/ Forside/ Interesser / Hus og have / Vand og VVS / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Vand og VVS
#NavnPoint
3773 14711
bennymand.. 7918
pbp_et 6990
pallebhan.. 5552
Keldd 4833
Hejdu58 3787
transor 3418
Fijala 3125
smuller54 2625
10  e.c 2605
Olietank
Fra : FrejaFlop
Vist : 2898 gange
100 point
Dato : 15-09-09 12:19

Hej - vi har en udvendig olietank til vores oliefyr og den har ingen mærkat eller tankattest, så vi kan ikke dokumentere hvor gammel den er (den er nok meget gammel). Derfor har kommunen bedt os om at sløjfe den. Vi har nu købt en brugt Roug olietank 1200 l som vi vil stille op efter at vi har sløjfet den anden.

Der er tydelig mærkat på denne - dog fulgte der ikke tankattest med, men der står på mærkaten at den er fra 1994.
Tilmeldingsformularen har en rubrik med tankattest som man skal udfylde, men det kan vi jo ikke. Tror Kandu at det bliver noget problem med kommunen omkring dette? Er der nogen der kender reglerne?

 
 
Kommentar
Fra : 3773


Dato : 15-09-09 12:24

Umiddelbart vil en opstilling af en sådan være ulovlig.

Kommentar
Fra : 3773


Dato : 15-09-09 12:25
Kommentar
Fra : thulin


Dato : 15-09-09 12:25

Det skulle ikke være noget problem, når du har mærkatet på tanken.
Men sørg for at få hjælp fra kommunen, så alle relevante papirer er udfyldt, INDEN du graven den ned i jorden.

Teknisk afd. på din kommune vil være mere end behjælpelige med at udrede det for dig.

Kommentar
Fra : 3773


Dato : 15-09-09 12:26

Læs: Olietanke, der er produceret eller importeret inden 1. september 2005, kan installeres inden 1. september 2006, hvis de opfylder den gamle bekendtgørelse.

Accepteret svar
Fra : Thomas.Haugaard

Modtaget 110 point
Dato : 15-09-09 12:26

Du kan ikke få den godkendt hvis du ikke har en tankattest. Du har desværre smidt penge ud af vinduet ved at købe en uden attest.Ny olietankbekendtgørelse

Nye og skærpede regler stiller allerede fra den 1. september øgede krav til
ejendomsmæglerens undersøgelser af olietanke på ejendomme til salg.

Af Bente Naver, statsaut. ejendomsmægler og valuar, MDE ·
Illustration: Stephan Nielsen

Miljøstyrelsen har med virkning fra 1. september 2005 for villatankes vedkommende vedtaget en ny olietankbekendtgørelse, som medfører et skærpet ansvar for ejeren af olietanken. Bekendtgørelsen rummer desuden nye differentierede regler om sløjfning af olietanke, som tager hensyn til kvaliteten af olietanken, samt nye regler for kontrol med olietanke og for placering af dem.
I det følgende gennemgås de nye regler.

Etablering og definitioner
Når man vil etablere en ny olietank eller flytte en eksisterende olietank, skal dette meddeles myndighederne – det vil for villatankes vedkommende sige kommunen – med to ugers varsel. Der skal indsendes en skitse over den påtænkte placering
samt oplysning om, hvornår arbejdet tænkes påbegyndt.
Når man taler om indendørs olietanke, er der alene tale om tanke placeret inden for en opvarmet bygnings ydervægge. Er der tale om uopvarmet rum, betragtes olietanken altså som uopvarmet.
Man taler om olietanke omfattet af bekendtgørelsen, når der er tale om olie- eller petroleumstanke, bortset fra indendørs olietanke på mindre end 50 liter.
Overjordiske olietanke er også tanke placeret i tankgrav, og en overjordisk tank kan være såvel indendørs som udendørs.

Krav til nye tanke
En ny olietank skal være typegodkendt efter nærmere beskrevne regler,være fulgt af en tankattest, hvoraf kopi sendes til kommunen, og være udstyret med to godkendelsesskilte.
Det ene skilt skal sidde på tanken direkte på eller ved påfyldningsstudsen, og det andet skilt skal sættes fast på anlægget på et synligt sted, således at man altid kan undersøge type og nummer.
Nye og skærpede regler stiller allerede fra den 1. september øgede krav til
ejendomsmæglerens undersøgelser af olietanke på ejendomme til salg.
Det påhviler husejeren at sikre sig, at der er tale om en typegodkendt tank. Herudover påhviler det ejeren at sikre sig, at rørsystemet er godkendt.Ved udskiftning eller renovering af en olietank, skal rørsystemet opfylde de nye lovkrav.
Olietanke, der er produceret eller importeret inden 1. september 2005, kan installeres inden 1. september 2006, hvis de opfylder den gamle bekendtgørelse.

Placering af nye tanke
En olietank skal placeres mere end 50 meter fra vandindvindingsboringer og mere end 25 meter fra andre vandboringer og brønde.
En olietank må ikke nedgraves i vandindvindingsområder og må ikke placeres under bygninger, idet tanken altid skal kunne fjernes.
Nedgravede rørføringer skal ske med 15 cm sand på alle sider, og påfyldningsrør skal have fald mod tanken, skal have hætte og dæksel.
Udluftningsrør skal føres minimum 50 cm over terræn.
Nedgravede olietanke skal placeres med 15 cm sand på alle sider. Er der på stedet høj grundvandsstand, skal tanken sikres mod opdrift.

Krav til overjordiske, nye tanke
Olietanken skal – udover at være typegodkendt - have de krævede skilte og tankattest, være udstyret med afspærringsanordning ved tankudløb, være placeret på et jævnt og varigt stabilt underlag, f.eks. fliser, og være udstyret med en
overfyldningsalarm.
Ståltanke skal kunne inspiceres i bunden, og tanken skal være opstillet på en konstruktion, der er stabil og muliggør inspektionen.
Der skal være minimum 5 cm mellem tank og væg.
Er der tale om en plasttank, der er godkendt til at stå direkte på et underlag, skal underlaget gå mindst 10 cm uden om tanken på alle sider.

Krav til alle olietanke
Alle olietanke skal – som gældende siden 2001 – have énstrenget rørforbindelse. Desuden skal olietanke være forsynes med smeltesikringsventil, hvilket sikrer,at tankens indhold ikke løber ud ved brand.
Sugerør, der føres frem til brænderen uden enten at være nedgravet i sand eller være indstøbt, skal være udstyret med rørbærere, således at man ikke ved en fejl kan slå eller sparke eller på anden måde ramme røret, så det bliver utæt.
Alle dele af røranlægget skal være fastmonteret. Olietanke skal være forsynet med aflåseligt dæksel og udluftningshætte.
Dokumentation skal altid indsendes for nye tanke og efter påkrav for eksisterende tanke.
Overjordiske tanke må flyttes, selv om de ikke overholder alle nye krav, hvorimod nedgravede tanke aldrig må flyttes.

Sløjfning af tanke
Som det fremgår af faktaboksen,skal mange olietanke sløjfes i år eller inden for ganske få år.
Når en olietank sløjfes, skal den bundsuges og hele anlægget fjernes, eller tanken skal bundsuges, og påfyldningsstudsen skal fjernes.
Der skal gives meddelelse om sløjfning til kommunen senest fire uger efter sløjfningen.
For tanke, som på sløjfningstidspunktet ikke er lovlige, skal der dog gives besked en uge før sløjfningen. Kommunen kan kræve, at visse tanke ikke sløjfes, men optages i stedet, jf. faktaboksen.

Egenkontrol
Det påhviler altid ejeren at påse,at der ikke findes synlige tæringer af hverken tank eller rørsystem.
Reparationer af såvel tank som rørsystem skal udføres af en særlig sagkyndig, og denne skal til ejeren udlevere dokumentation for den udførte reparation.
Ejeren skal være i besiddelse af tankattest samt et eventuelt tillæg til denne,tilstandsrapport for olietanken, såfremt den foreligger, attestation
for eventuel anodeudskiftning og dokumentation for udførte reparationer.


Kommentar
Fra : 3773


Dato : 15-09-09 12:31

Læs:

Da der ifølge både tidligere domspraksis og den nye bekendtgørelse er tale om en pligt for enhver husejer at vide besked om en ibrugværende olietank og dennes lovlighed, og da der ydermere ikke er forsikringsdækning ifølge den kollektive olietankforsikring i Topdanmark, hvis der er tale om en ulovlig olietank, er det meget vigtigt at få afklaret, at den olietank, der sælges, er lovlig

Kommentar
Fra : 3773


Dato : 15-09-09 12:39

http://www.bygogbolig.dk/brochure/Tjek_din_olietank.pdf

Du bør som minimum få en skriftlig velsignelse fra kommune og dit forsikringsselskab. Sker der et uheld hænger du som ejer på oprensningen. Det kan nemt koste særdeles mange penge og dit hus kan du risikere bliver usælgeligt, hvis man registrerer det som en forurenet grund. At spare ved at "lege" med brugte olietanke, kan blive de dyreste penge du nogensinde har sparet.

Godkendelse af svar
Fra : FrejaFlop


Dato : 15-09-09 12:47

Tak for svaret Thomas.Haugaard. Heldigvis har vi kun givet 100 kr. for den.

Kommentar
Fra : Thomas.Haugaard


Dato : 15-09-09 13:13

Et godt bevis på påstanden om at når noget er for godt til at være sandt ja så bygger det for det meste på en fortielse

Kommentar
Fra : 3773


Dato : 15-09-09 14:33

...og et bevis på det svarer sig at gentage andres svar


Kommentar
Fra : Thomas.Haugaard


Dato : 15-09-09 14:37

3773 hvis du har brug for point så må du hjertens gerne få dem men da jeg skrev mit svar var der ikke andre der havde svaret.

Kommentar
Fra : 3773


Dato : 15-09-09 15:08
Kommentar
Fra : 3773


Dato : 15-09-09 20:34

Ved du hvad Thomas? Jeg tror jeg lader dig om at blive på det plan.


Kommentar
Fra : 3773


Dato : 15-09-09 20:35

Fint at Ans revser dig lidt for dit point-fiskeri.

Kommentar
Fra : Thomas.Haugaard


Dato : 15-09-09 21:19

Kom nu og hent dine point 3773 lad nu være med at spille kostbar

Du har følgende muligheder
Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 176969
Tips : 31936
Nyheder : 719565
Indlæg : 6404900
Brugere : 218803

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste