/ Forside/ Karriere / Erhverv / Andet erhverv / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Andet erhverv
#NavnPoint
Nordsted1 1260
ans 933
katekismus 800
pifo 679
jakjoe 661
Benjamin... 550
Kortoverv.. 545
refi 518
dova 505
10  HelleBirg.. 475
Akseltryk
Fra : Holst-Hansen
Vist : 2403 gange
500 point
Dato : 01-08-08 23:01

Hejsa.. Er der nogle der ved hvor man kan finde oplysninger om hvad der sker hvis man bliver stoppe med for stort aksel tryk på en lastbil?

 
 
Kommentar
Fra : Benjamin.Hansen


Dato : 01-08-08 23:37

Det kan sikkert findes på tekst.

men det regnes som overlæs...

Kommentar
Fra : Smokei


Dato : 01-08-08 23:43
Kommentar
Fra : Benjamin.Hansen


Dato : 01-08-08 23:44
Kommentar
Fra : Benjamin.Hansen


Dato : 01-08-08 23:52

Her er lidt om priser.

Så vidt jer har fået oplyst - har fx sverige 0 tolerance for Lastbiler...

De regner Overlæs % efter den tungest belastede aksels overvægt. Grundlæggede er det jo forståligt nok da det ændre vogntogets køreegenskaber meget at flytte vægten så den ikke er jævnt fordelt på akslerne...Accepteret svar
Fra : Benjamin.Hansen

Modtaget 500 point
Dato : 03-08-08 10:31

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk
Findes her.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22694

Her er en akseltryksmåler så det kan undgås.
http://www.irbisdanmark.dk/vejesystem_pdf/tag%20kampen%20op%20med%20politiet.pdf

Lidt om ændret praksis,
http://www.dtl-dk.dk/www/Pub10318.asp?artid=9899

Fra dette dokument se 3.1.2.2
http://www.folketinget.dk/Samling/20042/lovforslag/L153/som_fremsat.htm

3.1.2.1. Sanktionerne for overtrædelse af reglerne om største tilladte totalvægt (overlæs)

Ved lov nr. 187 af 30. marts 1999 om ændring af færdselsloven, godskørselsloven og arbejdsmiljøloven samt om ophævelse af lov om kontrol med overholdelsen af De Europæiske Fællesskabers forordninger om arbejderbeskyttelse inden for landevejstransport og lov om international godstransport med motorkøretøjer mv. (Skærpet kontrol med tunge køretøjer, køre- og hviletidsbestemmelser, betalingsbestemmelser mv.) blev der indført en ny bestemmelse i færdselslovens § 118, stk. 5 (nu stk. 8), hvorefter der i forskrifter, der udstedes i medfør af færdselslovens § 85, kan fastsættes bestemmelser om udmåling af en skærpet bøde for overtrædelse af regler om køretøjers største tilladte totalvægt, når overtrædelsen er sket under kørsel med et køretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg.

Sanktionsniveauet for kørsel med overlæs blev ved lovændringen skærpet væsentligt. I lovforslagets bemærkninger anføres bl.a., at kørsel med overlæs medfører en forøget risiko for færdselsuheld, idet bremselængden for tunge køretøjer forøges, når køretøjets vægt forøges. Det fremgår endvidere, at mens en overskridelse af det største tilladte akseltryk ikke altid har nogen direkte færdselssikkerhedsmæssig effekt af negativ karakter, vil en overskridelse af den tilladte totalvægt således altid have negativ indflydelse på færdselssikkerheden.

I lovforslagets bemærkninger var endvidere angivet vejledende forhøjede bødetakster for kørsel med overlæs, herunder i gentagelsestilfælde.

De gældende sanktioner for kørsel med overlæs er fastsat i Rigsadvokatmeddelelse nr. 4/2000 om sanktionspåstande i færdselssager i overensstemmelse med de i lovforslaget angivne retningslinjer.

Bødetaksten er således forhøjet fra 20 til 100 kr. for føreren for hvert procentpoint, den faktiske vægt overstiger den tilladte totalvægt, og fra 50 til 250 kr. pr. pct. for ejeren af køretøjet. Det fremkomne beløb oprundes til nærmeste beløb deleligt med 500. I gentagelsestilfælde forhøjes bøden til ejeren med 1.000 kr. pr. forstraf, således at den forhøjede bøde beregnes på grundlag af bøden for en 1. gangsforseelse før en eventuel oprunding til nærmeste beløb deleligt med 500. Derudover fordobles den herved fremkomne bøde ved flere end 10 forstraffe, medmindre der, før den nye forseelse blev begået, er forløbet 2 år efter den seneste afgørelse. Bøden oprundes herefter til nærmeste beløb deleligt med 500.

Der gælder en tolerancegrænse, som indebærer, at der kun rejses tiltale, hvis den tilladte totalvægt overskrides med mere end 7 pct., jf. Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 19. november 1979.

Disse bødetakster følges som udgangspunkt af domstolene og indebærer, at der i konkrete sager udmåles bøder af en meget betydelig størrelse, jf. f.eks. U 2001.2431 Ø, hvor der blev fastsat en bøde på 211.000 kr. til en vognmand for flere overtrædelser i gentagelsestilfælde.

Ved ovennævnte lov nr. 187 af 30. marts 1999 blev der ligeledes indsat en ny bestemmelse i færdselslovens § 126, stk. 1, vedrørende frakendelse af førerretten i tilfælde af overtrædelse af reglerne om største tilladte totalvægt (overlæs). Bestemmelsen indebærer, at føreren af et køretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg efter færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 4, skal frakendes førerretten, hvis han har overtrådt de i medfør af færdselslovens § 85 fastsatte forskrifter om højst tilladte totalvægt med mere end 30 pct. Frakendelsen sker betinget, medmindre føreren har gjort sig skyldig i flere forhold, der hver for sig kan begrunde en betinget frakendelse, herunder andre overtrædelser af reglerne om største tilladte totalvægt (overlæs).

3.1.2.2. Sanktionerne for overtrædelse af reglerne om største tilladte akseltryk

Som det fremgår af bemærkningernes pkt. 3.1.2.1. blev der ikke i forbindelse med lov nr. 187 af 30. marts 1999 gennemført ændringer af sanktionerne for overtrædelse af regler om største tilladte akseltryk, der fastsættes i medfør af færdselslovens § 85, idet overskridelsen ikke altid har nogen direkte færdselssikkerhedsmæssig effekt af negativ karakter.

Det fremgår af Rigsadvokatmeddelelse nr. 4/2000 om sanktionspåstande i færdselssager, at der ved 1. gangs forseelser fastsættes en bøde på 20 kr. for føreren for hvert procentpoint, det faktiske akseltryk overstiger det tilladte, og 50 kr. pr. pct. for ejeren. Beløbet oprundes til nærmeste beløb deleligt med 500.

I gentagelsestilfælde forhøjes bøden til 200 kr. for ejeren pr. forstraf. Den forhøjede bøde i gentagelsestilfælde skal beregnes på grundlag af bøden for en 1. gangs forseelse før en eventuel oprunding til nærmeste beløb deleligt med 500.

Bøden fordobles ved flere end 10 forstraffe, medmindre der, før den nye forseelse blev begået, er forløbet 2 år efter den seneste afgørelse. Der vil alene kunne lægges vægt på forstraffe vedrørende akseltryk. Bøden rundes op til nærmeste beløb delelig med 500.

Der gælder en tolerancegrænse, således at der kun rejses tiltale, hvis det tilladte akseltryk overskrides med mere end 7 pct. eller for enkeltaksler udgør mere end 500 kg, jf. Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 19. november 1979. Hvis overskridelsen ikke overstiger 7 pct., men for enkeltaksler udgør mere end 500 kg er bødestørrelsen 500 kr. for både føreren og ejeren.

Der er ikke fastsat regler om frakendelse af førerretten ved overtrædelse af reglerne om akseltryk


Godkendelse af svar
Fra : Holst-Hansen


Dato : 04-08-08 15:43

Tak for svaret Benjamin.Hansen. Tak for et særdeles godt svar på mit spørgsmål..!!

Du har følgende muligheder
Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 173966
Tips : 31682
Nyheder : 719565
Indlæg : 6385950
Brugere : 218287

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste