/ Forside/ Interesser / Fritid / Jagt / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Jagt
#NavnPoint
Øjenvidne.. 26575
betterwis.. 21324
Tonganese.. 21180
Kaptajn-T.. 11178
Provsten1 10595
Heidi-Ho 7412
katekismus 6870
dabj 6124
Sandhedsv.. 5655
10  TheRealDe.. 4815
Valgbarhed er der en grænse
Fra : betterwisser
Vist : 570 gange
100 point
Dato : 07-04-13 09:48

Kapitel 6
Udsætning af vildt
§ 12. Vildt må ikke udsættes i naturen uden Skov- og Naturstyrelsens tilladelse.
Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder i følgende tilfælde ikke ved udsætning af fasan i perioden 1. april til 31. august og agerhøne i perioden 1. april til 15. august:
1) På ejendomme under 100 ha., såfremt der ikke udsættes flere end 100 fasaner/agerhøns.
2) På ejendomme på 100 ha. eller derover, såfremt der ikke udsættes flere end 1 fasan/agerhøne pr. ha.
3) På ejendomme med landbrugsmæssigt dyrkede arealer som indgik ved tildelingen af udtagningsrettigheder efter enkeltbetalingsordningen for hvilke der er udarbejdet og gennemført biotopplaner, der opfylder retningslinjerne fastsat i bilag 2 til bekendtgørelsen, såfremt der ikke udsættes flere end 7 fasaner/agerhøns pr. ha.
4) På ejendomme uden landbrugsmæssigt dyrkede arealer samt på ejendomme med landbrugsmæssigt dyrkede arealer, som ikke indgik ved tildelingen af udtagningsrettigheder efter enkeltbetalingsordningen, såfremt der ikke udsættes flere end 7 fasaner/agerhøns pr. ha. Udsætninger på flere end 1 fugl pr. ha. skal senest 3 uger efter udsætningen skriftligt indberettes til Skov- og Naturstyrelsen med angivelse af det aktuelt udsatte antal fasaner/agerhøns.
Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder ikke for udsætning af gråand i ferske vande, såfremt der ikke udsættes mere end 1 ælling pr. 150 m2 eller 1 voksen and pr. 300 m2 åben ubevokset vandflade, og såfremt fuglene udsættes i tiden, fra den pågældende arts jagttid ophører, til 1 måned før artens jagttid begynder.
Stk. 4. Den i stk. 2, nr. 3, nævnte biotopplan anmeldes til Skov- og Naturstyrelsen hvert år inden den 1. maj. Biotopplanen kan omfatte en eller flere ejendomme eller dele heraf med samme ejer eller bruger. Ved beregning af biotopplan-ejendommens samlede areal indgår alle sammenhængende arealer, bortset fra søer med åbne vandflader over 1 ha. En biotopplan-ejendom har sammenhængende arealer, når arealerne ikke er adskilt af fremmede arealer eller af veje og jernbaner, som ikke må krydses.
Stk. 5. Udsætning af flere end 100 fugle forudsætter, at den eller de ansvarlige for udsætningen har gennemgået et af Skov- og Naturstyrelsen godkendt kursus om udsætning af fuglevildt, der opfylder retningslinjerne fastsat i bilag 3 til bekendtgørelsen.
Stk. 6. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 7. Skov- og Naturstyrelsen kan ændre bilag 2 og 3.
Kapitel 7
Straf og ikrafttræden
§ 13. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes overtrædelse af § 1, stk. 1, §§ 2- 5, § 6, stk. 1 og 2, § 7, stk. 1, §§ 8-11 og § 12, stk. 1-3 og stk. 5, med bøde.
Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er
1) voldt betydelig skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. lovens § 1, stk. 1, eller fremkaldt fare derfor, eller
2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2007.
Stk. 2. Bestemmelserne om udsætning af fasan og agerhøne i § 12, stk. 2, træder i kraft 1. april 2010. Indtil den 1. april 2010 gælder reglen i § 12, stk. 1, ikke for udsætning af fasan i perioden 1. april til 31. august og agerhøne i perioden 1. april til 15. august.
Stk. 3. Bestemmelsen i § 12, stk. 3, træder i kraft 1. januar 2008.
Stk. 4. Bestemmelsen i § 12, stk. 5, træder i kraft 1. januar 2010.
Stk. 5. Bekendtgørelse nr. 1018 af 19. oktober 2004 om jagtmåder og jagtredskaber ophæves.
Miljøministeriet, den 4. juli 2007
Connie Hedegaard
/Anne-Marie RasmussenOvennævnte er bragt som uddrag
Bør man ikke opfylde visse jagtlige og personlige forudsætninger, holder sig til landes love etc. for at sidde i bestyrelser, eller for at oppebærer ret til sit jagttegn.
F.eks., kan et brud på udsætnings reglerne, af meget grov karakter af ulovlige ikke godkendte skydefugle, være nok til at få sådanne typer logget ud af systemet.
Jeg bringer 1. eksempel. måske sidder andre inde med flere vel dokumenteret sager fra samme person, som magter det rigtige jægerhåndværk, tumlingen har selv bragt emnet inddirekte på banen, jævnfør indlæg i en anden tråd af Ballerøv, hvor der også stilles spørgsmål ved hans offentlig tilgængelige indlæg, med en jagt invitation på udsatte vagtler mm. åbenbart smidt ud til hundetræningen lige før jagten/træningen af unghunden.

Kan man have en sådan bevist lovbryder i bestyrelserne?

Mvh
BW

 
 
Kommentar
Fra : Øjenvidnet4


Dato : 07-04-13 13:36

Det burde sgu' være en selvfølge med en helt igennem ren "straffeattest", både den der er hos politiet, men så sandelig også den moralske der burde styre ethvert liv ! Netop en bestyrelsespost er et tillidshverv, hvor der ikke burde kunne stilles spørgsmål til personens gøren og laden, netop at overholde landets og foreningens love !!!
Derfor er det korte svar til dit spøgsmål: Nej, det kan man ikke - ud af vagten med ham !!

ØV4
Multi-X

Kommentar
Fra : Tonganeseren


Dato : 07-04-13 22:57

Nu må man også tage i betragtning, at egnen mellem Horsens og Vejle altid har brilleret med de laveste karakterer ved de tilbagevendende årsprøver. Om det har at gøre med indavl eller hwa, ved jeg ikke. Men hvis Bent udgør et acceptabelt gennemsnit af intelligenzaen, så tør jeg ikke tænke på de, som valgte ham.
Men Bent tilbyder jagt til gengæld for valget - og så sidder han trygt og godt. Gud bevare DJ`? s kreds et eller andet, altså der hvor Bent er indvalgt.

Mvh.
Tonganeseren

Accepteret svar
Fra : Provsten1

Modtaget 100 point
Dato : 08-04-13 07:59

Nej betterwisser, man kan ikke have illoyale, for jagtsagen, medlemmer af nogen bestyrelse - det burde være en selvfølge, at de mennesker der indvælges i enhver bestyrelse, nu også er "pletfrie" ! Hvis de laver nogle strafbare handlinger eller ikke overholder de normer der er givet, må de ud aldeles omgående. Længe leve den lille korruption, som Bent B. Knudsen praktiserer - han er helt igennem et ualmindeligt dårlig eksempel for danske jægere, specielt de nye. Alene derfor burde DJ smide ham ud - det formåede DLS. Her havde man mod og mandshjerte til at tage opgøret, hvilket skvaddermiklen stadig ikke har glemt - ak ja !! Til Bent B.Knudsen vil jeg blot sige, at jeg hverken er eller har været medlem af DLS - så det kan du ikke skyde mig i skoene !

Med venlig hilsen
Provsten1
Multi-X

Kommentar
Fra : Tonganeseren


Dato : 08-04-13 21:20


Kære Provst.
Vær du bare helt rolig. De eneste fødder (sko) plaffer løs på, er hans egne. Derudover er jeg ganske enig med dig. Bent Ballegaard-Knudsen er et rigtig dårligt forbillede for den danske jæger -ung eller gammel.

Mvh.
TonganeserenGodkendelse af svar
Fra : betterwisser


Dato : 10-04-13 10:40

Tak for svarene, så jeg forstår ikke at han er valgbar, man undres for han blamere sig som, den tumbe han er i det offentlige rum, ingen kan da være i tvivl om, hans mangel på respekt for lov og almen dannelse.
Mvh
BW

Kommentar
Fra : Provsten1


Dato : 10-04-13 11:12

Mange tak for point, betterwisser.

Med venlig hilsen
Provsten1

Du har følgende muligheder
Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 173958
Tips : 31682
Nyheder : 719565
Indlæg : 6385909
Brugere : 218286

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste