/ Forside/ Karriere / Erhverv / Jura / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Jura
#NavnPoint
RyeJensen 11840
Nordsted1 11095
dova 10393
refi 7375
ans 6606
BjarneD 5596
Oldboston 4833
Paulus1 3538
themis 2862
10  jakjoe 2566
Bestyrelsesarbejde
Fra : Hansen1001
Vist : 233 gange
98 point
Dato : 07-05-17 10:05

Vi har i en boligforening en bestyrelse, formanden har nu været syg i flere måneder, skal formanden så ikke melde sig syg og næstformanden træde til som formand?

 
 
Kommentar
Fra : Bille1948


Dato : 07-05-17 10:09

Afhængig af arbejdsbyrden bør næstformanden selv melde sig "på banen".

Kommentar
Fra : Stouenberg


Dato : 07-05-17 10:13

Det kan kun ske via en indkaldt generalforsamling.

God søndag

Kommentar
Fra : Bille1948


Dato : 07-05-17 10:32

Det er absolut ikke korrekt, og det er jo netop derfor, man har en næstformand.

Kommentar
Fra : katekismus


Dato : 07-05-17 10:33
Kommentar
Fra : Bille1948


Dato : 07-05-17 10:36

Tak, der står jo netop at næstformanden kan overtage formandens job

Kommentar
Fra : Troldepige


Dato : 07-05-17 10:56

Citat
Vi har i en boligforening en bestyrelse, formanden har nu været syg i flere måneder, skal formanden så ikke melde sig syg og næstformanden træde til som formand?


Nej, det er først ved varigt forfald (tror jeg det hedder), altså hvis formanden helt stopper som formand, ikke bare fordi han er syg i en periode.

Jeg går ud fra, at i er en afdelingsbestyrelse i en afdeling i et almennyttigt boligselskab.

En formand i en afdelingsbestyrelse kan være valgt på 2 måder.

Formanden kan være valgt på afdelingsmødet, eller formanden kan være "valgt" blandt bestyrelsens medlemmer ved bestyrelsens konstituering.

Hvis formanden er valgt på afdelingsmødet, og denne vælger at forlade bestyrelsen "i utide", altså før valgperioden er slut, så overtager næstformanden posten som formand indtil næste ordinære afdelingsmøde, hvor der vælges ny formand, og samtidig indkaldes en suppleant.

Hvis formanden er valgt i bestyrelsen, ved konstituering, og formanden forlader bestyrelsen "i utide", altså før valgperioden er slut, så indtræder næstformanden som formand, og der indkaldes en suppleant, og bestyrelsen konstituerer sig påny.Kommentar
Fra : Troldepige


Dato : 07-05-17 10:58

Citat
Vi har i en boligforening en bestyrelse, formanden har nu været syg i flere måneder, skal formanden så ikke melde sig syg og næstformanden træde til som formand?


Næstformanden skal varetage formandens opgaver mens denne er syg, men han er stadig "kun" næstformand.

Kommentar
Fra : Hansen1001


Dato : 07-05-17 12:49

I dette tilfælde har formanden været syg i 4 mdr. og er stadig ikke raskmeldt, formanden insisterer på at AFHOLDE ALLE MØDER VED SIN SYGESENG. er det OK?

Kommentar
Fra : Bille1948


Dato : 07-05-17 12:54

Noget egenrådig formand, men kan I så bare ikke gøre det?

Kommentar
Fra : katekismus


Dato : 07-05-17 13:17

Det er bestyrelsens afgørelse, hvordan, hvor og hvorledes der afholdes bestyrelsesmøder.

I mine ører lyder det ok!

Det er jo ikke formanden alene, der driver foreningen, men en fælles bestyrelse, så jeg forstår ikke problemet?Kommentar
Fra : Troldepige


Dato : 07-05-17 14:08

Citat
I dette tilfælde har formanden været syg i 4 mdr. og er stadig ikke raskmeldt, formanden insisterer på at AFHOLDE ALLE MØDER VED SIN SYGESENG. er det OK?


Det kan jo komme an på flere ting.

Er der flertal for, at møderne holdes ved formandens sygeseng?

Hvor plejer man ellers at holde møderne?

Hvis man forestiller sig et eks., hvor i har et mødelokale i afdelingen, hvor alle kan komme, men formanden bor på 2. sal og et medlem har et handicap så vedkommende ikke kan komme på 2. sal, jamen så er det jo ikke i orden, at formanden kræver møderne afholdt ved sin sygeseng.

Handler det om, at næstformanden gerne vil være formand?

Kommentar
Fra : Hansen1001


Dato : 07-05-17 14:29

Nej det handler om at foranden ikke afgive tillid til sin bestyrelse og har nedlagt forbud imod at noget bestyrelesesmedlem taler med med beboerne, at formanden ikke vil afgive plads til krisemøde med opponenter.


Kommentar
Fra : Bille1948


Dato : 07-05-17 14:35

Indkald til ekstraordinær generalforsamling jf. jeres vedtægter, og se at få valgt en nu formand, der ikke agerer som diktator.

Kommentar
Fra : Troldepige


Dato : 07-05-17 14:41

Citat
Nej det handler om at foranden ikke afgive tillid til sin bestyrelse og har nedlagt forbud imod at noget bestyrelesesmedlem taler med med beboerne, at formanden ikke vil afgive plads til krisemøde med opponenter.


Hmmm, formanden kan jo ikke forbyde bestyrelsesmedlemmer at tale med andre beboere, men det er normalt, at man har tavshedspligt om ting der drøftes på møderne.

Jeg er ikke ubekendt med, at nogle afdelingsbestyrelsesformænd opfører sig som høvdinge, men der er jo ikke nogen der ikke kan "væltes". Problemet kan være hvis det er en ellers dygtig formand, som beboerne generelt har tillid til og respekt for.

Så vidt jeg husker, så kan resten af bestyrelsen "vælte" formanden hvis denne er valgt af bestyrelsen, hvorimod der er lidt anderledes med en afdelingsmøde-valgt formand.

Er jeres formand valgt på afdelingsmødet eller i afdelingsbestyrelsen?

Hvor mange medlemmer er i i jeres bestyrelse?
Hvor mange er i opposition til formanden?

Hvis der er problemer i en afdelingsbestyrelse bør det være muligt, at få hjælp fra boligselskabet.
Bor i i et af de større boligselskaber?

Kommentar
Fra : Hansen1001


Dato : 07-05-17 15:32

Formanden er valgt på et afdelingsmøde. Bestyrelsen så dan set ligeglad a la ved ikke, een er meget syg, men siddende, een er udgået og supl. indkaldt, som ikke er for klog. der er 5 i alt , det hele tegnes af formanden der ikke vil afgive nogen form for magt. Vi står for og skal igennem en stor renovering. Boligselskabet alias forretningsførereren er udelukkende på formandens side. Vi er klare over at vi ikke kan gå imod rennovationen. men der er adskillige ting der knaser.
bl.a. bliver der tvunget installtion af ventilatorer der vil betyde en merudgift pr. lejemål på estimeret 900 kr årligt til el. Lejerene har ønsket ventilation med varmegenvinding, men det er umuligt. Der er flere uoverenstemmelser. Bestyrelsen har gennem hele forløbet været stort set usynlig.Opponenter har dannet en beborgruppe der har deltaget i flere møder med boligorganisationen og bestyrelsenuden synderligt held.

Accepteret svar
Fra : Troldepige

Modtaget 98 point
Dato : 07-05-17 20:26

Citat
Bestyrelsen så dan set ligeglad a la ved ikke, een er meget syg, men siddende, een er udgået og supl. indkaldt, som ikke er for klog. der er 5 i alt , det hele tegnes af formanden der ikke vil afgive nogen form for magt.

Som jeg forstår det, så er i 2 der ikke er tilfredse med tingenes tilstand. Jeg kan godt se, at det er op af bakke.

Citat
det hele tegnes af formanden der ikke vil afgive nogen form for magt

Hvilken "magt" handler problemet om?

Medmindre afdelingsmødet har uddelegeret kompetence til afdelingsbestyrelsen, så kan en afdelingsbestyrelse ikke træffe beslutning om ret meget uden at spørge beboerne.

Citat
bl.a. bliver der tvunget installtion af ventilatorer der vil betyde en merudgift pr. lejemål på estimeret 900 kr årligt til el. Lejerene har ønsket ventilation med varmegenvinding, men det er umuligt.

Ved du hvorfor det er umuligt?
Er det fordi det ikke er muligt rent teknisk, eller handler det f.eks. om, at der er ting, som Landsbyggefonden ikke giver tilskud til?

Citat
Vi er klare over at vi ikke kan gå imod rennovationen. men der er adskillige ting der knaser.
bl.a. bliver der tvunget installtion af ventilatorer der vil betyde en merudgift pr. lejemål på estimeret 900 kr årligt til el. Lejerene har ønsket ventilation med varmegenvinding, men det er umuligt. Der er flere uoverenstemmelser.

Nu ved jeg jo ikke hvor stor en renovering i skal have gennemført, men ved meget store renoveringssager og helhedsplaner, hvor der er flere ting at tage stilling til, plejer man at lave et byggeudvalg.

Jeg vil anbefale dig, at læse i dit boligselskabs vedtægter, omkring reglerne for afdelingernes ledelse.
Af dem der er gældende hvor jeg bor fremgår det f.eks.:
"Stk. 7. Ekstraordinært afdelingsmøde afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder anledning til det, [B]når mindst 25 pct. af husstandene i afdelingen ønsker et angivet emne behandlet[/B], når afdelingsmødet på et tidligere tidspunkt har truffet beslutning herom, eller når selskabets bestyrelse anmoder afdelingsbestyrelsen herom. Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde skal ske med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden. Efterkommer afdelingsbestyrelsen ikke inden 2 uger en anmodning om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde, foretages indkaldelsen af selskabets bestyrelse. Når ekstraordinært afdelingsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært afdelingsmøde om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde, jf. dog § 19, stk. 3, 5. pkt."

Beboerdemokrati er ikke altid kun positivt.

Nogle steder regerer nogle formænd/bestyrelser som små konger, der opfører sig som om, at det er dem selv, der skal have penge op af lommen hvis noget skal laves (det skal de selvfølgelig også hvis det medfører huslejestigning).

De kloge hoveder gider oftest slet ikke at røre ved det, så ofte ender det med, at der sidder nogen, som selv mener, at de er p*sse dygtige, men reelt ikke ved hvad de laver.

For mit eget vedkommende bor jeg i en meget gammel afdeling, som står over for en meget stor helhedsplan.
Der er kun udsugning i de lejligheder, hvor nogle beboere selv har fået det lavet.
Udover nogle grimme lukkede altaner er det aldrig blevet lavet andet end det allermest nødvendige, og resultatet er, at der nu skal gang i en stor helhedsplan, som kommer til, at koste kassen.

Min erfaring er, at mange beboere lytter til, og læner sig op af, afdelingsbestyrelsen og dennes formand, så hvis bestyrelsen ikke mener det er nødvendigt, at bruge penge på udsugning/em-hætter, jamen så bliver det ikke installeret.
Kommentar
Fra : alka


Dato : 08-05-17 09:52

En næstformand er fungerende formand i formandens fravær - forfald. Evt. andet skal fremgå af vedtægterne, men det vil ikke være normen.
Forfald kan være sygdom, død eller flytning. Næstformanden fortsætte som formand frem til førstkommende generalfrosamling. Det er det normale inden for den almennyttige boligsektor.

Kommentar
Fra : Troldepige


Dato : 08-05-17 13:34

Citat
Næstformanden fortsætte som formand frem til førstkommende generalfrosamling. Det er det normale inden for den almennyttige boligsektor.


Det kommer an på, om formanden er valgt på afdelingsmødet eller af bestyrelsen.

Hvis formanden er valgt af bestyrelsen (ved konstituering), så er det næstformanden der overtager posten hvis formanden går af i utide.

Kommentar
Fra : Hansen1001


Dato : 08-05-17 20:15

Jeg går lige i tænkeboks.

Kommentar
Fra : Troldepige


Dato : 08-05-17 20:20

Citat
Jeg går lige i tænkeboks.


Det lyder fornuftigt.

Husk at passe på dig selv, overvej om det er værd at bruge energi på.

Godkendelse af svar
Fra : Hansen1001


Dato : 09-05-17 08:11

Tak for svaret Troldepige.

Kommentar
Fra : Troldepige


Dato : 09-05-17 09:07

Velbekomme, jeg håber du kan komme lidt videre med (eller uden) bestyrelsesarbejdet.

Du har følgende muligheder
Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 175001
Tips : 31772
Nyheder : 719565
Indlæg : 6392483
Brugere : 218421

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste