/ Forside/ Interesser / Fritid / Jagt / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Jagt
#NavnPoint
Øjenvidne.. 26575
betterwis.. 21324
Tonganese.. 21280
Kaptajn-T.. 11178
Provsten1 10595
katekismus 8070
Heidi-Ho 7412
dabj 6124
Sandhedsv.. 5655
10  TheRealDe.. 4815
Endelig en kreativ fremsynet jagtform ?
Fra : betterwisser
Vist : 841 gange
100 point
Dato : 21-11-10 09:51

http://www.jaegerforbundet.dk/page651.aspx?recordid651=1776

Er dette ikke den rigtige måde, at få gang i korrekte afskydninger, og forbedre naboforholdende på?


Mvh
BW

 
 
Kommentar
Fra : Sandhedsvidnet


Dato : 21-11-10 10:48

En rigtig god ide, det er noget jeg tit har slået et slag for i privat regi, men der er mange naboer som er bange for ikke at få andel i muligheden for at komme til skud. Det var måske en ide at kødet blev fordelt efter en fordelingsordning, så alle havde en mulighed for at få lidt i fryseren
SHV

Kommentar
Fra : kryds


Dato : 21-11-10 11:29

En rigtig god ide til at regulere den - på visse steder - alt for store bestand af råvildt. Metoden kunne måske ligefrem medvirke til at undgå udbredelse af "Den fynske Syge". Det har jo vist sig, at regulering på traditionel vis af jægere - godt hjulpet af trafikken - ikke kan holde bestanden nede, og måske kunne flere nyde godt af de dejlige dyrekøller og vildtpølser af "småvildtet". Desuden kan der sikkert også undgåes mange påkørsler med materiel- og personskader til følge. Alt ialt en stor gevinst for hele samfundet !

Med jægerhilsen fra

krydsKommentar
Fra : Tonganeseren


Dato : 21-11-10 12:20

Den holder ikke - BW. Det er kun endnu et skridt på vejen - for S&N, til at få endnu mere indflydelse på jagten herhjemme, altså gennem adfærdsregulering.
Dertil kommer, at det er direkte uetisk at bede naboerne om at sætte sig ud, når der er jagt på naboområdet. Dyrene levnes jo ikke en chance.
Jeg er meget skuffet over Skov og naturstyrelsen i denne sag. Vi jægere skal ikke bruges til uvidenskabelige eksperimenter eller reguleringer på dyregrupper, hvor der endnu ikke er kommet udmelding om en truende epdemi.

Mvh.
Tonganeseren


Kommentar
Fra : betterwisser


Dato : 21-11-10 12:51

Vi er så ikke helt på samme kurs her, men dog heller ikke på kollisions kurs

Jeg mener det er positiv nytænkning fra statsskoven side helt afgjort!.
Jagterne som de afholder sker jo som trykjagter, og der skydes med riffel så det er kontrolleret skydning på udvalgte dyr.
Jeg mener nu at dyrenes chancer er lige så gode som, hvis det kun blev skudt inden for selve distriktet, her kan bare tolere naboernes jagt interresser, på lige fod med deres egen på selve dagen.
Det er frivviligt om man deltager eller ej, men man får måske en mere etisk tilgang til, at sidde på post for naboens arbejde.

Her åbnes en ny mulighed for, at styre bestandende på en mere bæredygtig måde, på tværs af revirskel m. m. på frivillig basis, samt at lære hinanden at kende på en bedre måde.
Jeg så gerne denne form meget mere udbredt, også imellem private jagtudøvere helt på frivvillig præmisser selvfølgelig.

Mvbh
BW

Kommentar
Fra : Sandhedsvidnet


Dato : 21-11-10 16:53

Tonganeser hvorfor er du imod store og små lodsejere driver en fælles trykjagt?
SHV

Kommentar
Fra : Tonganeseren


Dato : 21-11-10 19:45

Hej Sandhedsvidnet

Tag nu Nordsjælland. Her medførte et udvidet jagttryk en særfredning, som nu har varet i vistnok 6 år. Årsagen var det enorme jagttryk på krondyrene, og da man samtidig ønskede flere individer, blev der for 6 år siden indført særfredning af netop krovildtet. Samme problem har man andre steder i landet, og visse steder er kronvildtet fredet - fordi man ønsker flere individer.
Derfor kan man ikke tillade sig, på dene side, at udvide jagttrykket for efterfølgende at foretage særfredninger pga. for stort jagttryk.

Jeg har intet imod aftaler - store og små lodsejere imellem, hvis det drejer sig om at forvalte vildtet på en nænsom måde. Nu kender jeg området, hvor jagten fandt sted. Jeg har selv haft jagten på et af nabojordene, mens jeg boede i Sdr. Jylland, og i mine øjne ser det ikke godt ud, at man presser dyrene ud af en plantage - og lige i favnen på diverse lodsejere.

Efter min mening skal vildtet levnes en chance. Ellers har vi at gøre med nedslagtninger.

PÅ den anden side kan sådanne jagter danne grobund for et positivt samarbejde om reguleringen - som jagt jo helst skal være, men vildtet skal levnes en chance.

Og så et spørgsmål:
Hvordan kan man sikre sig, at den fjerneste nabo overholder aftalerne om hvilket vildt der skydes? Radio/videokontakt med alle - eller hyr?

Mvh.

Tonganeseren

Kommentar
Fra : Tonganeseren


Dato : 21-11-10 19:52

Citat:
- Så selv om det normalt anses for meget dårlig jagtskik at sætte sig ud, når man ved, at naboen holder jagt, så er det anderledes i dag. Ved denne jagt er det med andre ord helt i orden at være hegnsskytte, slog Inge Gillesberg fast. Citat slut.

Og hvad berettiger så dette brud på en ellers god jagtskik?

Skikken er ikke søsat for at forhindre naboerne i at tilegne sig ekstra vildt. Skikken er udelukkende sat i verden for at give dyrene en chance.

Er vi enige i det synspunkt??

Mvh.
Tonganeseren
Kommentar
Fra : kryds


Dato : 21-11-10 20:27


Nu er Nordsjælland jo ikke verdens navle. Der findes flere stede i hovedlandet, hvor bestanden af både kron- og rådyr er alt for stor, hvilket mange landmænd kan bevidne. Især krondyrene anretter skade på markafgrøder for flere millioner årligt. Lad os bare få spredt deltagelsen ud til flere jægere til at deltage i reguleringen. Det vil på den måde også blive muligt for menigmand at komme til fadet med hensyn til at høste af den naturrigdom som vildtet jo er - til
glæde for andre end dem som render rundt med de store tegnebøger...

kryds

Kommentar
Fra : betterwisser


Dato : 21-11-10 21:10

Ênhver jæger, har lov til at forvalte sin egen jagt i bund og grund, som han vil, sålænge han følger jagtloven. På den anden side, kan vi som jægere helt sikkert forvalte den både bedre og mere naturligt.

Jeg vil gå ud fra, at den pågældende jagt har haft diverse møder, skriblerier, inden selve jagten. For mig vil det være en selvfølge at overholde det aftalte, hvis jeg kan se meningen med det foreslåede, hvis ikke, ville jeg sige fra.

Jeg mener ikke, at man kan kalder losejere eller lejere for hegnskytter, når de eventuelt sidder på jagt, når de store statsejede araler drives af.
I bund og grund er vi vel medejere af disse arealer,- og også af det vildt som veksler ud fra disse, men vi er afhænige af forvalternes godwill for en invitation til disse jagter, så den "åbning" er helt fin.

Jeg mener stadig, at den overordenede vildtpleje kun kan tjene på sådanne aftaler. Hvis det skal ses fra den vinkel, hvor det gælder en regulær regulering, ser jeg hellere en massiv afskydning over meget kort tid, end en langvarig forstyrrelse i områderne, således at dyrene bagefter får en langvarig ro, for jægerne Andre naurbrugere og misbrugere, kan vi jo ikke hæfte for, hvor meget de forstyrre vildtet, for det gør de!

Ved sådanne jagter kunne man sagtens anvende radioer som i Sverige.

Mvh
BW

Kommentar
Fra : Tonganeseren


Dato : 21-11-10 21:42

Ja, kære BW, og her er vi ved det centrale i din holdning. Du er bidt af Sverige, og er blandt andet en dygtig bæverjæger. Det har jeg selv set. Har i øvrigt aldrig smagt bæver.
Den svenske jagtforvaltning forudsætter netop samarbejdet mellem jægerne pga. arealernes størrelse og beskaffenhed. Næsten på samme måde som i Polen.
Men jagten i DK er af en hel anden art, og her følger - som du udmærket selv skriver - ejendomsretten og vildtforvaltningen på reviret. Her opstår mit problem. Mit revir er det største på egnen - og det mest nuancerede, og jeg vil under ingen omstændigheder være med til en forstærkelse af jagttrykket - som det ellers pågår på de mindre naborevirer. Min fællesnævner skal ikke ændres, fordi nogen synes jeg er for nænsom med reguleringen. Hvad siger du til 8 stk. kronvildt på 15 tdr. land??? Det er direkte vanvittigt.
Skov & Naturstyrelsen eller nabojægerne skal derfor ikke blande sig i min vildtforvaltning, og jeg vil direkte advare mod denne manipulerende Big Brother-holdning, som styrelsen håndhæver i stigende grad.

Og så endnu engang:
Rådyrforeningen havde fat i mig i 2009, hvor man ønskede min assistence til et projekt, hvor man på udvalgte arealer skulle bortskyde revl og krat af råer med lam. Meningen var så, at man efterfølgende skulle udlede et eller andet omkring nye jagttider på råer, hvis lammene ikke overlevede.
Hvad Fanden er det for en gang pseudovidenskabligt bavl? Sådan behandler man ikke vildtet - og jeg afbrød min forbindelse til foreningen. De er jo ikke en skid bedre end andre organistationer, som bruger dyr som forsøgsobjekter.

Det er altså min holdning - og den holder jeg fast på - til jeg slår godnatfjærten.

Mvh.
Tonganeseren


Kommentar
Fra : betterwisser


Dato : 21-11-10 22:49


Afgjort, hvis vi havde lidt af svenskens opfattelse af jagt og jægere, ville meget være nemmere, men helt sammenligligt kan det jo aldrig blive.
Citat
Hvad siger du til 8 stk. kronvildt på 15 tdr. land???
Det er helt hen i vejret, og etisk rovdrift, men for bestanden i området har det åbenbart ikke haft en ødelæggende betydning, vel!, da du så åbenbart spare flere dyr, så i sidste ende hvem er vinder og hvem står med hatten?, Var det ikke mere korrekt, at der var en aftale omkring jagten. Krondyr kan snildt bevæge sig op til 70 kilometer på en nat, hvis de syntes.

Bestanden og dyrene er ganske ligeglade med, om det er en jæger på 15 tønder-, eller en på 3000 tønder land som bortskyder dem, essensen er hvad et område kan bære og reproducere sig til igen, her er set helt bort fra, herremand og fæstebonde opfattelsen af, hvem med det største læder, der har etisk ret til det meste kød, så er trækjagt på ænder også etisk ukorrekt.
Så få bare afleveret den godnatfjært

Mvbh
BW

Kommentar
Fra : Tonganeseren


Dato : 21-11-10 23:11

BW - jagten på de fleste naborevirer skifter hænder som vinden blæser - og der skal haves noget for kronerne.
Men nu hersker der særfredning i Nordsjælland - så må vi håbe at projektet virker, med mindre de kongelige højheder m/følge får nedlagt de sædvanlige 35 krondyr årligt.

Er det ikke lidt af en konflikt? På den ene side postulerer man et lavt antal krondyr og freder dem (undtaget 16. nov. til 30. nov.) og på den anden side får skovejerne kronerne tjent hjem på dagsjagter - supportet af S&N. Og endelig hørte jeg et foredrag af forvaltningsformanden - som påstod, at der kun er cirka 200 dyr i hele Nordsjælland. Pjat! Dagligt færdes omkring 50 krondyr på mit revir. Det er dokumenteret og vidergivet til kronvildtforvaltningen - men det er man squda ligeglade med. Og her går man selv og freder hinderne og de store hjorte i jagtperioden. Men så bliver der lidt tilbage til Le Prince.
Men sådan er kapitalismen. Bvadr.

Det kunne da godt være man skulle slippe en fjært.

Mvh.
TonganeserenKommentar
Fra : bb1


Dato : 22-11-10 03:11

Dit revir Tombe
Vær nu ærlig Husk du har selv skrevet, at kronvildtet kun lejlighedsvis færdes på din svigerfars fantastiske 20 tønderland....
Husk også lige at svare på hvordan du kan få 200 til at blive 300 I kan meget i Nordsjælland, men I bliver også afsløret ind imellem

Kommentar
Fra : Tonganeseren


Dato : 22-11-10 10:47

Hvad laver du her i debatten - Bøsseholder BajutBent??

Kommentar
Fra : betterwisser


Dato : 22-11-10 11:54

Jeg tror at bestanden af kronvildt, mindst er 3 gange det antal, som officielt er opgivet.
Intet taler for, at vi " rovjæger " vores klovbærende vildt, tvært om.

Det er jægerne som er medvirkende til den store bestand af klovbærende vildt, selvfølgelig i pagt med vejrliget, og den måde bønderne tilsår deres landbrug på.

Vi skal bare passe på, at vi ikke "sejere os til døde", ved forkerte afskydninger, vi skal have selektive afskydninger af svage individer, slut december. Man bør tage råen med, hvis lammene ikke har den fornødne vækst, for at stoppe en uheldig arvemasse, og det er nok her vi har været for tilbageholdende,- i en god mening, men det er nok også en af årsagerne til, de problemer som råvildtet har.

Den svenske model med kvoter efter bestandens beskaffenhed, er vel den bedste løsning, men nok ikke spisbar i DK, vi har nok ikke de fornødne instanser heller, til at varetage et sådant system.

De sidste spørgsmål er også gået plads

Mvbh
BW

Kommentar
Fra : Tonganeseren


Dato : 22-11-10 15:45

Helt enig - BW, hvis vi fremover sikrer en ligelig afskydning og ikke går efter trofæerne alene.

Rent kødmæssigt har det været sløjt indtil nu. Men jeg har talt 12 ravne i vores skov, og det er hylende skægt at se dem udkonkurrere såvel musvåger og krager. Hvilke flyvedemonstrationer. For første gang nogensinde hørte jeg i går en ravn udstøde en lyd, som var det en abe.
Jeg så også flere duehøge, en spurvehøg og 4 skovskader. Vi havde pogså en skovskade på besøg i "privaten" i lørdags. Det er i hvert fald en sjældenhed her hos os i villakvartererne.

Mvh.
Tonganeseren

Kommentar
Fra : betterwisser


Dato : 22-11-10 22:10

BB1!
Kan ikke være bekendt over de andre, at du spammer det hele atter igen, det er emnet for seriøst til, men du får måske endnu en chance, hvis du får lidt styr på dig selv.

BW
Alias BB1´s fantasier

Accepteret svar
Fra : Provsten1

Modtaget 100 point
Dato : 23-11-10 10:46

Samarbejde på alle ledder og kanter er vejen frem for dansk jagt og derfor synes det nye initiativ en god start. Der hvor vildtet kan klare en hård beskydning, kan man jo gøre det og der hvor man ikke har de tætte bestande, skal der naturligvis tages hensyn. Men selve hovedsynspunktet er absolut godt - tal dog sammen med naboerne, invitér hinanden på fællesjagter og i det hele taget forholde sig som "normale" mennesker med respekt for hinanden - fordi man har et godt forhold til sine medmennesker, behøver jo ikke være ensbetydende med at man "sidder lårene af hinanden".
Ej heller at man skal være stavnsbundet af nogle aftaler der er lavet en gang for mange år siden - i det hele taget skal vi jægere være mere fremadrettede, da det er fremtiden der ligger lige for, og ikke dét der er sket, men naturligvis ikke blot skrotte det passerede !
Må det være mig tilladt at kommentere lidt om bb1 ! Det er fantastisk at dette nul skal blande sig og i nye tråde bede om kommentarer, vel vidende, at de han henvender sig til ikke kan svare p.g.a. black-listning !! En psykiatrisk narrehat er hvad han er - ufatteligt at nogle af de venner han ivrigt fotograferer og lægger på sin hjemmeside, finder sig i at blive slået i hartkorn med denne utiltalende og bizarre mandsling - tak !!

Med venlig hilsen
Provsten1
Multi-X
Bjerre Herred

Kommentar
Fra : Øjenvidnet4


Dato : 23-11-10 13:18

Sådan Provst - glimrende indlæg også en lille hilsen til den lille fede lusepuster fra Bottrup - må sgu' da håbe, at han snart løber ind i en ordentlig røvfuld, den psykopat - arme bekendte, som sidder som en lus mellem to negle og må finde sig i at blive fotograferet og tilmed se glade ud på de billeder som en anden halvtosse Hæ, tager.

Øjenvidnet4
MULTI-X
Årøsund

Kommentar
Fra : Tonganeseren


Dato : 23-11-10 13:58

Jeg tror Provsten - og dermed også BW har fat i noget væsentligt mht. samarbejdet jægerne imellem.
Men bær over med mig, jeg er en halvgammel stædig jæger på 68, som partout værner om eget revir, fordi der er så meget af det - og så meget vildt.
Måske er det tid til en mentalitetsændring - her op mof Jul. Hvis naboen serverer en fedeklav, så bliver jeg nok til at skære i.

Mvh.
Tonganeseren
Multi-X Teamet
Sidder og kigger på en duehøg, som har placeret sig i et af mine fuglefoderhuse. Snu Satan. Man kan ligefrem fornemme tankevirksomheden: "He, he - lad de små komme til mig".

Og ved I hvad? Vi har en dværgfalk på besøg engang imellem. Det er efterhånden en sjælden fugl.


Kommentar
Fra : betterwisser


Dato : 23-11-10 14:23

Har du holdt på den godnatfjært indtil nu.. Det var stamt gjort.

Jeg er benovet over at " rusten" var til at løsne lidtMvbh
BW
Multi X- team som venter på koldfronten fra Bottrup

Kommentar
Fra : Heidi-Ho


Dato : 23-11-10 16:31

Jeg vil kraftedderbrodermig ikke dele mit vildt med nogen som helst.!!! Det' gas - I ka' ta' det, ka' I...

Endelig - og langt om længe, er sådanne karle som mig blevet legaliseret.....Jeg har nemlig i mange år benyttet den jagtform, der hedder hegnskytteri.
Sikken en masse vildt jeg har hevet hjem i fryseren på naboernes bekostning....

Vi lister os afsted på tå
når vi ska ud og jage.
Vi sidder bagved hegn og krat
med kaffe og lidt kage
Og sku der dukke op en buk
så får den bare et ord'lig huk
Men ellers skyder vi and og fasan
både Kasper og jesper og Jonathan.


Multi-X
Nu per'vers

Kommentar
Fra : betterwisser


Dato : 23-11-10 18:15

Citat
stamt

Uha Uha stramt

Mvh
BW
Multi-x under optøning

Kommentar
Fra : Provsten1


Dato : 23-11-10 18:20

Kære Tonganeser.

Der er skam ikke noget i vejen med at værne om sit eget revir, specielt ikke med din alder - nu er aldersforskellen mellem os ikke så stor (jeg er fra 1945), så lad nu ikke alle tåberne bruge dette argument og så tro at vi er på vej til "den sidste fjært"

Jeg er af den overbevisning, at jo flere frivillige aftaler vi kan lave med hinanden, jo mindre bør "det offentlige læs SN" blande sig og diktere hvorledes vi skal forholde os på egne lodder. Nu er det jo også nemt for mig at gøre som jeg vil, da jeg jo har tre ejendomme med tilsammen små 1200 ha, fordelt på agerbrug og skovbrug, samt en masse moser og andet godt, hvor man ikke behøver at udsætte vildt - den vilde fauna har helt enestående muligheder og det er jeg naturligvis taknemmelig for. Men jeg har det godt med mennesker omkring mig, også på jagt så der er ofte specielt yngre mennesker der får lov til at prøve kræfter af med den vilde natur - jeg selv har ikke noget tilgode rent jagtligt, så kan man glæde andre gør jeg det gerne. Så længe man opfører sig ordentligt over for mig, kan man stort set få det som man vil - det er mit livssyn !!

Med venlig hilsen
Provsten1
Multi-X
Andeby

Kommentar
Fra : Better-known


Dato : 23-11-10 18:30


Det kan næppe være Jagtwebmaster, der hjælper bb1 med stavningen.
Læs Webbers indlæg på Jagtformidlingen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Det ser ud til at være en god løsning med et dækken som kan forlænge hundens helbred nå den har været i iskoldt vand på denne her årstid. Man kan somme tider undre sig lidt over at hunden Marius selv søger ud i det kolde vand, uden at være beordret til det. Men de må jo være jagtinstinktet der tager over, siden svømmer over åen for at se efter vildt. Normal har jeg et tykt håndklæde i bilen nå hunden har været i koldt vand. Men en kombination af et tykt håndklæde og et dækken vil være sagen.

Min gamle hund Max (Ruhår) er 11 år nu og er lidt plaget af gigt, synsnedsættelse og hørenedsættelse og dyrlægen mener at hans dåbsattest er ved at være udløbet. Men det er ikke sådan lige til at slutte et langt venskab, især nå kan stadig kommer med bolden nå jeg er i brusebad og vil lege og spille boldt, hvilket han har gjort siden han var hvalp.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Multi-Y
Ole Bole

Kommentar
Fra : betterwisser


Dato : 23-11-10 18:43

BN

Har du nogen som helst stilling til temaet , eller er du blot en forsmået dansklærerrrrerr
på smattet glat is.


BW

Kommentar
Fra : Better-known


Dato : 23-11-10 19:26

jæ æ 1 forsmåen dansklæder
som ratter dine felj.

for et eksempel denne ordstiling.

Citat
BB1!
Kan ikke være bekendt over de andre, at du spammer det hele atter igen, det er emnet for seriøst til, men du får måske endnu en chance, hvis du får lidt styr på dig selv.

BW
Alias BB1´s fantasier

Meningen er god nok
Hvis man er god til at gætte.

Kommentar
Fra : kryds


Dato : 23-11-10 19:36


. Det kunne ellers have været en debat der var komme noget fornuftigt ud af, men vor herre til hest for en gang børnepjat


God bedring !

kryds

Kommentar
Fra : Tonganeseren


Dato : 24-11-10 01:44

Jeg synes bestemt det er interessant at se stavemåden "boldt" og "nå". De fejl kender man jo andetsteds fra.

Mvh.
Tonganeseren.

Godkendelse af svar
Fra : betterwisser


Dato : 24-11-10 08:30

Tak for svaret Provsten1.

Kommentar
Fra : Provsten1


Dato : 24-11-10 08:44

Kære betterwisser.

Mange tak for point.

Med venlig hilsen
Provsten1

Du har følgende muligheder
Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 176268
Tips : 31886
Nyheder : 719565
Indlæg : 6400681
Brugere : 218665

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste