/ Forside/ Karriere / Erhverv / Jura / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Jura
#NavnPoint
RyeJensen 11840
Nordsted1 11095
dova 10393
refi 7375
ans 6606
BjarneD 5596
Oldboston 4833
Paulus1 3538
themis 2862
10  jakjoe 2566
Opsigelse ved salg af ejendom
Fra : christina74
Vist : 3250 gange
20 point
Dato : 16-01-05 13:41

Hej.

Min søster ejer et nedlagt landbrug, hvor stuehuset har været udlejet til et par i ca. 5 år. Min søster vil nu sælge landbruget,og har opsagt parret skriftligt pr. 1. februar 05 og med fraflytning 3 måneder senere, med mindre den nye ejer vil indgå i lejeforholdet. Parret vil først tjekke sagen med deres advokat, før de vil skrive opsigelsen under, da de ønsker at blive boende.

Hvordan står vi, hvis de nægter at fraflytte??. Har de et års opsigelse, når der er tale om salg. I lejekontrakten har de 3 måneders almindelig opsigelse.

På forhånd tak.

Trine 
 
Kommentar
Fra : jakjoe


Dato : 16-01-05 14:02

Hvis der i lejekontakten står opsigelsesvarsel 3 måneder....så er der vel ikke mere at snakke om.
Kan ikke se noget problem i det.

mvh
jakjoe

Kommentar
Fra : dova


Dato : 16-01-05 14:07

Hvis der foreligger en lejekontrakt vedrørende leje af en-familieshus, har en lejer altid et års opsigelse, i modsætning til en lejlighed hvor det er 3 måneder.
Og uanset at kontrakten her siger 3 måneder, er der ikke noget at gøre hvis lejer ikke vil flytte, for loven om et års opsigelse tilsidesætter de 3 månder udlejer har fastsat.

mvh dova

Kommentar
Fra : dova


Dato : 16-01-05 14:09

Forresten er det ikke opsigelsesgrund, at huset skal sælges, det vil det kun være, hvis ejeren kan dokumentere at han/hun selv skal bo i huset.

mvh dova

Kommentar
Fra : RyeJensen


Dato : 16-01-05 14:12

I følge lejeloven § 83 kan udlejer kun opsige et lejeforhold hvis: udlejer selv vil bebo lejemålet, lejemålet skal rives ned eller ombygges i så væsentlig grad, at det kræver fraflytning, lejer ikke overholde skik og orden eller hvis andre vægtige grunde taler for det (salg af ejendommen er ikke tilstrækkeligt). Opsigelsesvarslet efter disse grunde er - pånær det tilfælde hvor udlejer selv skal bebo lejemålet - 3 måneder. Ønsker udlejer selv at bebo lejemålet, er opsigelsesvarslet 1 år (fremgår af lejeloven § 86).

Disse bestemmelser kan ikke fraviges til skade for lejeren, jf. lejeloven § 92, så bestemmelsen i lejekontrakten, om opsigelsevarsel på 3 måneder fra jeres side, er ulovlig, og kan derfor ikke tillægges vægt. Umiddelbart som jeg ser det, har I ingen mulighed for at opsige dem!

Kommentar
Fra : christina74


Dato : 16-01-05 14:16

Det var også det jeg frygtede. At man faktisk ikke har mulighed for at opsige lejere, hvis man vil sælge en ejendom. Et-års reglen er vel kun, hvis man selv bor i samme ejendom...dvs. f.eks. 2 familieshus, og nu ønsker at benytte hele ejendommen selv.

Vi håber lidt på, at den nye ejer vil indgå i lejemålet, så slipper vi for hovedpinen

På forhånd tak

Trine

Kommentar
Fra : RyeJensen


Dato : 16-01-05 14:20

Nej 1 års-reglen gælder alle lejemål. F.eks. hvis du planlægger at opsige din lejlighed i byen og flytte ud i dit nedlagte landbrug, så har lejer et års opsigelse.

Kommentar
Fra : dova


Dato : 16-01-05 14:28

Ja, den eneste mulighed er at sælge ejendommen med lejer, og så må den nye ejer sige lejeren op med et års varsel fordi han selv skal bo der.
Medmindre altså at lejeren indvilger i at flytte.

mvh dova

Kommentar
Fra : Paulus1


Dato : 16-01-05 14:46

Dova, den nye ejer kan formentlig ikke opsige lejemålet med den begrundelse at han selv vil bo der.
Det fremgår af Lejelovens § 84, litra b), der henviser til opsigelse i henhold til § 83, litra a):

"Opsigelsen skal være rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold. Ved afgørelsen skal der bl. a. tages hensyn til, hvor længe udlejeren har ejet ejendommen, og - ved opsigelse af en lejer af en beboelseslejlighed - lejerens muligheder for at finde anden passende bolig."

Kommentar
Fra : jakjoe


Dato : 16-01-05 14:53

Kyndige svar fra andre end >jakjoe<

Men så en lille vinkel på sagen http://www.retssal.dk/billeder/lejeretsbrochure.pdf ....men her er der tale om et nedlagt landbrug, så er der ikke hjælp i denne henvisning. Kun en orientering.


mvh
jakjoe


Kommentar
Fra : qfha


Dato : 16-01-05 18:10


Åhh I kære byfolk. Glem lejeloven på landet gælder landbrugsloven. Den siger at udlejer kan opsige lejer med 6 måneders varsel uden anden begrundelse end at han selv vil disponere over lejemålet.
Landbrugsloven tilsidesætter lejeloven.
Tag den.

Kommentar
Fra : RyeJensen


Dato : 16-01-05 18:17

Nice one qfha , men så vidt jeg kan se, gælder landbrugsejendomsloven ikke for nedlagte landbrug.

Kommentar
Fra : dova


Dato : 16-01-05 18:22

Byfolk, qfhà???

Hvad ved du om det. Jeg bor da f.eks. på landet, og udlejer et andet hus på landet.

Vedrørende udleje af et stuehus på en nedlagt landejendom, gælder nøjagtig de samme regler vedrørende opsigelse som for alle andre en-familieshuse der er lejet ud. Så meget forskel er der nu heller ikke på land og by, at lejeloven er anderledes på det punkt.

Muligt at der er andre regler vedrørende driftsbygninger og landbrugsjord, det har jeg ikke haft behov for at sætte mig nærmere ind i.

Kommentar
Fra : qfha


Dato : 16-01-05 19:33


Det er desværre rigtigt. Hvor vanvittigt det end lyder. Der er afsagt dom i landsretten på dette spørgsmål. Der er ingen tvivl Landbrugsloven gælder, og denne tilsidesætter son nævnt Lov om Leje.

Og dova, jeg taler ikke om et hus på landet, men en nedlagt landbrugsejendom.

Kommentar
Fra : RyeJensen


Dato : 16-01-05 21:38

Tja, så må det jo være rigtigt, men jeg synes nu stadig, at det strider mod lovens § 2. Du har vel ikke UfR-nummeret på dommen?

Kommentar
Fra : jakjoe


Dato : 16-01-05 22:09

Fundet noget i den retning....men nedlagt landbrug er vel stadigvæk noget andet ?

http://www.familieadvokaten.dk/Breve-700/b700-164.html

mvh
jakjoe

Kommentar
Fra : dova


Dato : 16-01-05 22:18

Ja, jakjoe
Et nedlagt landbrug er nemlig noget andet.
Det link du har fundet, er den regel som qfha hentyder til, men en nedlagt landbrugsejendom, er ikke under de regler, idet der ikke er noget med landbrugspligt eller landbrugsdrift i forb. med en nedlagt ejendom. Hvorfor ejeren heller ikke kan henholde sig til reglen om selv at skulle bo der, eller at evt. medhjælp skal bo der af hensyn til ejendommens drift.
Det figurerer i den henseende ligesom ethvert andet en-familieshus.

mvh dova

Kommentar
Fra : jakjoe


Dato : 16-01-05 22:39

dova> Hvad nu hvis jorden en sammenlagt med en anden ejendom, og bygningerne lejet ud.
Kan ejeren så påberåbe sig, at en medhjælper skal flytte ind i bygningerne ?

Landzone...kan ikke finde noget der siger at lejeloven ikke gælder der.

mvh
jakjoe

Kommentar
Fra : dova


Dato : 16-01-05 22:59

Nej jakjoe, for hvis jorden er der, men bare lejet ud, er det stadig en landbrugsejendom, selv om det evt. er naboen der driver jorden og så vil der højst sandsynligvis være bopælspligt på den, altså at ejeren selv skal bo der.

Og hvis du med sammenlagt, mener at naboen har købt jorden, og at ejeren af bygningerne lejer disse ud, så er bygningerne frastykket som nedlagt ejendom, og så kan en medhjælper ikke bo der.

mvh dova


Kommentar
Fra : jakjoe


Dato : 16-01-05 23:13

dova> Sammenlagt, ja købt af en anden landmand !!

Vi er enige...men landzone og lejeloven....??
Jeg kan ikke se andet end at den må gælde overalt i Danmark....som du også skriver.

qfha> Kan du finde, eller oplyse nærmere om din påstand ?

mvh
jakjoe

Kommentar
Fra : qfha


Dato : 16-01-05 23:20

RyeJensen> nej jeg har det ikke lige ved hånden, det ligger 5-6 år tilbage i tiden. Men som jeg umiddelbart husker fremgår det af kallehauge et sted i indledningen til lov om leje, at lejeloven tilsidesættes i dette tilfælde. (Det foresvæver mig, at det var § 12 i landbrugsloven, men det skulle være ret nemt for en kvik kandu bruger at checke).

jakjoe>Det er et udmærket og præcist billede af problematikken. Der er f.eks. udlejere med ca. 50 nedlagte ejendomme, som blot kan skalte og valte med lejerne efter for godt befindende -og gør det.

Disse lejere kan til hver en tid risikere at blive sagt op med 6 måneders varsel, uden anden begrundelse end at udlejer ønsker at disponere anderledes.

Kommentar
Fra : qfha


Dato : 16-01-05 23:35


For at være mere præcis i min definition af nedlagte ejendomme taler jeg om sammenlagte ejendomme, hvor boligen på den tidligere selvstændige gård er nedlagt.

Kommentar
Fra : dova


Dato : 17-01-05 00:00

Jaså, men landbrugsloven gælder kun for landbrugsejendomme der i sit matrikel har noteret landbrugspligt.
Og på en sådan er der bopælspligt for enten ejer eller bestyrer af driften.

Og den 6 måneders periode du omtaler, kan kun komme på tale i et tilfælde.
At en ejer har f.eks. 2 naboejendomme, hvor der er givet tilladelse til udlejning af den enes bygning, hvis det er skønnet, at denne ikke er nødvendig som bopæl i forb. med de to ejendommes drift.
Så kan nuværende ejer ikke opsige lejemålet, men ved evt salg af hele ejendommen, altså med jord og som driftsejendom, kan ny ejer ved erhvervelse af ejendommen, henholde sig til bopælspligten og opsige med 6 måneders varsel.
Og de regler står ganske rigtigt i Landbrugsloven Kapitel 12. Og i øvrigt, er det klart defineret hvilke bopælskrav der er til en landbrugspligtig ejendom

Men det gælder som sagt kun for landbrugspligtige ejendomme, og det skal være noteret i matriklet om der er landbrugspligt, hvilket de næppe kan være tale om her, da der bliver sagt, at det er en nedlagt ejendom.
Og på sådanne gælder lejeloven med et års opsigelse.

mvh dova

Kommentar
Fra : qfha


Dato : 17-01-05 00:10


Dova> du er galt afmarcheret.Kommentar
Fra : jakjoe


Dato : 17-01-05 00:15

qfha> Der må da et eller andet sted stå noget om det du siger/skriver

Undskyld mig, men det lyder ulogisk det du påstår.
Lejeloven antyder ikke noget specielt om landzone.

mvh
jakjoe

Kommentar
Fra : dova


Dato : 17-01-05 00:22

Niks qfha
http://www.vestamt.dk/natur/landbrugslov/jordbrkomm/jordbr_landbrugsloven.htm

Klik på lovbekendtgørelse af 9. juni 2004

Læs Kapitel 2 §2

Kapitel 6 stk 2 og 3

Og kapitel 12 § 28 stk 3

mvh dova

Kommentar
Fra : dova


Dato : 17-01-05 00:24
Kommentar
Fra : jakjoe


Dato : 17-01-05 00:32

Her står: Lejeloven- der gælder for hele landet.

http://www.familieadvokaten.dk/Emner/711.html
Citat
Tillige skal du være opmærksom på, at den lovmæssige beskyttelse af lejere kan være forskellig fra den ene kommune til den anden, for den danske lejelovgivning består af en lov - lejeloven - der gælder for hele landet - samt en lov - boligreguleringsloven - som kun gælder i visse kommuner. Denne ekstra beskyttelseslov gælder i de større kommuner, hvor der er knaphed på lejeboliger, og det vil sige i ca. 145 kommuner.


mvh
jakjoeKommentar
Fra : Paulus1


Dato : 17-01-05 01:51

Ja, men reglerne om opsigelse fremgår af lejelovens bestemmelser, ikke af boligreguleringsloven. Derfor gælder den alle lejere.

Kommentar
Fra : RyeJensen


Dato : 17-01-05 07:46

Det springende punkt i denne situation er om et nedlagt landbrug er omfattet af landbrugsejendomsloven. En landbrugsejendom er defineret i § 2, stk. 1 og stk 2 forudsætningsvis:

Citat
§ 2 Ved en landbrugsejendom forstås i denne lov en ejendom, der er noteret som en landbrugsejendom i Kort- og Matrikelstyrelsens matrikelregister.

Stk. 2. En landbrugsejendom er undergivet landbrugspligt, hvorved forstås, at ejendommen er omfattet af reglerne i denne lov.


Udfra denne bestemmelse mener jeg ikke, at man kan anse et nedlagt landbrug for værende en landbrugsejendom i lovens forstand, da man jo nødvendigvis ikke kan have en landbrugspligt på et sådan. Lejeloven finder altså efter min opfattelse anvendelse. Qfha mener at have set en dom, der siger det modsatte, men jeg har desværre ikke kunne finde den.

Er landbruget omfattet, finder lejeloven ikke nødvendigvis anvendelse, idet det fremgår af § 28, stk. 3 (som dova har henvist til tidligere):

Citat
Lejemål vedrørende landbrugsejendommes beboelsesbygninger kan uanset bestemmelserne i lejelovgivningen og uanset, om der i lejeforholdet er fastsat længere varsel, opsiges med 6 måneders varsel, når boligen ønskes anvendt til opfyldelse af bopælskravet ved erhvervelse af ejendommen eller som bolig for personer, der beskæftiges i bedriften.


Jeg mener også, at ordlyden af denne bestemmelse indikerer, at det her omtalte landbrug ikke er omfattet. Under alle omstændigheder, kan christina74's søster kun opsige lejeaftalen med ½ års varsel, hvis hun selv vil stå for bedriften (der ikke er der ).

Hele loven kan ses her: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20040043530

Kommentar
Fra : RyeJensen


Dato : 17-01-05 07:48

OK - den fjernede lige nogle [/citat], men de var jo heller ikke så vigtige.

Du har følgende muligheder
Dette spørgsmål er blevet annulleret, det er derfor ikke muligt for at tilføje flere kommentarer.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 174113
Tips : 31690
Nyheder : 719565
Indlæg : 6387068
Brugere : 218299

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste