/ Forside/ Interesser / Hus og have / Vand og VVS / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Vand og VVS
#NavnPoint
3773 14661
bennymand.. 7918
pbp_et 6990
pallebhan.. 5552
Keldd 4833
Hejdu58 3787
transor 3406
Fijala 3125
smuller54 2625
10  e.c 2605
Point til 3773
Fra : Thomas.Haugaard
Vist : 732 gange
200 point
Dato : 15-09-09 14:38

Point til dem det betyder noget for.

 
 
Kommentar
Fra : ans


Dato : 15-09-09 15:16

Jeg læste også dette spørgsmål

http://www.kandu.dk/spg139937.aspx

Det er jo ikke din skyld, at FrejaFlop accepterer dit svar, men jeg synes nu når du skriver et svar som dette

Citat
Ny olietankbekendtgørelse

Nye og skærpede regler stiller allerede fra den 1. september øgede krav til
ejendomsmæglerens undersøgelser af olietanke på ejendomme til salg.

Af Bente Naver, statsaut. ejendomsmægler og valuar, MDE ·
Illustration: Stephan Nielsen

Miljøstyrelsen har med virkning fra 1. september 2005 for villatankes vedkommende vedtaget en ny olietankbekendtgørelse, som medfører et skærpet ansvar for ejeren af olietanken. Bekendtgørelsen rummer desuden nye differentierede regler om sløjfning af olietanke, som tager hensyn til kvaliteten af olietanken, samt nye regler for kontrol med olietanke og for placering af dem.
I det følgende gennemgås de nye regler.

Etablering og definitioner
Når man vil etablere en ny olietank eller flytte en eksisterende olietank, skal dette meddeles myndighederne – det vil for villatankes vedkommende sige kommunen – med to ugers varsel. Der skal indsendes en skitse over den påtænkte placering
samt oplysning om, hvornår arbejdet tænkes påbegyndt.
Når man taler om indendørs olietanke, er der alene tale om tanke placeret inden for en opvarmet bygnings ydervægge. Er der tale om uopvarmet rum, betragtes olietanken altså som uopvarmet.
Man taler om olietanke omfattet af bekendtgørelsen, når der er tale om olie- eller petroleumstanke, bortset fra indendørs olietanke på mindre end 50 liter.
Overjordiske olietanke er også tanke placeret i tankgrav, og en overjordisk tank kan være såvel indendørs som udendørs.

Krav til nye tanke
En ny olietank skal være typegodkendt efter nærmere beskrevne regler,være fulgt af en tankattest, hvoraf kopi sendes til kommunen, og være udstyret med to godkendelsesskilte.
Det ene skilt skal sidde på tanken direkte på eller ved påfyldningsstudsen, og det andet skilt skal sættes fast på anlægget på et synligt sted, således at man altid kan undersøge type og nummer.
Nye og skærpede regler stiller allerede fra den 1. september øgede krav til
ejendomsmæglerens undersøgelser af olietanke på ejendomme til salg.
Det påhviler husejeren at sikre sig, at der er tale om en typegodkendt tank. Herudover påhviler det ejeren at sikre sig, at rørsystemet er godkendt.Ved udskiftning eller renovering af en olietank, skal rørsystemet opfylde de nye lovkrav.
Olietanke, der er produceret eller importeret inden 1. september 2005, kan installeres inden 1. september 2006, hvis de opfylder den gamle bekendtgørelse.

Placering af nye tanke
En olietank skal placeres mere end 50 meter fra vandindvindingsboringer og mere end 25 meter fra andre vandboringer og brønde.
En olietank må ikke nedgraves i vandindvindingsområder og må ikke placeres under bygninger, idet tanken altid skal kunne fjernes.
Nedgravede rørføringer skal ske med 15 cm sand på alle sider, og påfyldningsrør skal have fald mod tanken, skal have hætte og dæksel.
Udluftningsrør skal føres minimum 50 cm over terræn.
Nedgravede olietanke skal placeres med 15 cm sand på alle sider. Er der på stedet høj grundvandsstand, skal tanken sikres mod opdrift.

Krav til overjordiske, nye tanke
Olietanken skal – udover at være typegodkendt - have de krævede skilte og tankattest, være udstyret med afspærringsanordning ved tankudløb, være placeret på et jævnt og varigt stabilt underlag, f.eks. fliser, og være udstyret med en
overfyldningsalarm.
Ståltanke skal kunne inspiceres i bunden, og tanken skal være opstillet på en konstruktion, der er stabil og muliggør inspektionen.
Der skal være minimum 5 cm mellem tank og væg.
Er der tale om en plasttank, der er godkendt til at stå direkte på et underlag, skal underlaget gå mindst 10 cm uden om tanken på alle sider.

Krav til alle olietanke
Alle olietanke skal – som gældende siden 2001 – have énstrenget rørforbindelse. Desuden skal olietanke være forsynes med smeltesikringsventil, hvilket sikrer,at tankens indhold ikke løber ud ved brand.
Sugerør, der føres frem til brænderen uden enten at være nedgravet i sand eller være indstøbt, skal være udstyret med rørbærere, således at man ikke ved en fejl kan slå eller sparke eller på anden måde ramme røret, så det bliver utæt.
Alle dele af røranlægget skal være fastmonteret. Olietanke skal være forsynet med aflåseligt dæksel og udluftningshætte.
Dokumentation skal altid indsendes for nye tanke og efter påkrav for eksisterende tanke.
Overjordiske tanke må flyttes, selv om de ikke overholder alle nye krav, hvorimod nedgravede tanke aldrig må flyttes.

Sløjfning af tanke
Som det fremgår af faktaboksen,skal mange olietanke sløjfes i år eller inden for ganske få år.
Når en olietank sløjfes, skal den bundsuges og hele anlægget fjernes, eller tanken skal bundsuges, og påfyldningsstudsen skal fjernes.
Der skal gives meddelelse om sløjfning til kommunen senest fire uger efter sløjfningen.
For tanke, som på sløjfningstidspunktet ikke er lovlige, skal der dog gives besked en uge før sløjfningen. Kommunen kan kræve, at visse tanke ikke sløjfes, men optages i stedet, jf. faktaboksen.

Egenkontrol
Det påhviler altid ejeren at påse,at der ikke findes synlige tæringer af hverken tank eller rørsystem.
Reparationer af såvel tank som rørsystem skal udføres af en særlig sagkyndig, og denne skal til ejeren udlevere dokumentation for den udførte reparation.
Ejeren skal være i besiddelse af tankattest samt et eventuelt tillæg til denne,tilstandsrapport for olietanken, såfremt den foreligger, attestation
for eventuel anodeudskiftning og dokumentation for udførte reparationer.


At du bør skrive, hvor du har læst det.

Det er jo en afskrivning af linket fra 3773

http://www.de.dk/Bladet/Oktober+2005/Ny+olietankbekendtg%C3%B8relse.htm

Fremover bør du redegøre for, hvor du har dine informationer fra, da det ikke er lovligt at gengive en tekst uden kildehenvisning.


Kommentar
Fra : Thomas.Haugaard


Dato : 15-09-09 15:23

Hvis du tager dig tid til at læse det så vil du allerede i 4 linie se de oplysninger du efterlyser.

Iøvrigt så fremgår det ikke af dokumentet at det er belagt med restriktioner og kan derfor frit citeres også uden kildeangivelse.

Kommentar
Fra : ans


Dato : 15-09-09 15:29

Jeg havde læst både linie 4 før og efter, men i dit svar fremgår det, som om det bare er noget du ved ... hvorfor henviste du ikke til, hvor det stod skrevet ?????

Kommentar
Fra : Thomas.Haugaard


Dato : 15-09-09 17:06

Fordi det fremgår af det skrevne !!!!!!!!!!!!!!!!

Accepteret svar
Fra : achtonfem

Modtaget 200 point
Dato : 16-09-09 08:18

Citat
Fordi det fremgår af det skrevne !!!!!!!!!!!!!!!!


Godkendelse af svar
Fra : Thomas.Haugaard


Dato : 30-10-09 14:34

Tak for svaret achtonfem.

Du har følgende muligheder
Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 175117
Tips : 31780
Nyheder : 719565
Indlæg : 6393197
Brugere : 218440

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste