/ Forside/ Karriere / Penge / Økonomi / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Økonomi
#NavnPoint
Nordsted1 8234
ans 3763
dova 3605
refi 3378
svendgive.. 2320
golfhouse 2300
Bille1948 2161
Paulus1 1990
transor 1845
10  alka 1803
Fradrag i forbindelse med eventuelt unde~
Fra : jespersahner
Vist : 1705 gange
100 point
Dato : 07-05-04 16:20

Jeg går i overvejelser om at investere omkring 200.000 kr. i et projekt, som en bekendt af mig vil starte op. Jeg skal ikke selv deltage aktivt i projektet og er derfor udelukkende investor.

Mit spm. er nu flg.: Såfremt jeg investerer pengene og projektet kuldsejler, har jeg da mulighed for at fratrække tabet i min personlige indkomst? Har det betydning, om jeg låner pengene personligt til min ven eller et selskab ejet af min ven? Ville jeg være anderledes stillet, hvis jeg selv oprettede et selskab, som derefter lånte pengene ud?

Pointen skulle under alle omstændigheder gerne være, at jeg med en så stor investering, gerne skulle kunne modregne et eventuelt tab i min personlige indkomst. Det vil i den forbindelse ikke være interessant alternativt at have et krav mod min ven, som han alligevel aldrig (eller over en uoverskuelig lang årrække) ville kunne indfri efterfølgende.

 
 
Kommentar
Fra : jakjoe


Dato : 07-05-04 16:57

Jeg kender ikke investeringens art, men her er afskivningloven for erhvervsmæssige investeringer.

http://www.retsinfo.dk/_GETDOCM_/ACCN/A20020097329-REGL

mvh
jakjoe

Kommentar
Fra : jakjoe


Dato : 07-05-04 18:33
Kommentar
Fra : ellebye


Dato : 07-05-04 21:23

Jeg går ud fra, at firmaet bliver enten Anpartsselskab APS, et interessantselskab, I/S, hvor der skal indskydes en minimumsbeløb eller et aktieselskab A/S, hvor du bliver een af interessanterne med dit kapitalindskud.

>jakjoe har beskrevet de afskrivningsmæssige forhold som du også vil nyde godt af, men hvis foretagenet ryger med et brag, så kan du miste meget, virkelig meget.

Hvorvidt du kan trække noget fra er som sådan betydningsløst, hvis I står med en stor gæld, en gæld kan man ikke blot trække fra på selvangivelsen, herudover kan du i værste fald komme til at hænge på hele gælden ved et APS, da enhver kreditor kan gå til den person der "har flest penge". Ved I/S og A/S hæfter man for kapitalindskydelsen, hvilket vil sige at du kan miste alt hvad du har investeret, og uden at kunne trække noget fra.
Fradragene ligger kun i det selve driftsmæssige, herunder afskrivninger.

Kommentar
Fra : jakjoe


Dato : 07-05-04 22:03


Det er kun indskudskapitalen man dækker med i APS.

http://www.retssal.dk/vis_side.php3?side=24
Citat
Anpartsselskab
Selskabsform, hvor ingen af deltagerne hæfter direkte eller med hele deres formue for selskabets forpligtelser. Hæftelsen er der i mod solidarisk med indskudskapitalen. Forkortes ApS.


Denne dom kunne måske også give et indblik i fradragsmuligheder ved tab.
http://www.erhverv.toldskat.dk/obj.asp?o_id=203996&ov_id=0
---------
http://www.erhverv.toldskat.dk/obj.asp?o_id=102548&ov_id=200521&i=182&top=102490&action=open#102548
------------
mvh
jakjoeKommentar
Fra : jespersahner


Dato : 07-05-04 22:48

Jeg forestiller mig ikke, at jeg skal deltage i selskabsstrukturen, hvadenten det er et APS, A/S, I/S eller enkeltmandsselskab. Jeg er udelukkende investor i forhold til min ven.

Min dagsorden er derfor at udlåne en sum penge, hvor jeg efterfølgende har mulighed for at modregne et eventuelt tab i min personlige indkomst. Jeg har selv fuldtidsarbejde og skal ikke have noget med projektet i øvrigt at gøre. Situationen er vel parallel til en situation, hvor jeg (personligt, ikke som selskab) investerer i nogle aktier, som taber i værdi. I den situation kan jeg vel fratrække kurstabet i min personlige indkomst (lige så vel som jeg bliver beskattet af en eventuel kursgevinst) eller..?

Kommentar
Fra : ellebye


Dato : 07-05-04 22:55

Lidt læsestof.
----------------------------------
Et interessentskab indebærer, at flere personer sammen driver erhvervsmæssig virksomhed i et kompagniskab. Som udgangspunkt er de ansvarlige indehavere i et interessentskab (interessenterne) ansvarlige for interessentskabets gæld med hele deres formue.
Et interessentskab må ikke forveksles med et aktieselskab eller et anpartsselskab eller en anden selskabsform. Når der etableres virksomhed i interessentskabsform, er der ikke et kapitalkrav. Der er heller ikke noget krav om, at der skal opbygges en selskabsformue. Et interessentskab opstår ganske enkelt ved, at flere personer sammen driver en erhvervsmæssig virksomhed.

Forsikringsmæglervirksomhed kan drives i et aktie- eller anpartsselskab. Vælger man at drive forsikringsmæglervirksomhed i selskabsform, vil de almindelige regler i lov om aktieselskaber og lov om anpartsselskaber gælde for forsikringsmæglervirksomheden.
Det betyder, at selskabet skal registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter de regler, der gælder om selskaber. Der gælder i øvrigt om aktie- og anpartsselskaber en lang række regler, som omhandler blandt andet følgende forhold:
 Kapitalkrav
 Stiftelse
 Indbetaling af aktie- eller anpartskapital
 Bestyrelse, generalforsamling og direktion
 Udlodning af udbytte, kapitalnedsættelse m.v.
 Likvidation
 Anmeldelse og registrering
Aktieselskaber og anpartsselskaber skal stiftes på grundlag af en aktiekapital eller anpartskapital. Et aktieselskab skal have en aktiekapital på mindst 500.000 kr. Et anpartsselskab skal have en indskudskapital på mindst 125.000 kr. Kapitalen skal indbetales til selskabet, som herefter ejer de penge, der er indskudt i selskabet. Til gengæld modtager aktionæren eller anpartshaveren aktier eller anparter.
Aktieselskabet eller anpartsselskabet skal registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Aktieselskabet kan ikke erhverve rettigheder eller indgå forpligtelser, før det er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Populært sagt kan man sige, at selskabet ikke eksisterer som en juridisk person, før det er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det har den praktiske betydning for stifterne, at stifterne hæfter for selskabets forpligtelser, indtil selskabet er registreret.
Et aktieselskab skal have en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, som skal holdes mindst én gang årligt. Bestyrelsen antager en direktion til at forestå den daglige ledelse.
Det samme gælder for anpartsselskaber, med mindre indskudskapitalen er mindre end 300.000 kr., og det i vedtægterne er fastsat, at selskabet ikke skal have nogen bestyrelse (eller at bestyrelsen kan bestå af mindre end 3 medlemmer).
Den øverste ledelse i selskaber er generalforsamlingen. På generalforsamlingen har aktionærerne eller anpartshaverne ret til at møde og stemme vedrørende selskabets forhold. På den ordinære generalforsamling, der skal afholdes efter udløbet af hvert regnskabsår, skal årsregnskabet behandles. Der skal træffes beslutning om, hvad overskuddet skal bruges til. Har der været tab, skal der træffes beslutning om dækning af tabet. Der skal vælges en bestyrelse og revision.Kommentar
Fra : jakjoe


Dato : 07-05-04 23:07

Almindelig lønmodtagere kan ikke trække beløb fra ved tab på udlån af penge.

Aktiehandel er noget helt andet.

Hvis du låner penge ud, så tager du også selv ansvaret.

mvh
jakjoe


Kommentar
Fra : jakjoe


Dato : 07-05-04 23:22


http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20030077229-regl

Søg i loven på "tab", og du vil se hvad du kan som almindelig lønmodtager.

mvh
jakjoe

Kommentar
Fra : jespersahner


Dato : 08-05-04 12:54

-> jakjoe: Jeg takker for dine foreløbige input, men jeg må spørge videre:
Du skriver, at tab ved udlån af penge ikke kan trækkes fra. Ok. Hvis jeg nu i stedet udlåner penge fra et af mig ejet selskab, og selskabet derefter lider et tab, så bliver dette tab vel modregnet i min personlige indkomst, når jeg udarbejder selvangivelse?

Kommentar
Fra : ellebye


Dato : 08-05-04 13:26

Hvilket selskab vil du oprette ?
Der er jo ligegyldigt hvilken selskabsform du opretter. Enten er du med i det andet selskab og indskyder en kapital, eller også yder du blot et lån i det eget selskab, men dit eget kan da ikke "leve" af kun underskud, du kommer til at miste pengene hvis noget går galt, uanset hvilken på hvilken måde du låner det andet selskab penge, og det vel at mærke uden at kunne trække noget fra.

Det ville da være bedre at den anden satte pant, eventuelt i et ejerpantebrev eller lignende for dit lån, så kunne du jo indfri pantebrevet.

Kommentar
Fra : jespersahner


Dato : 08-05-04 15:00

Nej, jeg skal forhåbentlig ikke leve af underskud, men såfremt et af mig ejet selskab (f.eks. et enkeltmandsselskab) lider et tab, vil dette tab så ikke blive modregnet i min øvrige personlige indkomst (mit daglige arbejde), når jeg laver selvangivelse? - lige så vel som jeg vel bliver beskattet af et eventuelt overskud

Kommentar
Fra : hansemor


Dato : 08-05-04 15:42

Du prøver at sammenligne to forskellige ting.

1. Du har din egen virksomhed, den tjener du penge på, og de penge skal beskattes som anden indtægt. Dine driftsmæssige omkostninger kan du selvfølgelig trække fra, så som maskine, bil osv.

Men kommer du til en debitor der ikke kan betale, kan du ikke trække denne omkostning fra, her må du inddrive pengene ved enten fogde, retslig forfølgelse og hvilke måder man nu kan komme på at inddrive udestående med. Men disse penge kan du IKKE trække fra som tab.

Det er det sidste afsnit du kan sammenligne med at låne penge ud til din kammerat, enten du selv har en virksomhed, eller du låner som privatmand.
Dette lån vil stå som en udestående debitor, og kan han ikke betale, ja så må du bruge andre metoder til at inddrive pengene på. Du kan blot ikke trække pengene fra på din selvangivelse.

Disse penge fra en debitor er jo ikke nogen "driftsomkostning", derfor kan du heller ikke trække dem fra på din selvangivelse.

Lad mig komme med et eksempel.
Banker henlægger store summer til dårlige betalere, det indgår i deres regnskaber blot som "henlæggelser til tab", men hvis de nu kunne trække deres udeståender fra, behøvede de jo som sådan ikke at henlægge nogen konti til tab.
Det er fuldstændig som dit eksempel, og det uanset under hvilke former du låner pengene ud til.

Lad os tænke tanken helt ud. Jeg låner 10.000 kr. til min søn, han kan ikke betale mig tibage, så jeg trækker denne omkostning fra på min selvangivelse?, nej selvfølgelig kan det ikke lade sig gøre.

Jeg håber du forstår lidt af det, måske formulerer jeg mig ikke godt nok, så må du endelig sige det. Jeg har selv økonomisk uddannelse, så nogle gange kan det være svært at forklare en ellers for mig logisk sammenhæng.

Men konklusionen er, at du, hvis disse penge går tabt, på ingen måde kan trække dem fra på din selvangivelse, du skal bruge andre metoder til at få dem igen, retslig, konkursbegæring, fogde eller lignende metoder, eller som jeg vil foreslå, at at du får en pant i noget din ven ejer, eksempelvis et ejerpantebrev.

mvh
ellebye

Kommentar
Fra : jespersahner


Dato : 08-05-04 16:30

Ok, men lad mig spørge lidt anderledes. Hvis mit selskab køber en bil, og selskabet derefter lukker og må sælge bilen med et tab, så kan dette tab vel trækkes fra som en omkostning - eller er det kun de løbende omkostninger såsom benzin, reparation mv., der kan trækkes fra?

Kommentar
Fra : ellebye


Dato : 08-05-04 18:44

Bilen er et redskab, den kan du afskrive, altså indgå som et fradrag på selvangivelsen, men KUN så længe firmaet eksisterer. Og igen så længe firmaet eksisterer kan du også sælge bilen og måske med tab, hvis bilen ikke er fuldt afskrevet. Og her er tabet fradragsberettiget.

Går du konkurs, indgår bilen i konkursboet så kreditorerne kan få deres penge, men hvis du simpelthen blot lukker virksomheden og sælger bilen med tab, så mister du blot pengene. Men reglerne her kan ikke rigtig overføres, fordi du kan købe bilen uden moms, og lukker du blot firmaet skal eventuel restmoms udlignes hvis bilen ikke er "kørt fri", sammenlignet med gamle taxaer der sælges videre til privatkørsel.

Kommentar
Fra : jespersahner


Dato : 08-05-04 21:39

Ok, du skriver, at tabet er fradragsberettiget, så længe firmaet eksisterer. Altså har jeg fradragsmulighed for et aktiv, som jeg sælger med tab, nemlig bilen. Hvorfor er der så ikke tilsvarende fradragsmulighed for en mistet investering i et andet selskab? Altså svarende til at jeg gennem mit selskab investerer i min vens selskab, og min vens selskab derefter går konkurs, hvorefter min investering er tabt? Dette er vel parallelt til situationen med bilen? (forudsat at mit eget selskab fortsætter, dog med den mistede investering som tab).

Hvis dette er korrekt, vil du måske sige, at fradraget forudsætter, at jeg i øvrigt har en indtægt i mit selskab, som fradraget kan modregnes i. Det har jeg jo som sådan ikke, men her spørger jeg så, om tabet alligevel vil blive modregnet i min personlige indkomst (som jeg har gennem mit daglige arbejde), når jeg laver selvangivelse?

Min situation er, at jeg har en alm. arbejdsindtægt, og derudover ejer jeg et selskab, som lider et tab. Vil dette tab blive modregnet i forb. m. selvangivelse, eller er det rent sludder? (hvis omvendt selskabet genererer et overskud, bliver jeg vel tilsvarende beskattet af det)

Kommentar
Fra : ellebye


Dato : 08-05-04 23:44

Tænk i to former:

1.
Driften
Driften er helt og holdent det der skal til for eks. at fremstille en vare, maskiner, transport, hus etc.

Alt hvad der har med driften at gøre er fraddragsberettiget.


2.
Indtægt
Salg af dine varer.

Hvis du ret beset sælger en vare der er dyrere at fremstille så du får et underskud på indtægtssiden, kan du IKKE trække det tab fra. Det er jo din egen skyld at du ikke sætter prisen op på varen.

Eksempel 1: Jeg køber en vare til 10.000 kr. og sælger den til dig for 5.000 kr. så skulle jeg kunne trække 5.000 kr. fra på min selvangivelse. Nej den går ikke.

Eksempel 2. Jeg køber en vare af dig til 10.000 kr., jeg får den sædvanlige kredittid, men når jeg skal betale kan jeg kun give dig 5.000 kr. så skulle du kunne trække de 5.000 kr. fra på din selvangivelse. Nej den går ikke, du må true mig med bål og brand for at jeg skal betale de sidste 5.000 kr., sætte inkasso på mig eller hvad du nu kunne finde på.
Jeg er en debitor set med dine øjne, og det tab du må få p.g.a. handlen med mig er bare ærgerligt.

---------------------------------------------

Du låner din ven de 200 kkr., så vil du som sådan øge hans egenkapital med de 200 kkr., du er altså kreditor set mad hans øjne. Set med dine øjne bogføres disse penge som en debitor, du har 200 kkr. udestående.
Hvad han gør med pengene er dig uvedkommende.

Det kan du sammenligne med eksempel 2, det er ingen driftsomkostning, men en manglende "indtægt" hvis han går konkurs, altså kan du IKKE trække beløbet fra på selvangivelsen, her er det inkasso og bål og brand om igen, men kan han ikke betale, så er dine penge spildt.

Dette er for så vidt ligegyldigt om det er dit firma der låner ham pengene, eller dig som privatperson.
Lånet har intet med en driftsomkostning at gøre så derfor er der ikke noget at trække fra.

----------------------------------------
Nu tænker vi os noget helt andet noget.
Du køber hans firma for 200 kkr. for at han kan fremstille noget for dig som du kan sælge videre. Nu bliver hele hans firma en driftsomkostning for dig, og du kan selvfølgelig trække alle udgifter fra på selvangivelsen.

Du "køber" så varerne af dig selv, du har overskud, driftsomkostningerne er lavere ind indtægterne, helt fint, så skal du betale skat af "overskudet".

Du gør det samme, med det viser sig, at driftsomkostningerne er større end indtægterne, så di i reliteten har et større fradrag end indkomst, fint du skal ikke betale skat. Nej ikke fint, det er hvad man kalder "selskabstømning" og det er ulovligt.


Konklusion:
Da du vil stå som investor i din vens forretning, uanset om det er dig privat, eller dit firma der låner pengene ud, har det ikke noget med en driftsomkostning som bilen var, og derfor kan du ikke trække noget fra hvis dine penge går tabt. Der er ingen sammenligning mellem din bil og lånet.

Eksempel.
Jeg køber aktier i et firma for 200 kkr. den ene dag, den næste dag går firmaet konkurs, mine aktier er 0 kr. værd, jeg kan ikke trække dette tab fra på selvangivelsen.

Kommentar
Fra : jespersahner


Dato : 09-05-04 01:41

->ellebye: Du må snart have dine velfortjente point, men sig mig (forhåbentlig) endelig:
Hvis jeg nu i stedet for at låne min ven pengene i stedet selv driver firmaet, lader ham arbejde i mit firma osv., så er det som jeg forstår dig en driftsomkostning for mig. Hvis firmaet kaster et overskud af sig, bliver jeg beskattet af det, og tilsvarende kan jeg vel modregne et eventuelt underskud i min øvrige personlige indkomst (?)

Som jeg indledningsvis lagde op til, så er min dagsorden egentlig blot, at hvis jeg skal investere 200.000 kr. af mine penge i et projekt, vil jeg - om muligt - gerne have mulighed for at modregne et eventuelt tab i min øvrige personlige indkomst. En løsning kunne så måske være, at jeg selv må etablere selskabet og lade min ven arbejde for mig (?)

Accepteret svar
Fra : ellebye

Modtaget 100 point
Dato : 09-05-04 10:51

Til det første afsnit ja, men kun driftsomkostningerne, hvis de overstiger indkomsten, vil du reelt have et større fradrag end indkomst.

Til dit andet spørgsmål, ja udviklingen af et projekt et også en driftsomkostning, så denne vil du også kunne trække fra på selvangivelsen, og som tidligere sagt, hvis indtjeningen er mindre end driftsomkostningerne, så har du et tab.

Men de to ting du skal skille ad er:
driftsomkostninger = kan trækkes fra på selvangivelsen
indtægt = skal lignes som enhver anden indkomst.

Tabet opstår når driftsomkostningerne overstiger indkomsterne.

Godkendelse af svar
Fra : jespersahner


Dato : 09-05-04 13:24

Tak for svaret ellebye.
                        

Kommentar
Fra : jespersahner


Dato : 09-05-04 13:25

Ville også gerne have givet point til jakjoe, men man kan vist kun acceptere eet svar eller..?

Kommentar
Fra : ellebye


Dato : 09-05-04 14:21

Desværre kan man kun tildele een person point i en tråd som denne, men hvis man syntes at andre også skal have nogle point kan man oprette et nyt spørgsmål hvor man blot skriver i overskriften:

Til " xxxxxx "

og inde i spørgsmålet blot skrive :
Tak for din indsats i "xxxxx" spørgsmål.

Jeg håber ellers du kan bruge det til noget, men det nemmeste ville være, hvis din ven kunne stille med en form for garanti, eksempelvis hvis han har friværdi i et hus, så udstede en ejerpantebrev, som du i nødtilfælde kunne sælge.

mvh
ellebye

Du har følgende muligheder
Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 173638
Tips : 31664
Nyheder : 719565
Indlæg : 6383629
Brugere : 218258

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste