/ Forside/ Interesser / Fritid / Andet fritid / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Andet fritid
#NavnPoint
Nordsted1 19280
refi 8854
ans 7183
HelleBirg.. 6932
dova 6475
svendgive.. 4440
miritdk 4321
Teil 3746
jangchr 3744
10  Klaudi 3572
Konfirmation - program bordplan?
Fra : ingelein
Vist : 379 gange
100 point
Dato : 23-04-15 22:24

Hej
Jeg kan bruge papir og blyant, men der må da findes et gratis program hvor man kan arrangere bordopstillinger.
Jeg har kun fundet nogen, hvor man kun kan "invitere" et begrænset antal mennesker, eller antal borde.
Hvem kender et nemt program til dette formål?
Jeg vil definere bordstørrelse og flytte rundt med bordene i U-form, T form, eller som det nu kan blive med 42 personer.

Ingelein


 
 
Kommentar
Fra : Balcanard


Dato : 23-04-15 23:25

Prøv evt. at kigge hér http://bryllup.dk/bordplan/


Kommentar
Fra : molokyle


Dato : 23-04-15 23:31

Jeg skrev engang et sådant program: "Bordplan" i Turbo Pascal til DOS platformen.
Kode
Unit Udform;

Interface

Uses
BordDeff;

Procedure Initier_Bordplan;
Procedure Opstil_Bordplan;
Procedure Vis_Bordplan;
Procedure Ret_Bordplan;
Procedure Start_Bordplan;
Procedure Udskriv_Bordplan;
Procedure Slet_Bordplan;
Procedure Afslut_Bordplan;

Implementation

Uses
Crt,Printer;

Const
TOP = 1;
NEDERST = 25;
LINIE = 80;
NY_SIDE = #12;
_TIlBAGE = #8;
_RETUR = #13;
_ESC = #27;
_MELLEMRUM = #32;
_HOME = #71;
_PILOP = #72;
_PILVENSTRE = #75;
_PILHOEJRE = #77;
_END =#79;
_PILNED = #80;
_INSERT = #82;
_DELETE = #83;

Var
Ok:Boolean;
Position:Base;
Overskrift:String;
Bord:Array [1..BORDMAX] of Borde;
StolePrBord:Array [1..BORDMAX] of Byte;
BordPosition:Array [1..BORDMAX] of Base;
Antal_M_Stole,Antal_K_Stole,Antal_Borde:Integer;

Function Indtast:String;
Var
Tal:Byte;
Tegn:Char;
Saetning:String;
Begin
Ok:=Nej;
Tal:=0;
Tegn:=#0;
Saetning:='';
Repeat
Tegn:=ReadKey;
If Tegn In ['a'..'z','A'..'Z','‘','›','†','’','','','0'..'9',
'"','%','&','/','!','?','.',',',';',':',' ','*','-','+'] Then
Begin
Write(Tegn);
Inc(Tal);
Insert(Tegn,Saetning,Tal);
Tegn:=#0;
End;
If (Tegn = _TILBAGE) And (Tal > 0) Then
Begin
Write(_TILBAGE);
Write(' ');
Write(_TILBAGE);
Delete(Saetning,Tal,1);
Dec(Tal);
End;
If Tegn = _RETUR Then
Ok:=Ja;
Until Ok;
Indtast:=Saetning;
End;

Function Int2Str(Tal:LongInt):String;
Var
Saetning:String;
Begin
Str(Tal,Saetning);
Int2Str:=Saetning;
End;

Function Str2Int(Saetning:String):Integer;
Var
Tal,Kode:Integer;
Begin
Val(Saetning,Tal,Kode);
If Kode <> 0 Then
Str2Int:=-1
Else
Str2Int:=Tal;
End;

Function Centrer(Saetning:String):Byte;
Var
Laengde:Byte;
Begin
Laengde:=Length(Saetning);
If Laengde <= LINIE Then
Centrer:=(LINIE-Laengde) Shr 1
Else
Centrer:=1;
End;

Procedure Statuslinie;
Begin
TextColor(MENUTEKST);
TextBackground(MENUBAGGRUND);
Gotoxy(1,NEDERST);
ClrEol;
TextColor(TEKST);
TextBackground(BAGGRUND);
End;

Function Fejl(Fejltekst:String):Boolean;
Var
Tast:Char;
Begin
TextColor(BLINKTEKST);
TextBackGround(BLINKBAGGRUND);
Gotoxy(1,NEDERST);
ClrEol;
Gotoxy(Centrer(FejlTekst),NEDERST);
Write(Fejltekst);
Repeat
Tast:=ReadKey;
Until Tast = _MELLEMRUM;
StatusLinie;
Fejl:=False;
End;

Procedure CopyRight;
Var
info:String[LINIE];
Begin
info:='Bordplan V1.0 CopyRight Henrik Mortensen 1995.';
TextColor(MENUTEKST);
TextBackground(MENUBAGGRUND);
Gotoxy(1,TOP);
Clreol;
Gotoxy(Centrer(info),TOP);
Writeln(info);
TextColor(TEKST);
TextBackground(BAGGRUND);
End;

Procedure Initier_Bordplan;
Var
bnr:Byte;
Tal:String;
Begin
bnr:=0;
Antal_Borde:=0;
TextColor(TEKST);
TextBackground(BAGGRUND);
Clrscr;
CopyRight;
Statuslinie;
Repeat
Ok:=Ja;
Gotoxy(2,4);
Write('Overskrift : ');
ClrEol;
Gotoxy(16,4);
Overskrift:=Indtast;
If Length(Overskrift) = 0 Then
Ok:=Fejl('Der skal angives en overskrift ! Tryk p† [ MELLEMRUM ] for at forts‘tte...');
If Length(Overskrift) > LINIE Then
Ok:=Fejl('H›jst '+Int2Str(LINIE)+' bogstaver ! Tryk p† [ MELLEMRUM ] for at forts‘tte...');
Until Ok;
Repeat
Ok:=Ja;
Gotoxy(2,6);
Write('Hvor mange borde skal indg† i bordplanen ?');
ClrEol;
Gotoxy(45,6);
Tal:=Indtast;
Antal_Borde:=Str2Int(Tal);
If Antal_Borde = -1 Then
Begin
Antal_Borde:=1;
Ok:=Fejl('Der kan kun indtastes tal ! Tryk p† [ MELLEMRUM ] for at forts‘tte...');
End;
If Antal_Borde > BORDMAX Then
Begin
Antal_Borde:=1;
Ok:=Fejl('H›jst '+Int2Str(BORDMAX)+' borde ! Tryk p† [ MELLEMRUM ] for at forts‘tte...');
End;
If Antal_Borde < BORDMIN Then
Begin
Antal_Borde:=1;
Ok:=Fejl('Der skal mindst v‘re '+Int2Str(BORDMIN)+' bord ! Tryk p† [ MELLEMRUM ] for at forts‘tte...');
End;
Until Ok;
Repeat
Inc(bnr);
Gotoxy(2,8);
Write('Hvor mange stole skal der v‘re ved bord nummer ',bnr,' ?');
ClrEol;
Gotoxy(53,8);
Tal:=Indtast;
StolePrBord[bnr]:=Str2Int(Tal);
If Str2Int(Tal) = -1 Then
Begin
StolePrBord[bnr]:=STOLMIN;
Ok:=Fejl('Der kan kun indtastes tal ! Tryk p† [ MELLEMRUM ] for at forts‘tte...');
End;
If StolePrBord[bnr] > STOLMAX Then
Begin
StolePrBord[bnr]:=STOLMIN;
Ok:=Fejl('H›jst '+Int2Str(STOLMAX)+' stole ! Tryk p† [ MELLEMRUM ] for at forts‘tte...');
End;
If StolePrBord[bnr] < STOLMIN Then
Begin
StolePrBord[bnr]:=STOLMIN;
Ok:=Fejl('Mindst '+Int2Str(STOLMIN)+' stole pr. bord ! Tryk p† [ MELLEMRUM ] for at forts‘tte...');
End;
If Ok = Nej Then
Begin
Dec(bnr);
Ok:=Ja;
End;
Until bnr = Antal_Borde;
End;

Function Test_Plads(bnr:Byte):Boolean;
Var
Bordet,BordLaengde,NaesteBordLaengde:Byte;
Begin
Dec(bnr);
If bnr >= 1 Then
Begin
For Bordet:=1 To bnr Do
Begin
BordLaengde:=StolePrBord[Bordet] Shl 1;
NaesteBordLaengde:=StolePrBord[bnr+1] Shl 1;
If (((Position^.x >= BordPosition[Bordet]^.x)
And
(Position^.x <= BordPosition[Bordet]^.x+BordLaengde))
Or
((Position^.x+NaesteBordLaengde >= BordPosition[Bordet]^.x)
And
(Position^.x+NaesteBordLaengde <= BordPosition[Bordet]^.x+BordLaengde))
Or
((Position^.x <= BordPosition[Bordet]^.x)
And
(Position^.x+NaesteBordLaengde >= BordPosition[Bordet]^.x+BordLaengde)))
And
((Position^.y >= Bordposition[Bordet]^.y-5)
And
(Position^.y <= BordPosition[Bordet]^.y+5))
Then
Test_Plads:=Nej;
End;
End
Else
Test_Plads:=Ja;
End;

Procedure Tegn_Bord(x,y,bnr:Byte;Synlig:Boolean);
Var
SideLaengde,BordLaengde:Byte;
Begin
BordLaengde:=StolePrBord[bnr] Shl 1;
If Synlig = Ja Then
Begin
Gotoxy(x,y-2);
Write(#201);
Gotoxy(x,y+4);
Write(#200);
Gotoxy(x+BordLaengde,y-2);
Write(#187);
Gotoxy(x+BordLaengde,y+4);
Write(#188);
For SideLaengde:=x+1 To x+BordLaengde-1 Do
Begin
Gotoxy(SideLaengde,y-2);
Write(#205);
Gotoxy(Sidelaengde,y+4);
Write(#205);
End;
For SideLaengde:=0 To 4 Do
Begin
Gotoxy(x,(y-1)+SideLaengde);
Write(#186);
Gotoxy(x+BordLaengde,(y-1)+SideLaengde);
Write(#186);
End;
End
Else
Begin
Gotoxy(x,y-2);
Write(' ');
Gotoxy(x,y+4);
Write(' ');
Gotoxy(x+BordLaengde,y-2);
Write(' ');
Gotoxy(x+BordLaengde,y+4);
Write(' ');
For SideLaengde:=x+1 to x+BordLaengde-1 Do
Begin
Gotoxy(SideLaengde,y-2);
Write(' ');
Gotoxy(SideLaengde,y+4);
Write(' ');
End;
For SideLaengde:=0 To 4 Do
Begin
Gotoxy(x,(y-1)+SideLaengde);
Write(' ');
Gotoxy(x+BordLaengde,(y-1)+SideLaengde);
Write(' ');
End;
End;
End;

Procedure Flyt(b:Byte);
Var
Tast:Char;
info:String[LINIE];
Begin
info:='| '+Chr(24)+' '+Chr(25)+' '+Chr(27)+' '+Chr(26)+' : Flyt | [ENTER] : Plac‚r |';
Ok:=Nej;
Repeat
Repeat
Tast:=ReadKey;
If Tast=#0 Then
Begin
Tast:=Readkey;
Case Tast Of
_PILVENSTRE:Begin
Tegn_Bord(Position^.x,Position^.y,b,Nej);
If Position^.x > 3 Then Dec(Position^.x);
End;
_PILHOEJRE:Begin
Tegn_Bord(Position^.x,Position^.y,b,Nej);
If Position^.x < LINIE-(StolePrBord[b] Shl 1)-1 Then Inc(Position^.x);
End;
_PILOP:Begin
Tegn_Bord(Position^.x,Position^.y,b,Nej);
If Position^.y > 4 Then Dec(Position^.y);
End;
_PILNED:Begin
Tegn_Bord(Position^.x,Position^.y,b,Nej);
If Position^.y < NEDERST-5 Then Inc(Position^.y);
End;
End;
End;
Tegn_Bord(Position^.x,Position^.y,b,Ja);
Until Tast=_RETUR;
Ok:=Test_Plads(b);
If Not Ok Then
Begin
Ok:=Fejl('Bordene overlapper hinanden ! Tryk p† [ MELLEMRUM ] for at forts‘tte...');
Gotoxy(Centrer(info),NEDERST);
Write(info);
End;
Until Ok;
End;

Procedure Opstil_Bordplan;
Var
bnr:Byte;
info:String[LINIE];
Begin
bnr:=0;
info:='| '+Chr(24)+' '+Chr(25)+' '+Chr(27)+' '+Chr(26)+' : Flyt | [ENTER] : Plac‚r |';
ClrScr;
CopyRight;
TextColor(MENUTEKST);
TextBackground(MENUBAGGRUND);
Gotoxy(1,NEDERST);
ClrEol;
Gotoxy(Centrer(info),NEDERST);
Write(info);
TextColor(TEKST);
TextBackground(BAGGRUND);
Repeat
Inc(bnr);
New(Position,Init(3,4,0));
Tegn_Bord(Position^.x,Position^.y,bnr,Ja);
Flyt(bnr);
New(Bordposition[bnr],Init(Position^.x,Position^.y,bnr));
Dispose(Position);
Until bnr = Antal_Borde;
End;

Procedure Vis_Bordplan;
Var
Tast:Char;
snr,bnr:Byte;
info:String[LINIE];
Begin
Antal_M_Stole:=0;
Antal_K_Stole:=0;
ClrScr;
Statuslinie;
Gotoxy(1,1);
TextColor(MENUTEKST);
TextBackground(MENUBAGGRUND);
ClrEol;
Gotoxy(((LINIE-Length(Overskrift)) Shr 1),TOP);
Write(Overskrift);
For bnr:=1 To Antal_Borde Do
Begin
New(Bord[bnr],Init(BordPosition[bnr]^.x,BordPosition[bnr]^.y,
BordPosition[bnr]^.Nummer,StolePrBord[bnr]));
Dispose(BordPosition[bnr]);
For snr:=1 To Bord[bnr]^.Pladser Do
If Bord[bnr]^.Stol[snr]^.MK = Mand Then
Inc(Antal_M_Stole)
Else
Inc(Antal_K_Stole);
End;
TextColor(MENUTEKST);
TextBackground(MENUBAGGRUND);
info:=(' Der er '+Int2Str(Antal_Borde)+' borde med plads til '
+Int2Str(Antal_M_Stole+Antal_K_Stole)+' g‘ster, heraf '
+Int2Str(Antal_M_Stole)+' m‘nd og '+Int2Str(Antal_K_Stole)+' kvinder.');
Gotoxy(Centrer(info),NEDERST);
Write(info);
ClrEol;
Repeat
Tast:=ReadKey;
Until Tast <> #255;
End;

Procedure Vis_Status;
Var
bnr,snr:Byte;
info:String[LINIE];
Begin
Antal_M_Stole:=0;
Antal_K_Stole:=0;
For bnr:=1 To Antal_Borde Do
Begin
For snr:=1 To Bord[bnr]^.Pladser Do
Begin
If Bord[bnr]^.Stol[snr]^.MK = Mand Then
Inc(Antal_M_Stole)
Else
Inc(Antal_K_Stole);
End;
End;
TextColor(MENUTEKST);
TextBackground(MENUBAGGRUND);
info:=(' Der er '+Int2Str(Antal_Borde)+' borde med plads til '
+Int2Str(Antal_M_Stole+Antal_K_Stole)+' g‘ster, heraf '
+Int2Str(Antal_M_Stole)+' m‘nd og '+Int2Str(Antal_K_Stole)+' kvinder.');
Gotoxy(Centrer(info),TOP);
Write(info);
ClrEol;
End;

Procedure RetBord(bnr:Byte);
Var
Tast:Char;
snr:Byte;
info:String[LINIE];
Begin
snr:=1;
info:='| END Nyt Bord | HOME Vend | DELETE Skift stol | INSERT Ombyt | ESC Afslut |';
Gotoxy(Bord[bnr]^.x+1,Bord[bnr]^.y+1);
TextColor(BLINKTEKST);
TextBackground(BORDFARVE);
Write('Bord ',Bord[bnr]^.Nummer);
If Bord[bnr]^.Stol[snr]^.MK = Mand Then
TextBackground(M_FARVE)
Else
TextBackground(K_FARVE);
Bord[bnr]^.Stol[snr]^.Oplys;
Repeat
Tast:=ReadKey;
If Tast=#0 Then
Begin
Tast:=Readkey;
Case Tast Of
_HOME:Begin
If Bord[bnr]^.y > NEDERST-Bord[bnr]^.Pladser-1 Then
Begin
Ok:=Fejl('Bordet er for langt til at vendes ! Tryk p† [ MELLEMRUM ] for at fors‘tte...');
Gotoxy(Centrer(info),NEDERST);
TextColor(MENUTEKST);
TextBackground(MENUBAGGRUND);
Write(info);
ClrEol;
End
Else
Begin
Bord[bnr]^.Skjul;
Bord[bnr]^.Vend;
Bord[bnr]^.Vis;
If Bord[bnr]^.Stol[snr]^.MK = Mand Then
TextBackground(M_FARVE)
Else
TextBackground(K_FARVE);
Bord[bnr]^.Stol[snr]^.Oplys;
TextColor(BLINKTEKST);
TextBackground(BORDFARVE);
Gotoxy(Bord[bnr]^.x+1,Bord[bnr]^.y+1);
Write('Bord ',Bord[bnr]^.Nummer);
End;
End;
_END:Begin
snr:=1;
Bord[bnr]^.Skjul;
Bord[bnr]^.Vis;
If bnr = Antal_Borde Then
bnr:=1
Else
Inc(bnr);
If Bord[bnr]^.Stol[snr]^.MK = Mand Then
TextBackground(M_FARVE)
Else
TextBackground(K_FARVE);
Bord[bnr]^.Stol[snr]^.Oplys;
TextColor(BLINKTEKST);
TextBackground(BORDFARVE);
Gotoxy(Bord[bnr]^.x+1,Bord[bnr]^.y+1);
Write('Bord ',Bord[bnr]^.Nummer);
End;
_INSERT:Begin
Bord[bnr]^.Stol[snr]^.Ret;
Bord[bnr]^.Stol[snr]^.Oplys;
Vis_Status;
End;
_DELETE:Begin
Bord[bnr]^.Stol[snr]^.Vis;
If Bord[bnr]^.Stol[snr]^.Nummer = Bord[bnr]^.Pladser Then
snr:=1
Else
Inc(snr);
If Bord[bnr]^.Stol[snr]^.MK = Mand Then
TextBackground(M_FARVE)
Else
TextBackground(K_FARVE);
Bord[bnr]^.Stol[snr]^.Oplys;
End;
End;
End;
Until Tast=_ESC;
End;

Procedure Ret_Bordplan;
Var
Valg:Char;
bnr:Byte;
info:String[LINIE];
Begin
info:='Vil du lave ‘ndringer i bordplanen ? [j/n]';
TextColor(MENUTEKST);
TextBackground(MENUBAGGRUND);
Gotoxy(1,NEDERST);
ClrEol;
Gotoxy(Centrer(info),NEDERST);
Write(info);
Repeat
Valg:=ReadKey;
Until Valg In ['j','J','n','N'];
If (Valg='j') Or (Valg='J') Then
Begin
info:='| END Nyt Bord | HOME Vend | DELETE Skift stol | INSERT Ombyt | ESC Afslut |';
Gotoxy(1,NEDERST);
ClrEol;
Gotoxy(Centrer(info),NEDERST);
Write(info);
RetBord(Antal_Borde);
End;
Gotoxy(1,NEDERST);
ClrEol;
For bnr:=1 To Antal_Borde Do
Bord[bnr]^.Vis;
End;

Procedure Udskriv(bnr,snr:Byte;nvn:String);
Begin
While Length(Overskrift) < (LINIE Shr 1)+1 Do
Insert(' ',Overskrift,1);
WriteLn(Lst,Overskrift);
WriteLn(Lst,'');WriteLn(Lst,'');
WriteLn(Lst,' Velkommen '+nvn+'.');
WriteLn(Lst,'');WriteLn(Lst,'');
WriteLn(Lst,' Du har f†et plads ved bord '+Int2Str(bnr)+
' p† stol nummer '+Int2Str(snr)+'.');
WriteLn(Lst,'');WriteLn(Lst,'');
WriteLn(Lst,' H†ber du finder dig godt til rette ved bordet.');
WriteLn(Lst,NY_SIDE);
End;

Procedure Start_Bordplan;
Var
Valg:Char;
bnr,snr,Stolene:Byte;
Mandestole,Kvindestole:Integer;
info,Navn:String[LINIE];
Label NONAME;
Begin
Mandestole:=Antal_M_Stole;
Kvindestole:=Antal_K_Stole;
Stolene:=0;
TextColor(MENUTEKST);
TextBackground(MENUBAGGRUND);
Gotoxy(1,TOP);
ClrEol;
Gotoxy(Centrer(Overskrift),TOP);
Write(Overskrift);
Repeat
NONAME:
info:=' Velkommen k‘re g‘st, hvad er dit navn ...? : ';
Gotoxy(1,NEDERST);
Write(info);
ClrEol;
Gotoxy(48,NEDERST);
Navn:=Indtast;
If Pos(' ',Navn) = 1 Then
Delete(Navn,1,1);
If Length(Navn) < 2 Then
Goto NONAME;
Gotoxy(1,NEDERST);
ClrEol;
info:=' '+Navn+' er du mand eller kvinde ? [m/k]';
Gotoxy(Centrer(info),NEDERST);
Write(info);
ClrEol;
Repeat
Valg:=ReadKey;
Until Valg In ['m','M','k','K'];
If Valg In ['m','M'] Then
Dec(Mandestole)
Else
If Valg In ['k','K'] Then
Dec(Kvindestole);
If (Mandestole < 0) Then
Begin
Ok:=Fejl('Der er ikke plads til flere m‘nd, du m† tage en kvindes plads !');
Valg:='k';
Mandestole:=0;
Dec(Kvindestole);
End;
If (Kvindestole < 0) Then
Begin
Ok:=Fejl('Der er ikke plads til flere kvinder, du m† tage en mands plads !');
Valg:='m';
Kvindestole:=0;
Dec(Mandestole);
End;
TextColor(MENUTEKST);
TextBackground(MENUBAGGRUND);
Gotoxy(1,NEDERST);
ClrEol;
info:=' '+Navn+' tryk p† en tast og find din plads !';
Gotoxy(Centrer(info),NEDERST);
Write(info);
ClrEol;
Randomize;
Repeat
Ok:=False;
bnr:=Random(Antal_Borde)+1;
snr:=Random(Bord[bnr]^.Pladser)+1;
If (Bord[bnr]^.Stol[snr]^.Optaget = Nej) Then
Begin
If ((Bord[bnr]^.Stol[snr]^.MK = Mand) And (Valg In ['m','M'])) Or
((Bord[bnr]^.Stol[snr]^.MK = Not Mand) And (Valg In ['k','K'])) Then
Begin
Delay(Random(1000));
Bord[bnr]^.Stol[snr]^.Oplys;
Sound(Random(1000));
Delay(100);
NoSound;
Bord[bnr]^.Stol[snr]^.Vis;
If Keypressed Then
Ok:=True;
End
End;
Until Ok;
Bord[bnr]^.Stol[snr]^.Valgt(Navn);
Bord[bnr]^.Stol[snr]^.Vis;
TextColor(MENUTEKST);
TextBackground(MENUBAGGRUND);
Gotoxy(1,NEDERST);
ClrEol;
Udskriv(bnr,snr,Navn);
Inc(Stolene);
Until Stolene = Antal_M_Stole+Antal_K_Stole;
End;

Procedure Udskriv_Bordplan;
Var
bnr,snr:Byte;
Begin
WriteLn(Lst,' - Bordplan.exe V 1.0 - CopyRight Henrik Mortensen 1995. -');
WriteLn(Lst,'');WriteLn(Lst,'');WriteLn(Lst,'');
WriteLn(Lst,Overskrift);
WriteLn(Lst,'');WriteLn(Lst,'');
For bnr:=1 To Antal_Borde Do
Begin
WriteLn(Lst,'');WriteLn(Lst,'');
WriteLn(Lst,' G‘ster ved Bord ',bnr,' :');
WriteLn(Lst,'');
For snr:=1 to Bord[bnr]^.Pladser-1 Do
Begin
WriteLn(Lst,' '+Bord[bnr]^.Stol[snr]^.Navn+' sidder p† stol nummer : ',snr,'.');
End;
End;
End;

Procedure Slet_BordPlan;
Var
bnr:Byte;
Begin
For bnr:=1 To Antal_Borde Do
Begin
Dispose(Bord[bnr]);
End;
End;

Procedure Afslut_Bordplan;
CONST
MIDT = 5;
VAR
info:String[LINIE];
tegn,stop:Char;
antal:Byte;
Begin
info:=' - Tak, fordi du brugte : Bordplan V1.0';
ClrScr;
CopyRight;
Gotoxy(1,NEDERST);
Write(' ESC = Afslut.');
ClrEol;
Window(10,8,70,16);
ClrScr;
Repeat
Gotoxy((60 DIV 2)-(Length(info) DIV 2),5);
Write(info);
ClrEol;
tegn:=info[1];
for antal:=2 To Length(info) Do
Begin
info[antal-1]:=info[antal];
End;
info[Length(info)]:=tegn;
Delay(120);
If KeyPressed Then
stop:=ReadKey;
Until stop = _ESC;
Window(1,1,80,25);
TextColor(DOSTEKST);
TextBackground(DOSBAGGRUND);
ClrScr;
End;

Begin
End.

Unit BordDeff;

Interface

Uses
Crt;

Const

NORD_SYD = True;
OST_VEST = False;
Ja = True;
Nej = False;
Mand = True;
STOLMAX = 18;
STOLMIN = 4;
BORDMAX = 6;
BORDMIN = 1;
BORDFARVE = Brown;
BORDSKYGGE = Black;
STOLFARVE = Green;
M_FARVE = Blue;
K_FARVE = Red;
TEKST = Yellow;
BAGGRUND = Green;
MENUTEKST = Black;
MENUBAGGRUND = LightGray;
BLINKTEKST = Yellow+Blink;
BLINKBAGGRUND = Red;
DOSTEKST=LightGray;
DOSBAGGRUND=Black;
FRI_STOL = #1;
OPTAGET_STOL = #2;
BLANK = #32;
OST_VEST_SKYGGE = #219;
SKYGGEHJOERNE =#220;
NORD_SYD_SKYGGE = #223;

Type

Base = ^BaseType;
Stole = ^Stoltype;
Borde = ^Bordtype;

Basetype = Object
x,y,Nummer:Byte;
Constructor Init(a,b,nr:Byte);
End;

StolType = Object(BaseType)
Optaget:Boolean;
MK:Boolean;
Navn:String;
Procedure Ret;
Procedure Valgt(nvn:String);
Procedure Oplys;
Procedure Vis;
Constructor Init(a,b,snr:Byte;Person:Boolean);
End;

BordType = Object(BaseType)
Orientering:Boolean;
Pladser,Laengde,Side:Byte;
Stol:Array [1..STOLMAX] of Stole;
Procedure Vend;
Procedure Vis;
Procedure Skjul;
Constructor Init(a,b,bnr,Antal:Byte);
Destructor Ryd;
End;

Implementation

Constructor BaseType.Init(a,b,nr:Byte);
Begin
x:=a;
y:=b;
Nummer:=nr;
End;

Constructor StolType.Init(a,b,snr:Byte;Person:Boolean);
Begin
BaseType.Init(a,b,snr);
Optaget:=Nej;
MK:=Person;
Navn:='';
End;

Procedure StolType.Ret;
Begin
MK:=Not MK;
End;

Procedure StolType.Valgt(nvn:String);
Begin
Optaget:=Ja;
Navn:=nvn;
End;

Procedure Stoltype.Oplys;
Begin
TextColor(BLINKTEKST);
If MK = Mand Then
TextBackground(M_FARVE)
Else
TextBackground(K_FARVE);
Gotoxy(x,y);
Write(OPTAGET_STOL);
TextColor(TEKST);
TextBackground(BAGGRUND);
End;

Procedure StolType.Vis;
Begin
TextBackground(STOLFARVE);
If MK = Mand Then
TextColor(M_FARVE)
Else
TextColor(K_FARVE);
Gotoxy(x,y);
If Optaget Then
Write(OPTAGET_STOL)
Else
Write(FRI_STOL);
TextColor(TEKST);
TextBackground(BAGGRUND);
End;

Constructor BordType.Init(a,b,bnr,Antal:Byte);
Var
i,j,snr:Byte;
mkt:Boolean;
Begin
BaseType.Init(a,b,bnr);
Orientering:=OST_VEST;
Pladser:=Antal;
Laengde:=Antal Shl 1;
Side:=Antal Shr 1;
mkt:=Mand;
i:=x+2;
Begin
For snr:=1 To Pladser Do
Begin
If snr <= Side Then
j:=y-1
Else
j:=y+4;
New(Stol[snr],Init(i,j,snr,mkt));
mkt:=Not mkt;
i:=i+4;
If (i > x+Laengde-1) And (j = y-1) Then
i:=x+2;
End;
End;
Vis;
End;

Destructor BordType.Ryd;
Var
snr:Byte;
Begin
For snr:=1 To Pladser Do
Dispose(Stol[snr]);
End;

Procedure BordType.Vend;
Var
Siden,snr:Byte;
Begin
Orientering:=Not Orientering;
If Orientering = NORD_SYD Then
Begin
Siden:=y;
For snr:=1 To Pladser Do
Begin
If snr <= Side Then
Stol[snr]^.x:=x-2
Else
Stol[snr]^.x:=x+8;
Stol[snr]^.y:=Siden;
Siden:=Siden+2;
If (Siden > y+Pladser-2) And (Stol[snr]^.x = x-2) Then
Siden:=y;
End;
End
Else
Begin
Siden:=x+2;
For snr:=1 To Pladser Do
Begin
If snr <= Side Then
Stol[snr]^.y:=y-1
Else
Stol[snr]^.y:=y+4;
Stol[snr]^.x:=Siden;
Siden:=Siden+4;
If (Siden > x+Laengde-1) And (Stol[snr]^.y = y-1) Then
Siden:=x+2;
End;
End;
End;

Procedure BordType.Skjul;
Var
a,b:Byte;
Begin
TextColor(TEKST);
TextBackground(BAGGRUND);
If Orientering = OST_VEST Then
Begin
For a:=x To x+Laengde Do
Begin
For b:=y-1 To y+4 Do
Begin
Gotoxy(a,b);
Write(BLANK);
End;
End;
End
Else
Begin
For a:=x-2 To x+8 Do
Begin
For b:=y To y+Pladser Do
Begin
Gotoxy(a,b);
Write(BLANK);
End;
End;
End;
End;

Procedure BordType.Vis;
Var
a,b,snr:Byte;
Begin
TextColor(BORDFARVE);
TextBackground(BAGGRUND);
Gotoxy(x,y);
If Orientering = OST_VEST Then
Begin
For a:=x To x+Laengde-1 Do
Begin
For b:= 0 To 2 Do
Begin
Gotoxy(a,y+b);
Write(OST_VEST_SKYGGE);
End;
End;
TextColor(BORDSKYGGE);
Gotoxy(x+Laengde,y);
Write(SKYGGEHJOERNE);
For b:=1 To 2 Do
Begin
Gotoxy(x+Laengde,y+b);
Write(OST_VEST_SKYGGE);
End;
For a:=x+1 To x+Laengde Do
Begin
Gotoxy(a,y+3);
Write(NORD_SYD_SKYGGE);
End;
End
Else
Begin
For b:=y To y+Pladser-2 Do
Begin
For a:=0 To 6 Do
Begin
Gotoxy(x+a,b);
Write(OST_VEST_SKYGGE);
End;
End;
TextColor(BORDSKYGGE);
For a:=1 to 7 Do
Begin
Gotoxy(x+a,y+Pladser-1);
Write(NORD_SYD_SKYGGE);
End;
For b:=y+1 To y+Pladser-2 Do
Begin
Gotoxy(x+7,b);
Write(OST_VEST_SKYGGE);
End;
End;
For snr:= 1 to Pladser Do
Stol[snr]^.Vis;
TextBackground(BORDFARVE);
Gotoxy(x+1,y+1);
Write('Bord ',Nummer);
TextBackground(BAGGRUND);
End;

Begin
End.

Program BordPlan;

Uses
Udform;

Begin
Initier_Bordplan;
Opstil_Bordplan;
Vis_Bordplan;
Ret_Bordplan;
Start_Bordplan;
Slet_Bordplan;
Udskriv_Bordplan;
Afslut_Bordplan;
End.


Værs'go': Hér er kildekoden
Jeg er ikke klar over om andre har været tossede nok til at bixe en sådan 'sag' sammen, blot fordi man skulle holde en lille fest?
</MOLOKYLE>

Accepteret svar
Fra : mig-selv

Modtaget 100 point
Dato : 23-04-15 23:55

Spørg Fru Bankdirektør Varnes:
de har til tider samme problem..


Ellers ville jeg søge/ bruge en ´have-planlægger/ Garden planner´ den kan du flytte ting og sager med som det passer dig.
Mener Bilka/ andre engang havde en - gratis.


https://www.google.dk/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=garden+planner+

Og så kunne molo´s sikkert gode men lange beskrivelse kortes ned til dette:
http://tny.cz/7fa2513b

Godkendelse af svar
Fra : ingelein


Dato : 26-04-15 10:00

Tak for svaret mig-selv.
Det er nu ikke et personplaceringsproblem jeg skal have løst, men mere hvordan jeg skal stille bordene, så mine 15,50 m duge slår til . Papir og blyant metoden vandt.??
Ingelein

Du har følgende muligheder
Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 173863
Tips : 31672
Nyheder : 719565
Indlæg : 6385134
Brugere : 218272

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste