/ Forside/ Teknologi / Operativsystemer / MS Windows / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
MS Windows
#NavnPoint
Klaudi 74633
o.v.n. 67550
refi 58409
tedd 45257
Manse9933 45149
molokyle 40687
miritdk 38357
briani 27239
BjarneD 26414
10  pallebhan.. 24310
Analyse af logfil
Fra : leiflp
Vist : 506 gange
100 point
Dato : 26-10-09 16:38

Kan nogen analysere denne log og give gode råd?
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 16:54:16, on 26-10-2009
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Programmer\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Programmer\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Programmer\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Programmer\Fælles filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Programmer\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Programmer\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\Programmer\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe
C:\WINDOWS\V0270Mon.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe
C:\Programmer\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Programmer\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Programmer\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Programmer\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
C:\Programmer\Secunia\PSI\psi.exe
C:\Programmer\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Programmer\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Programmer\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\Programmer\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe
C:\Programmer\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Programmer\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Programmer\Skype\Toolbars\Shared\SkypeNames.exe
C:\Documents and Settings\Leif\Lokale indstillinger\Temporary Internet Files\Content.IE5\XO4VZGUP\HijackThis[1].exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Hyperlinks
O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Programmer\HP\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll
O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Programmer\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Programmer\Fælles filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Programmer\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Programmer\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Programmer\Google\GoogleToolbarNotifier\5.3.4501.1418\swg.dll
O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Programmer\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Programmer\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Programmer\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Programmer\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O4 - HKLM\..\Run: [AudioDeck] C:\Programmer\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Programmer\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Programmer\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Programmer\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Programmer\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [P17Helper] Rundll32 P17.dll,P17Helper
O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [V0270Mon.exe] C:\WINDOWS\V0270Mon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Programmer\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Programmer\Fælles filer\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Programmer\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [RegClean] C:\Programmer\RegClean\RegClean.exe -boot
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Programmer\Skype\\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [VoipStunt] "C:\Programmer\VoipStunt.com\VoipStunt\VoipStunt.exe" -nosplash -minimized
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJENESTE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETVÆRKSTJENESTE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Secunia PSI.lnk = C:\Programmer\Secunia\PSI\psi.exe
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Programmer\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Programmer\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
O8 - Extra context menu item: E&ksporter til Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - C:\Programmer\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - C:\Programmer\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: HP Klipsamling - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Programmer\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
O9 - Extra button: HP Smart markering - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Programmer\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Programmer\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Opslag - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe
O15 - Trusted Zone: *.danskebank.dk
O15 - Trusted Zone: http://*.dr.dk
O15 - Trusted Zone: hansen.mail.dk
O15 - Trusted Zone: http://*.www.dr.dk
O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase6796.cab
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1243279398484
O16 - DPF: {9DF01F00-08E7-4DBE-9070-94841463B3FE} (Util Class) - https://danid.dk/csp/authenticode/csp.exe
O16 - DPF: {D8575CE3-3432-4540-88A9-85A1325D3375} (e-Safekey) - https://netbank.danskebank.dk/html/activex/e-Safekey/DB/e-Safekey.cab
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Programmer\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Programmer\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Programmer\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Programmer\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: Tjenesten Google Update (gupdate1ca4cafb4a77d86) (gupdate1ca4cafb4a77d86) - Google Inc. - C:\Programmer\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Programmer\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Programmer\Java\jre6\bin\jqs.exe

--
End of file - 8970 bytes


 
 
Kommentar
Fra : Nordsted1


Dato : 26-10-09 16:44Jeg syntes du skal oprette dig som bruger her

http://malwarecheck.dk/

det er gratis.. gå ind i deres forum, og du vil få hjælp og vejledning så din pc kan blive renset for evt. snavs

Kommentar
Fra : granner01


Dato : 26-10-09 18:21

Du får da ikke mere hjælp ved at lave en ny tråd.

Du har følgende muligheder
Dette spørgsmål er blevet annulleret, det er derfor ikke muligt for at tilføje flere kommentarer.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 176824
Tips : 31926
Nyheder : 719565
Indlæg : 6404066
Brugere : 218778

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste