/ Forside/ Interesser / Hus og have / Vand og VVS / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Vand og VVS
#NavnPoint
3773 14711
bennymand.. 7918
pbp_et 6990
pallebhan.. 5552
Keldd 4833
Hejdu58 3787
transor 3418
Fijala 3125
smuller54 2625
10  e.c 2605
Jordvarme anlæg
Fra : scrubber
Vist : 2652 gange
300 point
Dato : 29-12-14 20:00

Hej !

Har et Vølund Jordvarme anlæg der er lidt over 4 år gammelt, og det har i det store hele kørt ok. Jeg har 5 års garanti på selve anlægget, og tænker vel at et er nu hvis jeg skal gøre indsigelser mod selve anlægget da der er et problem Det har haft problemer med at holde trykket. Denne gang blev der fyldt lidt brine på den 01.07.2014 og trykket blev fyldt til 2,5 bar. Nu i dag kiggede jeg på måleren og trykket er faldet til 0,7 bar. Jeg kan vel ikke være tilfreds med dette og i instruktionsbogen til anlægget står der, at trykket ikke må komme under 0,6 bar. Når anlægget ryger under 1,4 bar, ryger det ud af et grønt område på måleren, hvad betyder det i virkeligheden. Og når trykket er så lavt hvad betyder det så for anlæggets økonomi ??

 
 
Kommentar
Fra : trimare46


Dato : 29-12-14 21:49

Det er da bare om at få klaget over det. Men hvis det er noget der har stået på gennem længere tid,kan det være et problem at der ikke er gjort indsigelser

Kommentar
Fra : 3773


Dato : 29-12-14 22:41

Det er fuldkommen uacceptabelt at anlægget taber tryk. Installatøren skulle sandelig gerne have indsendt en trykprøvningsattest til kommunen. Det er så nok ikke sket, eller attesten er en skivebordsattest. Desværre er det dig der som ejer står med aben, og straks skal standse og tømme anlægget hvis det er utæt. Og Vølund og garanti.....bob bob... Den bliver ikke sjov. Men de bekendtgørelser der har været de sidste mange år er entydige....Jordvarme SKAL være tætte.

Kommentar
Fra : 3773


Dato : 29-12-14 22:43

Og 2,5 bar på et nyt anlæg er lamt og alt for højt. Kravet er 1,5 Bar. Vidner om amatører.


Kommentar
Fra : scrubber


Dato : 29-12-14 23:44

Jeg har været igennem et længere klage forløb hvor Montøren 4 gange indenfor de første 2½ år var at udbedre de fejl som han mente var der. Så jeg har klaget flere gange og vølund har prøvet på at gøre noget ved det. Jeg tror personligt at fejlen til els ligger ved at den samle brønd jeg har ude i haven måske ikke er tæt. Den er dog blevet tjekket men anlægget er jo ikke tæt Og en Trykprøvningsattest er blevet lavet og afleveret og godkendt af kommunen !

Hvis det er blevet flydt op til et tryk på 2,5 bar hvor meget må det så tabe på 1 år. Jeg har jo service 1 gang om året og det er jo efterhånden også så dyrt at det koster 50% af de varme udgifter jeg har. Jeg bruger ca 3000 kw om året til et nyt hus på 200 Kvm.
Men hvis trykket er for lavt hvad betyder det så helt konkret for Økonomien og for holdbarheden ???

Accepteret svar
Fra : 3773

Modtaget 300 point
Dato : 30-12-14 08:39

Det er så "fordelen" ved at have Vølund. De ligge så absolut blandt de dyreste på service, men man kan jo adspørge Metroterm eller Nibe forhandlere (samme varmepumpe). Andre kan skam også sagtens lave den lovpligtige del. Tror det koster 16 -1700,- kr at få det checket her. Og det endda af en ekspert i det jordvarme jeg har.

Spørgsmålet om tabet er simpelt. Der accepteres intet tab. Du accepterer jo heller ikke at bilens dæk skal have luft på i utide vel? Så finder man hullet, eller skifter ventilen. Der kan accepteres en meget minimal efterfyldning, som følge af luft der er udskilt fra vandet.

Trykprøveattesten er værdiløs og ikke papiret værd, når de ikke kan finde hullet. Det kan kun skyldes man anvender uegnet test udstyr at man ikke kan finde det. Man skal bruge en trykspand med et 6 bar manometer, således opløsningen er fornuftig, ellers er det spild. Har du IPA på anlægget skal anvendes en trykspand med særlige pakninger, da en standard trykspands pakninger ikke vedvarende kan holde til IPA. Hvis ikke der er IPA, men Ætylen Glykol på anlægget er det jo temmelig problematisk, da du ender med en giftgrund, hvis du vedblivende spilder glykol ud i jorden. Det er endog særdeles forbudt.

Når man har mistanke om utæthed afspærrer man den 4,5 bars sikkerhedsventil der er på anlægget og trykprøver med 6 bar, hvilket er det dobbelt af det forlangte. Så finder man med sikkerhed hullet.

Anlægget kan i realiteten køre trykløst, men pumperne vil helst have et fortryk, og luft i anlægget er stærkt uønsket.

Men Huscompagniet er sammen med Vølund ret dygtige ved håndvasken og der har lige kørt en ret lang tråd på Heatpump.dk hvor de har tørret en fyr og nedgravet alt for lidt slange og ovenikøbet ikke dybt nok. Nu har man så gravet længere ned, men anlægget har allerede meget kold brine og ender med en temmelig kedelig driftøkonomi. Og da man samtidig ligger i den absolut dyreste ende på lovpligtige eftersyn er sådan noget ikke rart. Og Huscompagniet benytter klart de håndværkere der læner sig længst ud af vinduet - ellers kan de ikke tjene penge. Så sjusk, sjask og elendigt udførte ventilations- og varmepumpeanlæg er desværre normen. Af mærkelige årsager er det ikke lykkedes Huscompagniet at få ansat folk til byggetilsyn der aner noget om disse to fag, hvorfor der syndes bravt der. Kedeligt for de to fag.

Kommentar
Fra : 3773


Dato : 30-12-14 08:45

Jeg ville gøre krav overfor HC, det er dem du har handlet med. Vølund er underleverandør, og du har intet udestående med dem. Tag kontakt til en advokat, der er ekspert i syns- og skønssager.

Sørg for at brevvekslingen ligger pr anbefalede breve.

Der ligger klokkeklare krav i den gældende jordvarmebekendtgørelse og også i de tidligere. Så man kan ikke feje ind under noget der. Og uanset hvad man hævder, accepteres utætheder ikke.

Det er jo voldsomt op af bakke at skulle betale for "ferrari-service" på en Dacia. Det hænger slet ikke sammen.

Kommentar
Fra : scrubber


Dato : 30-12-14 12:26

Har lige talt med en fra Vølund og denne sagde at det var helt normalt at et anlæg tabte et par liter om året. Og at et kun skulle skrives i kontrol rapporten hvis der var på fyldt mere end 5 liter. Det lyder sku da godt nok mærkeligt.

Jeg skal vel forlange at næste gang der skal fyldes på at de skriver i rapporten hvor meget de har fyldt på, eller hvad.

Kommentar
Fra : 3773


Dato : 30-12-14 12:51

Al påfyldning skal protokolleres, det siger bekendtgørelsen. Og ejer skal opbevare dokumentationen i min 10 år.

Lovtekst:

§ 16. Jordvarmeanlægget skal være tæt og være forsynet med

1) et trykovervågningssystem (pressostat eller niveauvagt),

2) en alarm og

3) en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage i varmesystemet stopper anlægget.

Stk. 2. Anlægget må ikke kunne genstarte automatisk.

Stk. 3. Anlægget må ikke overdækkes på en måde, som vanskeliggør eller hindrer inspektion og reparation af nedgravede dele af anlægget.

§ 17. Varmeslanger med brine må kun føres igennem fundamenter i bøsningsrør.

§ 18. Til samlinger af varmeslanger med brine skal anvendes elektrosvejsefittings, der er kompatible med de anvendte PE-slanger i anlægget, eller trækfaste fittings til mekaniske samlinger, der opfylder kravene i EN 12201-3. Samlingsstedet skal i horisontale anlæg være tilgængeligt for inspektion.

Stk. 2. Hvis der forekommer samlinger, svejsninger eller lignende af varmeslanger med brine i vertikale anlæg, skal der etableres en inspektionsbrønd.

Stk. 3. Ejeren af anlægget skal på kommunalbestyrelsens forlangende stille en plan over placering af boringer og slanger til rådighed.

§ 21. Jordvarmeanlæggets ejer skal mindst en gang årligt lade anlægget efterse af en autoriseret VVS-installatør. Eftersynet skal omfatte de i bilag 4 nævnte forhold. Eftersyn af et anlæg med direkte fordampning skal foretages af en autoriseret kølemontør. Kommunalbestyrelsen kan i sin afgørelse efter lovens § 19 fastsætte yderligere bestemmelser om eftersynet.

Stk. 2. Ejeren af anlægget skal i mindst ti år opbevare resultatet af kontrollen og efter anmodning forevise denne for kommunalbestyrelsen.

§ 22. Ejeren og brugeren af jordvarmeanlægget skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af grundvand, jord og undergrund, herunder må der ikke være væsentlige synlige tæringer af rørsystemet.

Stk. 2. Hvis ejeren eller brugeren konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget er utæt, skal vedkommende straks træffe egnede foranstaltninger til at bringe en eventuel udstrømning til ophør. Kommunalbestyrelsen skal herefter underrettes straks med en redegørelse for, hvad der er blevet gjort for at bringe den eventuelle udstrømning til ophør.

taget fra https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158936

Kan ikke se der noget sted står skrevet det er i orden at der spildes brine. Det er også kun mindre seriøse virksomheder der accepterer konkrete målbare fejl. Imponerende at Vølund og deres ejere Nibe ikke er mere seriøse. Det er jo noget klamp.Kommentar
Fra : 3773


Dato : 30-12-14 13:01

Ret interessant er det at vide: Har de været så fjogede at lave en samle-brønd? (temmelig sandsynlig fejlkilde). Hvilken brine har de anvendt? Glykol? IPA? Sidstnævnte lader sig nemt nedbryde i naturen, den anden er noget rigtig skidt. Har man omhyggelig gennemgået expansion og ventiler. Nogle installatører er så bimse at anvende automatudluftere og lignende genialiteter, der pr definition bliver utætte.
Har genierne nedgravet slangen, og har de haft en overgravning, de f. eks har samlet med messingfittings i stedet for korrekt at have svejst slangen. Så er der en rimelig chanche for at man har sprængte fittings der.

Korrekt burde man tømme anlægget for brine til sommer. Og trykprøve med 6 bar og rent vand. Evt efterfølgende med sporgas, for at få det fundet. Alt selvfølgelig på HusCompagniets regning. Svigtet er deres, ved at de ikke sætter sig ordentlig ind i tingene og anvender mindre gode håndværkere.

Kommentar
Fra : pallebhansen


Dato : 31-12-14 10:07

En samlebrønd er helt alm. feks. hvis du fra samlebrønden udlægger 2 parallel-kredse.
Ødelægges en kreds, kan den tømmes, og du kan køre videre med den anden kreds.
Endvidere kan alt trykprøves, hver for sig.
VH Palle

Kommentar
Fra : 3773


Dato : 31-12-14 10:19

Nogenlunde korrekt Palle, men totalt overkill og ganske unødvendigt i et nyt hus hvor 3-400 meter slange er nok. Og uanset hvad er samlinger i jorden noget man gerne vil undgå. En række steder kan det være nødvendigt. F eks hvis man skal væk fra en brønd og har rør i rør, indtil man er langt nok væk. Eller hvis man har meget store anlæg, og f. eks kører en meget stor ledning ud og har 6, 8 10 eller flere løb. Men på små husholdningsanlæg op til 5-600 meter - ingen brønd. På lidt større, køres begge slange sæt ind i huset uden samlinger og tingene samles inde, hvor det er inspicerbart.

Kommentar
Fra : bredker


Dato : 02-01-15 06:09

3773>>her har palle nu helt ret
et jordvarmeanlæg , må ikke have strenge der er over 200 m pr stk , er de længere vil de ikke fungere optimalt , derfor man altid laver en samlebrønd

derudover syntes jeg du skulle stoppe med at komme med alle dine teorier , det er jo ret tydeligt at du tit kommer med råd du faktisk ikke aner noget om i praksis

Kommentar
Fra : 3773


Dato : 02-01-15 11:25

Sig mig er du dum eller hvad Bredker? Hvor i alverden er det skrevet at max 200 meter er reglen??? Ikke i VPO ikke i nogen vejledninger jeg har set. Europas største producent, beliggende i Tranås i Midtsverige opererer med op til en km pr slænge.

Og hvis du vil diskutere virkelighed mht jordvarme stiller jeg skam gerne op. Du aner jo åbenlyst intet om emnet.

Kommentar
Fra : bredker


Dato : 02-01-15 12:30

nu vil jeg nu ikke ødelægge tråden her med den diskution , er bare træt af de folk der tror de ved mere end andre bare fordi de har læst om det i husmor-blade og dermed mener at de fleste fagfolk er klamphuggere
nu har jeg jo så lavet op mod 100 jordvarmeanlæg af fors fabrikat de sidste par år , så det er ren erfaring og direkte instruks fra fabrikanterne jeg taler ud fra

Kommentar
Fra : 3773


Dato : 02-01-15 13:32

Nå ja, så har du åbenbart ikke læst vejledningerne. Kun en er fortaler for korte slanger og det er Vølund. Resten har pumpepower nok. Kig lige i en Bosch manual Kloge Åge, og se hvad de går med til.
Til din orientering (selvom det ikke rager dig), er vi flittigt blevet anvendt til oprydning efter cowboy firmaer (måske sådan nogen som dig). Jeg er certificeret i hoved og røv, VPO godkendt. Certificeret til opstart og servicering af temmelig store varmepumper. Og hvis du har lavet op mod 100 varmepumper med dit videnniveau, så siger jeg vorherre bevares! Har du været montagefirma for et af husbyggefirmaerne og det er derfor du ryger på barrikaderne? Fordi jeg kalder dig fusker? Har du i øvrigt kølecertifikat og må pille ved kølekredsen? Lavede mine første varmepumpe i starten af firserne, så stik lige piben ind med hvem der ved noget!

Kender lidt til den varmepumpe Palle har været involveret i. Hør lige ham hvor lange slanger de anvender!

Kommentar
Fra : pallebhansen


Dato : 03-01-15 01:25

Slet ingen tvivl om at 3773 er fagmand på dette område, og jeg ved tilfældigvis han er specialist, da andre kølemontører spørger ham til råds.
Endvidere ligger han på første pladsen her i "Vand og VVS", så jeg må se mig fortrængt langt ned ad listen.
Men for at tråden ikke skal ende i fnidder fnadder, så har 3773 svaret at hvis det er Huscompagniet du har købt af, så er det dem du skal gå til, før vi alle bliver sprittere.
Og som fagmanden skriver så har Huscompagniets installationsfirma nok snydt med deres tryktest, og kan miste deres tilladelser, og endvidere få et erstatningsansvar hvis de ikke snart får fingeren ud.
Så er den ikke længere.
VH Palle

Kommentar
Fra : 3773


Dato : 03-01-15 01:39

Tak Palle!

Kommentar
Fra : scrubber


Dato : 03-01-15 18:04

Ja men jeg vil tage fat i min Advokat på mandag for at høre om jeg skal henvende mig direkte til huskompagniet eller der skal gå igennem advokaten, da jeg allerede kører en sag mod advokaten.

Jeg kan for mit vedkomne kun sige jeg ville under ingen omstændigheder bruge huskompagniet mere til et byggeri, det har været et rædselsfuldt forløb. Og specielt på jordvarmens side. Og man skal jo huske på at huskompagniet jo ikke er medlem af nogen form for garanti ordning

Det startede allerede med at de lagde slangerne den forkert vej rundt om huset, og blev tvunget til at føre slangerne den anden vej rundt om huset og det var der da blev lavet en samle brønd. Yderlige havde de også lagt slangerne direkte oven på kloakrørene (Dem i plastik) og de havde lagt slangerne direkte op af kloakbrønden. Ingen af disse ting ville de indrømme, men da jeg tog en skovl og gravede ned til slangerne måtte de lave det om. Desuden havde man også lagt slagerne 10 cm fra skellet. Ja og siden det er blevet sat op ,har det ikke kunnet holde trykket. Det falder typisk fra 2,0-2,5 til 1,0 på små 3-5 måneder. Det var Dansk installations teknik der har sat anlægget op, og dem har vi også været alt andet end tilfredse med. Vores teknik skab med VVS ligner pænt sagt lort. Jeg ligger gerne et par billeder op hvis det skulle have interesse. Jeg tror i hvert fald ikke der arbejder nogen i dette firma, som kan stave til ordet FAGLIG STOLTHED.

Kommentar
Fra : 3773


Dato : 03-01-15 18:48

Så var der to lovovertrædelser mere. Slangerne skal isoleres over/ved krydsning af kloak og vandledning. Jvf bekendtgørelsen er der jo det dejligste afstandskrav gældende. Både i forhold til skel og sokler.

I øvrigt ligner det beskrevne det jeg har set utallige gange. Ret træls må man sige.

Kommentar
Fra : scrubber


Dato : 14-01-15 21:17

Hvem skal man egentlig ringe til hvis man vil have et ordentligt firma ud og kigge. Det er Dansk Installations Teknik som har lavet installeret anlægget, og de har i den grad lavet noget klamp.

Er der nogen som I kan anbefale her i det sønderjyske ?

Er det kommunen jeg skal gå til hvis mit anlæg ikke er tæt. Eller vil det være et dumt sted at starte. Har skrevet til Huscompagniet, men de har indtil nu ikke svaret 3 dage .

MVH ScrubberKommentar
Fra : 3773


Dato : 16-01-15 04:16

Havde allerede gættet Huscompagniet....De mestrer om nogen at lave "ikke gode" jordvarmeanlæg.

Kommentar
Fra : 3773


Dato : 16-01-15 04:17

Gå på heatpump.dk . Der er debatten langt mere målrettet og vidende end her.


Kommentar
Fra : 3773


Dato : 10-02-15 21:15

Fik du svar?

Kommentar
Fra : scrubber


Dato : 11-02-15 00:13

Ja jeg har fået svar fra Vølund og det har været at udskifte 2 ting de skrev til mig Du vil blive kontaktet senest i morgen fra Vølund, og senest i næste uge vil de skifte ekspansionsbeholderen samt automatudlufterne på brinekredsen.

Jeg ved ikke om det var det rigtige at gøre og nu tager jeg billeder 1 gang i uge for at se om brinetrykket nu igen falder.

Mvh scrubber.

Godkendelse af svar
Fra : scrubber


Dato : 28-02-15 14:38

Tak for svaret 3773. Dejligt at personer som dig findes. Altid ualmindelig gode svar, tak for at du tog dig tid til at besvare mit problem.

Du har følgende muligheder
Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 176888
Tips : 31928
Nyheder : 719565
Indlæg : 6404409
Brugere : 218793

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste