/ Forside/ Interesser / Helbred / Andet helbred / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Andet helbred
#NavnPoint
Nordsted1 10501
ans 6072
dova 5326
HelleBirg.. 3068
katekismus 2690
CLAN 2619
miritdk 2300
refi 2280
piaskov 2118
10  Sygate 1824
Lidt hjælp....
Fra : axelbjarne
Vist : 438 gange
500 point
Dato : 20-02-09 17:59

Vi antager at jeg bor hjemme i kælderen, sammen med en senil mor og en far der er ramt af virus, som heller ikke kan mere....hvilke krav at man på hjælp fra det offentlige...skal lige tilføjes, jeg betaler husleje...

axelbjarne

 
 
Kommentar
Fra : Nordsted1


Dato : 20-02-09 18:02Du skal henvende dig til dine forældres læge, samt kommunen.

Hvis det skønnes nødvendigt, kan de blive visiteret til at modtage hjemmehjælp

Kommentar
Fra : skytten49


Dato : 20-02-09 18:26

du skal være forberedt på, at kommunen vil trække på din hjælp ud over det rimelige, hvis du ikke står fast på at du ikke vil være hjemmehjælp. selvfølgelig er der forskel på kommunerne, men fælles er, at de sparer hjælpen hvis de kan

Kommentar
Fra : Nordsted1


Dato : 20-02-09 18:37Axelbjarne, prøv engang at læse denne side fra velfærdsministeriet


http://www.social.dk/ministeriets_omraader/aeldre/hjemmehjaelp/hvad_er_hjemmehjaelp.html

Kommentar
Fra : svendgiversen


Dato : 20-02-09 18:40

Nej, hvis dine forældre er så dårlige som du beskriver, kan de sagtens få hjemmehjælp,
uanset om du evt. ville være i stand til at passe dem.

Og hvis det bliver for belastende for hjemmehjælpen,
kan de sikkert også få plads i en beskyttet bolig eller komme på plejehjem.

Det ønsker de måske ikke, og vil/kan du så blive boende?Accepteret svar
Fra : piaskov

Modtaget 510 point
Dato : 20-02-09 18:41


Du skal starte med at kontakte dine forældres læge.
Han/hun vil vurdere deres situation og sammen få i sat kommunen ind i sagerne.
De sender så en sygeplejerske ud som sammen med dig vurderer hvor meget hjælp der er behov for.
Alt efter hvor "rige" de er skal de selv betale noget af hjælpen.
Du får en beregning fra kommunen og i aftaler i fællesskab hvad behovet er og de kontakter også lægen for en vurdering.
Start med at få fat i lægen.
Held og lykke med det.

Kommentar
Fra : scootergrisen


Dato : 20-02-09 18:44

Hvis du smørre lidt bruncrem i hovedet på mor og giver hende et muslimsk tørklæde på så jeg sikker de nok skal give hende en masse hjælp nede på kommunen.
Måske kan i låne 4-5 små perker børn der kan rende rundt omkring hende, det hjælpe helt sikkert på diverse tilskud.

Kommentar
Fra : skytten49


Dato : 20-02-09 18:49

piaskov hjemmehjælpen blev gjort gratis for alle, rige som fattige sidsti 80´erne og det er stadig gratis for alle. Det er kun med midlertidig hjælp der er tale om betaling, fx en person der har arbejde, men er kommet til skade, og derfor har brug for hjælp i fx 14 dage.


Kommentar
Fra : ans


Dato : 20-02-09 18:52

Citat
Vi antager at jeg bor hjemme i kælderen, sammen med en senil mor og en far der er ramt af virus, som heller ikke kan mere....hvilke krav at man på hjælp fra det offentlige...


Er det et tænkt eksempel ?? du skriver godt nok "skal lige tilføjes, jeg betaler husleje... "

Hvis det er som du skriver, at din mor er senil, så har hun vel lægens ord for det. Han/hun har vel rådgivet om den mulighed for hjælp, der er at søge.

Din far er ramt af virus, men det er vel kun for en kortere periode, men jeg kan da godt forstå, at det så for din far er vanskeligere at tage sig af din mor. Men man kan søge midlertidig hjemmehjælp.

Nu skriver du ikke noget om dig selv ... hvor gammel er du, arbejder du, er du hjemme hele dagen og er du rask og rørig.

Ja der er mange ting, der skal med, hvis der skal tages stilling til

Citat
Vi antager at jeg bor hjemme i kælderen, sammen med en senil mor og en far der er ramt af virus, som heller ikke kan mere

Kommentar
Fra : Mosebaek


Dato : 20-02-09 18:53


scootergrisen,den er storslem:
Citat
Hvis du smørre lidt bruncrem i hovedet på mor og giver hende et muslimsk tørklæde på så jeg sikker de nok skal give hende en masse hjælp nede på kommunen.
Måske kan i låne 4-5 små perker børn der kan rende rundt omkring hende, det hjælpe helt sikkert på diverse tilskud.
Sådan et svar,kan man ikke gi`til et ærlig ment spørgsmål.
Guderne skal vide,jeg er meget enig med dig,hvad angår "perlerne".Men sådan et svar,kan ikke bruges til noget.

Mosebaek.


Kommentar
Fra : Nordsted1


Dato : 20-02-09 18:55

Hvad er hjemmehjælp?
Print
Send til en ven

Hjemmehjælp består af personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Det er kommunen, der afgør, om den ældre er berettiget til at modtage hjemmehjælp.

Hvad er personlig og praktisk hjælp?
Hvem kan få personlig og praktisk hjælp?
Hvorfor får man personlig og praktisk hjælp?
Det afgørende er dit konkrete og individuelle behov for hjælp
Personlig og praktisk hjælp er ”hjælp til selvhjælp”
Personlig og praktisk hjælp kan være både midlertidig og varig hjælp
Hvem betaler for den personlige og praktiske hjælp?
Afgørelsen om hjemmehjælp
Krav til afgørelsen om hjælp
Kommunen skal løbende tilpasse hjælpen
Kommunen kan ikke ændre afgørelsen om hjælp uden at foretage en ny konkret og individuel vurdering


Hvad er personlig og praktisk hjælp?
Betegnelsen ”personlig hjælp og pleje” dækker over hjælp til for eksempel personlig hygiejne, hjælp til at komme op af og i seng eller få tøj på. Personlig pleje kan også bestå i hjælp til at spise eller lignende.


Den praktiske hjælp i hjemmet kan være hjælp til for eksempel rengøring, tøjvask eller indkøb. Den praktiske hjælp kan også bestå i, at man får mad fra den kommunale madordning.

Personlig og praktisk hjælp gives mest i dag- og aftentimerne, men har man behov for hjælp på andre tidspunkter af døgnet, har man også ret til det.


Kommunens afgørelse
Det er kommunalbestyrelsen i kommunen, der er forpligtet til at tilbyde personlig og praktisk hjælp. Det er også kommunalbestyrelsen, der fastsætter niveauet for hjemmehjælpen i kommunen (serviceniveauet). Og det er kommunen, der træffer afgørelse om, hvem der er berettiget til at få hjemmehjælp.


Frit valg af leverandør
Til gengæld er det ikke nødvendigvis kommunen, der skal levere den personlige og praktiske hjælp. Læs mere om mulighederne for ”frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp” under Frit valg. Det er også muligt at undersøge valgmulighederne ved at kontakte kommunen eller på www.fritvalgsdatabasen.dk.


Hvem kan få personlig og praktisk hjælp?
Man kan få personlig og praktisk hjælp, hvis man er voksen, bor i Danmark og ikke selv kan varetage de personlige og praktiske opgaver. Der er hjemmehjælp, både til folk der bor i eget hus eller lejlighed, eller hvis man bor i for eksempel en ældrebolig eller en af kommunens plejeboliger.


I Velfærdsministeriets publikation ”Socialsektoren i tal” er der flere informationer om hvor mange, der får personlig og praktisk hjælp i Danmark.


Hvorfor får man personlig og praktisk hjælp?
Der kan være mange grunde til, at en person ikke længere selv kan varetage de personlige og praktiske opgaver. I serviceloven taler man om, at personlig og praktisk hjælp kan gives, hvis man på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau ikke selv kan udføre opgaverne. Eller hvis man har sociale problemer som gør, at man ikke kan løse de nødvendige opgaver.


Det betyder, at personlig og praktisk hjælp både kan gives, hvis en person midlertidigt efter for eksempel sygdom eller en operation ikke kan klare sig selv. Personlig og praktisk hjælp kan også gives, hvis er person for eksempel på grund af alder ikke rigtigt længere har kræfter til at klare husholdningen selv. Så vil der typisk være tale om, at man permanent eller varigt har brug for hjælp.


Det afgørende er det konkrete og individuelle behov for hjælp
Det er kommunen, der afgør, om en person er berettiget til at få personlig og/eller praktisk hjælp. I den forbindelse træffer kommunen også beslutning om, hvor meget hjælp den enkelte skal have.


Tilbudet om personlig og praktisk hjælp skal være med til at afhjælpe væsentlige følger af, at en persons psykiske eller fysiske funktionsevne er nedsat. Derfor skal kommunens afgørelse om, hvilken hjælp den enkelte skal have, være baseret på en ”konkret og individuel vurdering” af behovet for hjælp. Det betyder, at kommunen skal forholde sig konkret til personens behov.


Hjælp fra familien
Hvis en person bor sammen med et eller flere familiemedlemmer, må kommunen gerne tage med i overvejelsen, om familien kan hjælpe med nogle af de ting, der er behov for. Det kan for eksempel godt være, at kommunen vurderer, at en ægtefælle vil kunne stå for indkøbene til hele husstanden.


Individuel beslutning
Kommunen må ikke lave en generel beslutning om, at alle skal have den samme hjælp. Beslutningen om hjælp skal altid tage udgangspunkt i den enkeltes behov for hjælp, og så skal det selvfølgelig sammenholdes med kommunens generelle serviceniveau.


Personlig og praktisk hjælp er ”hjælp til selvhjælp”
Det er et grundlæggende princip af personlig og praktisk hjælp er ”hjælp til selvhjælp”. Der er altså et krav om, at man som modtager af personlig og praktisk hjælp selv i videst muligt omfang deltager aktivt i opgaveløsningen.


Det betyder dels, at hjælpen skal tilrettelægges i tæt samarbejde med modtageren af hjælp. Dels er det primære formål for hjælpen at gøre modtageren i stand til at klare sig selv eller at klare så mange opgaver som muligt alene. I praksis kan det for eksempel betyde, at modtageren af hjemmehjælp og hjemmehjælperen arbejder sammen om at udføre de forskellige opgaver.


Personlig og praktisk hjælp kan være både midlertidig og varig hjælp
Når man får tildelt personlig og/ eller praktisk hjælp, kan der både være tale om en midlertidig eller en varig hjælp. Det afgørende for, om en person får midlertidig eller varig hjælp, er, hvorvidt behovet for hjælp ser ud til at være permanent eller ej. Hvis funktionsevnen er nedsat permanent, skal man have tildelt varig hjemmehjælp.


Hvem betaler for den personlige og praktiske hjælp?
Hovedreglen er, at personlig og praktisk hjælp er gratis. Det er altså kommunen, der betaler udgifterne ved hjælpen. Men der er et par undtagelser:


Hvis en person kun skal have hjælp i en begrænset periode, skal man betale for hjælpen

Kommunerne har mulighed for at opkræve betaling for et madtilbud, hvis man får mad fra en madserviceordning

Læs mere om betaling for personlig og praktisk hjælp under 'Frit valg af personlig og praktisk hjælp' i venstremenuen.


Afgørelsen om hjemmehjælp
Som nævnt er det kommunen, der træffer afgørelse om, om en person kan få personlig og/ eller praktisk hjælp med udgangspunkt i konkrete og individuelle behov for hjælp.


Visitation i hjemmet
Baggrunden for kommunens beslutning vil næsten altid være, at en person (visitator) fra kommunen har været på besøg og har foretaget en såkaldt visitation. Formålet med visitationen er at få et indblik i, hvordan den enkeltes funktionsevne er, og hvilke behov for hjælp personen har.


Samtidig med, at kommunen vurderer behovet for personlig og praktisk hjælp, skal kommunen også tage stilling til, om vedkommende har behov for andre former for hjælp. Der skal altså foretages en helhedsvurdering af den samlede situation som ansøger.


Krav til afgørelsen om hjælp
Der er opstillet en række krav til, hvordan kommunens afgørelse om hjælp skal se ud. Kravene står i servicelovens §§ 88 og 89a:


Anmodninger om hjælp skal behandles ved en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp
Kommunen skal tage stilling til alle anmodninger om hjælp
Tilbudene om hjælp skal bidrage til at vedligeholde psykiske og fysiske færdigheder
Afgørelsen om hjælp skal løbende tilpasses, hvis behovene for hjælp ændres
Hjemmehjælpsmodtageren skal have en skriftlig afgørelse om hvilken hjælp, personen kan få. Afgørelsen skal beskrive, hvilke opgaver hjælpen omfatter, formålet med hjælpen og i hvilken periode, hjælpen skal gives
Afgørelsen skal indeholde en skriftlig begrundelse for både den hjælp, en person har fået, og den hjælp personen gerne ville have, men som kommunen ikke vurderer, at vedkommende er berettiget til
Afgørelsen skal også indeholde de krav, kommunen stiller til leverandøren, med hensyn til hvornår hjælpen skal leveres. Herunder skal det fremgå, hvor lang tid der må gå inden modtageren får erstatningshjælp, hvis hjælpen bliver aflyst af leverandøren
Hvis modtageren bor på plejehjem eller i plejebolig skal afgørelsen også indeholde oplysninger om den samlede plan for den pleje- og omsorgsindsats, som modtageren skal have.
Afgørelsen skal vejlede modtageren om muligheder for at klage over kommunens beslutning om hjælp

Læs mere om klagemulighederne under Sådan klager du.


Kommunen må i afgørelsen om hjælp ikke tage generelle forbehold for hjælpen. Det betyder, at kommunen for eksempel ikke må forbeholde sig retten til at aflyse hjælpen i ferieperioder.


Kommunen skal løbende tilpasse hjælpen
Det er op til kommunen at beslutte, hvor ofte hjemmehjælpen skal revurderes. Hvis behovet for hjælp ændrer sig, har man dog altid mulighed for at bede kommunen om at foretage en ny visitation og træffe en ny afgørelse.


Hvis en modtagers behov for hjælp ændrer sig helt akut, skal hjemmehjælperen dog altid tage hensyn til det – så kan afgørelsen om hjælp ændres efterfølgende, så der igen er overensstemmelse mellem behovet for hjælp og kommunens afgørelse om, hvilken hjælp personen er berettiget til.


Kommunen kan ikke ændre afgørelsen om hjælp uden at foretage en ny konkret og individuel vurdering.
De tilbud om hjælp, der fremgår af kommunens afgørelse, skal leveres fuldt ud, med mindre modtageren vælger at gøre brug af sin mulighed for fleksibel hjemmehjælp. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter sig for at ændre serviceniveauet i hele kommunen, vil ændringen først få virkning for modtageren, når kommunen på baggrund af en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp, har ændret afgørelsen.


En kommune må altså ikke sætte alle modtagere af rengøringshjælp ned til den halve hjælp uden først at vurdere, om hver enkelt modtager af hjælp kan klare sig med det nye lavere serviceniveau. På samme måde kan en kommune heller ikke sætte serviceniveauet op generelt uden at foretage den individuelle vurdering af behovet.


Erstatning for aflyst hjemmehjælp
Læs mere om retten til at få erstatning for aflyst hjemmehjælp under Erstatningshjælp.
Se også mulighederne for at bytte ydelser under Fleksibel hjemmehjælp.

Love og praksis
Social Service
Retssikkerhed og administration
Database over principafgørelser fra Ankestyrelsen
Tal og satser
Satser
Ældreomsorg
Hvis du vil vide mere
Aeldreplejen.dk

fra linket ovenover

Kommentar
Fra : skytten49


Dato : 20-02-09 19:05

Nordsted1 - jeg har selv været hjemmehjælp og har nu selv hjemmehjælp. det fungerer ikke lige efter de fine ord fra ministeriet

Kommentar
Fra : piaskov


Dato : 20-02-09 19:28

Citat
, rige som fattige sidsti 80´erne og det er stadig gratis for alle.

Nej Nej og atter NEJ.
Det er ikke gratis
Det bliver det først i det øjeblik hvor ordningen bliver gjort permenent i hjemmet.

Kommentar
Fra : svendgiversen


Dato : 20-02-09 19:40

Mon ikke vi skal skeldne mellem:

-at kunne få hjemmehjælp
-hvor meget, hvordan det praktiseres
-og hvem der synes det er nødvendigt.

Her er der jo enighed om i dette tilfælde, at de ældre, senile og inficerede kan få hjælp.
Det er kun et spørgsmål om aktivering via egen læge...

Og så vurderer den udsendte ekspert fra hjemmeplejen vel behovet.
Her kan der være forskelle på kommuner og personer, men nok ikke meget.
Forskellen ligger mere i motivationen og tidspresset hos hjemmehjælperne.

Og så synes børnene altid at forældrene har større behov for hjælp end de selv synes...

Kommentar
Fra : Nordsted1


Dato : 20-02-09 19:58Midlertidig hjemmehjælp har man altid selv skulle være med til at betale, men hvis man er medlem af Sygeforsikringen "danmark" kan man - alt efter hvilken gruppe man er forsikret i - få et tilskud

Citat
Hvem betaler for den personlige og praktiske hjælp?
Hovedreglen er, at personlig og praktisk hjælp er gratis. Det er altså kommunen, der betaler udgifterne ved hjælpen. Men der er et par undtagelser:


Hvis en person kun skal have hjælp i en begrænset periode, skal man betale for hjælpenSkytten49.............Nej desværre, det er sørgeligt

SvendGiversen.... ældre folk, kan ikke li' at ligge samfundet til last - ikke en dårlig indstilling, men de har altså betalt skat til det hele livet

Axelbjarne

Citat
Hjælp fra familien
Hvis en person bor sammen med et eller flere familiemedlemmer, må kommunen gerne tage med i overvejelsen, om familien kan hjælpe med nogle af de ting, der er behov for. Det kan for eksempel godt være, at kommunen vurderer, at en ægtefælle vil kunne stå for indkøbene til hele husstanden.


Kommentar
Fra : svendgiversen


Dato : 20-02-09 20:17

>det fungerer ikke lige efter de fine ord fra ministeriet

Det kunne jeg godt uddybe med et par regionale forskelle, men det er jo ikke det det drejer sig om her. Axelbjarne skal bare vide at hans forældre kan få hjælp og hvordan det iværksættes...

Jeg tror mere det er problemet med at få forældrene til at akceptere behovet for hjælp?

Selv har jeg kun haft gode erfaringer med hjemmehjælpen.


Kommentar
Fra : ans


Dato : 20-02-09 20:28

Citat
Vi antager at jeg bor hjemme i kælderen, sammen med en senil mor og en far der er ramt af virus


Er det et tænkt eksempel ???? eller ?????

Hvis det ikke er et tænkt eksempel, så er det kun kommunen du /dine forældre kan søge om hjælp.

Men det kommer jo også meget an på hvilken rolle du spiller i den sammenhæng. Din alder, er du hjemme til daglig, er du selv syg .... brugerne på kandu kan ikke give dig et fyldestgørende svar.

Tal med kommunen om problemet.

Kommentar
Fra : skytten49


Dato : 20-02-09 20:41

piaskov - jeg skriver jo netop at man betaler midlertidig hjemmehjælp, men ældre mennesker, der efteral sandsynlighed ikke bliver bedre, får varig hjemmehjælp som er gratis. næsten alle der får hjemmehjælp får den som varig. men det betyder ikke at man ikke kan få regulret hjælpen op eller ned

Kommentar
Fra : LuffeA


Dato : 20-02-09 23:45

Danmark er ikke som mange andre steder hvor ældre svagelige er afhængige af børnene, ved en visitering hvor et af børnene bor i nærheden og tilbyder sin hjælp vil langt de fleste kommuner alligevel tilbyde hjælp.

Kommentar
Fra : axelbjarne


Dato : 21-02-09 13:14

Tak for alle svarene, men omkring lægen, der ved hvor syge de er må være løsningen,og så kommunen - fordi jeg vil ikke bruge min tid på hjemmhjælp. Jeg er 62 år og på efterløn, men der skulle gerne være flere gode år endnu.

mvh.
axelbjarne

Godkendelse af svar
Fra : axelbjarne


Dato : 21-02-09 13:15

Tak for svaret piaskov.

Kommentar
Fra : piaskov


Dato : 21-02-09 13:46

Citat
Jeg er 62 år og på efterløn, men der skulle gerne

Tak skal du ha ' og jeg vil ønske dig rigtig meget held og lykke med det.


Du har følgende muligheder
Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 174599
Tips : 31742
Nyheder : 719565
Indlæg : 6390240
Brugere : 218365

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste