/ Forside/ Karriere / Penge / Økonomi / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Økonomi
#NavnPoint
Nordsted1 8234
ans 3763
dova 3605
refi 3378
svendgive.. 2320
golfhouse 2300
Bille1948 2161
Paulus1 1990
transor 1845
10  alka 1803
Gældssanering som bistandsmodtager?
Fra : BomBomBom
Vist : 3213 gange
19 point
Dato : 18-08-04 16:17

I spørgsmål vedrørende gældssanering, høres næsten altid at man ikke kan få gældssanering når man modtager bistandshjælp/kontanthjælp.
Jeg gætter på, at argumentet er, at bistand/kontanthjælpen betragtes som en midlertidig overgangsydelse og ikke en permanent indtægt - derfor ingen gældssanering.

Men hvor står dette beskrevet? En lov, et cirkulære eller ???
Kan du henvise til et juridisk holdbart bevis for 'påstanden'?

På forhånd tak!

mvh.
BomBomBom

 
 
Kommentar
Fra : bauchmann


Dato : 18-08-04 16:37

For at få gældssanering skal gælden være af en hvis størrelse, og selv om man er på bistandshjælp kan man få det. Afviklingen og størrelsen på gælden afgøres af skifteretten.
Der kan så aftales at afdragene sættes i vejret hvis man får arbejde.
Torben

Kommentar
Fra : jakjoe


Dato : 18-08-04 16:38

Emnet har været som spørgsmål flere gange.
Se her.

http://www.kandu.dk/dk/spg/47330
http://www.kandu.dk/dk/search.asp?area=7&groupid=10102

mvh
jakjoe

Kommentar
Fra : dova


Dato : 18-08-04 16:46

Du har helt ret i, at det ikke står i gældssaneringsloven, angående bistandsklienter.
Men der hvor problemet opstår som bistandsklient, er at ansøgning som oftest bliver afslået p.g.a. reglen om, at ansøgeren selv skal stille garanti for omkostningerne i forbindelse med sagsbehandlingen. Og jeg jeg tror også det er det nogen har givet udtryk for i tidligere spørgsmål, at man som bistandsklient ikke skal REGNE med at få gældssanering.
Konkursloven afsnit IV: gældssanering Kapitel 26 § 203

Kommentar
Fra : BomBomBom


Dato : 18-08-04 17:43

Tak for den hurtige respons!

Svar til bauchmann:
Du skriver"...selv om man er på bistandshjælp kan man få det", men hvorfra ved du det?
I princippet er jeg helt enig, men når man søger på internettet, står oftest det stik modsatte.
-
Svar til jakjoe:
Jeg kan ikke finde nogen henvisning i dit svar til et juridisk holdbart bevis for påstanden om, at bistandsmodtagere IKKE kan få gældssanering.
-
Svar til dova:
Citat fra "domstol.dk" (http://www.domstol.dk/page188.aspx): "Hvad koster det? Det er gratis at søge.
Skifteretten kan bestemme, at du skal stille sikkerhed for omkostninger, hvis der indledes en gældssaneringssag. Det sker dog sjældent. "

Ingen kan vel 'REGNE' med at få gældssanering, skifteretten behandler jo hver sag individuelt.
-

Tak for svarene hidtil, men jeg savner stadig en henvisning eller et link til et juridisk bevis for disse meget skråsikre påstande om, at man IKKE kan få gældssanering som bistands/kontanthjælpsmodtager!

På forhånd tak!

mvh.
BomBomBom



Accepteret svar
Fra : jakjoe

Modtaget 19 point
Dato : 18-08-04 18:14

Her er nogle henvisninger, som siger at der ikke kan opnås gældssanereing når man er på bistands-/kontanthjælp.
http://www.flere-penge.dk/G%C3%A6ldssanering.htm
http://www.domstol.dk/page13120.aspx ------->> se afgørelser fra skifteretten.

mvh
jakjoe

Kommentar
Fra : jakjoe


Dato : 18-08-04 18:22

http://www.advokaten-online.dk/Gaeldssanering.htm

Se afsnit 2, hvor der står, at hvis skyldneren alligevel vil være nødt til at stifte gæld, så nægtes gældssanering.

Modtagelse af kontanthjælp er gældsstiftelse.

mvh
jakjoe

Kommentar
Fra : ibenboel


Dato : 18-08-04 18:37

Det er ikke umuligt at få gældssanering hvis man er på kontanthjælp. Det hele afhænger af om bistand/kontanthjælpen anses som værende en blivende størrelse. Er man ex. 58 år og på kontanthjælp og aldrig har været på arbejdsmarkedet fordi man har været hjemmegående husmor, ja så kan man altså godt opnå gældssanering, hvis gælden er af en sådan størrelse at det må anses som umuligt at betale på kontanthjælp eller bistandshjælp. Herudover indskrænkes mulighederne hvis der er arv i vente m.v. men der vil altid være undtagelser til en situation.

Jeg har oplevet gældssaneringer, hvor et ægtepar kunne beholde deres faste ejendom, idet huslejen var væsentlig billiger end en lejebolig, blot blev gældssaneringsbidraget højere sat. Der er ikke nogen regel for at man ikke kan få gældssanering hvis man får kontanthjælp - det er betragtninger der samlet afgør det.

Kommentar
Fra : Franksp


Dato : 18-08-04 19:40

Hej BomBomBom

Hej BomBomBom

Prøv at gå ind på dette link. Her kan du læse alt om hvad gældssanering er. Hvem der kan få det og hvordan man får det. En rigtig god site.

Hej sigselvk

Prøv at gå ind på dette link. Her kan du læse alt om hvad gældssanering er. Hvem der kan få det og hvordan man får det. En rigtig god site.

http://www.familieadvokaten.dk/Emner/646.html

Med venlig hilsen
Frank

Med venlig hilsen
Frank


Kommentar
Fra : Franksp


Dato : 18-08-04 19:42

Sikke et vrøvlesvar jeg fik sendt her. Det viser, at det er farligt at kopiere, men linket er godt nok.

mvh
Frank

Kommentar
Fra : dova


Dato : 18-08-04 19:48

Det er rigtigt, at det er gratis at søge, men 2/3 af ansøgerne får afslag, og en af grundene er, at de ikke kan stille sikkerhed for omkostninger til sagsforløbet. Jeg skal nok vende tilbage med de link hvor det står BomBomBom, men er lige på vej ud af døren , og har ikke tid at finde det lige nu.

Kommentar
Fra : jakjoe


Dato : 18-08-04 20:59

dova> Jeg ved ikke hvad det er for link du leder efter, men på dine vegne lægger jeg link til "Bekendgørelse om konkurs" med tilhørende "Gældssanering". Og som du også nævner §203, kan også være en stor forhindring for gældssanering,ved modtagelse af kontanthjælp.

http://147.29.40.91/_LINK_A645213969/1144&ACCN/A19970011829
Citat
Gældssaneringens betingelser og indhold

§ 197. Skifteretten kan efter en skyldners begæring afsige kendelse om gældssanering, såfremt:

1) skyldneren godtgør, at skyldneren ikke er i stand til og inden for de nærmeste år ingen udsigt har til at kunne opfylde sine gældsforpligtelser, og
2) skyldnerens forhold og omstændighederne i øvrigt taler derfor.
Stk. 2. Ved anvendelsen af stk. 1, nr. 2, skal der navnlig lægges vægt på skyldnerens interesse i gældssanering, gældens alder, omstændighederne ved dens pådragelse og hidtidige afvikling samt skyldnerens forhold under gældssaneringssagen. Ved afgørelsen om gældssanering skal det ikke tages i betragtning, hvorvidt skyldneren har mulighed for at opnå eftergivelse efter anden lovgivning.

Stk. 3. Kendelse om gældssanering kan kun afsiges for så vidt angår skyldnere, som er fysiske personer.

Citatet siger en del om betingelserne for opnåelse af gældssanering.

Det er ikke noget jeg kan afgøre hvordan dine muligheder vil være. Det er ikke noget der kan afgøres i kandu.dk. Det kræver en samlet vurdering. Men som det fremgår af flere links, og kommentarer her, så vil jeg ikke mene at modtagelse af kontanthjælp kan forenes med gældssanering.

mvh
jakjoe

Kommentar
Fra : dova


Dato : 18-08-04 23:56

Hej jakjoe
det jeg ledte efter, var et sted hvor der stod, at 2/3 af ansøgningerne blev afslået. Og så begrundelserne f.eks gældens størrelse, måden den var fremkommet på, og at der ikke kunne stilles sikkerhed for sagsomkostninger m.m.
Men leder videre og vender tilbage hvis jeg finder den igen.
dova

Kommentar
Fra : jakjoe


Dato : 19-08-04 00:32

dova>
Det her er nok ikke det link du søger, men alligevel gode informationer.

http://www.advokaten-online.dk/Gaeldssanering.htm
Citat
Det er ikke meningen, at gældssaneringen skal opfyldes ved hjælp af ansøgerens formue, men derimod af ansøgerens fremtidige indtægter. Der skal opstilles en prognose om ansøgerens mulighed for indenfor en kortere årrække at kunne betale sin gæld. I prognosen indgår ansøgerens og andre husstandsmedlemmers muligheder for at få indtægter ved arbejde eller på anden måde og udgifterne ved opretholdelse af en beskeden levefod.

Er ansøgeren arbejdsløs skal det almindeligvis lægges til grund, at han igen opnår arbejde inden for sit fagområde. Også sociale ydelser indgår, medmindre ydelsen dækker særlige behov (invaliditetstillæg)

På grundlag af prognosen skal det vurderes, om ansøgeren indenfor de nærmeste (5 år) har udsigt til at betale gælden.



mvh
jakjoe



Kommentar
Fra : jakjoe


Dato : 19-08-04 01:13

Også god læsning, men jeg kan ikke helt gennemskue hvad der menes i E.6.2.1.1.

http://www.erhverv.toldskat.dk/ToldSkat.aspx?oID=148992&vID=200596&i=817&action=close
Citat
Det kan med en vis vægt indgå i vurderingen af, om gældssanering kan accepteres, at skyldners (husstandens) indtægtsforhold måske er væsentligt lavere end almindeligt, fx hvis skyldner igennem en længere periode har været arbejdsløs, syg, modtaget kontanthjælp, har en vis alder, og der ikke er udsigt til, at de økonomiske forhold vil blive bedre.


Taler det citat for eller imod gældssanering ?

mvh
jakjoe



Kommentar
Fra : dova


Dato : 19-08-04 02:05

Ja det var et godt spørgsmål jakjoe, men umiddelbart vil jeg tolke det hen i retning af, at det måske ville være lettere hvis man har modtaget kontanthjælp når det sidestilles med, at der ikke er udsigt til, at de økonomiske forhold bliver bedre. Men det er ikke altid let for almindelige mennesker at gennemskue sådan nogen lovtekster.
mvh dova

Kommentar
Fra : jakjoe


Dato : 19-08-04 06:24

dova> Jeg har samme opfattelse og udlægning.
Jeg læste det andet igennem på linket, men det gav ikke nogen forklaring der kunne tydeliggøre det.

Det er er åbent spørgsmål

mvh
jakjoe

Kommentar
Fra : BomBomBom


Dato : 19-08-04 09:33

Kære venner,
tak for den energi som I lægger i at finde et svar på mit spørgsmål !!!

Der er en del henvisninger til fortolkninger og også til en kendelse fra Randers skifteret ( http://www.domstol.dk/page13120.aspx ) der nægter indledning af gældssanering, delvis p.g.a. ansøgeren, der modtog kontanthjælp, enten skulle tilkendes pension eller tilbage til arbejdsmarkedet.
Jeg har dog også læst kendelser, der omstøder skifterettens afgørelser, så ansøgere på bistandshjælp FIK gældssanering!
-
Spørgsmål til jakjoe:
Du skriver helt skråsikkert: "Modtagelse af kontanthjælp er gældsstiftelse.".
Hvordan kommer du frem til den påstand? I visse tilfælde skal kontanthjælp tilbagebetales, men det er ikke generelt! Se "Krav om tilbagebetaling" http://danmark.dk/portal/page?_pageid=34,329438&_dad=portal&_schema=PORTAL
-
Svar til dova:
Du skriver "...ansøgerne får afslag, og en af grundene er, at de ikke kan stille sikkerhed for omkostninger til sagsforløbet."

På domstol.dk ( http://www.domstol.dk/page188.aspx#s3283 )
"Hvad koster det?
Det er gratis at søge.
Skifteretten kan bestemme, at du skal stille sikkerhed for omkostninger, hvis der indledes en gældssaneringssag. Det sker dog sjældent."

http://www.domstol.dk/page10034.aspx (nederst) står:
"Hvad koster det?
Du skal ikke betale retsafgift. Du skal ikke betale for skifterettens arbejde. Medhjælpers arbejde vil normalt blive betalt af statskassen.

Hvis du har henvendt dig til privat rådgiver inden sagen, skal du selv betale for dette arbejde.

Hvis du under sagen får behov for egen advokat (ikke at forveksle med medhjælper), skal du også selv betale for det. Skifterretten kan dog beskikke en advokat, når visse økonomiske betingelser er opfyldt. Spørg i skifteretten, om du har mulighed for at få beskikket advokat."

De aktuelle oplysninger - som jeg kan finde - siger altså, at omkostningerne til sagen primært betales af staten.
-

Hidtil må jeg altså konkludere, at der ikke er noget til hinder for at personer på kontanthjælp KAN søge gældssanering; Nogle bliver afvist og andre får bevilget gældssanering!
Det er en individuel vurdering der afgøres af den pågældende skifteret, der vurderer ansøgerens konkrete situation og ikke en automatisk afvisning!

Med venlig hilsen
BomBomBom



Kommentar
Fra : dova


Dato : 19-08-04 18:08

Det var også det jeg skrev til dig i en af de første kommentarer i spørgsmålet, at der ikke står noget i gældssaneringsloven vedrørende bistandsklienter, så der er jeg helt enig med dig. Så der er ikke noget til hinder for at søge.

Men hvis du finder hele gældssaneringsloven, står der at det kan bestemmes at ansøgeren skal stille sikkerhed for sagsomkostningerne, som du også skriver i din sidste kommentar. Men hvor ofte man gør det ved jeg så ikke.
mvh dova

Kommentar
Fra : ibenboel


Dato : 19-08-04 19:39

Ud af gennemsnitlig 30 gældssaneringer om året (i 14 år)har jeg aldrig oplevet at der er bedt om sikkerhedsstillelse for sagsomkostningerne. Jeg vil høre skifteretten i vores retskreds, hvad der evt. skulle ligge til grund herfor.

Iben

Kommentar
Fra : Franksp


Dato : 19-08-04 20:50

Hold da helt "ferie"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Der er vist nok en melodi der hedder/siger: Det siger BOM, BOM OG BOM og ....... ????????????????

Jeg synes ikke din sidste kommentar, bl.a. til jakjoe og dova, er særlig venlig. Begge har, de virkelig arbejdet for dig. Dit spørgsmål, kan ikke besvares entydigt, og slet ikke her på KanDu. Det kræver meget mere indsigt, i den konkrete sag. Der er ingenting her i verden der kun er "sort eller hvidt".
Jeg fjerner mit "flueben" nu, da jeg personligt synes, du er utaknemmelig, da du forventer et entydigt svar her. Gå dog til en advokat, og betal hvad det koster, for at få sagen vertificeret/afgjort.
Jeg har selv, for nylig bestået juridisk embedseksamen (som 57-årig - det var hårdt), og er ansat i et stort pengeinstitut, og har dagligt med disse problemer at gøre, men kunne aldrig drømme om at vejlede her på KanDu, om konkrete sager, det må du også kunne forstå. Ingen sager med dette emne er ens. Der er mange specielle/personlige forhold der spiller ind.
Så, som skrevet ovenfor, gå til en advokat, og få løst dit problem, da du ikke er tilfreds med de svar du har fået her.

Med venlig hilsen
Frank




Kommentar
Fra : jakjoe


Dato : 20-08-04 01:25

Svaret fra Franksp gentager det som flere her har skrevet, at det er nok ikke sort og hvidt, fordi der er så mange personlige ting der spiller ind hvis der skal laves en gældssanering

Som du selv skriver: Der er ikke noget der forhindrer en kontanthjælpsmodtager i at søge gældssanering.

Franksp> Helt så slemt har jeg nu ikke opfattet kommentarerne fra BomBomBom, men helt rigtigt der kan ikke forventes et klart og tydeligt svar her på kandu.dk i denne sag. Kun en ansøgning vil afsløre resultatet

mvh
jakjoe

Kommentar
Fra : BomBomBom


Dato : 20-08-04 07:33

Hej venner,
tak for svarene, det var bestemt ikke meningen at virke uhøflig eller utaknemlig for svarene!!!
Men når et svar modstrider mine egne oplysninger, så spørger jeg til kilden, hvorfra oplysningerne stammer.

Hvis du genlæser mit oprindelige spørgsmål, så vil du se at det ikke er gældssanering der er hovedtemaet, men hvorvidt en ansøger på kontanthjælp kan få igangsat gældssanering og en henvisning til et juridisk bevis.
Spørgsmålet er direkte affødt fra det forrige spørgsmål http://www.kandu.dk/dk/spg/47330 , hvor flere svar helt entydigt siger, at det kan IKKE lade sig gøre!
Hvilket vi så i fælleskab er nået frem til, at det kun kan afgøres i den helt konkrete sag.

Tak for alle svarene!

Med venlig hilsen
BomBomBom





Godkendelse af svar
Fra : BomBomBom


Dato : 20-08-04 07:47

Tak for svaret jakjoe.
Jeg var ikke opmærksom på, at der også lå kendelser på domstol.dk.

Med venlig hilsen
BomBomBom
                        

Kommentar
Fra : jakjoe


Dato : 20-08-04 07:49

Tak

Vi lærer alle noget af forsøgene på at hjælpe hinanden.

mvh
jakjoe

Du har følgende muligheder
Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 173642
Tips : 31664
Nyheder : 719565
Indlæg : 6383649
Brugere : 218258

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste