/ Forside/ Interesser / Andre interesser / Politik / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Politik
#NavnPoint
vagnr 20140
molokyle 5006
Kaptajn-T.. 4263
granner01 2856
jqb 2594
o.v.n. 2373
Nordsted1 2327
creamygirl 2320
ans 2208
10  3773 2144
Danmark 1940 - 45
Fra : Heidi-Ho
Vist : 3136 gange
100 point
Dato : 19-04-09 20:33

Jeg påstår, at Kollaborationspolitikerne fra det Radikale Venstre , Konservative, Socialdemokratiet og Venstre, skulle have været dømt efter landssvigerloven. I visse tilfælde, burde en evt. dom havde udløst dødsstraf.

I Danmark behøvedes ingen femtekolonne og næsten ingen våben af betydning for at forberede den Hitlertyske invasion og besættelse. For den danske regering valgte i stedet at samarbejde – eller kollaborere – som det hedder med et lidet flatterende udtryk.
Kollaboration er et dækkende ord, for det var hvad regeringen gjorde – lige fra indførelsen af rationeringskort over interneringen af kommunister til opfordringen til unge mænd om at gå i tysk tjeneste på Østfronten og kriminaliseringen af de Spaniens-frivillige.
Imens talte regeringen dunder imod sabotage og andre undergravende "terror-aktioner.”
Kollaborationspolitikerne fra det Radikale Venstre , Konservative, Socialdemokratiet og Venstre vedtager i FOLKETINGET en række undtagelseslove.


Efter tyskernes angreb på Sovjetunionen i juni 1941 forbydes DKP, og en lang række kommunister, bl.a. folketingsmedlemmer, interneres. Det er et klart brud på grundloven.
Regeringen underskriver Anti-kominternpagten, en alliance vendt mod Sovjetunionen, og et brud på neutralitetsprincippet.
Man tillader oprettelsen af Frikorps Danmark, og giver officerer i den danske hær lov at indtræde i korpset, og samtidig ret til at vende tilbage til deres stilling i den danske hær.
Samarbejdspolitikken holder helt indtil 29. august 1943, hvor en folkelig opstand med arbejderklassen som den bærende kraft, tvinger samarbejdspolitikerne på tilbagetog.

Foreløbig stopper jeg min argumentation her for at imødese evt. indlæg


 
 
Kommentar
Fra : Eyvind


Dato : 19-04-09 20:43

Citat
I Danmark behøvedes ingen femtekolonne

Der var en stor gruppe femte kolonne i DK op til invasionen.
Om det var nødvendigt ved jeg ikke ..................... men de var der.

I dag er der vist også en del femte kolonne-folk.....................men jeg tør ikke påstå hvem det er.

Kommentar
Fra : LuffeA


Dato : 19-04-09 20:46

Nådadadada...........nogen har ikke lagt mærke til solskinnet i dag, eller fået det forkerte ben ud af sengen kl. 16:30

Hvor gammel er Du, kender Du hele historien og baggrunden, eller vil Du blot gøre et bette forsøg på at rydde forsider i alle morgenaviserne ??????????????????????

Kommentar
Fra : Thomas.Haugaard


Dato : 19-04-09 21:05

Absolut ikke en periode det danske folkestyre kan være stolt af, langt fra.

Men inden man bliver alt for hellig er det nok en ide at se på om der var et alternativ ?

At dansk industri og dansk landbrug havde nogen af sine mest gyldne år netop under besættelsen pga af exporten til nazisterne er jo så en anden sag. Bl.a. AP Møller fik grundlagt en god del af formuen ved at producere våben til tyskerne.

Men havde vi et reelt alternativ ?

Kommentar
Fra : Mosebaek


Dato : 19-04-09 21:27


Meget fin tidsbillede,du har tegnet der Heidi-Ho.Selv de såkaldte "seriøse og ansvarlige" politikere,var parat til at "sælge deres egen bedstemor",for at tækkes værnemagten.
Men det er meget frustrerende at se,historien gentager sig idag.Nu er det bare langt farligere.
Dengang,to - tre år henne i krigen,ku`enhvert tænkende menneske se,at tyskernes fremmarch,var dømt til undergang.Selv en stor del af den tyske generalstab,vidste hvor det bar hen.I dag er vi infiltreret af muslimerne.De kommer til Europa i en stadig strøm.Er der en løsning forude? Jeg tvivler stærk.Hvilke og hvor mange af dem er femte kolonne folk.Bare skæv til Storbritanien.Kun den sidste hændelse: Hvad havde de gang i,i Manchester.Man skal være utrolig endfoldig og naiv,hvis man regner med det bare drejer sig om integration.Tror nogen mon,de kommer hertil,for at gøre os en tjeneste.
Der er een ting,jeg kunne li`at vide: HVORFOR MYLDRER DE HER TIL EUROPA.HVORFOR???
Nå undskyld,måske "fordrejer" jeg dit spørgsmål.Men jeg er med på en lytter.


Mosebaek.

Kommentar
Fra : Mosebaek


Dato : 19-04-09 21:34Citat
Men havde vi et reelt alternativ ?


Hvis den tusindtallig skare af "frihedskæmpere",vi så 5.maj 45,havde stået der 9.april 1940 havde tyskerne løbet skrigende bort.

Mosebaek.

Kommentar
Fra : Eyvind


Dato : 19-04-09 21:38

Og i dag sælges infrastrukturen til udlandet. De mangler nok bare at få solgt vores selvstændighed.

Ja Mosebaek - Det ligner måske "at historien er ved at gentage sig".

Der er mange forskellige folkeslag i Danmark - men det er kun middelalderfolket (ej rasisme) der tales om hver eneste dag......................

Kommentar
Fra : Heidi-Ho


Dato : 19-04-09 22:04

En lille bid til......

Den danske politiske og økonomiske overklasse er helt indstillet på at indgå i og dele rovet med den tyske efter Nyordningen.
Trods tilpasningspolitikken er det ikke lykkedes at holde tyskerne ude af landet, og der er kun meget spredt modstand, da den tyske besættelsesmagt overskrider de danske grænser. Den danske regering har valgt kollaborationspolitikkens vej. Det er en en videreførsel af den engelsk-franske tilpasningspolitik.
Målet er at sikre Danmark en allieret plads i Hitlers Neuordnung af Europa og give det danske bourgeoisi del i de profitter som Hitlertyskland garanterer i Øst.
Desuden vil man ”minimere de materielle tab, undgå tab af menneskeliv”, og samtidig bevare kontrollen over lovgivning, politi og retsvæsen.

For den tyske besættelsesmagt betyder samarbejdspolitikken, at det kun er nødvendigt at have et begrænset antal tyske tropper i landet, og at den tyske hær har adgang til det danske produktionsapparat, især fødevareforsyningerne. Danmark blev en hovedleverandør til Hitlerstyskland – Tysklands kornkammer - og var med til at brødføde hele Hitlers hær og befolkningen i Tyskland.
Hvilke interesser, der har magten i Tyskland og Danmark står klart.

Den 8. maj - en måned efter den tyske invasion - sker følgende: Stauning- regeringen ophæver pristalsreguleringen, dikterer totalt lønstop og forbud mod strejker, tvungen voldgift, tvangsarbejde til underbetaling, arbejdsdeling og en lønskat.
Statsminister Thorvald Stauning inviterer 8. juli 1940 de store kapitalistiske virksomhedersejere direkte ind i regeringen, idet Gunnar Larsen fra F.L.Smidth blev trafikminister; medens formanden for dagbladet Politikens bestyrelse, den radikale politiker Erik Scavenius, blev hentet ind som ny udenrigsminister. Dagbladet Politikens ledende redaktører fører i disse år et intensivt forsvar for kollaboratør-politiken.

Den 8. juli udsender Stauning-regeringen en erklæring der udtrykker beundring for de tyske sejre, og slår fast at Danmark skal indpasse sig i en verden under tysk lederskab.I sin tiltrædelsestale, som den samlede regering havde godkendt, sagde Scavenius disse ord:
”Ved de store tyske Sejre, der har slaaet Verden med Forbavselse og Beundring, er en ny Tid oprundet i Europa, der vil medføre en ny Ordning i politisk-økonomisk Henseende under Tysklands Førerskab.”
Jo, det sagde han faktisk, og tilføjede:
”Det vil være Danmarks Opgave herunder at finde sin Plads i et nødvendigt og gensidigt, aktivt Samarbejde med Stortyskland.”

Det er en propagandamæssig gevinst for tyskerne at kunne vise verden, at det Tredie Rige ikke er interesseret i at dominere venligtsindede lande. Danmark var - med Nyrups ord - allerede dengang et ”foregangsland.”

I regeringens hovedorgan Social-Demokraten var man også imponeret over ”de store tyske sejre” :
”Det danske folk er beredt til det økonomiske samarbejde og den omstilling af vore økonomiske forhold, som vil være nødvendig efter de ændrede og af Tyskland beherskede forhold i Europa. Til dette er den danske regering med fuld tilslutning fra folket villig, og det er kun tåber, der vil modsætte sig noget så nødvendigt og naturligt”.
Modstandskæmperne er ”tåber” ifølge Staunings socialdemokrater.

En ting der undrer mig......
HVORFOR ÅBNES DE ARKIVER IKKE.!!!??????
Kommentar
Fra : LuffeA


Dato : 19-04-09 22:05

For ikke at glemme at tyskerne overfaldt hæren og politiet 29. august 1943, der var kampe ved Amalienborg, og dem der blev taget blev ikke sendt i almindelig fængsel eller fangelejr, men såmænd i koncentrationslejr hvor mange af dem døde.
Dem der gik med i Frikorps Danmark blev absolut heller ikke populære.

Alternativet ? Se hvad der skete i Norge.

Tyskernes "mildhed" mod danskerne og ikke mindst de danske jøder var faktisk et strategisk vigtigt spil da de i de først krigsår trods fremgang og dundertaler fra en lille østrigsk korporal stadig var pissebange for at de allierede skulle starte en krigsfront i Norden, hvor englænderne så startede med felttog i Italien før invasionen i Frankrig.


Kommentar
Fra : LuffeA


Dato : 19-04-09 22:11

Du har ikke svaret på hvor gammel Du er.........

Kommentar
Fra : Heidi-Ho


Dato : 19-04-09 22:14

Det var ikke regeringens, Folketingets og det etablerede Danmarks fortjeneste, at samarbejdet med tyskerne ophørte. Tværtimod havde det officielle Danmark fra starten af Danmarks besættelse den 9. april 1940 lydigt rettet sig efter tyskerne, samarbejdet på alle niveauer, og opfordret befolkningen til at gøre det samme.

Ved sin tiltrædelse som udenrigsminister i 1940 erklærede Erik Scavenius at ”de store tyske sejre” havde ”slået verden med forbavselse og beundring”. Han fandt, at Danmark nu skulle finde sin plads i et nødvendigt og gensidigt aktivt samarbejde med tyskerne.

Ikke nok med at Danmarks politiske ledelse besluttede at følge en passiv tilpasningspolitik i forhold til tyskerne. Den daværende regering valgte bevidst og åbenlyst en aktiv politik overfor besættelsesmagten i det håb, at noget af suveræniteten ville blive respekteret.

Ny historisk forskning afslører, at der tilmed var tale om en meget aktiv tilpasningspolitik. Mange var overbevist om tysk sejr. Både politikere, embedsmænd og organisationer begyndte at forberede Danmarks plads i det ny, nazistisk-dominerede Europa. Centralt placerede embedsmænd syslede med planer om at omdanne dansk økonomi efter nazistisk planøkonomisk mønster.

Hovedargumentet for samarbejdspolitikken var, at al dansk modstand mod den tyske overmagt var nytteløs. Ved at samarbejde med besættelsesmagten blev Danmark og den danske befolkning skånet for de fleste af krigens rædsler. Og det lykkedes. Danskerne slap for de værste ødelæggelser. Landbrug og industri tjente på krigen. Så ud fra et sådant gustent overlæg vil nogle måske kalde samarbejdspolitikken nødvendig, klog og hensigtsmæssig.

Men det er en meget farlig tankegang. Hvis alle havde tænkt som de danske samarbejdspolitikere, ville Hitler med stor sandsynlighed have vundet krigen, og Europa var blevet nazistisk. Men briterne og senere amerikanerne og russerne tænkte heldigvis ikke som den danske elite. De kæmpede en kamp på liv og død mod nazisterne og sikrede derved vor frihed.

I sidste ende var det befolkningens voksende utilfredshed med samarbejdspolitikken og modige modstandsfolks indsats, som tvang regeringen til at opgive samarbejdet med tyskerne. Det skal vi være glade for og stolte af. Vi skylder en stor tak til de modstandsfolk, som gennem sabotage mod tyskerne og samarbejde med de allierede trodsede samarbejdspolitikerne og sikrede i sidste ende Danmark en plads på den rigtige side i kampen mod nazisterne.
Kommentar
Fra : Heidi-Ho


Dato : 19-04-09 22:25

Kære LuffeA.

Alder har vel ingen betydning når vi taler om besættelsen 1940 - 45.
Men okay, jeg er født efter befrielsen.

En af mine store interesser er netop historie, med speciale i 2. verdenkrig....
- og borgerkrigen i U.S.A.

Næste punkt vi evt. kunne drøfte: Var Frikorps Danmark landsforrædere..set udfra den juridiske synsvinkel..??


Kommentar
Fra : LuffeA


Dato : 20-04-09 03:52

Hvis der var belæg for at stille politikerne for retten var det stensikkert også sket, og det skete også i andre besatte stater.

Folk der IKKE har oplevet det kan sagtens blavre op 64 år efter hvor nævnte politikere ikke får en chance for at forsvare sig, f.eks. personligt at sige at de under besættelsen absolut var modstandere....uden at deltage aktivt, men ved f.eks. at forhale de krav besættelsesmagten kom med.

Arkiver og min bare r**, fortæl mig ikke at alt hvad politikerne talte om på møder eller indbyrdes blev nedskrevet på papir eller overhørt af vaskeægte landsforræddere eller repræsentanter fra besættelsesmagten, i givet fald ville de blive omgående blive arresteret af tyskerne hvis de stak snuden i referaterne.

Om frikorpset hersker der vist ingen tvivl.
http://da.wikipedia.org/wiki/Frikorps_Danmark

Kommentar
Fra : vagnr


Dato : 20-04-09 07:12

Hvem-Hvad-Hvor, 1946, side 5. Døde under krigen 3213, heraf omkomne søfolk (som ikke rigtig tæller med, fordi en stor del af dem døde udenfor landets grænser) 1281, så i alt ca. 2000 døde i Danmark, hertil ca. 600, der døde i eller efter deportation til Tyskland.

Norge, jf http://www.denstoredanske.dk/Rejser,_geografi_og_historie/Norge_og_Sverige/Norge_generelt/Norge_(Landeartikel)/Norge_(Historie)/Norge_(Historie_-_Norge_under_2._Verdenskrig,_1940-45)

Mere end 10000 døde, heraf 3500 søfolk, så med ovennævnte betragtning min. 6500 døde.

Dvs. at mere end tre gange så mange nordmænd som danskere døde under krigen.

Men Norge havde i 1938 2,8 mill. indbyggere mod Dk´s 3.8 mill (HHH 42, s. 82), eller 3 nordmænd mod 4 danskere, så vi ville have haft over 4 gange så mange døde, eller et samlet tal ca. 8700.

Så med stor sansynlighed ville en del af dem der nu sidder og debatterer hvad man skulle have gjort for næsten 70 år siden ikke være født.

Jeg er nu ganske glad for at være i live, det håber jeg også i andre er.

Hellere levende end ufødt/død

I en situation, hvor en overvældende stærk og truende militærmagt er ens naboland, ens land ikke har et terræn der er egnet til en traditionel krig eller en guerillakrig mener jeg der, i store træk, blev handlet på den eneste rationelle måde. Vi undgik såvel en masse dødsfald, som store materielle ødelæggelser samt opretholdt en levestandard, inkl. fødevareforsyning der var bedre end de fleste europæiske lande.

Der hvor jeg syntes det er rigtig kritisabelt, er retsopgøret efter besættelsen, hvor en masse mennesker, der havde fulgt regeringens paroler om at samarbejde osv. blev straffet hårdt, ud fra love med tilbagevirkende kraft. Meget pinligt, selv om alternativet nemt kunne have været en gang endnu mere ubehagelig selvtægt.

Og så står det store nutidige spørgsmål med en helt anden styrke, hvorfor skulle Dk med djævlens vold og magt, systematiske løgne, fordrejninger osv. med i en Irak-krig, hvor der som bekendt ikke var masseødelæggelsesvåben, Dk ikke var truet, hverken af Irak eller USA (hvis vi ikke deltog). og som intet godt har ført med sig?

Kommentar
Fra : Son-ny


Dato : 20-04-09 12:42

Hej Hej Haidi-Ho !

Tingene er ikke så sort/hvide.

Men dine synspunkter er interessante - og rigtige !!!

Jeg syntes ikke at politikerne skulle dømmes hårdt efter krigen (slet ikke dødsstraf).

Det er korrekt at de gjorde alt det tyskerne bad dem om - og så vendte det en smule efter 29.august.

Danmark var jo et "Mønster-land", som makkede ret.

Før besættelsen måtte man heller ikke kritisere naboen mod syd : Tyskland i aviser og radio.

Mange journalister fik mundkurv på eller blev fyret, hvis de alligevel sagde sandheden, eller bare var kritiske.

Forbuddet mod DKP/DKU var ulovligt ifølge grundloven.
Men alle partier stemte for- ingen sagde noget imod det. Tværtimod - Mange sagde:
Nåh endelig!
Heller ikke f.eks. Christmas Møller, som senere gjorde en god indsats for Danmark i London via BBC, sagde noget imod det.

Det kan man læse i "Lov-tidende" fra folketinget dengangeller hvad det nu hedder.

Frikorps Danmark blæev godkendt. Ja.
Og "Børsen" jublede ...
De glædede sig til kampene mod Sovjetunionen!
Det kan man læse på mikrofilm fra avisen dengang.

Politiken havde annoncer for Frikorpset så sent som i April 1945.
(Det havde de andre aviser også - På nær Nationaltidende)

Se det på mikrofilm.


Eller læs historiebøger, hvor det alt sammen står.

Ved valget stemte de fleste på "Samarbejds-politikerne"
Og stemte ikke blankt (Stem dansk), som DKP opfordrede til.

DKP kunne man af gode grunde ikke stemme på ...
De sad i Horserød eller Stufhof.

Land og Folk bragte før/og efter 9. april mange avisartikler om at det var Englands og Frankrigs skyld, at Danmark blev besat af Tyskland.

(Se det på mikrofilm)

Bopa og Holger Danske + andre frihedskæmpere var med til at Danmark blev accepteret som allieret. Og ikke som Tysk versalstat.

De gjorde nogle fejl . Fik skudt nogle, som ikke havde gjort noget + nogle som havde.

Tror gerne de ville have puttet folk i fænglel, så de kunne få en ordentlig rettergang.
Men det kunne de ikke. For Tyskerne "ejede" jo fængslerne.

Der var da 5-kolonne folk i Danmark før og efter 9. april.
(Man kan bl.a se en flink nazist, som viser vej i Sønderborg i de fleste historiebøger)

Men mon ikke Tyskerne kunne finde vej alligevel ...

Og selv om der ingen havde været - så var Danmark blevet besat alligevel.

Havde hæren+flåden+luftvåbnet gjort modstand var de blevet kørt over ende i løbet af no-time.

Se de andre lande, som gjorde modstand.

At man så måske/måske ikke syntes der skulle ofres mange soldater og bombe landet sønder og sammen er jo en diskunion.

Efter besættelsen stemte folk på de samme partier, som før.
Bortset fra at DKP fik flere mandater i et par år.
(Velfortjent)

Jeg har ikke oplevet disse år. Men har da familie, som har.
Og så kan man jo læse det hav af historibøger, som kom og stadig kommer om dette interessante emne.

Jeg syntes også det var forkert at de små fisk blev straffet hårdest i starten.
(Fordi det var lette sager) Og de store gik fri.

Jeg går ikke ind for dødsstraf.
Heller ikke for Saddain Hussain.

Og det er korrekt hvad vagnr skriver om Irk krigen.

De samme magter, som støttede Sadam Hussain under Iran-Irak krigen, var senere med til at fælde ham.

Nåh - Jeg kunne blive ved - og det skal jeg ikke !

Godt indlæg
Haidi-Ho

Men jeg giver dig ikke ret i, at politikerne skulle dømmen eller have dødsstraf.

(De burde måske have gået af frivilligt - men det gjorde de jo ikke !)

Bortset fra Laurids Jensen, handelsministeren (som ikke gjorde andet and hvad de andre, incl. Stauning havde gjort... samarbejdede)

Kong Christian den 10. opfordrede jo også til "Ro og Orden" og alt det dér...

Og han var "trøst for danskerne" med hans rideture.

Han blev ikke kritiseret
(Andet af Hal Koch, så vidt jeg ved)

Undskyld mit lange indlæg

Kommentar
Fra : Heidi-Ho


Dato : 20-04-09 13:12

Frikorps Danmark

Den 26. juni 1941 afbrød den danske regering sine diplomatiske forbindelser til Sovjetunionen, og allerede den 27. og 28. fulgte de første opråb til hvervning af danske frivillige.
Forbindelsesofficer ved det tyske gesandtskab, Freiherr Löw von und zu Steinfurth, skriver herom: ”Da den tysk-russiske krig i juni 1941 begyndte, fik gesandt von Renthe-Fink af den tyske udenrigsminister von Ribbentrop til opgave at gøre den danske regering forståelig, at det i den tyske kamp mod Rusland i virkeligheden gjaldt om at forsvare Europa mod bolsjevismen: ”Når de Tyskland venligtsindede stater, og Danmark gælder som en sådan, ikke selv vil deltage i denne forsvarskrig mod Rusland, så bør de i det mindste vise deres gode vilje over for Tyskland ved ikke kun at tillade at frivillige melder sig for at deltage i denne antibolsjevistiske krig, men også officielt give udtryk for, at deltagelse er ønskværdig, samt at sådanne frivillige ved deres deltagelse tjener deres fædrelands interesse.” Renthe-Fink forelagde dette for Stauning og daværende statssekretær Scavenius, med hentydning til, at kun stater, der på denne måde havde vist deres gode vilje, kunne forvente at beholde deres egen militærorganisation i et Europa under tysk ledelse.”
Daværende krigsminister, venstremanden Søren Brorsen, udsendte den 8. juli 1941 et hverveskrift til alle landets tjenestesteder, som tillod fritagelse fra tjeneste i hæren, når formålet var at indtræde som frivillig i den tyske hær. Dette var en tilladelse, som regeringens talsmand udsendte skriftlig, og var samtidig et hverveskrift.

Den danske regering udsendte tilladelse og billigede, at oberstløjtnant af artilleriet Christian Poul Kryssing tog kommandoen over en selvstændige danske enhed under Waffen-SS, Frikorps Danmark.

Der foreligger ikke kun tilladelse til hvervning, men den danske regering hvervede direkte soldater til tjeneste i den tyske hær. Bemærk formuleringen: Frivillige der deltager ”tjener deres fædrelands interesse”. Præcist denne formulering anvendte gesandt Mohr, da han, den 29. juli 1943, af den danske regering havde fået til opgave at overtale de medlemmer af Frikorps Danmark, der ikke ville lade sig overføre til tysk tjeneste, efter at SS-ledelsen, åbenbart med accept fra den danske regering, havde opløst denne selvstændige danske enhed, hvorefter mandskabet atter skulle hverves, for nu helt og holdent at deltage under tysk ledelse. Mohr sagde: ”I har meldt jer til kamp mod den fælles fjende, bolsjevismen, og har allerede vist jeres tapperhed. I tjener vort fælles fædreland bedst ved at I kæmper videre til sejren.”


LuffeA skrev.
Citat
Folk der IKKE har oplevet det kan sagtens blavre op 64 år efter hvor nævnte politikere ikke får en chance for at forsvare sig, f.eks. personligt at sige at de under besættelsen absolut var modstandere....uden at deltage aktivt, men ved f.eks. at forhale de krav besættelsesmagten kom med.


Hvis den danske regering var modstandere af Hitlerregimet....tjae, så skjulte de det godt.

LuffeA, lad mig kort beskrive et par ting for dig.
Grunden til jeg fattede interesse for historien - og navnlig 2. verdenkrig/Danmarks besættelse er flg;

Jeg har familie, både i Danmark og i Tyskland, og her kommer så det interessante
En del af min tyske familie deltog aktivt på østfronten som tyske menige soldater. En overlevede.
En del af min danske familie, deltog som sabotører + en enkelt som tvangsarbejder, men da vedkommende åbenbart ikke rigtigt kunne indordne sig under forholdende, blev vedkommende smidt i koncentrationslejr Han overlevede dog.

Så kom ikke og fortæl mig, LuffeA, at fordi jeg ikke var født under besættelsen, har jeg heller ikke belæg for at mene noget som helst - det kan du tro jeg har.!!

Min mening er stadig, at hele den danske regering burde havde været dømt for landsforræderi, i lighed med den Norske statsminister, Quisling. Som iøvrigt blev henrettet

Men siden arkiverne ikke er åbnet, foranledes man til at mene, der må være noget der bliver skjult for offentligheden


Kommentar
Fra : Heidi-Ho


Dato : 20-04-09 13:28

Kære Son-ny.
Ingen indlæg er for lange.
Dit indlæg er, ligesom Vagnr, LuffeA, Eyvind og Moesbaek, interresant læsning.

Og historien, den skal vi jo lære af.
(Vi har ikke lært en skid endnu)

Kommentar
Fra : Son-ny


Dato : 20-04-09 14:15


Hvis du ikke allerede kender den, så læs:
http://www.saxo.com/dk/item/under-hagekors-og-dannebrog.aspx

Kan lånes på biblio

Fin bog, som ikke er ensidig for eller imod
(Som man ellers er vant til)

Skrevet af en historiker fra Roskilde Universitetscenter.

P.S

Jeg syntes IKKE de skulle have været den i den krig mod Sovjetunionen -
uanset om så de "havde fået lov" af regering + gud konge + fædreland.

Og de ville sikkert have gjort det alligevel ...
(måske ikke så mange)

De Spaniens frivillige (for den lovligt valgte regering) tog også af sted, selv om de ikke havde "fået lov" ...
Cyklede til Frankrig f.eks.
Nogle blev straffet bag efter -
+ kom i kartotek.

Kommentar
Fra : JørnRudolph


Dato : 20-04-09 14:26

Citat
Min mening er stadig, at hele den danske regering burde havde været dømt for landsforræderi, i lighed med den Norske statsminister, Quisling. Som iøvrigt blev henrettet


Nåh - Syntes du det ?

Men det syntes jeg ikke.
Er i øvrigt enig med det meste du skriver.

Kommentar
Fra : JørnRudolph


Dato : 20-04-09 14:47

Forresten er jeg glad for, at vi ikke fik et Nazistisk arisk-racerent Europa ...

Selv om vi så fik et multi-etnisk Europa/Danmark i stedet for ...


Kommentar
Fra : Heidi-Ho


Dato : 20-04-09 16:00

Kære Son-ny, Jeg har læst/slugt alt hvad der er på markedet om emnet.
Så -jo jeg har læst bogen.

Kære JørnRudolh, Jah.!!! Hvis der er retfærdighed til.
Man kan nu en gang ikke opfordre unge mennesker til Nazitisk millitærtjeneste - og bagefter henrette/dømme de samme for landsforræderi.

Iøvrigt....Var Kong Chr X. og C.F. Schalburg meget fine venner.
Chr. X gav C.F. en adelstitel..... Og...æææ....var der ikkenoget om et Ridderkors til Kryssing i forbindelse med oprettelsen af Frikorpset....
Jamen, hvad fanden skulle de unge mennesker tro.??

Vedr. arisk- racerent Europa......Det er jeg helt enig med dig i.

Kommentar
Fra : vagnr


Dato : 20-04-09 16:18

En helt selvoplevet historie fra slutningen af 1950'erne kan måske illustrere, at såvel regering som andre myndigheder, men i høj grad også de menige danskere var helt med på at samarbejde med tyskerne, så længe danskerne troede tyskerne ville vinde krigen.

Som dreng i 50'erne var jeg blevet opflasket med, at alle danskerne ignorerede tyskerne totalt, ovenikøbet med en lille remse i retning af: Tyskerne er så kede af det, for i Polen skyder man på dem, i Frankrig spytter man på dem, men det allerværste er i Danmark, for der ser de os slet ikke. Jo, den danske selvforståelse har aldrig fejlet noget


Men på vej gennem Tyskland i bil, med endeløse militærkolonner der sinkede trafikken, mest USA og UK, og endnu mere uendelige Umleitungs (omkørsler) der sendte os ud på små veje hvor det var helt umuligt at overhale, var vi stærkt forsinkede, kunne ikke nå frem og begyndte at lede efter hotel/kro til overnatning, men Alles var Bezetz. Til sidst nåede vi frem til endnu et Alles Bezetz, det var blevet rigtig sent, og min far spurgte om ikke vi kunne få et skur eller lade, vi var danskere på vej hjem. Fritz, det hed værten, sagde straks er i danskere, så kom ind, og vi fik så et af krofamiliens private værelser.

Da vi fik mad ville krofatter gerne snakke, han var blevet såret på østfronten og var blevet sendt på rekreation i Danmark, i en landsby i det mørke Jylland, hvor de allesammen havde været så søde ved ham, givet ham mad, kager osv., og efter krigen havde han været tilbage med konen, og igen var de blevet hjerteligt modtaget.

Det var vist første gang det for alvor gik op for mig, at man skal tage folks historier med et kilo salt, der er ofte tale om efterrationaliseringer, der skal få en til at se godt ud, jf også de mange tusinde, der vist kun nåede at blive frihedskæmpere den 4/5-45.

Æren for, at Europa ikke blev nazistisk, skal vist deles mellem UK, USSR og USA, de to sidstnævnte var dog neutrale til de selv blev angrebet.

Og så glemte jeg en meget vigtig oplysning i mit tidligere indlæg, den danske samrabjedspolitik har formenltig æren for, at det lykkedes i efteråret 43 at få smuglet 8000 jøder til Sverige, mens "kun" 500 blev deporteret til Tyskland. Mig bekendt var der intet andet besat land, der var i stand til i den grad at forhindre jødeforfølgekser og drab. I Norge, hvor der kun var 15-1600 jøder, blev ca halvdelen deporteret til Tyskland, hvoraf kun ca 30 overlevede.

Så samrbejdspolitikken var ikke ærefuld, men sund fornuft. Ingen politiker ved sine fulde fem ville udsætte befolkningen for helt unødvendig fare, elendighed og død, og i en situation hvor UK på forhånd havde sagt, de ikke kunne hjælpe med forsvaret af Dk, ville det have været en tom, men meget kostbar gestus at gøre modsatnd, og historikerne ville i dag have meget travlt med at bebrejde den daværende regering, at den gjorde noget så vanvittigt.

Kommentar
Fra : LuffeA


Dato : 20-04-09 17:09

Grunden til at nogle var glade for at kommunisterne blev arresteret var at de var helvedes farlige dengang, grundet Stalins drømme om at gøre hele verden rød. Havde det (gud forbyde det) været Rusland der havde invaderet DK havde danskerne såmænd været lige så glade for at slippe af med de danske nazister når de blev arresteret.

Datidens kommunister skærer jeg nu ikke over een kam.
Sovjet havde stiftet "Komitern", en organisation der inviterede udenlandske kommunister til intensive kurser med henblik på en kommunistisk overtagelse senere, men ikke alle ville da de folængst havde opdaget hvad der skjulte sig bag Stalins smil.
Aksel Larsen var også på kursus, men han kom ud i tide, der var mange troende kommunister fra forskellige lande der blev arresteret og henrettet i Sovjet, ganske simpelt fordi at Stalin lugtede spioner overalt.
Aksel Larsen har skrevet sine erindringer om den tid, disse må efter hans ønske først åbnes i år 2050.

Frankrig var tæt på en kommunistisk overtagelse indefra ved befrielsen da en stor del af modstandsbevægelsen var kommunister, derfor hastede det bogstaveligt talt som død og og helvede med at få general De Gaulle ind og samle tropperne da det var tæt på en borgerkrig.

Kommentar
Fra : JørnRudolph


Dato : 20-04-09 17:34

Citat
Jamen, hvad fanden skulle de unge mennesker tro.??


Hæh ... Men det var ikke forbudt at tænke lidt selv
Ja, det er rigtigt med Von Schalburg ...
Læs forresten den glimrende biografi.

Og Kryssing er sikkert også rigtigt ...

Nicolae Ceausescu fik Elefantordenen af Dronning Margrethe ...
Han blev dog bedt om at aflevere den tilbage ...
(Før han blev henrettet)
Kommentar
Fra : Son-ny


Dato : 20-04-09 18:21

DKP havde 2 mandater i Folketinget.
Og ingen reel indflydelse.

Korrekt: Stalin var ikke "en sød dreng" og Mao og Pol Pot var endnu værre (?)

Men i Danmark var/er det (heldigvis) tradition for, at man må mene hvad man vil.

Uanset om det er nok så "skørt".

Derfor var det er klart grundlovsbrud, at DKP blev forbudt.

http://da.wikipedia.org/wiki/Kommunistloven

Nazisterne blev jo ikke forbudt.

(Og det syntes jeg heller ikke de skulle have været)

Og Hitler var jo heller ikke "sød".Kommentar
Fra : vagnr


Dato : 20-04-09 20:18

Måske var det grundlovsbrud, måske ikke?

Grundloven af 1915 (gjaldt til 1953, hvor vi fik vores nuværende, stærkt forældede grundlov) § 85.

Borgerne har Ret til uden foregaaende Tilladelse at danne Foreninger i ethvert lovligt Øjemed. Ingen Forening kan ophæves ved en Regeringsforanstaltning. Dog kan en Forening foreløbig forbydes; men der skal da straks anlægges Sag imod den til dens Ophævelse.

Så hvis regeringen var så kvik (og det tror jeg bestemt de ville have været) at udstede et foreløbigt forbud, og pga. tidernes ugunst, besættelse mv ikke LIGE fik berammet sagen, kan de da godt have holdt sig inden for grundlovens bogstav, om ikke ånd.Kommentar
Fra : vagnr


Dato : 20-04-09 20:35

Citat Heidi-ho:"Men det er en meget farlig tankegang. Hvis alle havde tænkt som de danske samarbejdspolitikere, ville Hitler med stor sandsynlighed have vundet krigen, og Europa var blevet nazistisk. Men briterne og senere amerikanerne og russerne tænkte heldigvis ikke som den danske elite. De kæmpede en kamp på liv og død mod nazisterne og sikrede derved vor frihed.

I sidste ende var det befolkningens voksende utilfredshed med samarbejdspolitikken og modige modstandsfolks indsats, som tvang regeringen til at opgive samarbejdet med tyskerne. Det skal vi være glade for og stolte af. Vi skylder en stor tak til de modstandsfolk, som gennem sabotage mod tyskerne og samarbejde med de allierede trodsede samarbejdspolitikerne og sikrede i sidste ende Danmark en plads på den rigtige side i kampen mod nazisterne."

Det er det rene vrøvl, også kaldet at sætte vognen foran hesten.

Hvis tyskerne var blevet ved med at gå fra sejr til sejr ville folket og regeringen være blevet ved med at bakke op om besætterne. Men efterhånden som det blev klart for folk og regering, at tyskerne havde gabt over mere end de kunne sluge, var det bekvemt at gå fra aktivt samarbejde til en mere passiv modstand. Regeringen, der stadig havde ansvaret for at befolkningen ikke kom til skade, og isør ødelagde det fornuftige samrabejde med værnemagten, skulle selvfølgelig gøre gode miner til slet spil overfor tyskerne, samtidig med at de skulle sørge for at befolkningen (nu hvor det så ud som om de allierede ville vinde) ikke provokerede tyskerne nok til at give alvorlige problemer.

Regeringen var dengang, som nu, langt foran folket i at aflæse udviklingen og indrette sig efter den, samt påvirke folkets holdninger. Spindoktorer blev ikke opfundet af Fogh og kumpaner, højst blev navnet hugget fra engelsk.

Kommentar
Fra : Heidi-Ho


Dato : 20-04-09 21:02

Okay, det citat du henviser til, var måske lidt kluntet skrevet.
(Jeg har også spekuleret over, om det var den rigtige formulering)

Men, det jeg mente var, at fra den, 29.08.43. begyndte folk at sige nej til samarbejdspolitikken.

Og jeg er udemærket klar over, at der i realiteten kun var ganske få modstandsfolk.
De fleste såkaldte modstandsfolk kom til den, 04.05.45 da budskabet fra London kom.Kommentar
Fra : LuffeA


Dato : 21-04-09 00:25

Jeg vil ikke kalde det relativt få modstandsfolk.
http://www.sa.dk/content/dk/temaer_til_inspiration/se_alle_temaer/modstandsmanden_i_arkiverne/modstandsbevagelsens_styrker

"i april 1944 var antallet af aktive modstandsfolk f.eks. opgjort til knap 10.000 og i december 1944 til 25.000 mand"


Kommentar
Fra : vagnr


Dato : 21-04-09 06:03

Godt link, Luffea

Danskere er, som de fleste andre, bedst til at holde med vinderen, for fra 10000 i april til 25000 i dec. 44 og så til 49000 ved befrielsen er da en imponerende stigning. En femdobling fra ca 2,5 pr.tusind til 13 pr. tusinde danskere på et år.

Der må nu have været mange der ikke nåede at bliver registreret, for når jeg som barn/ung talte med de voksne havde de næsten allesammen været med i modstandsbevægelsen


Sjovt nok var jeg til begravelse for nylig for en mand jeg har kendt i over 50 år, han havde aldrig fortalt at han var i modstandsbevægelsen, og så dukkede der flere gamle frihedskæmpere op med faner, han var et fremtrædende medlem der havde måttet flygte til Sverige osv.

Kommentar
Fra : Heidi-Ho


Dato : 21-04-09 18:55

Nu kunne det være interessant at vide hvad art af modstand, disse 49.000 mennesker udførte.
Nogen udførte sabotage, nogen likviderings opgaver, andre illegale blade, andre igen, udførte små drillerier, såsom at lukke luften ud af østfront invalidernes cykel. Andre igen, mente de ydede modstand imod besættelseshæren, blot ved at skifte til modsat fortov. Andre igen, mente, de ydede en kolossal modstand ved at deltage i alsangs-stævnerne, og andre igen, mente de ydede modstand, blot ved at læse de illegale blade.

Derfor er det interessant at vide; Hvornår var man passiv borger - og hvornår blev man betegnet som en af Danmarks helte..???

At Kong Chr X bar frihedskæmperbåndet....Chr.X., skulle ha' haft et los i sin kongelige forræder-røv.

49000 aktive modstandsmænd..!!?? lyder for mig helt absurd....Hvilket jeg også er sikker på det er.

Iøvrigt mener jeg, at hverken BOPA eller Holger Danske, førte arkiv over deres medlemmer.

Kommentar
Fra : LuffeA


Dato : 22-04-09 04:20

Man førte sgu af indlysende grunde heller ikke mandskabslister når Gestapo kunne banke døren ind indenfor 5 sekunder eller 5 uger.
Ydermere var der en opdeling i grupper så ingen fra een gruppe kendte de andre eller hvor mange folk i de andre grupper, skulle en hel gruppe blive fanget og tortureret var det sandheden når de ikke anede hvem de andre var.

De almindelige værnemagtssoldater og deres officerer, altså ikke SS, som var stationeret her de første tre år terrorriserede jo heller ikke folk medmindre de blev provokeret, der var jo heller ikke tale om tilfældig gidsltagning og afbrænding af hele byer som det skete andre steder, hvis de havde ført sig mere grusomt frem var modstanden fra folk og myndigheder nok have været noget større fra første dag.
Min egen far fortalte at de havde det "nogenlunde" fint med de lokale soldater i Sydsjælland, men piben fik en anden lyd da disse blev udskiftet efter 29 August.

.........................................

Som Vagnr skriver dukker der modstandsfolk op nu og da som man ikke vidste deltog. De er stolte men beholder begge ben på jorden og de fleste vil nok allerhelst glemme den periode., ligesom os andre der vil glemme sorg efter dødsfald og voldsomme ting for at komme videre med livet.

Derfor er det stærkt kritisabelt at yngre sensationslystne typer ripper op i det forgangne istedet for at tage sig af de nuværende problemer.

Kommentar
Fra : Heidi-Ho


Dato : 22-04-09 15:23

Citat
Man førte sgu af indlysende grunde heller ikke mandskabslister når Gestapo kunne banke døren ind indenfor 5 sekunder eller 5 uger.
Ydermere var der en opdeling i grupper så ingen fra een gruppe kendte de andre eller hvor mange folk i de andre grupper, skulle en hel gruppe blive fanget og tortureret var det sandheden når de ikke anede hvem de andre var.


Netop, LuffeA. Derfor undrer det mig også hvor tallet 49.000 modstandsfolk kommer fra..??

Jeg tror gerne på, at efter frihedsbudskabet kom fra London, var der mange der udsmykkede sig med lånte fjer - fjeren i det her tilfælde var et frihedskæmperarmbind.Kommentar
Fra : Heidi-Ho


Dato : 22-04-09 15:33

Citat
Derfor er det stærkt kritisabelt at yngre sensationslystne typer ripper op i det forgangne istedet for at tage sig af de nuværende problemer.


Sensationslysten...?????? Var et stærkt ord at bruge.

Nu interesserer jeg mig også for krigen i 1864 - er det også sensationslysten der driver værket.???

Eller kunne det tænkes, at jeg havde en interesse i hvordan tingene reelt foregik..???
Hverken du, eller jeg, eller for den sags skyld vores børn, kan bruge udokumenterede overleveringer til noget som helst.
At så tingene efterhånden som de bliver belyst, måske/måske ikke, piller helteglorien af visse personer - Det er bare ærgerligt.


Kommentar
Fra : Thomas.Haugaard


Dato : 22-04-09 17:25

De ca. 8000 jøder der blev reddet blandt andet som et resultat af samarbejdpolitikken er for mig mere end nok legitimering af denne.

Man kan spørge hvad er de politiske lederes opgave.

At forsvare nogle forkromede principper eller beskytte den danske befolknings interesser.

Den danske befolkning slap mere end nådigt gennem anden verdenskrig. Dødsfald der direkte kunne tilskrives krigen var ubetydelige.

Vi fik, set med eftertidens øjne nogle moralske skrammer i lakken og retsopgøret efter krigen var pinligt men alt i alt må man sige at tingene gik godt og dermed valgte politikerne jo at gøre det rigtige i en situation der var ekstrem vanskelig.

Noget andet er så at jeg mener der er god grund til at kigge på den såkaldte frihedskamp med væsentligt mere kritiske briller end det er almindeligt.
Kommentar
Fra : Heidi-Ho


Dato : 22-04-09 20:01

Citat
De ca. 8000 jøder der blev reddet blandt andet som et resultat af samarbejdpolitikken er for mig mere end nok legitimering af denne.


Okay, antallet 8.000 skal ikke skille os af - men jeg tror det korrekte antal var 6 - 7.000 jøder.

Har man nogensinde fundet ud af, hvad det kostede en jøde i kroner/øre at blive fragtet i sikkerhed i Sverige..??

Kommentar
Fra : JørnRudolph


Dato : 23-04-09 03:49

Citat
Noget andet er så at jeg mener der er god grund til at kigge på den såkaldte frihedskamp med væsentligt mere kritiske briller end det er almindeligt.


Ja - lad os endelig få så meget viden frem om emnet som overhovedet muligt + andre ting fra 1940-1945, samt før og efter, hvis det er relevant for at forstå perioden.

Men det var vel en frihedskamp ?
(Hvis man var af den mening, at Danmark ikke skulle være del af det Nazistiske Neuropa, hvad mange fremtrædende erhvervsfolk og politikere jo gerne så, dengang)

F.eks gruppen omkring Globus, for bare at nævne en enkelt ting.

http://www.leksikon.org/art.php?n=4867

Og ikke en "såkaldt" ...

JR

Kommentar
Fra : JørnRudolph


Dato : 23-04-09 04:03

Denne bog er nu også ret spændende:

http://www.modkraft.dk/spip.php?article9608

Kommentar
Fra : JørnRudolph


Dato : 23-04-09 04:15
Kommentar
Fra : Son-ny


Dato : 23-04-09 06:43

Hvor har du så dit "jødetal" fra Haidi-Ho ?

Her står 8.000:

http://www.folkedrab.dk/sw64331.asp

Godt at så mange blev reddet på grund af samarbejdspolitiken -
Hvor Tyske embedsmænd hjalp til + Andre "vendte det blinde øje til" -
For jeg er sikker på, at man sagtens kunne have fanget flere (godt man ikke gjorde det)
på vej til Sverige via fiskebådene (og fiskerne tog sig jo godt betalt) - det var jo også farligt.

Kan dog ikke lade være med at tænke på:
Hvis de søde Nazister havde vundet - om så de danske jøder kunne have vendt tilbage til Danmark fra Sverige, og om der så ikke blev sat mere i værk over for denne befolkningsgruppe i det Nazistiske Dänemark.

Forresten syntes jeg ikke at man er sentationslysten, når man stiller sådanne spørgsmål, som Haidi-Ho stiller !

Man kan sagtens undre sig over fortiden (og måske lære af historien) + samtidig følge med i nutiden.

Kommentar
Fra : Son-ny


Dato : 23-04-09 07:05

[YOUTUBE]http://stream.emu.dk/uniplayer.aspx?ClipID=803[/YOUTUBE]

De uheldige jøder, som ikke slap væk kom i Theresienstadt - En "mønster-lejr", som Nazisterne lavede en "berømt/berygtet" propagandefilm om.

"Jøderne får en by"


http://stream.emu.dk/uniplayer.aspx?ClipID=803

Dansk Røde kors var der nede og alt var OK efter deres mening.

Læs Therkel Stræde og Morten Thing + mange andre.Kommentar
Fra : JørnRudolph


Dato : 23-04-09 08:06

Citat
lånte fjer


Her har du en lånt fjer :

http://frihed.natmus.dk/Udvalgte_genstande/armbind1.htm

Jeg læste i en historiebog, at en gruppe på Amager så sent som 1946 fortalte, at man kunne bestille disse armbånd, fordi nogle ikke havde fået et.

Det rokker dog ikke ved den kendsgerning, at der var mange, som deltog, på et tidligt tidspunkt, aktivt i Danmarks Frihedskamp - og ikke kun efter Frihedbudskabet lød fra London !!!!!

Kommentar
Fra : JørnRudolph


Dato : 23-04-09 08:29


Her kan du (måske) finde ud af hvor mange Frihedskæmpere der var:
http://www.natmus.dk/sw62524.asp

Og (måske) hvor mange der var med "fra starten" og hvor mange, som kom til 5. Maj 1945 ...

Kommentar
Fra : Heidi-Ho


Dato : 23-04-09 12:31
I 1940 er der 6.500 jøder i Danmark. De boede hovedsageligt i København, de levede rimelig ubemærket og der var ikke noget rigt jødisk liv, de fleste tilhørte middelklassen. Den tyske Gesandt i Danmark von Renthe-fink anbefalede 6 dage efter invasionen at man ikke rørte jøderne i Danmark. Det ville skabe et dårligt forhold mellem Danmark og Tyskland. I november 1941 tager Erik Scavenius til Berlin for at deltage i et møde omhandlende anti-komintern-pagten. Pagten kunne kun få nogle få følger som regeringen i Danmark ikke var indforstået med: At danske tropper skulle sendes til østfronten for at bekæmpe Sovjetunionen, og at der skule indføres jødelove i Danmark.
På mødet talte Herman Göring om jødespørgsmålet, "jødespørgsmålet kommer Danmark ikke udenom". Scavenius svarede "I Danmark findes der ikke noget jødespørgsmål". I alle andre besatte lande var jøderne anbragt i Ghettoer, og gjort retsløse. Et spørgsmål pressede sig på, hvor længe kunne Danmark blive ved med at være en undtagelse?
Da Scavenius kom hjem fra København, besluttede regeringen ikke at ville bøje sig for det tyske krav. Kirkeministeren fortalte den jødiske overrabbiner, Friedieger at "Så længe en dansk regering har noget at sige i dette land, har jøderne ikke noget at frygte". Men hvor sikre kunne jøderne være? I Juni 1941 havde den danske regering hjulpet godt til med at udlevere Arkiver over de danske kommunister. Kunne jøderne vide sig sikre på, at regeringen ikke ville give efter for tysk pres når det gjaldt dem?

Allerede i sommeren 1940 var Renthe-fink blevet bedt om at sende oplysninger om de danske jøder. Deres antal, deres indflydelse i samfundet og deres formuer. Berlin rykkede ham for oplysningerne igen i november 1941. Men det lykkedes ham at overbevise den tyske regering om at jødeforfølgelser i Danmark ville skade tyske interesser. Jødeforfølgelserne ville medføre uro, strejker og sabotage. I januar 1942 blev spørgsmålet udsat indtil videre.
I August 1942 drøfter Renthe-fink jødespørgsmålet med Scavenius. Han bad om at jøderne blev fjernet fra alle vigtige stillinger. Grunden til han foreslog dette var, at han endnu en gang var blevet presset fra Berlin. Hvis Danmark rettede sig efter dette lille krav kunne man måske forhindre en decideret aktion.
Men regeringen vidste, at hvis man bøjede sig for dette forholdsvis lille krav, kom der hurtigt nye, så ville jødestjernen måske også blive indført, og jøderne samlet i Ghettoer. Det endte selvfølgelig med at regeringen afviste kravet. Det medførte, at forholdet mellem Danmark og Tyskland blev ustabilt, og da Hitler på Kongens fødselsdag lykønskede ham, gik det helt galt.
Kongen var ikke synderligt imponeret over lykønskningen, men skrev et kort telegram tilbage til Hitler: "Min bedste tak - Christian Rex" Hitler blev rasende over det "respektløse" svar.
Dette var dråben, der fik bægeret til at flyde over. Hitler besluttede sig nu - trods en undskyldning fra regeringen og kongen - at give de tyske tropper i Danmark en ny General, General von Hanneken. Renthe-fink blev kaldt hjem og erstattet af Werner Best, der ikke tidligere havde været for blødsøden og eftergivende.

Best var SS-officer. I 1938 havde han skrevet under på det dokument der gjorde at tyske jøders pas skulle stemples med et rødt J, for jude. I 1939 var han ansvarlig for jøde- og sigøjnerdrab i Polen og i 1940-1942 var han i Frankrig. Her planlagde han jødeforfølgelser, og deportationerne til dødslejrene. I et dokument havde han skrevet "den tyske interesse er den gradvise befrielse af Europas lande for jødedom, og målet er Europas fuldstændige rensning for jøder".
Best ankommer til København d. 5. november og stik imod alle forventninger fortsætter han Renthe-finks forsigtige politik. Hvorfor gjorde Best det?
Fordi efter Tyskland blev slået i Nordafrika og russerne gik til modangreb på østfronten var den tyske hær på tilbagetog. Han prøvede at redde sit eget skind for forfølgelser efter krigen, ved at fortsætte den forsigtige politik. Pga. sin blødsødenhed var han kommet i en lille konflikt hos Hitler. Hitler mente ikke, han var hårdhændet nok, og Hanneken var ved at blive den stærke mand i Danmark. Derfor valgte Best at skrive til Berlin om mere politi. Nu skulle jødeaktionen planlægges, så han kunne få sin magt tilbage.
Han sendte et telegram til Berlin, hvor han foreslog, at man med et slag arresterede og deporterede de ca. 6.000 jøder i Danmark. Derfor blev der sendt en del politi til Danmark. Best havde da sikret sig i Berlin, men stod nu og havde et alvorligt problem i Danmark. Danskerne var imod jødeforfølgelser. Derfor lod han det sive ud at der var noget i gære og reddede derved sit forhold til danskerne. Først d. 1. oktober, da jødeaktionen var i gang, fandt man ud af at det skulle ske lige der, i natten mellem d. 1. og 2. oktober. I tiden inden havde man forsøgt at overbevise Best og kommet med forslag til hvordan jødespørgsmålet ellers kunne løses, end deportation til Tyskland. I et sidste desperat forsøg foreslog man at man samlede alle jøderne i en lejr i Danmark, men da var det for sent. Da var jødeaktionen allerede i gang. Heldigvis var de fleste jøder klar over aktionen i forvejen.
Kl. 7 om morgenen d. 2.10. 1943 telegraferede Best til Berlin og erklærede jødeaktionen for gennemført. Han nævner ikke noget om, at der kun blev arresteret 200 jøder, som ikke engang havde fyldt det ene skib op.

Efter razzianatten var 90% af alle jøderne i Danmark stadig på flugt. De gemte sig forskellige steder i landet og vidste, at det eneste sted de kunne komme hen, hvor de ikke var livsfare, var i Sverige. Derfor måtte de sørge for at komme til Sverige med en fiskekutter. øder døde under 2. verdenskrig.
Overfarten over Øresund kostede mellem 1.000 og 5.000 kroner. Gennemsnitsprisen for en sådan overfart var på 2.000 kr. En formue på det tidspunkt. I de dage skiftede 13 millioner kr. ejere.
Mange efterlod børnene i Danmark, de ville simpelthen ikke udsætte dem for en så stor fare, det var at flygte til Sverige.Kommentar
Fra : vagnr


Dato : 23-04-09 12:48

Du har tidligere skrevet at du ikke tror på tal og statistikker fra veldokumenterede kilder, men her slynger du gladeligt tal ud der virker som om de er grebet ud af din sikkert livlige fantasi, ingen kilder af nogen art
Kommentar
Fra : kaffemand


Dato : 23-04-09 13:15

Fino Haidi-Hi

Jeg ser at du har læst en del historiebøger, og det har jeg også. Kenkender hvad du skriver - uden god at kunne huske eksakte kilder.

Jeg har også læst, at der var flere som sloges for Tyskland i Frikorps af forskellig art på Østfronten og senere hjemme i Dannevang.

Flere end dem, som sloges imod Tyskerne - modstandsfolk i bopa, Holger Danske o.lign.

Husker ikke de rette tal eller kilderne, for der har stået flere steder.

Og der er også lige fedt for mig -
for jeg har størst sympati for gruppe nr. 2 -
dem som sloges imod tyskerne.

Også selv om de måske kom lidt sent med.

Ja - det er korrekt at nogle blev "forført" til at kæmpe på østfronten -
fordi det officielle Danmark accepterede, at hvervningen fandt sted.

Men jeg vil da tro, at de aller fleste gik ind i denne rakker-tjeneste med fuld bevidsthed om, at det drejede sig om at skyde så mange russere som muligt og i øvrigt skabe "lebensraum" mod øst for den germanske race, som også omfattede den nordiske race, flamske race o.s.v

Men fint nok, at du fremfører dine historiske synspunkter.

kaffemand

Kommentar
Fra : kaffemand


Dato : 23-04-09 13:18

Jeg er glad for at jeg ikke levede dengang - for jeg ville være for bange til at tage kampen op mod Hr. Hitler og hans Bande !

Accepteret svar
Fra : Mosebaek

Modtaget 100 point
Dato : 23-04-09 13:31

Her er lige et "udpluk" af links,jeg besøger med mellemrum:

Her er en "udpluk" af links jeg tit besøger,ang.emnet:
www.150th.com/rivers/rhinepic.htm * Fra WW2. US fremmarch over Rhinen.
www.1sted.dk * GOD DANSK SIDE,BL.A. KALENDER OVER HELE KRIGEN.
www.acepilots.com
www.acepilots.com/korea_aces.html
www.acepilots.com/usmc_aces.html
www.acepilots.com/usaaf_eto_aces.html * Aces of the Eighth Air Force in World War Two
www.acepilots.com/usaaf_mto_aces.html * USAAF MTO Aces of World War Two
www.acepilots.com/usaaf_pto_aces.html * PTO/CBI Pilots of WWII
www.acepilots.com/usn_aces.html#top*U.S. Navy Fighter Pilot Aces of World War Two
www.achtungpanzer.com/panzer.htm * PANZERSIDE.
www.aeronautics.ru/archive/wwii/books/panzertruppen/web_gallery/pages/color_001.htm * Billeder.
www.af.mil/bios/alpha.asp?alpha=A * Lang liste med US fly generaler.
www.af.mil/ * Vidio film.
www.afrika-korps.de
www.angelfire.com/ct/ww2europe/ * MED STATESTIK OVER KRIGEN. PERSONEL OG VÅBEN.
www.audiemurphy.com/ * US højest dekorerede kampsoldat.
www.axishistory.com * SVENSK SIDE,PÅ ENGELSK, OM TYSKLAND.
www.axishistory.com/index.php?id=31 * WEHRMAGT OPBYGNING.
www.axishistory.com/index.php?id=1145 * PLAN OVER ANGREB PÅ ENGLAND.
www.axishistory.com/index.php?id=45 * FOTO-GALLERI.
http://atlanticwall.dk * BUNKERS I DANMARK.
http://balsi.de/Homepage-Generale/Generale-Liste.htm * TYSKE GENERALER FRA ALLE VÆRN.
www.battleofmontecassino.com/Monte1.htm * SLAGET VED MOMTECASSINO.
www.bills-bunker.privat.t-online.de * AMATØR HISTORIKER OM WW2.
www.bismarck-class.dk
www.bridgend-powcamp.fsnet.co.uk
www.cgsc.army.mil/carl/resources/ftlvn/ww2.asp * US GENERALER WW2.
www.chinadaily.com.cn/star/2000/0908/wn-2portrait.html * General Chennault
www.comandosupremo.com * ITALIEN WW2.
www.combinedfleet.com * JAPANS FLÅDE WW2.
www.crete-1941.org.uk/ * Invationen på Kreta.
www.danshistory.com/ww2/airforces.shtml * WW2 Air Power. Med navn på base og Commander.
www.dasreich.ca * OM SS.
http://da.wikipedia.org/wiki/2._verdenskrig * Dansksproget.
www.deutsche-geschichte-1919-1945.de/
www.deutschland-class.dk * Krigsskibe.
www.dhm.de/lemo/html/wk2/ * TYSK ÅR OG MÅNEDSOVERSIGT OVER KRIGEN.
www.diggerhistory.info/pages-weapons/anzio_annie.htm
www3.sympatico.ca/ergrenier/gren.html * Stor og omfangsrig side om 2.verdenskrig.
www.eagle19.freeserve.co.uk *
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_World_War_II_weapons_of_Germany
www.ess.uwe.ac.uk/genocide/bioprofiles.htm * LANG NAVNELISTE OVER DØMTE KRIGSFORBRYDERE.
www.ety.com/berlin/remer02.htm * 161 NAVNE PÅ HENRETTEDE FRA 20 JULI PLOT.
www.euronet.nl/users/wilfried/ww2/ww2.htm * STOR SIDE MED LINKS FRA WW2.
http://expage.com/page/gren14 * World war2 leaders.
http://expage.com/page/gren2 * World war2 leaders.
www.feldgrau.com * Tysk side,på engelsk,om alt fra 2.verdenskrig.
http://flammer.1go.dk * DANSK.
home.flevonet.nl/~beukema/crashedspit.htm * Crashedlanding,Robert Roland Stanford Tuck.
www.futura-dtp.dk/SLAG/SlagA/AtlanterhavetII.htm * God side med krigshistorie.---------------------- DANSK
www.futura-dtp.dk/SLAG/Krige/AndenVerdenskrig.htm * God side med bl.a. tabstallene.---------------- DANSK.
www.gedenkstaette-ploetzensee.de/index_e.html * OM PLOETZENSEE-FÆNGSLET I BERLIN.
www.generals.dk/generals.php * DANSK SIDE,PÅ ENG. OM ALLE KRIGENS GENERALER.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
www.geocities.com/keydet49b/Members.html * US loge af flyver officerer med navne.
www.geocities.com/keydet49b/index.html      """""""""""""""""""""""""""
www.geocities.com/luftwaffe_aces/ * NAVNE OG BILLEDER PÅ TYSKE PILOTER.
www.geocities.com/~orion47/DENMARK/Denmark.html * DANSKE SS`er.
www.geocities.com/~orion47/WEHRMACHT/HEER/ * GENERALER,MED BILLEDE.
www.geocities.com/~orion47/WEHRMACHT/LUFTWAFFE/Genobst-LW.html
www.geocities.com/~orion47/WEHRMACHT/LUFTWAFFE/Gen-LW.html
www.geocities.com/Area51/Cavern/2941/links.htm * STALINGRAD.
www.globalsecurity.org/military/agency/usaf/10af.htm * Tenth air force.
http://gsteinbe.intrasun.tcnj.edu/ww2/officercorps/luftwaffe/general.htm * TYSKE OFFICERER ALLE 3 VÆRN.
http://history.acusd.edu/gen/WW2Timeline/start.html * ANDEN VERDENSKRIG.
http://home7.inet.tele.dk/steen-h/Befrielsen.htm * Mest fra Skjern.
www.humanitas-international.org/holocaust/bios_a.htm * FOLK FRA KRIGENS TID.
www.islandfarm.fsnet.co.uk * Engelsk krigsfangelejr.
www.jagdtiger.de/index2.htm
www.joric.com/Conspiracy/Resistance.htm * NAVNE/BILLEDER PÅ HENRETTEDE OFFICERER I "20 JULI PLOT".
www.joric.com/Conspiracy/Center.htm * NAVNE/BILLEDER. OBS.menu i venstre side,som Aldi.
www.kbismarck.com/tirpitz.html
www.kriegsgefangen.de * Tysk side om tyske krigsfanger. Sprog: Tysk/engelsk.
http://lexikon.idgr.de/ * MED ALFABET-SØGNING.
www.lexikon-der-wehrmacht.de/Personenregister/ AngersteinK.htm
www.lexikonderwehrmacht.de. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
www.lexikon-der-wehrmacht.de/Orden/Ritterkreuz/RKEA-R.htm * RITTERKREUZ-TAGER. STOR NAVNELISTE.
www.lexikon-deutschegenerale.de/
www.lib.auburn.edu/archive/find-aid/250.htm * Navne på mange US Generaler.
www.luftwaffe39-45.historia.nom.br * GOD SIDE MANGE BILLEDER.BRASILIANSK.
www.marinewives.com/knowledge/individ.htm
http://members.tripod.com/ww2links/asien/w2-asien.htm#1940 * En verden i flammer.
http://members.aol.com/ItalyWW2/Menu.htm * KAMPE I ITALIEN.MASSER AF FOTOS.
www.milhist.dk/besattelsen/dkww2/dkww2_dk.htm * DANSK MILITÆRHISTORIE.
www.militaria-lexikon.de
www.nationalmuseum.af.mil
www.net-lexikon.de/Liste-der-Beteiligten-des-Aufstandes-vom-20.-Juli-1944.html * FOLK MED I OPSTAND MOD HITLER.(20 juli plot).
www.panzerlexikon.de * STOR OPSLAGSVÆRK.
www.panzerphotos.dk/p2.html * BILLEDER AF KAMPVOGNE.
www.panzerworld.net/index.html * BILLEDER AF KAMPVOGNE.
www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/gulf/oral/horner/1.html * FRA GULFKRIGEN.
www.photosammler.de/Data/HTML/Ritterkreuz/rkwass01.htm
www.pilotenbunker.de/ * TYSK FLYSIDE.
www.powcamp.fsnet.co.uk/Unidentified%20POWS2.htm * BILLEDER AF TYSKE KRIGSFANGER.
www.prinzeugen.com * TYSK MARINE.
www.ritterkreuztraeger-1939-45.de/RK-inhalt-Seite.htm *ALLE VÆRN.
http://ritterkreuz.heim.at/els/els_namensliste.htm
www.scharnhorst-class.dk * SØKRIG.
http://search.freefind.com/find.html?id=5906471&pid=r&mode=ALL&query=&sitemap=Site+Map&t=s * MASSER AF LINKS,OGSÅ PERSONER.
www.sgipt.org/politpsy/3reich/O440720.htm * BILLEDER AF PERSONER FRA 20 JULI PLOT.
www.skalman.nu/third-reich/gallery-heer-persons-h.htm * Billeder.Byt om på bogstav (Her "h"
www.skalman.nu/third-reich/heer-armeekorps-10.htm
www.skalman.nu/tredje-riket/a.htm
www.spartacus.schoolnet.co.uk * GOD SIDE MED MASSER FRA WW2.
www.specialcamp11.fsnet.co.uk/ * Tyske krigsfanger i England.
www.specialcamp11.fsnet.co.uk/Vizeadmiral%20Walter%20Krastel.htm
www.ssocr.com * GENERALER.
www.stalingrad.net * Med masser af links.
www.stefan-wiegard.de/wiki/Liste_der_Beteiligten_des_Aufstandes_vom_20._Juli_1944 * LISTE OVER HITLER-MODSTANDERE 20 JULI 1944.
www.tigerpanzer.de/main.htm * TYSK SIDE OM KAMPVOGNE.
www3.sympatico.ca/ergrenier/gren.html * World war2 leaders.
http://uboat.net
www.usmc.mil/history.nsf/0/ 77f992b2acb682eb852564d70059c642?OpenDocument&ExpandSection=4 -
www.us-israel.org/jsource/Holocaust/indexnazi.html * TYSKE NAZI LEDERE.
www.voicenet.com/~lpadilla/boyington.html -
http://wald.heim.at/sherwood/531425/els/els_namensliste.htm * Højest dekorerede officerer.
www.warbirdregistry.org * FLY FRA ANDEN VERDENSKRIG.
www.warfoto.com * Bl.a Audie Murphy.LINKS.
www.wargamer.com/ww2timeline/western.asp * KRIGEN DAG FOR DAG.MASSER AF LINKS.
www.waffenhq.de
www.ww2incolor.com
www.ww2.web64.dk * Har set 1942.
www.ww2archives.net * KRIGSARKIV.
http://ww2photo.mimerswell.com/index.htm * Stor side,foto.
www.wwiidaybyday.com/ * UNIFORMER, RANG, FOTOS M.M.

Desværre enkelte "døde" links imellem.

Som det måske anes,er jeg også en del interesseret i WW2.

Mosebaek.

Kommentar
Fra : Mosebaek


Dato : 23-04-09 13:37


Som det fremgår øverst i mit "links" indlæg,er jeg ikke helt enig med mig selv.

Nå,det er nu halvvejs ment som en spøg,for at se om Kandu,kan "bære",så langt en indlæg.

Mosebaek.

Kommentar
Fra : LuffeA


Dato : 23-04-09 17:00

Kandu kan sagtens bære et sådant langt indlæg, der er jo ikke tale om font størrelse 96 som Heidi-Ho åbenlyst gerne vil fylde de første 20 sider i Ekstrabladet med

Nå Heidi-Ho-ho, hvodden går det så med den amerikanske borgerkrig som Du også studerer ?
Vil Du grave Abraham Lincoln op og anbringe ham på hjul og stejle rundtr om i USA, samt tømme et maskingevær i hans få rester for at være sikker på at han får sin (DIN) straf. ???

Kommentar
Fra : Heidi-Ho


Dato : 23-04-09 18:14

Kaffemand.
Ganske fine betragtninger du kommer med.
Vidste du forøvrigt, at den største koncentration af frivillige på østfronten, stammede i øvrigt fra
Irland.

Til Mosebaek, fine link du leverer.

TIL Vagnr. som skriver;
Citat
Du har tidligere skrevet at du ikke tror på tal og statistikker fra veldokumenterede kilder, men her slynger du gladeligt tal ud der virker som om de er grebet ud af din sikkert livlige fantasi, ingen kilder af nogen art

Kilder og statistikker kan ikke bruges - navnlig ikke dem der kom lige efter krigen.
Men grundig granskning/forskning i forskellige arkiver, det kan bruges.
Dine sidste linier gider jeg overhovedet ikke at kommentere.

Til LuffeA
Citat
Nå Heidi-Ho-ho, hvodden går det så med den amerikanske borgerkrig som Du også studerer ?
Vil Du grave Abraham Lincoln op og anbringe ham på hjul og stejle rundtr om i USA, samt tømme et maskingevær i hans få rester for at være sikker på at han får sin (DIN) straf. ???


Såvidt mig bekendt, diskuterer vi ikke U.S. borgerkrig. Men du kan da rejse emnet hvis du vil vide lidt om hvad der foregik.
Tømme et maskingevær i hans rester, osv, osv.....???
LuffeA, er du ikke bare en lille smule primitiv.

Sig frem, hvad er gået dig og Vagnr. imod i denne diskussion om Danmarks besættelse.?......Kan dig og Vagnr. ikke lide at blive sagt imod.?..........

Men rolig indtil videre, jeg har lige et par guldkorn mere vi skal have belyst - og så lukkes debatten.
Men så kunne vi da tage et nyt emne op - f. eks. den danske venstrefløjs rolle under den kolde krig.
Det emne er også interessant


Kommentar
Fra : kaffemand


Dato : 23-04-09 19:54

Citat
Vidste du forøvrigt, at den største koncentration af frivillige på østfronten, stammede i øvrigt fra
Irland.


Næh, det var jeg nu slet ikke klar over.
Det skyldes måske, at irlænderne bedre kunne lide tyskerne end englænderne, eller hvad?Hvordan ser "Hitlisten" af Østfront frivillige ellers ud?

kaffemand

Kommentar
Fra : FedFred


Dato : 23-04-09 20:01

Citat
Men så kunne vi da tage et nyt emne op - f. eks. den danske venstrefløjs rolle under den kolde krig.
Det emne er også interessant


Gør endelig det. Jeg er ren som nyfalden sne.

"Make War Not Peace"

Åhhh, eller også var det omvendt?

Kommentar
Fra : Heidi-Ho


Dato : 23-04-09 20:57

Hej Kaffemand.

Du skrev;
Citat
Hvordan ser "Hitlisten" af Østfront frivillige ellers ud?


Det kan jeg ikke svare dig på - endnu.....men det skal nok komme.

Kommentar
Fra : LuffeA


Dato : 23-04-09 21:10

Englænderne gjorde alt hvad der stod i deres magt for at knække irerne gennem næsten 800 år. Så sent som under 1. verdenskrig og tæt på Irlands selvstændighed blev en flok oprørsledere henrettet og det faktum brugte nationalistiske irere i den rigtige alder til inddirekte hævn ved at kæmpe på Tysklands side mod de røde, selv om Irland var blevet selvstændigt i og valgte neutraliteten under krigen.


Kommentar
Fra : vagnr


Dato : 24-04-09 06:11

>Heidi-ho

Der er såmænd ikke noget der er gået mig imod i denne debat, alle har lov til at have deres meninger, men du dokumenterer ikke dine oplysninger, hvad der gør det umuligt at forholde sig til dem. For mig at se er udokumenterede opkysninger som oftest udtryk for der ikke er valide oplysninger, så enklet er det.

At jeg så mener, at enhver regerings opgave er at undgå død, ødelæggelse og økonomisk uføre for deres befolkning, og at en regering, der med sin politik undgik at op mod 15000 mennesker i Dk døde (sammenlignet med Norge, som nævnt tidligere, inkl. de mange reddede jøder) for at det skulle se ærefuldt ud, gjorde det helt rigtige og nødvendige.

Din tilgang bærer præg af fundamentalistisk Pianisme og støtte til Fjoghs moralske opgør med besættelsestiden, som langt de fleste faghistorikere tog afstand fra. Han kunne ligeså godt have undskyldt for vikingernes angreb på Lindisfarne i 800-tallet, pjat var det

Det han burde have undskyldt for var hans systematiske løgne, der førte Dk i krig i Irak uden mandat fra FN og kun med stemmer fra V, K og dit parti, DF. Det er ikke noget jeg tror, det er noget jeg ved.

Kommentar
Fra : Heidi-Ho


Dato : 24-04-09 13:14

Kære Vagnr.

Jeg skal efter bedste overbevisning svare dig på dit indlæg.


Citat
Der er såmænd ikke noget der er gået mig imod i denne debat, alle har lov til at have deres meninger, men du dokumenterer ikke dine oplysninger, hvad der gør det umuligt at forholde sig til dem. For mig at se er udokumenterede opkysninger som oftest udtryk for der ikke er valide oplysninger, så enklet er det
.

Når man gransker i arkiverne, så er det svært at skrive -Det er "dem". eller den "kilde" oplysningerne kommer fra. Fotokopiering er ikke tilladt.
Jeg mener heller ikke, jeg har taget patent på den endegyldige sandhed. Jeg har bare skrevet oplysningerne som de står.
Hvad er sandheden.? Er sandheden i den historie sejrherrene skriver.??
Var sandheden den, man fik at vide i tiden lige efter befrielsen.?
Eller lå sandheden i de film der blevet produceret sidst i fyrrene, først i halvtresserne om frihedskæmperne med Poul Richard og Mogens With i hovedrollerne.??
End ikke engang i Lademanns Leksikon fra 70 - 80'erne ligger sandheden. Jeg har et eksemplar af Lademann, hvori der står: "At Frikorps Danmark bestod af ca. 1000 mand, som enten var alumner er kriminelle. Intet er mere urigtigt".!!
Hvor ligger sandheden så.? Den må ligge i rigsarkivet, men arkivet er desværre lukket for almenvældet. Hvorfor.?? Hvad er det, vi alm. mennesker ikke må vide.?
Hvorfor er store dele af Bovrup-kartoteket lukket.? Hvad er det vi ikke må vide.?
Daværende Statsminister Poul Nyrup, forlængede tillukketheden for de omtalte arkiver - hvorfor.?
Alle ved da, at Pouls far var nazist - forøvrigt sammen Dyremoses far - når nu sol og vind skal fordeles lige.

Citat
At jeg så mener, at enhver regerings opgave er at undgå død, ødelæggelse og økonomisk uføre for deres befolkning, og at en regering, der med sin politik undgik at op mod 15000 mennesker i Dk døde (sammenlignet med Norge, som nævnt tidligere, inkl. de mange reddede jøder) for at det skulle se ærefuldt ud, gjorde det helt rigtige og nødvendige.


Jo, det er en regerings opgave at undgå død og ødelæggelse. Men ikke landsforræderi.
Det, som besættelsesregeringen gjorde er i mine øjne landforræderi.

Man opfordrede til, ikke på nogen måde at genere tyskerne.
Man opfordrede til angiveri.
Man opfordrede til tysk militærtjeneste på østfronten.
Kong CHR. X uddelte sit Ridderkors til korpset.
Der blev sendt arbejdere til tyskland.

Derefter fik de mange der troede på regeringens budskab en dom for landsforræderi - men ikke de personer i regeringen der havde opfordret....nej, nej, de gik fri. Mon det var p.gr.a. at frihedsrådet ikke ønskede "de lange knives nat".??


Citat
Din tilgang bærer præg af fundamentalistisk Pianisme og støtte til Fjoghs moralske opgør med besættelsestiden, som langt de fleste faghistorikere tog afstand fra. Han kunne ligeså godt have undskyldt for vikingernes angreb på Lindisfarne i 800-tallet, pjat var det

Det han burde have undskyldt for var hans systematiske løgne, der førte Dk i krig i Irak uden mandat fra FN og kun med stemmer fra V, K og dit parti, DF. Det er ikke noget jeg tror, det er noget jeg ved.Nu, for det første, er jeg ikke medlem af D.F. Men lægger så heller ikke skjul på, at jeg de sidste par gange har jeg stemt på D.F.
Jeg er hvad man kalder "en frafalden Social Demokrat" Jeg smuttede da Poul Efterlønstyv Nyrup, for lille cykelhjelm, Rasmussen, sammen med de Radikale, stak en lang kokkekniv i ryggen på Sv. Auken, og herefter ødelagde alle de dyder Social Demokratiet, har stået for gennem tiderne.
Disse dyder, er nu blevet overtaget af D.F. - eller sagt på en anden måde, D.F fortsætter hvor Social Demokratiet slap.

Undskyldninger..... Jeg mener heller ikke, man skal undskylde noget som helt.!!
Man skal ikke undskylde historiens gang - man skal tage ved lære..!
Så, der Vagnr., er vi nok enige.


Kommentar
Fra : Mosebaek


Dato : 24-04-09 15:37


Udmærkede indlæg Heidi-Ho,som jeg sagtens kan tilslutte mig,langt henne af vejen.

Men godt vi ikke skal på jagt sammen.

Mosebaek.

Kommentar
Fra : JørnRudolph


Dato : 24-04-09 16:09

Kan bare gentage det Mosebaek lige skrev ...
Og det er der jo i og for sig ingen grund til ...
Men nu blev det gjort alligevel ...


JR

Kommentar
Fra : JørnRudolph


Dato : 24-04-09 16:17

Hov - Forresten :

Dine link var super interessante, Mosebeak !!!!!!!!!!
Kommentar
Fra : vagnr


Dato : 24-04-09 16:42

>heidi-ho

De to sidste dele af dit seneste indlæg er jeg ikke så uenig i, idet jeg dog ikke mener det er landsforræderi at undgå at 15000 mennesker dør unødigt.

At lade folk dø for princippers skyld, for en eller anden guds eller for en eller anden ideologi anser jeg for at være fundamentalisme, uanset hvem der gør det.

Men, som jeg også har skrevet tidligere, det var dybt kritisabelt at den regering, der stod for samarbejdspolitikken, bagefter kørte løs med retsopgøret, der ovenikøbet især ramte de små fisk.

Men din manglende dokumentation gør stadig, at jeg ikke kan se andet end dine holdninger, jeg kan ikke se om du har noget at have det i.

Og selvfølgelig kan der komme nye bedre data senere, men jeg tror nu langt hen ad vejen mere på de samtidige kilder, for det er ud fra dem det er rimeligt at bedømme samtidens handlinger. Fx kan jeg huske, at jeg som barn læste i mine forældres leksikon fra 1930-erne, altså før krigen, om koncentrationslejre og jødeforfølgelser i Tyskland, noget som altid har gjort det meget svært for mig at tro, at den tids tyskere var så uvidende som de systematisk har hævdet.

Desværre syntes jeg vi har en meget kraftig tendens til at bedømme fortidens handlinger ud fra en viden, de ikke havde dengang, det er ikke rimeligt. Men når vi bliver endnu ældre end vi er nu vil vi sikkert kunne gnække af, at nogle af dem der har så travlt med hvad der skete i 68 og derefter, selv bliver gjort ansvarlige for noget der sker nu.

Kommentar
Fra : Mosebaek


Dato : 24-04-09 16:57


Tak for "ros" JørnRudolph.Men som jeg vist allerede har skrevet,var det bare "for sjov".
Men jeg kan godt li`at læse om WW2.Også for at prøve at gå lidt bagom historien.Når jeg så finder en "interessant" side,lægger jeg lige en link ind på en noteblok,så kan den lige findes igen.
Fakta er jo at der er en utrolig masse materiale,på nettet,omhandlende den anden verdenskrig.
Bl.a. er jeg interesseret i at læse om den store del af det tyske officers korps,der i virkligheden var imod både Hitler og nazismen.Men deres militære ære og disciplin påbød dem at "følge trop".
Der kan jo ligge mange ting til grund,for et menneskes handling,som vi ikke kender til.
Selv en person som US præsident Nixon,fik en "blakket" eftermæle.Men fakta er jo (mener jeg) at det var ham der fik stoppet Vietnam krigen.Og han var den første US præsident,der kom på talefod med Kina.(Efter WW2).

Mosebaek.

Kommentar
Fra : kaffemand


Dato : 24-04-09 17:49

Man kan kritisere poul Nyrup Rasmussen for "Efterlønnen"
og Hening Dyremose for noget andet ...

Men man kan ikke klantre dem for at deres fædre var Nazister.

Ja - Jeg har også læst Bovrup Kartoteket (i uddrag).

Chr. Arhof var der jo også ...
Den fjollede skuespiller, som vel ikke var så farlig for sine omgivelser.

Alligevel blev han boycuttet i 10 år på TV og Teater.

De små fisk - De små fiskKommentar
Fra : Son-ny


Dato : 24-04-09 18:14

Så vidt jeg ved, var det Pia Kjærsgaard, som bragte nyheden om Poul Nyrup Rasmussens Far frem.

Hvorfor mon ?

Og Frank Aaen "advarede" Poul .

Well, well ...

Det skulle måske ikke være skjult - men sikkert meget forståeligt alligevel.

Bovrup Kartoteket er i øvrigt ikke så pålideligt.

Da det kom frem var halvdelen af medlemmerne pillet ud ...

Var det prominente folk, som skulle beskyttes ?

Og så blev resten "smidt ud til folkets hån og selvjustits".

I fororden til Bovrup Kartoteket står der, at nogle få er pillet ud -
fordi Modstendsevægelsen selv bad dem om at gå ind i D.N.S.A.P ...

som spioner.

Men sq ikke halvdelen af medlemmerne !!!!

Verden er skøn !

Kommentar
Fra : Mosebaek


Dato : 24-04-09 18:24


Citat
Men man kan ikke klantre dem for at deres fædre var Nazister.

Helt enig. Men var de nu også nazister? Eller var det en form for "overlevelse"?
Det samme med Chr. Arhoff. Var han i "ond tro"?.En af DK`s mest folkelige skuespillere.
Jeg kan ikke rigtig forestille mig det om ham.Forresten mener jeg,han kun var medlem ca. 1 år.
Min far var også med til at køre cement til tyske bunkers,med hestevogn,sammen med en flok små husmænd.Han var ialtfald ikke tysk-venlig.Men hvor fa`en,skulle de ellers tjene lidt penge,til en rimelig stor flok unger.Vi skal huske på at,deres samtid kan vi nok ikke sætte os ind i,uanset hvor meget vi "studerer" det.

Mosebaek.

Kommentar
Fra : Heidi-Ho


Dato : 24-04-09 19:38

Citat
Men man kan ikke klantre dem for at deres fædre var Nazister

Det har du ret i - og jeg klandrer ham heller ikke.

Vagnr. skrev;
Citat
Men din manglende dokumentation gør stadig, at jeg ikke kan se andet end dine holdninger, jeg kan ikke se om du har noget at have det i.

Vagnr., jeg har skrevet det før; Jeg kan ikke lave kildeangivelser, når jeg har oplysningerne fra arkivet.

Nu kan der vel ikke koges mere suppe på denne tråd.?
Jeg agter derfor at lukke tråden - jeg lader den lige stå åben til sidst på dagen i morgen - såfremt nogen lige vil have et sidste ord.

Jeg takker alle jer, der gav sit "besyv" med.


Øh, Moesbaek som skrev;
Citat
Men godt vi ikke skal på jagt sammen

A' hvad, mand.?
Hvorfor ikke.??? Det kunne da ellers blive hyggeligt.
Hov.!! Nu kom jeg lige i tanker om dengang masaien og jeg, en aftenstund var på andejagt. Masaien var som altid fuld af gode ideer.
Låååtte, sagde han. Smid lige dine trus.......................
Årh, for helvede, det er jo ikke det tråden handler om. Undskyld, undskyld.....Kommentar
Fra : LuffeA


Dato : 24-04-09 19:50

Man kan jo tage emnet op igen om 200 år når den genetiske arvemasse fra de påståede landsforræddere formodes at være forsvundet i stamtræerne.

Apropos: A. Hitler har 2-3 grandnevøer bosiddende i USA, de har bevidst undgået at blive fædre for at undgå at en arbejdsløs journalist eller et forvildet kvindemenneske i en fremtid skal grave det hele op og derved ødelægge mennesker med familie som tilfældigvis har nogle kendtes gener.

Der er hermed grundlag for at arkiverne ikke bliver åbnet, og det er HENSYN til de nærmeste efterkommere, noget som visse ikke vil respektere.

Kommentar
Fra : Heidi-Ho


Dato : 24-04-09 21:07

Ja, det kan du så påstå, LuffeA.......sværere er det, at få nogen til at tro på det

Kommentar
Fra : Heidi-Ho


Dato : 24-04-09 22:04

Lige en kommentar tll øverste indlæg
Citat
Ja, det kan du så påstå, LuffeA.......sværere er det, at få nogen til at tro på det
Det jeg mente med det, var med hensyn til arkiverne.Det med Hitlers nevøer, er også det jeg fandt frem til i en artikel fra Berlingske i 2005.Godkendelse af svar
Fra : Heidi-Ho


Dato : 25-04-09 17:17

Tak for svaret Mosebaek.

- Og tak for, især alle linkene. Linkene gør, at andre der ikke har adgang til arkiverne også kan søge opæysninger.Kommentar
Fra : FedFred


Dato : 25-04-09 18:01

Ja - Fede links !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kommentar
Fra : Mosebaek


Dato : 25-04-09 22:16


Selvtak Heidi-Ho.
Her er (igen) en afsnit,der er lidet flatterende,for den danske konge og regering:

While the Danish soldiers and their officers were allowed to keep their uniforms and small arms, the whole army was ashamed and sad over the 9th April 1940, when 11 of their comrades had died for nothing. Then came 22nd June 1941 and "Operation Barbarossa". Four days later the official Danish government severed relations with the Soviet Union and only afew days later the King and government permitted the formation of a Danish contingent to fight against the Soviet Union on a newly created Eastern Front. Within days about a thousand young Danes had volunteered, among whom were several career Danish officers. Several thousand more volunteers would follow them over the next four years.
Taget fra http://www.geocities.com/~orion47/DENMARK/Danish-Waffen-SS.html

Sidst på siden under: VIFFERT, Ernst Christian Hartvig
SS-Obersturmbannführer — 9 November 1944.

Mosebaek.Du har følgende muligheder
Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 174116
Tips : 31694
Nyheder : 719565
Indlæg : 6387112
Brugere : 218301

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste