/ Forside/ Interesser / Videnskab / Kemi / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Kemi
#NavnPoint
vagnr 1685
pbp_et 1452
beckski 1147
transor 1095
SimonGjer 965
Smokei 535
Benjamin... 530
jakjoe 524
snotbolle 500
10  thulin 470
Hvorfor skal der være vand for at være l~
Fra : bdg
Vist : 743 gange
200 point
Dato : 13-01-04 11:59

Hvorfor skal der være vand til stede for at der kan eksistere liv???

Eller er det fordi vi er snævertsynede og ikke kan abstrahere fra de lette grundstoffer som vi selv består af. Det kunne jo være, at der, ligesom på jorden er kulstof, er et andet grundstof på en anden planet, som er fremherskende for livet dér...

Kan vi være sikre på, at der skal være vand tilstede, og hvis ikke, hvilke konsekvenser vil det så få, for vores opfattelse af vores egen verden og rummet som helhed ???

Håber i kan hjælpe mig.

BDG

 
 
Kommentar
Fra : Zerg911


Dato : 13-01-04 12:04

Hvad ville du drikke når du skulle have væske så? :-/

Kommentar
Fra : Teil


Dato : 13-01-04 12:16
Kommentar
Fra : A.C.Rosmon


Dato : 13-01-04 12:24

Hvad nu, hvis det ikke var kulstof, der varhovedkomponenten i den organiske kemi , der danner grundlaget for det liv, der er her på vores klode. Det kunne godt være Kisel/silicium ? En væsentlig ingrediens for livet her på jorden udgøres af ilt og brint. Vand er et godt opløsningsmiddel for mange stoffer, som det såkan bære rundt.Vand er flydende i et fornuftigt temperaturleje.

Kommentar
Fra : molokyle


Dato : 13-01-04 12:29

Det må være liv som vi kender, det du mener. Der er ikke noget i vejen for at liv kunne tænkes basseret på f.eks. ammoniak istedet

Jeg så forleden, der netop er dannet et forum til at diskutere disse hypotetiske spørgsmål. Det er sgu ikke for at jage dig væk fra kandu.dk, men tjek f.eks : http://greycell.dk/

</MOLOKYLE>
Kommentar
Fra : molokyle


Dato : 13-01-04 12:40

Smider lige et par link's du kan kigge på hvis det har interesse : http://news.ninemsn.com.au/Sci_Tech/story_54156.asp

http://www.olemiss.edu/courses/astr104/Topics/Life-N.html

http://www.beyondweird.com/ets_in_earth.html

..og så er der jo altid syntetisk liv : http://www.biota.org/ostman/nanobio.htm

http://www.aaai.org/AITopics/html/alife.html

Her er den ULTIMATIVE side om syntetisk liv (Tjek Links i menuen til venstre) : http://www.alife.org/

</MOLOKYLE>

Kommentar
Fra : strarup


Dato : 13-01-04 13:29

Hej BDG,

øh... en af grundene er vel Vands mærkelige opførsel og egenskaber, heriblandt bl.a. brintbindningen...

reelt set burde vand være flydende, omkring ca. minus 70 grader, når man tænker på det er gasser og evt. sammenliger den med s2o (svolvdioxide) eller hva' dælen det nu hedder, som mere eller mindre har samme atomstruktur...

det der gør forskellen ved vand, er bl.a. brintbindingen... der er så stærk at vand først bliver flydende efter 0 grader... en anden ting er at vand er tungest når det er omkring +4 grader... når det kommer under 4 grader, begynder vinklen imellem de 2 brintatomer at udvide sig...

biologisk er der vel en del af evolutionen der gør det... der findes også væsner som lever i svovlområder... ka' ikke lige huske det helt præsist... er et par år siden jeg beskæftigede mig med det, da jeg lavede en rapport omkring Vand i naturfag i 10. klasse...

mvh.

Strarup

Kommentar
Fra : molokyle


Dato : 13-01-04 13:51

Rigtigt strarup. Der er bakterier der lever i rene svovlmiljøer og respirerer vha. svovl istedet for ilt, men det er stadig vand der gør det muligt for dem at leve.

http://www.dr.dk/videnskab/minitema/mystiskliv/bakterier.asp

Citat
Mikrobiel økologi og fysiologi

Undersøgelserne over mikroorganismers motile adfærd er fortsat på en række områder gennem udnyttelse af metodiske fremskridt der er udviklet på laboratoriet gennem de seneste år. Den fotosyntetiske svovlbakterie Chromatium er et klassisk eksempel på bakteriers evne til at orientere sig i forhold til lysintensitet. Ved at undersøge cellernes adfærd i gradienter af O2 og H2S, er det nu lykkedes at vise, at lysintensiteten har en effekt på cellernes reaktion over for de to kemiske forbindelser. Undersøgelser af en nyopdaget og ubeskreven mikroaerofil bakterie udviser en usædvanlig evne til at orientere sig i ilt- gradienter (R. Thar). Den kemoautrotrofe svovlbakterie Thiovulum er blevet genstand for fornyede undersøgelser. Det er nu lykkedes at vise, at bakterien er i stand til at udnytte dens helix-formede svømmespor til at orientere sig direkte i ilt- gradienter. Gennem ændring af cellens rotation omkring sin egen akse kan den dreje sin svømmeretning mod den optimale iltkoncentration. En sådan mekanisme (som på laboratoriet tidligere er blevet beskrevet for visse protozoer) har hidtil været ukendt hos prokaryoter (R. Thar, T. Fenchel). Hans Henrik Jakobsen har fortsat og afsluttet sine undersøgelser af planktonprotozoers flugtadfærd som udløses af vandstrømme som f.eks. vandlopper producerer.
Det har længe været et åbent spørgsmål hvor stor en del af bakterierne i den marine vandsøjle der er motile. At dette har været ubesvaret så længe skyldes metodiske problemer. Det er i beretningsperioden vist at motile celler udgør en stor del af bakteriepopulationerne, og at mange er i stand til at udnytte kortvarige, punktformede kilder for organisk stof, og at de effektivt kan kolonisere suspenderede partikler (T. Fenchel).
Undersøgelser over bentiske diatomeers fotosyntese og tilpasning til forskellige lysintensiteter er blevet undersøgt (M. Kühl). Fotosyntetiske pigmenters udbredelse i en mikroskala er blevet undersøgt i kunstige cyanobakteriemåtter og i cyanobakteriemåtter fra varmekilder – dels med fiberoptiske mikrosensorer og dels mikroskopisk med frysesnit (M. Kühl, T. Fenchel). Metoderne er også blevet benyttet til studier af cyanobakteriemåtter i Rhone-deltaet og i Ebro-deltaet; i denne forbindelse blev også iltdynamik og fordelingen af mikrobielle exopolymerer ("slimstoffer") undersøgt (A. Wieland). På det metodiske område er udviklingen af mikrosensorer til måling af H2 og H2O2 blevet påbegyndt (M. Kühl i samarbejde med Unisense A/S, Århus).
Virus-bakterie interaktioner er blevet studeret eksperimentelt i kemostater. Udviklingen af resistens har kunnet følges, og det kan også vises, at resistente bakteriestammer optræder i naturen. De meget værtsspecifikke virus kan afstedkomme successioner af forskellige bakteriearter i den marine vandsøjle (M. Middelboe). Naturlige virus-populationer er blevet fulgt i Øresunds overfladevand og i Roskilde Fjord gennem længere perioder (L. Riemann, M. Middelboe).


</MOLOKYLE>Kommentar
Fra : strarup


Dato : 13-01-04 14:32

Hej Molo,

oki doki...

forresten ka' jeg også se jeg har husket forkert... det er h2s istedet for s2o, Vand minder om i atomstruktur...

mvh.

Strarup

Kommentar
Fra : Teil


Dato : 13-01-04 15:13

Underligt, vand er ene om at udvide sig ved både varme og kulde.

Kommentar
Fra : bdg


Dato : 13-01-04 15:35

jamen, kunne det ikke tænkes (og jeg ved ikke ret meget om det her, derfor spørger jeg), at levende væsener kan bestå af nitrogen eller anden kvælstof, hvis vand ikke er til stede (det bliver jo lidt koldt)...

BDG

Kommentar
Fra : molokyle


Dato : 13-01-04 15:37

Teil -> Er der virkelig ikke andre molokyler der udvider sig, når de overgår til fast fasen ???

Hvad med fiksérsalt ?

</MOLOKYLE>

Kommentar
Fra : Teil


Dato : 13-01-04 15:37

Så må vi først finde svaret på "hvad er liv"

Kommentar
Fra : 2603ph


Dato : 13-01-04 15:58

Hej bdg

Det enkle svar er, at betingelsen for liv er, at der kan foregå livsprocesser, hvor
livsformerne reproducererer sig selv.
Det kræver transport af stoffer i en kemisk aktiv form - d.v.s. som ioner.
Vand er et af de bedste væsker til at opløse mange stoffer.
Det skyldes flere forhold, bl.a. er vands dipolmoment meget højt.
Foruden at være transportstof indgår vandet også selv i de molekyler,
som livsformerne er opbygget af.

Mvh

2603ph

Kommentar
Fra : bdg


Dato : 13-01-04 16:15

hej 2603ph

men umilig gør det, at der kan være andre "bærestoffer" end vand. Vand er jo en syre, så det kunne måske tænkes, at der kunne være en anden form for syre end vi kender den på jorden...der må være flere grundstoffer i rummet som vi ikke kender til, og derfor kan sammensætningen af disse muliggøre en anden form for liv end vi kender idag..

tænker vi abstrakt nok?

BDG

Kommentar
Fra : molokyle


Dato : 13-01-04 16:29

bdb -> Vand er også en base Vand vekselvirker og reagerer med sig selv

De fleste grundstoffer tror jeg nu nok vi kender, men der kan da rigtigt nok være mange organiske forbindelser og krystalstrukturer i mineraler vi endnu ikke har opdaget.

Jeg tror nu også der er mange forskere som tænker rimlig abstrakt, men at skulle teoretisere over komplekse organiske systemer baseret på andet end DNA/RNA f.eks i et saltsyre miljø er måske nok lige at forlange lidt vel meget.

Vi har endnu ikke helt greb om vor egen bio-kemi

</MOLOKYLE>Kommentar
Fra : bdg


Dato : 13-01-04 16:40

Hej molokyle

Du er altid god for et svar når det drejer sig om naturvidenskab, og det takker jeg dig for...

Men hvad hvis vi tænker på Nitrogen som et bærestof i stedet for vand...så ville man kunne finde liv på mange flere planeter end man havde regnet med...eller er det fuldstændig gak gak...taget som forudsætning at vi stadig ikke kender alle organiske forbindeler og grundstoffer...


BDG

Kommentar
Fra : molokyle


Dato : 13-01-04 16:49

Hmm.. nu er der det at kvælstof er et atom og vand er et sammensat molekyle. Kvælstof er ikke nær så reaktivt som vand. Bortset fra det, er der intet til hinder for at du har ret.

Vand er nu heller ikke helt sjældent i universet : Der er rigeligt

Lidt om vand og liv : http://www.lifeinuniverse.org/noflash/Water-04-02-01.html

..og et fint site om astro-biologi : http://www.astrobio.net/news/article283.html

</MOLOKYLE>Kommentar
Fra : pbp_et


Dato : 23-01-04 00:17

Kulstof er en betingelse for liv ved vores temperaturer, og kulstof reagerer på utallige måder med både ilt og brint. Et grundstof som kunne indtage pladsen for kulstof kunne være silicium. Men dels er siliciumkemien uhyre meget fattigere på forbindelser end kulkemien, dels mangler der så "et eller andet" med iondannerevne som er en særdeles iøjnefaldende egenskab ved vand. Så det ender nok med, at vand ER nødvendigt!

Kommentar
Fra : molokyle


Dato : 04-07-04 12:11

Anybody home ? I'm gone ...forever </MOLOKYLE>

Kommentar
Fra : michaelvang


Dato : 23-10-04 20:21

"Er der virkelig ikke andre molokyler der udvider sig, når de overgår til fast fasen ???"
Vand er det eneste "normale" stof der udvider sig både når det bliver til fast stof og til damp. Da vi ikke kender alle mulige stoffer er det ikke muligt at sige om vand er det eneste.

En ting der kan argumentere for at vand er et ideelt stof som liv kan leve i er den temperatur som det er flydende ved. Hvis nitrogen skulle være basis for liv ville alle disse livsformer udvikle sig utrolig langsomt da reaktionshastigheden nærmer sig 0 jo længere man kommer på det absolutte nulpunkt. Og hvis organismer levede i stoffer der var flydende ved en højere temperatur ville alle stoffer reaktivitet forøges drastisk og stoffer som normalt ikke ville reagere med hinanden ved 20C ville reagere med hinanden ved denne temperatur. Desuden er vand et spildprodukt ved mange kemiske reaktioner, og ilt er nødvendig for at et stof kan brænde så hvis ikke der var ilt til stede vil der ikke kunne foregå oxidationer hvilket er en MEGET stor del af vores hverdags kemi. Men helt at udelukke at liv kan eksistere i andet end vand er vidst ikke muligt så vidt jeg ved.

Kommentar
Fra : bdg


Dato : 23-10-04 21:10

Hvor ved vi fra, at der skal være ilt for at et stof skal kunne brænde...tænker vi for snævert...er der ander "ilt-former" end dem vi kender....
Personligt tror jeg at der kan forefindes liv i helt andre komplekse sammensætninger end vi i øjeblikket har fantasi til...

BDG

Du har følgende muligheder
Dette spørgsmål er blevet annulleret, det er derfor ikke muligt for at tilføje flere kommentarer.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 176897
Tips : 31928
Nyheder : 719565
Indlæg : 6404472
Brugere : 218793

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste