskyttelse

Og det kan så diskuteres, mener jeg, hvilket formål det har i forhold til naturbeskyttelse. For det kan i hvert fald ikke komme ind under, at det er af hensyn til andre menneskers sikkerhed og at hunden ikke må være til ulempe for den øvrige færdsel.

Og jeg deler til fulde Birgittas syn på den sag (19-05 20:51) og det tror jeg alle gør, i hvert fald de hunde jeg er stødt på, på strande. der har jeg kun set en hund der var i snor, og det var sådan et bæst der knurrede efter alle der gik forbi.

Men okay, Mango, de andre har jo så ret i, at det strengt taget ikke er lovligt ud fra loven om naturbeskyttelse.

mvh dova

Kommentar
Fra : Birgitta


Dato : 20-05-05 14:54

Alle de steder hvor der står, at hunden skal være i snor eller føreren skal have fuldt herredømme, -der vil det nok aldrig ske, at man får en bøde. Kun hvis hunden direkte forvolder skade.

Og alle de steder, hvor der står, at den SKAL føres i snor, kan man få en bøde hvis man bliver taget på fersk gerning af ordensmagten. -Ellers ikke.

Dova, du skal da ikke beklage, at du fik startet en diskussion. Det er da bare rigtig godt for alle parter at få belyst egne og modpartens synspunkter. Når man står midt ude i en skov med en ophidset kondiløber, så har man ligesom ikke rigtig mulighed for at forklare sig.

En anden sag er, at HVIS man beslutter sig for at bryde loven og lade hunden gå løs (under kontrol) hvor loven siger, at den ikke må, SÅ skal man altså helst ikke være konfliktsky. For uanset hvor meget kontrol, man har over sin hund, -og uanset hvor få mennesker, der er i skoven, på stranden, i verden -så skal der nok være mindst EN, der er dybt forarget og som bare MÅ brokke sig.Kommentar
Fra : mangorossa


Dato : 20-05-05 19:20

*LOL* jepper Birgitta det er fuldstændigt rigtigt..bedst som man bare hygger sig allerbedst..så er balladen der *GG*

Kommentar
Fra : Birgitta


Dato : 20-05-05 20:50

Og det er da Herrligt! med en god diskussion i den grønne skov!

Kommentar
Fra : mangorossa


Dato : 22-05-05 10:01

Hmm Birgitta, jeg hader det...jeg er ikke konfliktsky, men jeg hader når man skal skændes og sloges..hvor kunne det være dejlit hvis folk kunne sige tingene på en soper og pæn måde istedet.

Kommentar
Fra : Birgitta


Dato : 22-05-05 11:11

Jooooh, men når det drejer sig om vores børn eller hunde, så bliver vi noget uimodtagelige for kritik, -især ubegrundet.

Og jeg gider bare ikke at folk i ophidselse afbryder mig midt i en sætning. Så råber jeg altså også højt! Hvis det kun skal være et spørgsmål om, hvem der kan råbe højest, så er jeg da også med på den. En saglig diskussin, hvor man får lov til at afslutte sine sætninger, den finder man vist kun her på kandu.

Her KAN folk ikke lukke munden på hinanden!

Men mango, tror du virkelig på, at du ville tage din hund i snor i al almindelighed hvis der kom nogen og bad dig pænt om det?
Jeg gør det ikke, men jeg forsøger lige så pænt at forklare, hvorfor jeg ikke gør det. Og så er det, at folk begynder at råbe højt.
Dem jeg har problemer med vil have alle hunde i snor i al almindelighed...

Kommentar
Fra : mangorossa


Dato : 22-05-05 22:14

Jeg plejer at forføje mig fra stedet...og jo jeg tager snor på min hund hvis der er nogen der er utilfredse...hmm måske jeg skulle overveje at trodse den..he he he! Har aldrig tænk på det før

Kommentar
Fra : Birgitta


Dato : 23-05-05 14:45

I min skov er der et par lyseblå kondiløbere. Manden er der ingen problemer med, men kvinden brokkede sig konstant over at Silke var løs, da hun var helt ung. Og jeg kaldte altid Silke til mig, -helst inden vi overhovedet kom i nærheden af dem. Men de havde det med at dukke op på de mest uforudsigelige steder. Og sådan nogle kondiløbere har det med indimellem at stoppe op og lave nogle mystiske øvelser foroverbøjede og med svingende arme og hvad ved jeg.
Så Silke og jeg kom som sædvanlig dryssende hen af skovstien. Alt åndede fred og ingen fare. De lyseblå kondiløberne var lige forsvundet mod nord, og vi gik mod vest. Silke løb måske 10-20 meter foran mig. For enden af stien drejede hun til venstre og var væk et øjeblik.. Så jeg satte farten lidt op. Lige om hjørnet sad min hund. -Og jeg vil nærmest sige, at hun måbede. Ikke 3 m væk stod de lyseblå kondiløbere og lavede hoftebøjninger og store armsving. Silke sad bare og gloede...
De 2 mennesker fyldte hele stien, så jeg tog Silke på plads (uden snor) og drejede til højre, -væk fra dem. Da jeg var på vej VÆK, så råbte dammen til mig om jeg ikke nok ville tage min hund i snor, for HENDES MAND var bange for den... Nå, men jeg stoppede op og forklarede hende, at Silke var totalt fredelig og ganske ung og ved at lære lydighed hvilket kræver, at hun går løs... Men dammen afbrød og fortalte om en skrækkelig hund, der åbenbart havde angrebet hendes mands svingende arme (kan man nu forstå det). Jeg kender helt personligt de allerfleste hunde i området, og jeg gætter på, at en af de unge hunde har troet, det var en slags leg.

Nu er jeg som sagt ikke så vild med, at folk afbryder mig, så da hun endelig holdt en pause for at trække vejret, så skyndte jeg mig at sige: "Ved du hvad, jeg forstår godt, at det har været en ubehagelig oplevelse. Og jeg synes at hvis man er bange for ÉN hund, så skal man gå til politiet.... " --Og så skyndte jeg mig at tilføje inden hun kunne nå at afbryde mig igen: "..Og hvis man er bange for ALLE hunde, så skal man gå til psykolog.."
Hun fik en meget mærkelig farve i ansigtet, og spruttede underlige lyde om at HUN i hvert fald ikke havde brug for en psykolog.. Siden da har hun ikke talt til mig.. Manden hilser altid, når de kommer løbende. Men hun er tavs og ser MEGET fornærmet ud. Jeg tager Silke på plads men IKKE i snor!


Kommentar
Fra : mangorossa


Dato : 23-05-05 19:49

Tak for en meget morsom historie...sjovt nok, desto mere ophidsede folk bliver, desto mindre synes vi hundeejerere at vores hund skal forblive uden snorDu har følgende muligheder
Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 173949
Tips : 31682
Nyheder : 719565
Indlæg : 6385864
Brugere : 218286

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste