/ Forside/ Karriere / Job / Andet job / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Andet job
#NavnPoint
Nordsted1 1932
refi 940
HelleBirg.. 680
svendgive.. 666
CLAN 660
ans 630
granner01 605
Kortoverv.. 540
3773 460
10  jakjoe 380
invalidepension
Fra : janik
Vist : 546 gange
100 point
Dato : 06-03-15 15:20

Jeg kunne ikke finde det rigtige sted til mit spørgsmål
så bliver det her :(
Min kone har brækket foden for snart 2 år siden
og hendes sygeløn er ved at være slut og den bliver ikke
bedre .
Hun kan ikke tage et job med den for så
hun ville prøve at søge en invalidepension/førtidspension
men hvor er det bedst at starte fagforningen / lægen ??


 
 
Kommentar
Fra : janik


Dato : 06-03-15 15:20

Skal lige sige at hun er 58 år

Kommentar
Fra : modersvilje


Dato : 06-03-15 15:40

For det første skal du kontakte din kommune og for det andet vil din kone ikke få nogen form for økonomisk hjælp mens ansøgningen behandles og nogle kommuner er et helt år om at behandle disse ansøgninger altså ingen sygedagpenge eller understøttende bistandshjælp!
I Gribskov kommune er du fuldt arbejdsduelig selv om du går med to krykker og er på smertestillende medicin så inden du prøver så spørg om din kommune også "værdsætter" mennesket før pengene!
mvh.
MV2

Kommentar
Fra : EiHaBr


Dato : 06-03-15 16:55

Derudover er det altid en god ide at snakke tingene igennem med sin fagforening, de ved mange ting og kan give dig lidt viden.

Kommentar
Fra : svendgiversen


Dato : 06-03-15 17:04

Min kone fik invalide pension, over 12000 kr netto om måneden,
da jeg flyttede ind hos hende for 3 - 4 år siden blev den mere end halveret.

Så det du skal være opmærksom på er også hvad I tilsammen tjener...Kommentar
Fra : mig-selv


Dato : 06-03-15 17:11

Citat
vil din kone ikke få nogen form for økonomisk hjælp mens ansøgningen behandles og nogle kommuner er et helt år om at behandle disse ansøgninger

Til gengæld får vedkommende pension fra den dag der blev søgt om det = tilbagebetaling

Kommentar
Fra : Mosebaek


Dato : 06-03-15 18:28


Undrer mig lidt at ingen foreslår at starte med lægen. Hans konklusion er dog tungtvejende.

Hverken fagforening,eller andre forureninger,kan jo bevilge en førtidspension. Men de kan støtte èn,
så langt, det er i DERES interesse.

M.

Kommentar
Fra : Troldepige


Dato : 06-03-15 18:33

Citat
nogle kommuner er et helt år om at behandle disse ansøgninger altså ingen sygedagpenge eller understøttende bistandshjælp!


Hvis man er berettiget til en økonomisk ydelse, f.eks. kontanthjælp, så får man denne mens ansøgningen behandles.

Citat
Til gengæld får vedkommende pension fra den dag der blev søgt om det = tilbagebetaling


Det skulle da være noget meget nyt.

Førtidspension er meget svær at få, efter den nye pensionsreform, hvis din kone f.eks. kan arbejde i 2 timer om ugen, så vil hun få fleksjob i stedet for.

Det handler ikke om, om din kone kan klare sit sædvanlige job, eller noget der ligner, det handler om, at hun skal være uarbejdsdygtig i ethvert job.

Jeg er sikker på, at du kan finde gode råd på K10.dk , og de vil sandsynligvis også være gode til, at lede jer på rette vej.

Hvis din kones fagforening har en socialrådgiver ansat, så start dér.

Mit bedste råd er, at i sætter jer ind i lovgivningen på området, det er ikke så svært som det lyder, og et godt sted at starte er K10.dk , hvor der bl.a. er en hel side med links til div. love m.m. http://www.k10.dk/showthread.php?t=3684

Kommentar
Fra : Troldepige


Dato : 06-03-15 18:35

Og, hvis din kone på et tidspunkt søger om noget, og får afslag, så ank det indenfor ankefristen (4 uger), afslag gives ofte ud fra devisen "går den, så går den".

Held og lykke

Kommentar
Fra : mig-selv


Dato : 06-03-15 19:13

Citat
Det skulle da være noget meget nyt

Da jeg søgte/ blev opfordret til det fik jeg pension fra den dag der blev søgt = fuld betaling MINUS det jeg havde modtaget af andre ydelser i samme tidsrum.
Senere skulle sagen genfornyes, og der fik jeg den ekstra ydelse som jeg blev rykket op til, også med tilbage betaling fra sag-behandlingen startede, men det kan jo være at alt dét er blevet lavet om på.

Og som der skrives, tal med lægen/ jeg blev opfordret af en socialrådgiver der bare satte det hele igang, mere eller mindre uden at spørge mig, og dengang gik der 9 mdr og jeg var tilkendt.

Kommentar
Fra : Troldepige


Dato : 06-03-15 19:19

Citat
Da jeg søgte/ blev opfordret til det fik jeg pension fra den dag der blev søgt = fuld betaling MINUS det jeg havde modtaget af andre ydelser i samme tidsrum.


Hvor længe siden er det, at du blev tilkendt fp?

Kommentar
Fra : ans


Dato : 06-03-15 19:36

janik, du skriver

Citat
Min kone har brækket foden for snart 2 år siden
og hendes sygeløn er ved at være slut og den bliver ikke
bedre


Det er jo ikke muligt at få dagpenge i 2 år uden at have haft samtaler med det offentlige. Hvad har "jobcentret" sagt?

Hvordan har hun klaret det i de 2 år? Har hun bare siddet hjemme i en stol?

Jeg kender ikke din indkomst, men måske bliver du nødt til at forsørge hende. Hvorfor er det først nu, hvor dagpengene er ved at ophøre, at der bliver tænkt på en fremtidig "indtægt" ??????

For at kunne få bevilget enten invalide/førtidspension, så skal man i dag være meget syg.

Det er korrekt som mig-selv skriver

Citat
Da jeg søgte/ blev opfordret til det fik jeg pension fra den dag der blev søgt = fuld betaling MINUS det jeg havde modtaget af andre ydelser i samme tidsrum.


Som jeg læser spørgsmålet, så handler det mest af alt om "hvordan kan jeg få penge uden at lave noget", da den pågældende har haft 2 år til at tænke over det!!!!!!!!!!!!!!!

Hun må tale med Jobcentret.


Kommentar
Fra : LuffeA


Dato : 06-03-15 19:48

Første instans er jobcentret hvor alle har en sagsbehandler, herunder vil jeg foreslå at få en ny vurdering fra lægen da den sidst nye ikke må være mere end 1½ år gammel.

De er blevet meget sparsomme med førtidspensioner, selv for de ældre som har arbejdet i mange år, og der er faldet dom for at kan folk arbejde ned til 40 minutter om ugen bliver det flexjob..........og de hænger heller ikke på træerne.

Lige nu er målet at så mange som muligt skal væk fra kontanthjælp, og det indebærer nødvendigvis ikke at at folk kommer på fp, desuden er det sagsbehandleren som sammen med cheferne beslutter om der skal indledes en sag.

Sørg for ved mødet med sagsbehandleren at hun kommer i den gruppe som dækker "Andre problemer end ledighed" (sygdom eksisterer ikke i kommunale papirer) derved vil hun ved udløbet af sygedagpengene få en ydelse der svarer til kontanthjælpen og vil ikke komme ind under gensidig forsørgelse.

Lige nu er jeg på et beskyttet værksted 4 x 2 timer om ugen som jeg heller ikke kan klare grundet en diskusprolaps, der er altså flere ældre som går rundt med en eller 2 stokke, nogle yngre har socialangst og et par stykker fungerer ikke helt i hovedet efter en prop...........og vi er flere ældre mellem 55 og 63, jeg er selv 62


Kommentar
Fra : LuffeA


Dato : 06-03-15 20:00

@ ans

Kode
Det er jo ikke muligt at få dagpenge i 2 år uden at have haft samtaler med det offentlige. Hvad har "jobcentret" sagt?


Problemet er at de ikke siger noget, jeg var sygemeldt i 2 år på kontanthjælp hvor jeg fik den første indkaldelse hvor de skrev at "man ville søge at få mig i beskæftigelse".

Jeg blev sat i et forløb på et halvt år men blev aldrig indkaldt trods at jeg rykkede, først et år efter skete der noget....................de sagde så at de havde glemt mig.

Hvem sagde SPARE ??

Kommentar
Fra : ans


Dato : 06-03-15 21:20

Citat
Hvor længe kan du få sygedagpenge? Fold artikel ind
Udbetalingen af sygedagpenge ophører den dag, du er arbejdsdygtig igen, også selv om du ikke raskmelder dig.

Du kan som hovedregel højst få sygedagpenge i 22 uger inden for de seneste 9 måneder. Inden de 22 uger foretager kommunen en revurdering af din situation, og tager stilling til, om der er mulighed for at forlænge sygedagpengeperioden efter følgende bestemmelser:

det på det foreliggende grundlag anses for overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at du kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked, dvs. til beskæftigelse på normale vilkår. det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge din arbejdsevne. du er under eller venter på lægebehandling, og der foreligger en lægelig vurdering med en sikker forventning om, at du vil kunne genoptage ordinær erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet. kommunen har påbegyndt en sag, der skal behandles hurtigst muligt med henblik på at afklare, om du er berettiget til fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb.du som sygedagpengemodtager er sygemeldt på grund af en alvorlig, livstruende sygdom.hvis der på revurderingstidspunktet er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade, kan udbetalingen af sygedagpenge fortsætte, indtil Arbejdsskadestyrelsen har truffet (evt. midlertidig) afgørelse om erhvervsevnetabserstatning. der er modtaget en ansøgning om førtidspension efter § 17, stk. 2, i lov om social pension. En forlængelse er betinget af, at pensionssagen er påbegyndt, inden retten til sygedagpenge ophører.
Vurderer kommunen, at dit sygedagpengeforløb ikke kan forlænges efter en af forlængelsesreglerne, men du fortsat er uarbejdsdygtig pga. sygdom, vil du overgå til et særligt jobafklaringsforløb.Citat
Jobafklaringsforløb

Er du fortsat uarbejdsdygtig efter 22 uger, og kommunen efter en revurdering ikke kan forlænge dit sygedagpengeforløb efter forlængelsesreglerne, overgår du til et særligt jobafklaringsforløb. Mens du er i jobafklaringsforløb, modtager du ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau, uden hensyn til egen formue og ægtefælle/samlever. Forløbet varer maksimalt to år, men det er muligt at indgå i flere jobafklaringsforløb, såfremt kommunen vurderer, at det er nødvendigt.?

Kommentar
Fra : ans


Dato : 06-03-15 21:21
Kommentar
Fra : mig-selv


Dato : 06-03-15 21:44

Citat
Hvor længe siden er det, at du blev tilkendt fp?

Skal vi sige/ skrive omkring? 1990rne og sagen? gen-optaget omkring 2004 (tror det var nye regler? dengang - for gamle pensionister/ årstal)
Men begge gange var der penge til mig = efter deres fradag af ydelser.

Min ´sag´ var vel-dokumenteret af mange speciel læger som alle sagde JA til pension - bare ikke min egen læge = han var mere ´konservativt´ indstillet.

Men i mit tilfælde, mangler man den sociale kontakt? FINT ORD for PAS DIG SELV også i fremtiden - osv.
Har jeg problemer eller andet, så bliver jeg ´bare´ bedt om at få en oversigt og ellers sende den ind til dem og så er den ´skid´ slået INGEN PROBLEMER med det.
Men nu har jeg vist heller aldrig været én der render det offentlige på døren, angående diverse ydelser, men det kan jo hurtigt komme - skal have nye briller, da de er knap 15 år gamle/ lavet af plast og fyldt med ridser, så det ligner en smadret bilrude.


Kommentar
Fra : Troldepige


Dato : 07-03-15 00:02

Citat
Skal vi sige/ skrive omkring? 1990rne og sagen? gen-optaget omkring 2004 (tror det var nye regler? dengang - for gamle pensionister/ årstal)
Men begge gange var der penge til mig = efter deres fradag af ydelser.


Jeg blev tilkendt fp i 2010, og det var ikke med tilbagevirkende kraft.

Jeg er ikke nok inde i de nye pensionsregler til, at jeg vil kloge mig på det, men jeg er sikker på, at der er hjælp at hente på K10.

Kommentar
Fra : janik


Dato : 07-03-15 08:15

Hun har ikke gået på dagpenge i 2 år og har da stadig 1,5 år på dagpenge
men hun skal også være raskmeldt for at få dagpenge ..
Men det er måske bedre at vi prøver på at finde et flexjob da jeg
tjener for meget til at hun kan få ret meget ..
Hvor eller hvordan er det bedst at starte med at søge flexjob ??

Kommentar
Fra : ans


Dato : 07-03-15 09:24

janik, hun taler med sin sagsbehandler.

Når sygedagpenge ophører, så er det korrekt, at hun må raskmelde sig, hvilket betyder, at hun skal være jobsøgende for at kunne fortsætte med dagpenge.

Som jobsøgende er kravet for at få dagpenge, at man søger et job, men det kan godt tage lang tid før man får det ønskede. Kravet er kun , at man søger.

Hun skal tale med sin sagsbehandler.

Hvad siger hendes læge?

Kommentar
Fra : alka


Dato : 07-03-15 09:29

1. Lægelige oplysninger. 100% arbejdsudygtig
2. Jobcenter - evt. sagsbehandling starter
3. arbejdsprøvning.

Som jeg læser det:

Citat
Min kone har brækket foden for snart 2 år siden
og hendes sygeløn er ved at være slut og den bliver ikke
bedre .
Hun kan ikke tage et job med den


... så fejler arme, krop og hovedet ikke noget, så det er nok ikke de 100% arbejdsudygtig hun er, hvorfor førtidspension næppe kommer på tale, men arbejdsprøvningen kan måske visitere til fleksjob, det kan kun tide vise. Der gives jo ikke førtidspension pga. økonomien, men pga, at ens erhvervsevne er nedsat med 100%.


Kommentar
Fra : LuffeA


Dato : 07-03-15 09:55

Man kan ikke oprette flexjob med en virksomhed uden at jobcentret er med da man skal arbejdsprøves for at finde ud af hvor mange timer man kan klare...........herunder prøver de at presse tiden op på 25 timer for de der klarer sig godt, kommer de op på de 25 timer eller mere kan de ikke få fleksydelse.

Og lad være med at skælde ud på sagsbehandlere, jobkonsulenter m.m. det går totalt hen over hovedet på dem, de er også faktaresistente hvad angår arbejdsmarkedssituationen i det hele taget.

Kommentar
Fra : ingelein


Dato : 07-03-15 12:34

Hej Janik
Ja, jeg har mit på det tørre, er snart 75 og har arbejdet til jeg var så heldig at gå på efterløn samtidig med at min gemal holdt op med at arbejde som 70 årig. Jeg forstår slet ikke at man kan gå med en brækket fod i snart 2 år - Hvis den ikke kan blive ok igen, er det måske en erstatning der skal søges. Hvad med forsikringen? Min svigerdatter(55) kom til skade med sit knæ på en skitur, blev opereret og har da ikke et 100 % fint knæ igen, men hun passer da sit arbejde som børnehavepædagog. Der må kunne gøres noget ved den brækkede fod, så konen kan komme på arbejdsmarkedet igen.
Hvem p...... skal forsørge alle dem, der ikke vil selv med en indsats. Vi andre er også gået på arbejde - jeg f. eks. med en brækket arm/skulder dagen efter at jeg faldt i fodboldspil med børnebørnene. Selvfølgelig kan man være så syg at offentlig forsørgelse er nødvendig.
Ingelein

Kommentar
Fra : LuffeA


Dato : 07-03-15 20:33

@ Ingelein

Jeg har også været stædig mens jeg arbejdede, gik f.eks. med en smertende frossen skulder i 10 måneder hvor jeg arbejdede slowdown men firmaet gav mig fuld løn.

Forleden meddelte jobcentrets team mig at jeg om fjorten dage ikke mere skal i aktivering eller andet, de ville sende min sag videre til "myndighederne" selv om jeg ikke har søgt førtidspension, så muligvis vil de tildele mig den ud fra den nye lov om at folk der har mindre end 5 år til folkepensionen og har arbejdet i mindst 25 år ikke skal trækkes yderligere igennem systemet.

Jeg er dog ikke vildt begejstret idet jeg gerne ville på flex.........jeg er af den gamle skole, altså arbejde......... men jobcentret siger ganske rigtigt at der ikke kan fastlægges et flexjob da jeg ikke kender min tilstand fra dag til dag, og lægerne vil hverken operere og har heller ikke tilbudt anden behandling.
Og så har jeg klaret mig 5 år på kontanthjælp, først som ledig og derefter syg.............hvis nogen ud fra det påstår at kontanthjælpen er for høj vil jeg blot sige at det er sjældent at kunne finde en lille lejlighed for 2000 kr + forbrug, og heller ikke almindeligt at være gældfri hvad jeg bliver senere på året.

Du har følgende muligheder
Dette spørgsmål er blevet annulleret, det er derfor ikke muligt for at tilføje flere kommentarer.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 176818
Tips : 31924
Nyheder : 719565
Indlæg : 6404030
Brugere : 218777

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste