/ Forside/ Interesser / Andre interesser / Politik / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Politik
#NavnPoint
vagnr 19850
molokyle 5006
Kaptajn-T.. 3763
granner01 2856
jqb 2594
o.v.n. 2373
Nordsted1 2327
creamygirl 2320
ans 2208
10  3773 2144
Lovgivning tyveri/hæleri
Fra : Dext
Vist : 2073 gange
100 point
Dato : 29-10-10 22:53

Hej kloge mennesker. Undskylder på forhånd hvis spørgsmålet er malplaceret, men kunne ikke lige finde et mere egnet sted.

Spørgsmål:


Hvis man køben fx en mobil telefon, og derefter mistænker den for at at være stjålet, og den er det, er man så i teorien ikke hæler når man har købt en stjålen vare, uanset om man var bevidst om at den var stjålet eller ej?
Man er vel ikke kun hæler hvis man sælger videre? Man siger jo hæleren er værre en stjæleren, og det er vel ved køv af en stjålen vare?

Kan man ikke staffes for det?

Vil megegt gerne have et link til lovgivningen hvor det står sort på hvidt.

 
 
Kommentar
Fra : Nordsted1


Dato : 29-10-10 23:02
Kommentar
Fra : LuffeA


Dato : 29-10-10 23:24

Der er hårde regler på vej.
http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2010/04/08/113144.htm?rss=true

Lader til at fuldkommen uskyldige købere der idømmes store bøder skal medvirke til at nedbringe antallet af indbrud.
Sagt på en anden måde, når folk i frygt stopper med at købe brugte ting har regeringen en åndsvag teori om at indbruddene stopper automatisk, men så trækker de da også tæppet væk under en hel branche.Kommentar
Fra : granner01


Dato : 29-10-10 23:49En af mine tidlige elever kom og fortalte at hun havde købt et meget billigt fladTV. Ja det havde hun og 3 uger efter kom politiet. Hun fik selv lov til at bære det tv op til politigården og fik en bøde der var lige så stor som det hun havde givet for fjernsynet. Det skal siges at hun hængte noget med hovedet da hun dagen efter kom i skole og fortalte det. Hun mistede fjernsynet og betalte prisen 2 gange for et TV hun ikke havde.

Kommentar
Fra : o.v.n.


Dato : 30-10-10 00:05

Citat
Sagt på en anden måde, når folk i frygt stopper med at købe brugte ting har regeringen en åndsvag teori om at indbruddene stopper automatisk, men så trækker de da også tæppet væk under en hel branche.
det var da en åndsvag bemærkning du kommer med der hvis der ikke er købere til tyvekosterne så vil antallet af tyverier naturligvis falde.
Et link mere til at bekræfte for dig at hæleri er lige så strafbart som tyveri:
http://www.dkr.dk/emner/tyveri/haaleri/haaleri/composite-280.chtm

Kommentar
Fra : LuffeA


Dato : 30-10-10 00:37

Selvfølgelig ved jeg at hæleri er strafbart.

Kommentar
Fra : vagnr


Dato : 30-10-10 07:02Fra straffeloven om tyveri


"§ 276. For tyveri straffes den, som uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse. Med rørlig ting sidestilles her og i det følgende en energimængde, der er fremstillet, opbevaret eller taget i brug til frembringelse af lys, varme, kraft eller bevægelse eller i andet økonomisk øjemed."

"§ 285. De i §§ 276 og 278-283 nævnte forbrydelser straffes med fængsel indtil 1 år og 6 måneder. I de i § 283, stk. 2, nævnte tilfælde kan straffen såvel for skyldneren som for den begunstigede fordringshaver gå ned til bøde.

Stk. 2. Ulovlig omgang med hittegods straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.

§ 286. Straffen kan stige til fængsel indtil 6 år, når de i §§ 276, 281 og 282 nævnte forbrydelser er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening eller under medtagelse af våben eller andet farligt redskab eller middel, eller på grund af de stjålne genstandes betydelige værdi eller de forhold, under hvilke de befandt sig, eller når et større antal forbrydelser er begået.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel indtil 8 år, når de i §§ 278-280 og 283 nævnte forbrydelser er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening, eller som følge af omfanget af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.

§ 287. Er nogen af de forbrydelser, der er nævnt i §§ 276-283, af mindre strafværdighed på grund af de omstændigheder, hvorunder handlingen er begået, de tilvendte genstandes eller det lidte formuetabs ringe betydning eller af andre grunde, er straffen bøde. Under i øvrigt formildende omstændigheder kan straffen bortfalde."

og om hæleri

"§ 290. For hæleri straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, som uberettiget modtager eller skaffer sig eller andre del i udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, og den, der uberettiget ved at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på lignende måde efterfølgende virker til at sikre en anden udbyttet af en strafbar lovovertrædelse.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 6 år, når hæleriet er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af forbrydelsens erhvervsmæssige karakter eller som følge af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.

Stk. 3. Straf efter denne bestemmelse kan ikke pålægges den, som modtager udbytte til sædvanligt underhold fra familiemedlemmer eller samlever, eller den, der modtager udbytte som normalt vederlag for sædvanlige forbrugsvarer, brugsting eller tjenester."

Eller sagt på en anden måde, strafferammen er den samme for tyveri og hæleri!

Hæleriet sker ved køb/erhvervelse af genstanden.

Såvidt jeg kan se er den stramning til 2 års fængsel for hæleri, der ligger i LuffeA's link, ikke vedtaget (endnu). Men det bliver godt nok svært for den blå avis (og køberne) hvis man nu først skal checke et eller andet register, hver gang man skal købe noget

Kommentar
Fra : LuffeA


Dato : 30-10-10 08:32

Citat
Men det bliver godt nok svært for den blå avis (og køberne) hvis man nu først skal checke et eller andet register, hver gang man skal købe noget


Netop det jeg påpegede.

Designermøbler, B&O fjernsyn, malerier og smykker skal man aldrig købe til "hugpris" uden at tjekke sælger, hans papirer og kvitteringer.

Men når folk skal af med en nyere brugt computer eller fladskærm i udskiftningsøjemed sælger de det typisk billigt, både fordi at tingene hurtigt bliver forældet og at nyprisen for tilsvarende falder hurtigt, det er det marked man kunne frygte går nedad med den nye lovgivning.

Man kunne så forlange af dba og qxl at de krævede at sælgere af sådanne ting også skrev i annoncen at købskvittering fra butik medfølger.

Kommentar
Fra : Kortoververden


Dato : 30-10-10 09:43

Det eneste krav til befolkningen er at de tænker sig om, det såkaldte "Bonus pater" princip, som er indforstået i lovgivningen.

Hvis du får tilbudt en vare alt for billigt, så er der nok noget galt, og hvis sælger ikke kan fremvise en kvittering, så hold fingrene væk.

Hvis du bliver tilbudt splinternye varer til stærkt nedsat pris, så er der nok noget galt.Kommentar
Fra : betterwisser


Dato : 30-10-10 11:34

Hej Dext

Du er som du beskriver det, faktisk nu hæler, og har skaffet dig en strafbar handling på nakken.

Det er mig komplet umuligt at forstå, nogen ikke kan overskue konsekvensen af, at købe stjålene ting, bøder - arbejdsløshed, måske skilsmisse for at spare en tusse eller sådan noget, det er dårlig handel så det gør noget eller hva.

Med de åbne grænser, og de horder af udlændige, som har gjort det til deres faste job, at farte rundt og stjæle alt, lige fra airback´s til sommerhus inventar, skal der nok mere til, end en stramning af loven overfor danskerne, dette er blot sympton behandling, istedet for reel problem løsning.

Få dine penge tilbage, eller smid telefonen i affaldsspanden den kan blive meget meget dyr, at besidde.

Mvh
BW


Kommentar
Fra : vagnr


Dato : 30-10-10 12:14

Jeg syntes Betterwisser beskriver tingene lovligt dramatisk, der er jo stadig tale om, at man skal have forsæt (altså gjort noget med vilje) eller i det mindste grov uagtsomhed (som betyder at man burde vide, at tingen var stjålet), for at det er strafbart.

Men i dit tænkte eksempel tror jeg alligevel jeg ville lytte til det sidste af BW's råd, medmindre man har lyst til at troppe op på politistationen med telefonen, forklare at man er kommet i tvivl om telefonen var stjålet, og er villig til at angive Knud Børge der solgte den, og håbe man slipper med en formaning. Jeg ville vælge skraldespanden, det kan jo være betjenten har skændtes med konen den dag

Kommentar
Fra : vagnr


Dato : 30-10-10 12:22

Glemte at citere straffelovens § 19

§ 19. Uagtsomhed straffes ved de i denne lov omhandlede lovovertrædelser kun, når det er særlig hjemlet. På andre lovovertrædelser er de pågældende straffebud anvendelige, også når lovovertrædelsen er begået af uagtsomhed, medmindre det modsatte har særlig hjemmel.

Og den særlige hjemmel er der ikke i § 290 om hæleri.

Men som Kortoververden har nævnt, så forventer loven at man opfører sig som en forstandig familiefar (Bonus pater, opr. familias), så selv om man ikke selv troede der var noget galt, er det ikke nok til at slippe, når den gode familiefar straks havde forstået sagens sammenhæng!

Kommentar
Fra : betterwisser


Dato : 30-10-10 14:06

Nej desværre er dramaet til at få øje på. Hvis telefonen er sporbar, eller på en eller anden måde er brugt krimminelt, er der ingen garanti for, at politiet ikke står og banker på døren og vil have en forklaring.
Manglende kendskab til loven giver ej tiltale frafald.
Det er jo snart mere undtagelsen end regelen at der forlanges pletfri straffeattest, så en derut af betydning, lkan desværre ligge lige for, på grund af en dum telefon som i det her tilfælde.

Mvh
BW

Kommentar
Fra : Dext


Dato : 31-10-10 00:08

Betterwisser.... Det er skam ikke mig der har købt en telefon.. Så dum er jeg ikke ;)
Indlægget kom sig af en diskussion jeg har/havde på et andet fora

Kommentar
Fra : betterwisser


Dato : 31-10-10 08:02

Hej Dext

Det er også kun generelle betragtninger, omkring handel og vandel med stjålne vare, som jeg kommentere på, og hvad følgerne kan ende op i, de kan være ret så uoverskuelige for at spare lidt penge.

Ikke noget om som helst om hvem, som eventuelt har trådt ved siden af.

Mvh
BW

Kommentar
Fra : Thomas.Haugaard


Dato : 31-10-10 09:09

Inden der bliver pisket en stemning op så er antallet af indbrud faktisk faldene.

Derudover så er tingene vel ikke mere kompliceret end som så. Lad være med at købe af en person du ikke efterfølgende kan identificere, få en kvittering. Hvis genstanden er urimelig billig så skal du enten finde forklaringen eller holde dig væk.

Hvis du handler hos en slagter og to tilsyneladende ens stykker kød er prissat til henholdsvis 100 og 10 kr så vil du vel også kræve nogle svar.

Kommentar
Fra : Heidi-Ho


Dato : 31-10-10 10:57

Statistik og statistik - hvem fa'en hjælper det, at antallet af indbrud er faldende, når antallet af hjemmerøverier er mere end fordoblet.???

Mvh.
HH.Kommentar
Fra : vagnr


Dato : 31-10-10 16:00

Statistik hjælper en masse, for antallet af hjemmerøverier i 2009 var 364 mod ca 49000 indbrud, og udbyttet af hjemmerøverier er overvejende kontanter og lidt elektronik, så det spiller ikke den store rolle i forhold til hæleri.

http://danmark.wordpress.com/2010/02/03/mere-end-ti-r%C3%B8verier-om-dagen-og-det-ene-er-hjemmer%C3%B8veri-i-gennemsnit-i-2009/

http://www.tekniq.dk/PresseOgNyheder/Pressemeddelelser/2010/Januar/Antal-indbrud-slaar-alle-rekorder.aspx

Kommentar
Fra : Heidi-Ho


Dato : 31-10-10 16:21

Arh, det jeg da ellers ikke. Banditterne skal vel også af med den "smule elektronik" de røver.?Kommentar
Fra : Thomas.Haugaard


Dato : 31-10-10 16:33

rent statisk er du død af kræft 28 gange før du bliver ramt af et hjemmerøveri og chancen for at blive slået ihjel i trafikken er også væsentligt højere.

Det værste er ofte frygten

Kommentar
Fra : vagnr


Dato : 31-10-10 16:57

Jo, HH, selvfølgelig skal hjemmerøverne sikkert finde afsætning for deres stjålne elektronik (selv om de måske får udvalgt noget de selv kan bruge?), men med under 1% af antal indbrud, er det ikke dem der "trækker læsset".Du har følgende muligheder
Dette spørgsmål er blevet annulleret, det er derfor ikke muligt for at tilføje flere kommentarer.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 173965
Tips : 31682
Nyheder : 719565
Indlæg : 6385943
Brugere : 218287

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste