/ Forside/ Interesser / Andre interesser / Politik / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Politik
#NavnPoint
vagnr 19850
molokyle 5006
Kaptajn-T.. 3763
granner01 2856
jqb 2594
o.v.n. 2373
Nordsted1 2327
creamygirl 2320
ans 2208
10  3773 2144
førtidspension ???? lovgivning
Fra : rotw
Vist : 1819 gange
500 point
Dato : 26-06-10 22:40

findes der en lov elign.

har en kammerrat som har været ude for en arbejdsulykke og er tilkendt førtidspension og har sin egen lejelighed hvor han bor Allene. han har mødt en pige som han ser meget og overnatter flere gange hos hende Men meget sjælendt omvendt ps! hun han arbejde og modtager ingen offenlig ydelser af nogen form er der nogen lov om hvormeget førtidspensionisten(han) må overnatte ude

han egen lejelighed (ingen børn) førtidspensionist
hun egen lejelighed (ingen børn) privat ansat (ingen offenlig ydelser)

hvor meget må han overnatte hos Hende?

 
 
Kommentar
Fra : piaskov


Dato : 26-06-10 22:55

Hej.
Og nej...så længe de IKKE bor sammen er der ingen problemer.
Og dermed mener jeg at han ikke skal være der permenent ...så betragtes det som om de er flyttet sammen.

Kommentar
Fra : bauchmann


Dato : 26-06-10 22:58

Hej
I 3 mdr. Efter det regnes i for samboende. Har selv været ude for det. Du skal vide, at det skal være permanent. Skift mellem at være hos dig selv alene og hende. Det kostede mig 3000,- kr. mdl.
Vil gerne uddybe mit svar i morgen hvis du ønsker det. Sov godt og drøm sødt.
Torben

Kommentar
Fra : rotw


Dato : 27-06-10 01:24

ja tak

Kommentar
Fra : hawaii7


Dato : 27-06-10 07:40

Alt det han vil.


hawaii7

Accepteret svar
Fra : alka

Modtaget 500 point
Dato : 28-06-10 09:09

Hej Rotw, det er ikke nemt, men du kommer det nok ikke nærmere, end det som du kan læse af det efterfølgende fra Karnovs lovsamling under social og arbejdsmarked.

Ad 1. Fastlæggelse af hvornår der foreligger et samlivsforhold :
I forbindelse med, at der den 1/3-99 skete en ligestilling af samlevende og gifte ved indtægtsregulering af pensionstillæg og personligt tillæg, er der i § 49,stk. 2 sket en præcisering af, hvornår en pensionist kan betragtes som enlig.
Oplysningsgrundlaget for vurderingen beror på såvel
-   pensionistens pligt efter § 41 til at oplyse om ændringer i sine forhold, f.eks. om samlivsforhold som

-   kommunens pligt efter § 9 i bek. nr. 1438 af 13/12-06 om social pension (førtidspension og folkepension) til at modtage oplysninger fra folkeregistret om ændringer i bopælsforhold og flytninger til og fra pensionistens bopæl m.v.
Ankestyrelsen har i principafgørelse P-20-95 lagt til grund, at der er en formodning for, at 2 personer, der er tilmeldt folkeregistret på samme adresse, der vedrører en enfamiliesbolig, som udgangspunkt må betragtes som samlevende.
Formodningen bestyrkes, når parterne gennem
-   kontante bidrag
-   arbejde i hjemmet eller
-   på anden måde bidrager til den fælles husførelse og
-   at samlivet kan sidestilles med ægteskab eller registreret partnerskab
Bemærk
i denne sammenhæng at lovændringen pr. 1/3-99 i § 49, stk. 2 fastlægger, at det afgørende ikke er, om de to samlevende parter formelt vil kunne indgå nyt ægteskab, men om der er tale om et samlivsforhold, der kan sidestilles med ægteskab eller registreret partnerskab. Kun hvis de pågældende parter generelt for fremtiden er udelukket fra at kunne indgå
ægteskab efter lov om ægteskabs indgåelse eller opløsning eller lade partnerskab registrere efter lov om registreret partnerskab, er der ikke tale om forhold, der kan sidestilles med ægteskab eller registreret partnerskab. Som eksempel herpå kan nævnes, at parterne er søskende.
Ankestyrelsen har i en række afgørelser anført en række momenter, som har styrket eller svækket ovennævnte formodningsregel.
Det fremgår, at formodningen for samliv
-   svækkes, såfremt der konkret ikke er andre oplysninger i sagen, der peger på samliv end folkeregistertilmeldingen
-   svækkes af oplysninger om, at parterne havde særskilte husholdninger, normalt spiste hver for sig og havde adskilt økonomi, så der ikke var tale om fælles husførelse
-   svækkes af oplysninger om, at den ene part havde eget fjernsyn, køleskab, kogeplader m.v.
-   svækkes af oplysninger om, at der var tale om en 2-families-ejendom og skriftlig erklæring om, at der ikke var samlivsforhold
-   styrkes af oplysninger om, at den ene part var plejekrævende og der derfor måtte være tale om fælles husførelse med denne
-   styrkes af oplysninger om, at begge parter stod på lejekontrakten og betalte halvdelen af huslejen hver samt at de lavede mad i fællesskab, som de skiftedes til at betale
-   styrkes af oplysninger om, at den ene part hos den anden betalte en forholdsvis lav husleje og til gengæld tog sig af den udvendige vedligeholdelse.
Ad 2. Præcisering af ændringen pr. 1/3-99 :
Lovændringen den 1/3-99 i § 49,stk. 2 fastlægger, at det afgørende ikke er, om de to samlevende parter formelt vil kunne indgå nyt ægteskab, men om der er tale om et samlivsforhold, der kan sidestilles med ægteskab eller registreret partnerskab. Kun hvis de pågældende parter generelt for fremtiden er udelukket fra at kunne indgå ægteskab efter lov om ægteskabs indgåelse eller opløsning eller lade partnerskab registrere efter lov om registreret partnerskab, er der ikke tale om forhold, der kan sidestilles med ægteskab eller registreret partnerskab. Som eksempel herpå kan nævnes, at parterne er bror og søster.
Ad 3. Gift, men ikke samboende :
Ankestyrelsen har i 24-10 truffet afgørelse om, at en gift pensionist, ikke kunne anses for at være enlig, selv om pensionisten og ægtefællen havde hver sin bolig. Ankestyrelsen lagde vægt på, at pensionisten og ægtefællen havde tæt kontakt til hinanden og ofte var sammen på deres bopæle.
Henvisninger:
Love:
-   Lov om social pension, § 41 og § 49.

-   Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., § 41, § 48.

-   Lov om registreret partnerskab.

-   Lov om ægteskabs indgåelse eller opløsning.

Bekendtgørelser:
-   Socialmin. bek. nr. 1438 af 13/12-06 om social pension (førtidspension og folkepension), § 9.

-   Socialmin. bek. nr. 1437 af 13/12-06 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., § 4.

Vejledninger:
-   Socialmin. vejl. nr. 53 af 31/8-07 om folkepension efter lov om social pension, kap. 40.

Principafgørelser:
-   24-10 En gift pensionist, der ikke boede sammen med ægtefællen, havde ikke ret til særligt pensionstillæg. Ankestyrelsen lagde vægt på, at pensionisten og hendes ægtefælle havde tæt kontakt til hinanden, og at de ofte var sammen på deres bopæle. Note:Denne afgørelse afløser Principafgørelse P-16-98.
-   P-42-04 En førtidspensionist havde ret til udbetaling af pension som enlig fra den 1. december 2002. Ankestyrelsen lagde vægt på, at førtidspensionistens ægtefælle havde opholdt sig i Libanon fra den 12. juli 2001, og at ægtefællerne havde levet faktisk adskilt siden dette tidspunkt. Ankestyrelsen lagde også vægt på, at ægtefællen den 11. november 2002 var frameldt folkeregistret som udrejst af landet.
-   P-20-95 Ankestyrelsen har behandlet en række sager til belysning af spørgsmålet om, hvornår en pensionist kan betragtes som enlig med deraf følgende ret til udbetaling af det særlige pensionstillæg. Ankestyrelsen lagde til grund, at der er en formodning for, at 2 personer, der er tilmeldt folkeregistret på samme adresse, som vedrører en enfamiliesbolig, som udgangspunkt må betragtes som samlevende med den virkning, at der ikke kan udbetales det særlige pensionstillæg. Til belysning heraf er gengivet sagerne nr. 6-11. I en række tilfælde kunne formodningen dog ikke lægges til grund. Det gælder således sagerne nr. 1-5.Godkendelse af svar
Fra : rotw


Dato : 04-07-10 05:04

havde håbet på nået mere konkret

Kommentar
Fra : alka


Dato : 04-07-10 10:58

Det er altid svært, at få konkrete svar, når det er fortolkninger der ligger til grund for svaret.

Du har følgende muligheder
Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 173873
Tips : 31674
Nyheder : 719565
Indlæg : 6385201
Brugere : 218272

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste