/ Forside/ Interesser / Andre interesser / Kandu.dk / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Kandu.dk
#NavnPoint
ans 29307
Nordsted1 17379
Klaudi 12640
dova 10843
molokyle 10182
3773 9640
o.v.n. 9176
bentjuul 8962
refi 7900
10  arne.jako.. 6470
Kontanrhjælps modtager- brugsret til bil
Fra : vedikkealt
Vist : 1340 gange
500 point
Dato : 07-02-13 23:21

Hej med jer, som ved alverdens ting og gode sager...

Må en kontanthjælpsmodtager have brugsret til bil ?

Jeg har en reservebil, som pt., er udlånt i en længere periode til en god bekendt.

Da vedkommende er fast bruger af bilen, står vedkommende derfor også på og for bilens forsikring, da det ikke "er så lovligt" at en elite bilist køber en bil, og lader en med mindre anciennitet være fast bruger, som kan give problemer, rent forsikrings mæssigt.

Vedkommende står nu til, ret så sikkert at ryge på kontanthjælp i en periode, har det nogen betydning / er det noget problem i forhold til at få kontanthjælp ?

Håber nogle har erfaring ud i mit spørgsmål ...

 
 
Kommentar
Fra : fox_mulder


Dato : 07-02-13 23:25

kun vis vedkommende er ejer af bilen og den har nogen verdi for så skal den sælges


Kommentar
Fra : vedikkealt


Dato : 07-02-13 23:29

Det er mig der står som ejer.

Og vedkommende har alene brugsretten.

Kommentar
Fra : fox_mulder


Dato : 07-02-13 23:36

så skulle der ikke være nogle problemmer.

Kommentar
Fra : dova


Dato : 08-02-13 00:52

Hvis det kan dokumenteres det er din bil og din bekendt kun er registreret bruger kan det aldrig nogensinde udgøre et problem i forhold til kontanthjælp for brugeren af bilen

Værre hvis der laves en panikhandling ved at omregistrere (eller rettere proformasælge) sin dyre bil fordi en person ved h*n kommer på kontanthjælp, det går ikke, for de går simpelthen ind og tjekker ½ år tilbage og der vil det fremgå hvis en person f.eks har haft bil som nu er afmeldt.

I øvrigt må en kontanthjælpsmodtager godt have en billig bil. Det hedder sig "af ringe værdi", men afhænger af en konkret vurdering i hvert tilfælde og om den er nødvendig for opretholdelse af muligheden for at komme i job.

Kommentar
Fra : molokyle


Dato : 08-02-13 06:41

Det er ejerforholdet som er det afgørende.
Ellers ville man jo kunne forbyde kontanthjælpsmodtagere at købe en busbillet
Noget andet er; det vil kunne rejse en mistanke om at man arbejder sort som chauffør, hvis man har brugsret til et køretøj og betaler forsikring/afgifter ifbm. dette. Alene udgiften til benzin (..alt efter hvor mange kilometer der køres dagligt) kan næppe erholdes af en kontanthjælpsmodtager.
Han/hun kommer nok til at skulle svare på en del spørgsmål, hvis sagsbehandleren er nidkær nok
</MOLOKYLE>

Kommentar
Fra : trimare46


Dato : 08-02-13 10:06

jeg er lidt usikker på, om kommunen kan finde på at værdisætte det på en eller anden måde. for så kan det muligvis være problematisk.


Kommentar
Fra : alka


Dato : 08-02-13 11:41

At have råde- og brugsret over en bil lovligt er lig med, at man er registreret som bruger af bilen, mens en anden er ejer af bilen. Ejeren af bilen har således ikke juridisk ansvr for bilens stand, dvs. det er den registrerede bruger af bilen der har det, som fx vdligeholdelsen med dæk, sikkrhed, foskring osv.

Ejeren kan således kun disponere i forbindelse med salg af bilen, da det er dennes ejendom.

Det vil ikke have umiddelbart indflyselse på kontanthjælpen, med mindre bilen repræsentere mange 100-tusinde kr. for så kan der være tale om enorme udgifter alene tl fx forsikringn.

Citat
Da vedkommende er fast bruger af bilen, står vedkommende derfor også på og for bilens forsikring, da det ikke "er så lovligt" at en elite bilist køber en bil, og lader en med mindre anciennitet være fast bruger, som kan give problemer, rent forsikrings mæssigt


Om man er elitebilist eller ej, så kan en ejer IKKE låne sin bil ud til en "fast bruger". Det kan alene ske ved registrering a ejer/bruger, og er således forsikringen uvedkommende, ved lovlig registrering af ejer/brugeforholdet, da det altid vil være brugeren der er forsikringspligtig. Bilen kan kun lovligt lånes udlejlighedsvis.

Har bilen iøvrigt kun ansvarsforsikring, spørger nogen til en gang imellem, om låneren så ikke skl erstatte skader på bilen ved skader, og nej det ska låneren ikke, idet udlåneren ved udlån har benyttet sig af begrebet "accept af risiko" og kn således lde væremed at låne bilen ud, hvis ikke man kan acceptere dette.

Hvis du derimod mener, at du stå som ejer, og dermd har forsikringspligten, og efterfølgende - registreringsmæssigt ulovliget - låner din bil ud til en "fast bruger", så er der to ting i det:
1. du har overtrådt reglem om registrering af fast bruger, og 2. Ved en given skade, kan forsikringsselskabet nøjes med, at udbetale erstatning forholdsmåssigt i forhold til den indbetalte præmie, i forhold til de som præmien ellers ville have været for din "faste bruger".

Dvs. hvis vi taler om kaskoforsikring, og "brugeren af bilen" skulle have betalt 50% meri præmie, så vil der også kun være 50% dækning a skadeudgifternepå bilen. De ertil at overskue, i forhold til bilens værdi.
Taler vi derimod om ansvarsdækningen, kan det også her komme på tale om kun 50% dækning, så det er straks mere uoverskueligt, da det kan beløbe sig t flere millioner!

En skadeslidte under ansvarsforsikringen, vil altid få erstatning, men forsikringen kan gøre rgres ove for forsikrngstageren - der er ejeren her. Er ejeren med som passager, vil det således også være ejeren, da kan modtage denne ansvarserstatning - og sev komme til at betale for den efterfølgende - ja det er spøjs de lovgivning.

Accepteret svar
Fra : dova

Modtaget 500 point
Dato : 08-02-13 13:00

Citat
Om man er elitebilist eller ej, så kan en ejer IKKE låne sin bil ud til en "fast bruger". Det kan alene ske ved registrering a ejer/bruger, og er således forsikringen uvedkommende, ved lovlig registrering af ejer/brugeforholdet, da det altid vil være brugeren der er forsikringspligtig. Bilen kan kun lovligt lånes udlejlighedsvis


Sikke da noget selvmodsigende vrøvl, kan du blive enig om, hvorvidt en ejer må udlåne bilen eller ej .

En ejer kan sgu da uden problemer langtidsudlåne sin bil når bilen registreres så ejer står som ejer og låneren står som bruger.

Det er dermed brugeren der står for vægtafgift og forsikring.

Derimod er det ikke lovligt at langtidsudlåne sin bil hvis man selv står som ejer og bruger, med det formål at låneren slipper for selv at tegne en dyr forsikring.


Men i øvrigt er det komplet uvedkommende for det der blev spurgt om, nemlig om det har nogen indvirkning på beregningen af en persons kontanthjælp, at vedkommende langtidslåner en bil.

Og nej, det har det ikke, for det er jo ikke en formue låneren har når det ikke er vedkommende selv der ejer bilen.

Kommentar
Fra : ans


Dato : 08-02-13 20:21

Citat
Men i øvrigt er det komplet uvedkommende for det der blev spurgt om, nemlig om det har nogen indvirkning på beregningen af en persons kontanthjælp, at vedkommende langtidslåner en bil.

Og nej, det har det ikke, for det er jo ikke en formue låneren har når det ikke er vedkommende selv der ejer bilen.


Jeg tror så, det har en indvirkning på beregning af kontanthjælpen. Jeg tvivler meget på, at udgiften til en bil, som vedkommende ikke ejer vil indgå i beregning af kontanthjælpen.

Som molo skriver

Citat
Han/hun kommer nok til at skulle svare på en del spørgsmål, hvis sagsbehandleren er nidkær nok


Det ender måske med at "låneren" kommer til at betale skat af "brugsretten".

Husk på at kommunerne samarbejder med SKAT.

Men, det er ikke så ligetil, at give et konkret svar på spørgsmålet. Der vil blive stillet spørgsmål om tilhørsforholdet til "udlåner", som jeg som bruger på kandu intet kender til.

Der vil blive stillet rigtig mange spørgsmål til kontanthjælpsansøgeren før beslutningen om evt. kontanthjælp kan udregnes.

Kommentar
Fra : Nordsted1


Dato : 08-02-13 21:42Citat
Det er dermed brugeren der står for vægtafgift og forsikring.


Og her kan sagsbehandleren stejle!!!!

Kommentar
Fra : dova


Dato : 08-02-13 23:57

Citat
Jeg tror så, det har en indvirkning på beregning af kontanthjælpen. Jeg tvivler meget på, at udgiften til en bil, som vedkommende ikke ejer vil indgå i beregning af kontanthjælpen


Citat
Det er dermed brugeren der står for vægtafgift og forsikring.
Og her kan sagsbehandleren stejle!!!!


Nej, det kan sagsbehandleren absolut ikke

Det er sådan med kontanthjælp, at der er nogen faste satser der udbetales efter.

Man "beregner" ikke størrelsen på kontanthjælp ud fra en persons udgifter.

Kontanthjælpen udgør et vist beløb alt efter hvilken sats personen kommer ind under, altså om vedkommende er forsørger eller ej, og om personen er over eller under 25 og ude- eller hjemmeboende (for unge under 25)

Hvad en person har af udgifter er sagen uvedkommende, bortset fra der i visse tilfælde kan blive tale om at bevilge et beløb udover standardtaksten, hvis en person har forholdsmæssigt store boligudgifter.

Det eneste der har indvirkning på evt. bevilling af kontanthjælp er, at personen ikke må have en formue eller andre ting af værdi der udgør mere end 10000,-

Som nævnt er 10000 dog ikke maxgrænsen når det gælder eje af en bil, der vil det være et skønsspørgsmål i hvert enkelt tilfælde.

At personen, hvis vedkommende er husejer og har friværdi deri , kan pålægges at søge lån i huset i stedet for at få kontanthjælp

Samlevers indkomst har heller ikke indvirkning på kontanthjælpens størrelse, altså ingen modregninger.
Det er kun for ægtepar, at ægtefælles indkomst har betydning for kontanthjælpens størrelse


Citat
Det ender måske med at "låneren" kommer til at betale skat af "brugsretten".

Husk på at kommunerne samarbejder med SKAT.

Men, det er ikke så ligetil, at give et konkret svar på spørgsmålet. Der vil blive stillet spørgsmål om tilhørsforholdet til "udlåner", som jeg som bruger på kandu intet kender til.


Sikke da en gang Crap, rent ud sagt og uden nogen som helst hold i virkeligheden.

Kommentar
Fra : vedikkealt


Dato : 09-02-13 00:17

Jeg er meget glad for alle jeres indlæg, som jeg har læst med stor interesse, og er også blevet klogere af at læse dem ... så tak for det.

Jeg har andetsteds fået det spørgsmål, skal vedkommende ikke betale værdi forringelsen ? altså hvis den på datoen for brugsretten var 100.000 værd, og efter, på grund af brug og ælde kun kunne indbringe 50000 kr.

Den havde jeg ikke tænkt over - men hvordan skal og kan man egentligt forholde sig der ? sker der ingen kompensation, eller har man ikke ret til kompensation, ellers vil det jo være som at forære 50000 væk ??? !!!

Kommentar
Fra : dova


Dato : 09-02-13 00:31

Ret til kompensation for bilens værdiforringelse?

Næ, man har ikke nogen ret til kompensation

En bil låner man ud på egen regning og risiko så at sige.

Man kan sige, at hvis du ikke er med på at bilen forringes ved den slitage der påføres ved den er lånt ud, så kunne du jo undlade at låne den ud.
Kommentar
Fra : molokyle


Dato : 09-02-13 08:21

Der er mange misforståelser omkring kontanthjælpens størrelse. I loven angives der som udgangspunkt MAKSIMUMS beløb, når det kommer til kontanthjælp satser. Der findes lovhjemmel til at udbetale mindre end gældende satser. Det har intet med reglen om de 10.000 kr. i værdi som en kontanthjælpsmodtager må eje uden det får indflydelse på hjælpens størrelse. I loven står der at hjælpen gives til FORSØRGELSE ...og spørgsmålet er om erholdelse af udgifter til en 'lånebil' går under betegnelsen; udgift ifbm. forsørgelse. Der kan argumenteres for, at en sådan udgift er at sidestille med BERIGELSE. Præcis som hvis man sparer op af sin kontanthjælp , hvilket kan føre til en nedsættelse af kontanthjælpydelsen. Opsparing/berigelse kan der undtagelsesvis gives tilladelse til hvis det øger muligheden for at blive selvforsørgende (..eksempelvis opsparing til køb af cykel for at kunne påtage sig arbejde som ligger længere fra ens bopæl) eller hvis der kan spares på f.eks. el-udgifter ved at spare op til et energibesparende køleskab/elkomfur el. lign. Opsparing til f.eks. ferierejser, gaver, luksusvarer er ikke i overensstemmelse med kontanthjælpens formål og kan derfor føre til, at man kommer på en nedsat ydelse. Dette gælder muligvis også, hvis man af sin kontanthjælp betaler til forsikring og drift af et lånekøretøj.

</MOLOKYLE>

Kommentar
Fra : dova


Dato : 09-02-13 12:50

Citat
I loven angives der som udgangspunkt MAKSIMUMS beløb, når det kommer til kontanthjælp satser. Der findes lovhjemmel til at udbetale mindre end gældende satser. Det har intet med reglen om de 10.000 kr. i værdi som en kontanthjælpsmodtager må eje uden det får indflydelse på hjælpens størrelse. I loven står der at hjælpen gives til FORSØRGELSE ...og spørgsmålet er om erholdelse af udgifter til en 'lånebil' går under betegnelsen; udgift ifbm. forsørgelse. Der kan argumenteres for, at en sådan udgift er at sidestille med BERIGELSE.


Der findes lovhjemmel til at udbetale mindre end gældende satser hvis det er for at modregne en ægtefælles indkomst og hvis det er ægtepar hvor begge er på kontanthjælp

Udgifter til en lånebil er kontanthjælpens størrelse, ja i det hele taget kontanthjælpen som helhed, uvedkommende.

Lige som det er uvedkommende om kontanthjælpsmodtageren betaler for et abonnement på den store TV-pakke fra Viasat eller kun har DR1 og TV2.

Når en person bevilges kontanthjælp bestemmer kommunen sgu ikke hvad vedkommende bruger sine penge til

Kommentar
Fra : molokyle


Dato : 10-02-13 07:56

dova-> Hvor læser du dette?
Citat
Der findes lovhjemmel til at udbetale mindre end gældende satser hvis det er for at modregne en ægtefælles indkomst og hvis det er ægtepar hvor begge er på kontanthjælp


Som jeg skrev vurderes der på kontanthjælpens størrelse ved at se på de faktiske leveomkostninger i forbindelse med forsørgelse. Det har intet at gøre med spørgmålet omkring civilstand og formue.

Du er galt på den.

Citat
Udgifter til en lånebil er kontanthjælpens størrelse, ja i det hele taget kontanthjælpen som helhed, uvedkommende.


NEJ. Det er ikke uvedkommende.

Så...
Citat
Når en person bevilges kontanthjælp bestemmer kommunen sgu ikke hvad vedkommende bruger sine penge til

JO. Kommunen er forpligtet til i hvert enkelt tilfælde at træde til med økonomisk hjælp i det omfang behovet er der for forsørgelse. Derfor har borgeren oplysningspligt om sine økonomiske forhold ...herunder opsparing, sponsorater, gaver, og andre 'ting' som vedrører forsørgelsen.

Det er muligt man i visse kommuner administrerer anderledes, men det er sagen uvedkommende.

</MOLOKYLE>

Kommentar
Fra : molokyle


Dato : 10-02-13 08:04

Ps. Reglen om ægtefældeforsørgelse og formue er lovmæssige 'automatik' reduktioner i ydelsen.

Det er ikke denne del af lovgivningen jeg henviser til, men alene muligheden for at nedsætte ydelsen i forhold til det faktiske udgiftsniveau som oplyst af borgeren selv og myndigheder med indberettigelsespligt.

Jeg har selv været på nedsat hjælp, som hjemløs i en periode, da argumentet var at jeg ikke kunne dokumentere udgifter til bolig (husleje, el, gas, vand osv.). Har man ingen faste udgifter eller meget lave leveomkostninger kan hjælpen vuderes til et lavere beløb end maksimumsbeløbet. That's a fact!

</MOLOKYLE>


Kommentar
Fra : molokyle


Dato : 10-02-13 08:16

dova -> Lad os tage dit eksempel med TV pakken.

Hvis du har oplyst at du betaler for den store pakke, men samtidig godt kan leve for resten af den udbetalte ydelse?

Fint nok, men i dét øjeblik du f.eks. vælger den mindre pakke for efterfølgende at have et større rådighedsbeløb, så kan kommunen faktisk nedsætte din hjælp tilsvarende, da du jo har bevist du kan klare dig for et lavere rådighedsbeløb.

Det er sådan det fungerer i praksis, hvis din sagsbehandler vuderer på dine leveomkostninger.

</MOLOKYLE>

Kommentar
Fra : dova


Dato : 10-02-13 12:37

Citat
Som jeg skrev vurderes der på kontanthjælpens størrelse ved at se på de faktiske leveomkostninger i forbindelse med forsørgelse. Det har intet at gøre med spørgmålet omkring civilstand og formue.

Du er galt på den.


Pjat med dig. Jeg ved nu nok hvad jeg taler om

Det du kører rundt i er de helt gamle regler hvor bistandshjælpen, som det hed dengang, var delt op sådan at man fik et beløb til forsørgelse og der yderligere var visse ydelser man kunne då hjælp til og andre ikke.
Man kunne få hjælp til husleje, varme o.s.v. og de beløb varierede så i størrrelse efter den enkeltes behov.

Men da kunne man ikke få hjælp til "luksus"udgifter til eks. TVpakker, leje af bil o.s.v.

I dag er det sådan, at man har nogen faste takster der udbetales efter, kriterierne i hovedtræk har jeg allerede nævnt.
Man går ikke ind og trækker noget fra den takst fordi det skønnes at folk kan klare sig for mindre.

Som det er i dag kan folk være husejer, f.eks have bil af en vis værdi, og stadig få kontanthjælp.


Citat
Det er sådan det fungerer i praksis, hvis din sagsbehandler vuderer på dine leveomkostninger


Jamen det gør vi ikke, for sådan er det ikke i dagKommentar
Fra : molokyle


Dato : 11-02-13 06:17

Citat
Det du kører rundt i er de helt gamle regler hvor bistandshjælpen, som det hed dengang, var delt op sådan at man fik et beløb til forsørgelse og der yderligere var visse ydelser man kunne då hjælp til og andre ikke.

Vrøvl...
Citat
I dag er det sådan, at man har nogen faste takster der udbetales efter

..mere vrøvl: Taksterne er stadig maksimumstakster ...og der en årsag til de hedder sådan!

Læs lovens bogstav:
Citat
§ 1. Formålet med denne lov er

1) at forebygge, at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et arbejde, får behov for hjælp til forsørgelse,..

§ 3. Enhver, der opholder sig lovligt her i landet, har ret til hjælp efter denne lov.

Stk. 2. For at få vedvarende hjælp til forsørgelse...


Altså FORSØRGELSE ...ikke alt muligt andet. Ikke penge til TV abonnement pakker, biler, skirejser, opsparing og hva' har vi!
Citat
§ 8. Kommunen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp efter reglerne herom i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2. Når en person har brug for hjælp til forsørgelse i forbindelse med ledighed, kan kommunen normalt gå ud fra, at behovet kan opfyldes ved kontanthjælp ...

"..normalt" ...ikke AUTOMATISK!

Nedsat kontanthjælp er fastsat som : Punktsanktion (nedsættelse af hjælpen med et fast beløb) og sanktioneres ud fra sagsbehandlerens vurdering.

Jeg kender flere sager hvor hjælpen er blevet sat ned pga. en familie på kontanthjælp har sparet op til varige forbrugsgoder og/eller ferierejser i udlandet.

</MOLOKYLE>Kommentar
Fra : molokyle


Dato : 11-02-13 06:51

Her er hvad sagsbehandleren kan lægge til grund for nedsat kontanthjælp ...ud over de 10.000 kr og evt. ægtefælleforsørgelse:
Citat
Formue kan være kontanter, obligationer, aktier, arv, bil, overskydende skat og let omsættelige effekter i øvrigt. Ædle metaller m.v., der er erhvervet som investeringsobjekter, betragtes også som formue, der skal realiseres, før du kan få kontanthjælp. Genstande med åbenbar affektionsværdi f.eks. arvesmykker kan ikke kræves realiseret.


Så kommer det springende punkt:
Citat
Endvidere kan formue være kapitalpensioner, kostbart indbo f.eks. malerier og tæpper samt indbo udover det normale, lotterigevinster, f.eks. pengebeløb, forbrugsgoder, rejser m.v., biler og sommerhuse.

Det siger sig selv at hvis du har erhvervet disse forbrugsgoder (formuer) helt eller delvis for din kontanthjælp, kan hjælpen nedsættes i overensstemmelser hermed.

... f.eks. pengebeløb = opsparing
forbrugsgoder = stor TV pakke
..rejser mv.= ..også opsparing
...(låne)biler = luksus/formue

</MOLOKYLE>


Kommentar
Fra : dova


Dato : 13-02-13 23:17

Molo

Jeg tror du missede meningen med den her sætning i mit sidste indlæg, som svar på din påstand, at "hvis din sagsbehandler vuderer på dine leveomkostninger":

Citat
Jamen det gør [B]vi[/B] ikke, for sådan er det ikke i dagDu ævler bare løs om hvad folk har opsparet, hvad de ejer, aktier , obligationer o.s.v.
Og LÅNEbil kommer ikke derunder, medmindre det kan konstateres, at "LÅNE" = at kontanthjælpsmodtageren ved hjælp fra en anden person har lavet noget fikumdik, så det i virkeligheden er kontanthjælpsmodtagerens egen bil der pludselig er lavet til lånebil ved et fikst lille proformaejerskifte.

At en person på lovlig vis står som bruger af en bil der er ejet af en anden kan ikke på nogen måde regnes som medhørende til personens aktiver, for vedkommende ejer ikke bilen og dermed den værdi den har.

Som nævnt atter engang:

Citat
Pjat med dig. Jeg ved nu nok hvad jeg taler om


EOD


Kommentar
Fra : molokyle


Dato : 14-02-13 06:17

dova -> øeh... jeg er nu også træt af, at skulle 'bevise' fakta. Min pointe er blot:

Du får INGEN sagbehandler til at godtage det er iorden at spare op eller på anden måde berige sig på kontanthjælp. Prøv at møde op til samtale omkring din privatøkonomi kørende solbrændt efter en skiferie i Aspen, i en åben Mercedes 'lånebil', iført minkpels, Prada sko, Luis Vuitton taske og vift lidt med din Dupont lighter medens du retter på dine Cartier smykker, idet du forklarer at disse ting har du da sparet op til gennem de sidste par år af din kontanthjælp; ved at spise på væresteder, drikke vand af hanen, sove lidt rundt omkring hos bekendte, iøvrigt er næsten gældfri og ikke ryger. Alt er købt i små portioner gennem afdragsordninger hvorpå du stadig skylder nogle få hundrede kroner, så det er faktisk ikke 'rigtigt' din egendom ...endnu.
No can do...
Hvordan du vil administrere og skrive sag på en sådan klient har jeg ingen indflydelse på.

</MOLOKYLE>Kommentar
Fra : vedikkealt


Dato : 16-02-13 22:06

Tak for mange fine og indlevende indlæg i denne tråd...

Jeg vil lade tråden stå åben - om det skulle have jeres interesse - for vedkommende ryger på kontanthjælp om en 3 - 4 måneder, hvis ikke omstændighederne ændre sig, men da bilen er udlånt med brugsret i et år, vil jeg om de 3 - 4 måneder erfarer, hvad der sker rent systemmæssigt.

For at brugsretten skal være lovlig står både ansvar og kasko i vedkommendes navn, så det bliver ikke sådan at holde hemmeligt...

Bedste hilsner fra vedikkealt...

Godkendelse af svar
Fra : vedikkealt


Dato : 03-04-13 06:15

Tak for svaret dova.

Som sædvanligt ikke nemt at give point

Ja, den med forsikringen er ret vigtig at få på plads, med brugeren som forsikringstager, for da jeg talte med en anden i mit forsikringsselskab, gik det op for mig, at de allerede havde noteret på min sag - Afventer godkendelse af anden bruger !!! ikke at jeg på det tidspunkt havde fortalt dem det, men de havde alligevel lugtet lunten.
Det med kontanthjælps problematikken bliver så ikke aktuelt, da vedkommende nu har fået fast arbejde, som vedkommende alene kan passe med skiftende mødetider, grundet at der er en bil til rådighed, så hjælpen har da ikke været helt forgæves

Bedste hilsner fra vedikkealt

PS. Hvor lang tid går der, før et spørgsmål bliver automatisk annuleret ?Du har følgende muligheder
Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 176242
Tips : 31880
Nyheder : 719565
Indlæg : 6400520
Brugere : 218660

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste