/ Forside/ Interesser / Andre interesser / Politik / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Politik
#NavnPoint
vagnr 20140
molokyle 5006
Kaptajn-T.. 4503
granner01 2856
jqb 2594
3773 2444
o.v.n. 2373
Nordsted1 2327
creamygirl 2320
10  ans 2208
Velfærdsstaten
Fra : viviborgen
Vist : 862 gange
50 point
Dato : 17-01-06 12:36

Der er mange der vil byde ind, når 'skylden' for velfærdsstaten skal placeres, men hvem var efter din mening den store reformator i forbindelse med grundlæggelsen af velfærdsstaten?

Nogle mener, at den første fattiglov allerede i 1803 var startskudet sammen med skoleloven i 1814, hvor alle har pligt til gratis undervisning. Andre peger på hattedamerne, som lavede frivilligt hjælpearbejde til de værdigt trængende, andre igen peger på gårdmændene, fordi de sad i rigsdagen i 1871, hvor aldresrenten blev vedtaget, dog ikke på magten. Det gjorde Højre. Et fjerde bud er fagbevægelsen og socialdemokraterne. Hvad mener du?

Velfærdskommisions rapport, som nærmest øjeblikligt blev forkastet af regeringen, selvom den er aldeles liberal i sin tankegang. Hvorfor tog Anders Fogh afstand? Rapporten tager jo netop globaliseringen og harmoniseringen til EU for givet.

Hvad er en velfærdstat og hvilke konsekvenser vil det have, at gå tilbage til forsikringsprincippet og lade beskæftigelsesgraden være omdrejningspunktet for retten til velfærd eller er der slet ikke tale om velfærd, men der imod workfare, som Clinton introducerede den i USA.

Dette er ikke ment som et spørgsmål, men som et oplæg til en politisk debat om velfærdsstaten og den historie og udvikling i Danmark.

 
 
Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 17-01-06 13:30

Spørgsmålet er jo om velfærdsrapportens forslag ikke er afskaffelse af velfærd for de svageste. Jeg opfatter ikke velfærdsstaten, som noget der svarer til The American Dream, men snarere et system hvor de der har nok er med til at hjælpe de der har for lidt via skat, som det har fungeret mange år - den tanke ligger langt væk fra Liberalisme, der handler om frihed til selv at disponere og lade de andre om at klare egen situation (evt. lidt velgørenhed a la ulandshjælp).
Hvis Statsministeren efterleved tankerne fra hans bog om minimalstaten ville han nok miste for mange stemmer inklusive DF's støtte.
Velfærdsstaten er bestemt ikke indført af bønderne, men snarere af den socialdemokratiske politik, der jo netop ikke er kommunistisk, men i bund og grund HANDLEDE om demokratisk socialisme baseret på flertalsstyre hvor man tager hensyn til mindretallet (det er vist afskaffet nu).

Kommentar
Fra : viviborgen


Dato : 17-01-06 13:54

Med workfare mente jeg ikke ... noget med den amerikansk drøm. Jeg mente workfare frem for det mere danske welfare. Dvs. at alle uanset tilknytning til arbejdsmarkedet og pensionsordninger tegnet af arbejdsgiver med mere, skal have lige ret og mulighed for benytte sundhedssystemet, uddannelsessystemet, alderspension, offentligforsørgelse ved ledighed og sygdom og boligordninger, altså at de offentlige goder er skattefinanseret og ikke betalt som private forsikringer af arbejdstager eller arbejdsgiver.

Workfare er netop når velstanden kun kan opnås, hvis man har været forsikret og har arbejdet hele livet uden afbrydelser af barsel, længerevarende sygdom, omskoling etc. Mennesker med en sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet vil jo måtte nøjes med de efterhånden udhullede offentlige ordninger, som man ikke kan leve af.

Jeg mener, at forsikringsordninger skaber workfare og ikke welfare, fordi de offentlige ydelser bliver så ringe, at man ikke kan leve af dem uden, at de suppleres af private forsikringsordninger.

På sigt vil vi måske komme til at se det man i USA kalder working poor.

Og du har helt ret. Anders Fogh har svært ved at få aflivet hans ide om minimalstaten, men går han alligevel ikke i den retning, dog med knapt så raske skridt, som da han var yngre?

Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 17-01-06 14:03

Nu har du ikke defineret de udtryk i dit spørgsmål så det er lidt svært at følge dig.

Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 17-01-06 14:13

..eller sagt på en anden måde så kan jeg efter din seneste kommentar ikke gennemskue hvor vidt du taler for eller imod det du kalder workfare.


Kommentar
Fra : Rellom


Dato : 17-01-06 14:32

Efter min mening er en velfærdsstat et samfund, der føler sig ansvarligt for, at alle medlemmer lever en rimelig tilværelse - hvilket vil sige, at ingen udskilles som mindreværdige, selv om de ikke er i stand til at forsørge sig selv

Hjælpen må derfor ikke have karakter af almisse, men skal være en ret, som ikke udløser tab af borgerlige rettigheder, og i det lys vil jeg datere velfærdsstatens opståen til Steinckes socialreform fra 1933.

Samtidig vil jeg mene, at velfærdsstatens beståen forudsætter en forestilling om, at lighed mellem mennesker er mere frugtbart end ulighed, så jeg er ikke i tvivl om, at vores nuværende regering er i fuld sving med at køre velfærdsstaten konkurs.

Private arrangementer - forsikringsordninger, velgørenhed osv. - er i sig selv helt fint, men efter min opfattelse ikke noget, der karakteriserer en velfærdsstat. Nok snarere tværtimod.


Kommentar
Fra : viviborgen


Dato : 17-01-06 15:52

Jeg taler imod workfare...imod nyliberalismen og imod ulighed, som Eva Kjer siger, skulle skabe dynamik i samfundet. Anders Fogh siger det forøvrig også i minimalstaten.

Fremskridtspartiet, hvor Pia Kjærsgaard har trædt sine politiske barnesko, sagde direkte, at velfærdsstaten skulle afskaffes. Det var der ikke stemmer i så DF er blevet et midterparti, som kæmper for efterlønnen, men hvad med resten af velfærden? Skal den være for ALLE danskere, ALLE danske statsborgere eller ALLE som har opholdstilladelse i Danmark? Det er lidt mere uklart.

Den nyliberale tanke er jo tildeling efter trang som i socialloven fra 1933 ikke efter behov som bistandsloven fra 1976.

Jeg synes vi går baglæns i den sociale lovgivning, snart taler vi vel igen om værdigt trængende.

Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 17-01-06 16:02

Det var også min fornemmelse men det kunne jo være for at fremprovokere andre holdninger,men OK vi er enige.
Der er jo mange ting i det velfærdssamfund, som vi gerne vil bevare der giver stabilitet i samfundet.
A.F.R. har endda udtalt, at arbejdsløshedsunderstøttelsen er med til, at give et fleksibelt arbejdsmarked, hvor det er nemmere at ansætte og fyre efter behov når lønmodtagerne har et sikkerhedsnet. Det er bare en skam at sikkerehedsnettet hænger så langt nede og at hullerne bliver større og større fordi nogen mener, at man kan true folk i arbejde selv om det er kavalifikationerne der mangler i forhold til aktuelle behov. For bare at nævne een ting.

Kommentar
Fra : viviborgen


Dato : 17-01-06 16:18

Jeg er nu ikke så sikker på at understøttelsen i yderste konsekvens skaber fleksibilitet på arbejdsmarkedet. Jeg tror nemlig kun det er i et meget lille omfang, at fyringer er styret af samvittighed hos arbejdsgiveren eller omsorg for arbejderen. Det er kapitalen og markedskrafterne der afgør, hvornår der skal fyres og derfor er der behov for understøttelsen til at gribe de som får sparket. Jeg tror simpelthen ikke på, at arbejdsgiveren ville undlade at fyre en arbejder som han ikke har brug for bare fordi vedkommende ikke kunne forsøge sig på anden vis end kontanthjælp.

Så det handler dybest set om konjekturer, hvornår fyringerne falder. P.t. har vi en voldsom højkonjektur og folk melder sig ud af a-kasserne og fagforeningerne, men højkonjekturer og høj beskæftigelse har aldrig varet evigt, de varer typisk omkrig 5 - 7 år.

Kommentar
Fra : viviborgen


Dato : 17-01-06 16:20

Det ville nu være lidt sjovere, hvis nogle af regeringens gode støtter ville være med i debatten.

Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 17-01-06 16:27

Vi er slet ikke uenige. ikke meget debat på denne måde.


Kommentar
Fra : viviborgen


Dato : 17-01-06 16:32

Næ, det er sgu da sjovt, at vi har en borgerlig regering og at DF går frem ved valgene, når der ikke er nogle der vil støtte dem?

Men okay, det er jo heller ikke så godt, hvis de som stemte på dem blot skulle ind og sige: "Jeg fik sat mit kryds forkert. Vil være mere omhyggelig ved næste valg"

Kommentar
Fra : Rellom


Dato : 17-01-06 16:56

Eller også mener folk bare ikke, at Kandu egner sig særlig godt til den slags debatter. Og det kan jeg i så fald godt følge dem i.


Kommentar
Fra : viviborgen


Dato : 17-01-06 17:09

Hvorfor synes du ikke det. Det er vel ikke noget i vejen med lødigheden i en politisk debat. Emnet 'politik' findes jo her lige som 'smalltalk'

Jeg har godt nok bemærket at deltager antallet i trådene er omvendt proportionalt med niveauet i debatten her på kanalen.

Kommentar
Fra : Rellom


Dato : 17-01-06 17:42

Nej, der er ikke noget i vejen med lødigheden i en politisk debat - forudsat at debatørerne er rimeligt åbne over for andre meninger end lige deres egne.

Men det er da mit indtryk, at der her på Kandu let går kuk i denne forudsætning.

Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 17-01-06 17:59

Der går nok mest kuk i det når man betragter nogen man er uenige med som en slags undermennesker som man så forsøger at ægge til ævl og bævl eller hvad man nu kalder det.

Kommentar
Fra : viviborgen


Dato : 17-01-06 18:25

Jeg tror nu nærmere, at der går kuk i den, når man ikke er enige om, hvad det er der diskuteres.

Jeg har endnu ikke mødt nogle på vi vej som er enige med velfærdskommisionen. Ingen mener som den, at globaliseringen er determineret og dermed noget vi ikke selv er herre over. Selvfølgelig ikke som enkelt stat, men det er dog aktørerne som af gør i hvilken retning udviklingen skal gå. Globaliseringen er ikke en naturlov.

Jeg havde håbet, at nogle ville argumenter for den holdning...for den har jeg ikke forstået.

Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 17-01-06 18:38

Det kan måske komme endnu. Det er et spændende emne det her og det berører jo os alle på den ene eller anden måde.

Kommentar
Fra : viviborgen


Dato : 18-01-06 08:57

Netop, men der bliver jo flere og flere som påstår, at de ikke har forstand på politik, hvilket er noget vås, for alle er jo en del af politikken.

Det triste er jo så, at mange brokker sig, når tingene er vedtaget og rammer dem i hverdagen, selvom de måske selv har været med til at stemme for forslaget direkte eller indirekte. De ønskede blot ikke at deltage i politiske debatter og vidste derfor ikke helt, hvad konsekvens forslaget fik i praksis.

Det er en trist udvikling for demokratiet, fordi mange rent faktisk er mindre oplyste end tidligere, hvilket betyder at vælgerne er lette for politikkerne at manipulere med. Dette er en af grundene til, at en politiker som eksempelvis Pia kjærsgaard har så meget vind i sejlene.

Accepteret svar
Fra : BjarneD

Modtaget 50 point
Dato : 18-01-06 10:51Kommentar
Fra : viviborgen


Dato : 18-01-06 11:05Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 18-01-06 11:25

nye smileys


Kommentar
Fra : viviborgen


Dato : 18-01-06 12:42
Jeps, og der er endda et par sjove i blandt. Nu kan man føre en hel samtale med smileys, så behøver man, hverken at kunne læse eller skrive mere for at være med.

Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 18-01-06 12:52Kommentar
Fra : viviborgen


Dato : 18-01-06 13:04Godkendelse af svar
Fra : viviborgen


Dato : 06-02-06 11:51

Tak for svaret BjarneD.

En skal jo have poængerne og da du var den hyppigeste gæst på tråden går de til dig.

Kommentar
Fra : BjarneD


Dato : 06-02-06 12:31

¨Tak, tak. Jeg mener ellers godt, at der kunne koges mere suppe på den høne, men uden lidt friske vinkler bliver det jo lidt trivielt især når vi er så enige på det punkt.

Du har følgende muligheder
Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 176894
Tips : 31928
Nyheder : 719565
Indlæg : 6404446
Brugere : 218793

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste