/ Forside/ Interesser / Familie & Relationer / Andet familie & relationer / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Andet familie & relationer
#NavnPoint
Nordsted1 3372
ans 2007
HelleBirg.. 1420
vil.du 996
dova 932
Teil 892
svendgive.. 781
refi 590
katekismus 578
10  clou 540
Au pair
Fra : Neessen
Vist : 579 gange
100 point
Dato : 31-07-08 13:39

Hejsa,

Vi overvejer at få en au pair. Men kender ikke så meget til regler? og om det findes et bureau, som kan hjælpe med at finde en god au pair.

Så kender nogle til det at have en au pair og/eller har erfaringer vil vi gerne høre fra jer. Og hvor kan vi finde mere information

mvh.

Thomas

 
 
Accepteret svar
Fra : Olesen-50

Modtaget 110 point
Dato : 31-07-08 13:51Der er rigtig mange sider at kikke på http://www.google.dk/search?hl=da&q=au+pair&meta=

Det er en rigtig god ide, med en au pair, i kan lærer en masse af hinanden, til stor gavn for alle, dog må i endelig huske på, at hun er en del familien, og ikke som jeg har kendskab til... en der "bare" er der, og ellers kan være på sit værelse når hun har fri

Kommentar
Fra : valde.


Dato : 31-07-08 13:54
Kommentar
Fra : Nordsted1


Dato : 31-07-08 14:24


Her er reglerne

Au pair
En udlænding har mulighed for at få opholdstilladelse for at fungere som au pair hos en værtsfamilie i Danmark.


Au pair betyder 'på lige vilkår'. Formålet med et au pair-ophold er således, at udlændingen skal bo hos en værtsfamilie 'på lige vilkår' for, at han/hun kan forbedre sine sproglige og evt. faglige kundskaber samt sit kendskab til opholdslandet. Som modydelse deltager au pair-personen i huslige pligter (fx rengøring, tøjvask, madlavning, børnepasning) i værtsfamilien i maksimum 5 timer om dagen, maksimalt 6 dage om ugen.

Hvis au pair-personen udfører arbejde udover disse tidsgrænser, udfører andet arbejde end huslige opgaver, eller udfører opgaver for andre end værtsfamilien, så arbejder han/hun ulovligt i Danmark.

Hvis en udlænding arbejder ulovligt i Danmark, kan han/hun udvises af landet, og både udlændingen og arbejdsgiveren kan straffes med bøde eller fængsel.

Værtsfamilien kan endvidere blive omfattet af en karensperiode, så man ikke kan blive godkendt som værtsfamilie inden for en 2-, 5- eller 10-årig periode.

Nordiske statsborgere behøver ikke opholdstilladelse men kan frit indrejse, bo og arbejde i Danmark. EU/EØS-statsborgere og schweiziske statsborgere, der ønsker at være au pair i Danmark, skal ansøge Statsforvaltningen om et registreringsbevis. Dog skal statsborgere i de nye EU-lande ansøge Udlændingeservice om opholdstilladelse som au pair.

Det er udlændingens eget ansvar at få en opholdstilladelse, hvis reglerne kræver det.

Betingelser
Formålet med et au pair-ophold er at forbedre au pair-personens sproglige og evt. faglige kundskaber samt udvide hans eller hendes kulturelle horisont gennem opnåelse af et bedre kendskab til opholdslandet. Det er derfor afgørende for at få opholdstilladelse som au pair, at ansøgeren har de fornødne sproglige og kulturelle forudsætninger for at få fuldt udbytte af et au pair-ophold her i landet.

Det betyder, at visse krav skal være opfyldt af enten ansøger, værtsfamilie eller begge parter for, at en opholdstilladelse kan gives til en udlænding, som ønsker at opholde sig i Danmark som au pair.

Hvis en person allerede har haft to eller flere længerevarende au pair-ophold i Europa, vil Udlændingeservice formode, at han/hun allerede har haft mulighed for at opnå de generelle kundskaber og erfaringer, som er formålet med au pair-ordningen. Der gives derfor normalt afslag på ansøgning om opholdstilladelse som au pair i disse sager.

Krav til ansøgeren
Ansøger skal være mindst 17 år men ikke fyldt 30 år på ansøgningstidspunktet
Ansøger må som hovedregel ikke være gift, da dette ikke ses foreneligt med formålet med et au pair-ophold
Ansøger må ikke have medfølgende mindreårige børn
Ansøger skal have en uddannelsesmæssig baggrund svarende til minimum 9. klassetrin
Ansøgeren skal kunne tale og forstå et rimeligt dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk
Krav til værtsfamilien
Værtsfamilien skal bestå af mindst én forælder og mindst ét hjemmeboende, mindreårigt barn. Barnet skal som udgangspunkt være registreret i Det Centrale Personregister som bosiddende på værtsfamiliens adresse
Mindst én forælder skal (som hovedregel) have dansk statsborgerskab for, at værtsfamilien kan formidle dansk sprog og kultur. Sprog- og nationalitetskrav stilles dog ikke i sager, hvor værtspersonerne er EU-statsborgere bosiddende i Danmark i medfør af reglerne om fri bevægelighed
Værtsfamilien må ikke forsørges af offentlige midler efter lov om aktiv socialpolitik. Værtsfamilien skal over for Udlændingeservice erklære, at den ikke forsørges af offentlige midler ved at underskrive en erklæring i forbindelse med ansøgningen
Værtsfamilien må ikke være omfattet af en karensperiode som følge af tidligere misbrug af au pair-ordningen. De voksne medlemmer af værtsfamilien skal over for Udlændingeservice erklære, at de ikke inden for de seneste 10 år er dømt for vold m.v. mod en au pair-person, inden for de seneste 5 år er dømt for ulovlig beskæftigelse af en au pair-person eller inden for de seneste 2 år har haft en au pair, hvis opholdstilladelse blev inddraget som følge af misbrug af au pair-ordningen. Værtsfamilien erklærer dette ved at underskrive en erklæring i forbindelse med ansøgningen
Øvrige krav
Ansøger og værtsfamilie skal have indgået en au pair-kontrakt, som skal være underskrevet af begge parter. Udlændingeservice har udarbejdet en au pair-kontrakt, som skal udfyldes i forbindelse med ansøgningen.
Ansøgeren skal indtage en familiær stilling i værtsfamilien. Det vil sige, at au pair-personens opgaver skal relatere sig til den daglige husførelse i værtsfamilien (som typisk er børnepasning, rengøring og tøjvask)
Ansøgeren skal modtage minimum 2.500 kr. i lommepenge pr. måned (brutto) foruden gratis kost og logi hos værtsfamilien
Ansøgeren skal have eget værelse i værtsfamiliens bolig
Andre au pair-personer må ikke være tilmeldt værtsfamiliens adresse
Den daglige arbejdstid skal være på minimum 3 og maksimum 5 timer om dagen, det vil sige mellem 18 og 30 timer om ugen. Er den daglige arbejdstid eksempelvis angivet at være 6 timer om dagen fra mandag til fredag med fri i weekenden, vil der ikke kunne meddeles opholdstilladelse
Ansøgeren skal have mindst en hel ugentlig fridag
Ansøgeren skal have tilstrækkelig fritid til at følge sprogkurser og dyrke kulturelle og faglige interesser
Værtsfamilien skal sørge for, at au pair-personen tilmeldes sygesikringen, og at au pair-personen ved sygdom ydes passende pleje
Det er en forudsætning for at få opholdstilladelse som au pair, at personen som hovedregel ikke tidligere har haft opholdstilladelse i Danmark. Se dog nedenfor om mulighed for at få forlænget en opholdstilladelse som au pair.

Særligt om opholdstilladelsen
En au pair får opholdstilladelse, men ikke arbejdstilladelse, da de opgaver, au pair-personen varetager hos værtsfamilien, ikke regnes som arbejde. En au pair-person må ikke tage lønnet/ulønnet arbejde ved siden af eller mod evt. betaling udføre husligt arbejde for værtsfamilien mere end maksimum 5 timer om dagen, 6 dage om ugen.

Selve ansættelsen som au pair betragtes dog som et arbejdsgiver-/lønmodtagerforhold og er derfor underlagt dansk ferielovgivning og danske skatteregler. Skatteforvaltningen i den kommune, hvor værtsfamilien bor, kan svare på spørgsmål vedrørende evt. beskatning. Spørgsmål vedrørende ferieregler bedes rettet til Feriekontoret, Finsensvej 78, 2000 Frederiksberg C, tlf. 38 14 84 84 (telefontid: mandag-torsdag kl. 12.00-15.00, fredag kl. 12.00-14.00).

Varighed
En au pair-person gives opholdstilladelse for 18 måneder, dog ikke ud over au pair-kontraktens gyldighed. I særlige tilfælde kan opholdstilladelsen forlænges med yderligere seks måneder til i alt 24 måneders samlet ophold.

Udlændingeservice har en restriktiv praksis for forlængelse af en opholdstilladelse som au pair, hvorfor ansøgere og værtsfamilier som altovervejende hovedregel ikke skal regne med, at en opholdstilladelse vil kunne forlænges ud over 18 måneder.

Udlændingeservice har som eksempel på et særligt tilfælde forlænget en tilladelse til maksimalt 2 år, hvor et mindreårigt handicappet barn i værtsfamilien afventede en plads i en specialinstitution, og hvor den nære tilknytning til au pair-personen og hensynet til barnet talte for at forlænge tilladelsen således, at barnet undgik at skulle knytte sig til flere personer forud for optagelsen på specialinstitutionen.

Hvis en au pair-person søger om at få sin opholdstilladelse forlænget, kan han eller hun kun få lov til at fortsætte som au pair, mens Udlændingeservice behandler sagen, hvis det sker på de samme vilkår og hos den samme værtsfamilie. Kontrakten mellem au pair-personen og værtsfamilien skal også forlænges og sendes med ansøgningen. En au pair-person må ikke begynde hos en ny værtsfamilie, før Udlændingeservice har givet tilladelse hertil.

Familiemedlemmer
En au pair-person kan normalt ikke få sin familie med til Danmark.

Læs mere om, hvordan du søger.


herfra http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/au_pair/

Kommentar
Fra : Nordsted1


Dato : 31-07-08 14:27Og her er en dansk side, som formidler au pair

http://www.aupairsinternational.dk/index.php?id=473

Godkendelse af svar
Fra : Neessen


Dato : 08-08-08 09:50

Tak for svaret Olesen-50.

Du har følgende muligheder
Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 173949
Tips : 31682
Nyheder : 719565
Indlæg : 6385866
Brugere : 218286

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste