/ Forside/ Teknologi / Hardware / Bundkort / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Bundkort
#NavnPoint
tedd 7545
BjarneD 3920
peet49 3555
Gambrinus 2905
dk 2525
Klaudi 1380
Manse9933 1215
dos-man 1010
Brommi 1005
10  srhansen 945
CPU 100%
Fra : DennisJorgensen
Vist : 958 gange
20 point
Dato : 08-12-09 17:50

Hej,

Har et problem med at min cpu kører konstant på 100% - kan ikke se hvad der skal være galt - men har læst mig frem til at køre en HIJACK og smide loggen herind - håber at en kan hjælpe.

På forhånd tak.

Dennis.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 18:08:00, on 08-12-2009
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Programmer\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Programmer\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Programmer\Fælles filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Programmer\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
C:\Programmer\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Programmer\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
C:\Programmer\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Programmer\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe
C:\Programmer\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
C:\Programmer\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Programmer\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\Programmer\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
C:\Programmer\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Programmer\HP\QuickPlay\QPService.exe
C:\Programmer\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe
C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
C:\Programmer\My Lockbox\flockbox.exe
C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
C:\Programmer\Logitech\Video\LogiTray.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Programmer\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\Programmer\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\Programmer\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Programmer\Logitech\Video\ManifestEngine.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Programmer\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe
C:\Programmer\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Programmer\Logitech\Video\FxSvr2.exe
C:\PROGRA~1\hpq\Shared\HPQTOA~1.EXE
C:\Programmer\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Programmer\Alwil Software\Avast4\setup\avast.setup
C:\Programmer\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Programmer\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Programmer\Symantec\LiveUpdate\AUpdate.exe
C:\Documents and Settings\Dennis Jørgensen.PC203939131311.000\Lokale indstillinger\Temporary Internet Files\Content.IE5\LRHXJY8K\HiJackThis[1].exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://dk.msn.com/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.dk/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=DA_DK&c=64&bd=pavilion&pf=laptop
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Hyperlinks
O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programmer\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Programmer\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Programmer\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
O2 - BHO: Hjælp til tilmelding til Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Programmer\Fælles filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\programmer\google\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Programmer\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Programmer\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Programmer\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\programmer\google\googletoolbar1.dll
O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Programmer\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Programmer\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] CHDAudPropShortcut.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Programmer\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Programmer\HP\QuickPlay\QPService.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start
O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Programmer\Hewlett-Packard\Default Settings\cpqset.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RecGuard] C:\Windows\SMINST\RecGuard.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] C:\Windows\CREATOR\Remind_XP.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"
O4 - HKLM\..\Run: [flockbox] C:\Programmer\My Lockbox\flockbox.exe /a
O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Programmer\Logitech\Video\ISStart.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Programmer\Logitech\Video\LogiTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BVRPLiveUpdate] C:\Programmer\Avanquest update\Engine\Setup.exe -s /PATCH,/SRCUPDATEC:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\SONYER~1\SONYER~1\LIVEUP~1\LISTOF~1.DAT
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Programmer\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Programmer\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Programmer\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Programmer\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Programmer\Fælles filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] C:\Programmer\Logitech\Video\ManifestEngine.exe boot
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Programmer\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Programmer\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" /systray /nologon
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJENESTE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETVÆRKSTJENESTE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: siszyd32.exe
O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Programmer\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Programmer\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html
O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Programmer\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Programmer\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Programmer\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Programmer\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html
O9 - Extra button: Blog det - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Programmer\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blog det i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Programmer\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Programmer\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe
O15 - Trusted Zone: http://www.autodata.dk
O16 - DPF: {63E0388E-4CD2-4728-99CC-E3652A1AE7AD} (EzAutoLogin Control) - http://203.233.205.66:8080/help/ezautologinproj1.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1226755953562
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1226763976078
O16 - DPF: {705EC6D4-B138-4079-A307-EF13E4889A82} (CSD ActiveX Installer) - https://webmail.solar.eu/CACHE/sdesktop/install/binaries/instweb.cab
O16 - DPF: {9DF01F00-08E7-4DBE-9070-94841463B3FE} (Util Class) - https://udstedelse.certifikat.tdc.dk/csp/authenticode/csp.exe
O16 - DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} (CRLDownloadWrapper Class) - http://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx
O16 - DPF: {D8575CE3-3432-4540-88A9-85A1325D3375} (e-Safekey) - https://netbank.danskebank.dk/html/activex/e-Safekey/DB/e-Safekey.cab
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\FLLESF~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: AddFiltr - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Programmer\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\AddFiltr.exe
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Programmer\Fælles filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Programmer\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-planlægning - Symantec Corporation - C:\Programmer\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Programmer\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Programmer\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Programmer\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: Bonjour-tjeneste (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Programmer\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: BroadCam Service (BroadCamService) - Unknown owner - C:\Programmer\NCH Software\BroadCam\broadCam.exe
O23 - Service: DVDJService - Unknown owner - C:\Programmer\DVDJoker\DVDJService.exe
O23 - Service: Eyeline Service (EyelineService) - Unknown owner - C:\Programmer\NCH Software\Eyeline\eyeline.exe
O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Programmer\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPod-tjeneste (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Programmer\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Programmer\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
O23 - Service: STSService - Unknown owner - C:\Programmer\SoundTaxi Media Suite\STSService.exe (file missing)
O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Programmer\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe
O23 - Service: Cisco Systems Secure Desktop (TwingoStorageService) - Unknown owner - C:\Programmer\Cisco\Cisco Secure Desktop\Storage.exe (file missing)
O23 - Service: Yahoo! Updater (YahooAUService) - Unknown owner - C:\Programmer\Yahoo!\SoftwareUpdate\YahooAUService.exe (file missing)

--
End of file - 13657 bytes


 
 
Kommentar
Fra : peet49


Dato : 08-12-09 17:53

Har du både Norton og Avast installeret, er det grunden.


Kommentar
Fra : Klaudi


Dato : 08-12-09 17:55

Det er vel den der hedder Aktiv systemproces der er omkring 90-100%
det skal den være, min svinger på 96-98%, det viser at CPU er ledig

Kommentar
Fra : DennisJorgensen


Dato : 08-12-09 17:58

hmm - har ikke norton installeret... Så det forstår jeg ikke.

Kommentar
Fra : DennisJorgensen


Dato : 08-12-09 18:00

"Klaudi: Det er vel den der hedder Aktiv systemproces der er omkring 90-100%
det skal den være, min svinger på 96-98%, det viser at CPU er ledig "

Det er ikke den du taler om. Det er mit CPU-brug.Kommentar
Fra : granner01


Dato : 08-12-09 18:05

Sidst min CPU ræsede afsted, så købte jeg en dåse komprimeret luft, tog pladen af maskinen og rensede køleren og CPU. Det hjalp. Det var støv der var årsagen.

Kommentar
Fra : DennisJorgensen


Dato : 08-12-09 18:06

Der er ingen problemer hvis jeg ikke er på nettet. Så tvivler på at det er fejlen. :)

Kommentar
Fra : granner01


Dato : 08-12-09 18:07

Måske, men prøv at se på din blæser, så kan du udelukke det problem.

Kommentar
Fra : DennisJorgensen


Dato : 08-12-09 18:09

Det er en bærbar. Kan ikke se støv og skidt udefra.

Kommentar
Fra : granner01


Dato : 08-12-09 18:27

OK

Kommentar
Fra : Fijala


Dato : 08-12-09 19:37

Men du har altså et program fra Symantec der kører og hvis ikke det er Norton, hvad er det så.
Du har uhyggelige mange ting som starter op sammen med windows. Du burde gå i Msconfig og stoppe nogle af dem. Det er jo fx. ikke nødvendig at dit TomTom starter op hver gang windows starter.
Vær kritisk over for hvad programmer der nødvendigvis starter når du tænder pcen, for de fleste bliver jo sjældent brugt og kan blot startes når man skal bruge dem.

Kommentar
Fra : DennisJorgensen


Dato : 08-12-09 20:39

fijala: Jeg har prøvet at slå dem alle fra i msconfig uden held, der er ingen forskel. Jeg ved ikke hvad det symantic er.

Kommentar
Fra : Fijala


Dato : 08-12-09 20:53

Symantec er dem er laver Norton bla. Det har vel ikke været en prøve version af en antivirus pakke præinstalleret på pcen da du fik den. For når nu du bruger Avast skal det hele bare væl. Prøv at smutte en tur ind i Tilføj/Fjern programmer

Kommentar
Fra : Fijala


Dato : 08-12-09 20:58

Citat
O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-planlægning - Symantec Corporation - C:\Programmer\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe


denne skal du have stoppet.

Kommentar
Fra : tjantzen


Dato : 09-12-09 12:49

Kan du se hvilken en af dine processer som sluger al CPU kraften?
Kig i Joblisten (Ctrl-Alt-Del vælg "Jobliste" og "Processer" )

Jeg havde samme problem for en måned siden... Det viste sig at være en process fra Panda Antivirus, som slugte al CPU'en. Jeg fandt ud af det ved at Google navnet på den process som var synderen. Det viste sig at rigtig mange andre have samme problem med processen og jeg fandt en fix patch.

mvh
Thomas

Kommentar
Fra : DennisJorgensen


Dato : 09-12-09 12:55

tjantzen:

Har kigget på den jobliste mange gange - og det der bruger mest er internetexplorer og explorer...

Du har følgende muligheder
Dette spørgsmål er blevet annulleret, det er derfor ikke muligt for at tilføje flere kommentarer.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 173950
Tips : 31682
Nyheder : 719565
Indlæg : 6385867
Brugere : 218286

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste