/ Forside/ Interesser / Andre interesser / Politik / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Politik
#NavnPoint
vagnr 20140
molokyle 5006
Kaptajn-T.. 4503
granner01 2856
jqb 2594
o.v.n. 2373
Nordsted1 2327
creamygirl 2320
ans 2208
10  3773 2144
Hvor er reson'en..?
Fra : molokyle
Vist : 321 gange
200 point
Dato : 18-02-18 14:53

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-12-13-stroem-bliver-dyrere-mellem-klokken-17-og-20

Tjaeh... Jeg er 'også'Handelskole uddannet: Det hedder ; Increasing returns ...i fagsprog. Her den økonomisle 'matematik' bag: https://books.google.dk/books?hl=da&lr=&id=nkc_DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=increasing+returns+ekonomy&ots=Hl-DbAimeK&sig=jFz5RQze0aLN38ZaeR3U_REMIYw&redir_esc=y#v=onepage&q=increasing%20returns%20ekonomy&f=false

I min ogik hedder det:, Jo flere enheder du sælger til en lav pris? Jo større indtjening. Det er 'bedre at sælge' 1.000.000 enheder for 10 øre ..end at sælge 100 for 10 kr. ...når det kommer til afkast.

Hvorfor hæver Ørsted ..og 'konkurrenter' så prisen for det største salg af EL i døgnet?

Det må alt andet lige være dyrere at levere EL ...når de færreste bruger denne

Produktionsfaciliteterne og forsyningslinjerne er jo præcis de samme døgnet rundt!

</MOLOKYLE>

FUP & GAMLE AVISER !!!

 
 
Kommentar
Fra : molokyle


Dato : 18-02-18 15:16

Argumenterne for en 'forøgelse' af EL-afgiften ..når flest bruger 'servicen' ?

..er udtryk for en 'Mudsill' teori: https://en.wikipedia.org/wiki/Mudsill_theory

..som KUN kommer slaveejerne til gode. Er det for mange slaver? Så dræb halvdelen og lad resten arbejde dobbelt så hurtigt!

Hvem har glæde af dette? Brugerne? ..eller ejerne? (..som nu er delvist på private hænder: Goldmann Sachs : https://da.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs )

</MOLOKYLE>

Kommentar
Fra : svendgiversen


Dato : 18-02-18 16:16

Jeg tror da bare, at man vil udglatte forbruget,
prøve at reducere i den periode, hvor der bruges mest El,
og dermed lette forsyningen, så man ikke behøver at importere så meget fra udlandet?Kommentar
Fra : svendgiversen


Dato : 18-02-18 19:16

Min kone siger at hun vil lave mad ca. klokken seks uanset El pris,
og mon ikke hovedparten af danskerne siger det samme.

Engang fik vi den varme mad midt på dagen, lidt efter klokken tolv,
men med alle de udendørs aktiviteter, kommer det nok ikke tilbage?

Men der er nok andre El aktiviteter, der kan flyttes væk fra den nu dyre periode?
Eksempelvis tørring, rensning, med flere...

Accepteret svar
Fra : vagnr

Modtaget 200 point
Dato : 18-02-18 19:49

Jeg er også blevet mopset over elselskabernes smarte nye model, men der er måske en mening med galskaben!

Ulvetimerne for de fleste familier ligger omkring spisetid mv, der bruges masser af el, der skal laves mad osv.

Hvis vindmøllerne ikke snurrer flittigt, skal kraftværkerne bruge dyrere el, fra kulfyring, import fra udlandet mv.

Selskaberne siger selvf, at ulvetimepriserne er beregnet til at fordele forbruget mere jævnt over døgnet, men sjovt nok har de for en sikkerheds skyld ikke oplyst, at et forbrug på 1 kwh pr time til 37,5 øre kostede 9 kr, mens det samme jævne forbrug med de nye takster koster 9,84 kr, eller lidt over 9 procent mere

Da elforbruget givetvis er højest i ulvetimerne, bliver de flestes elregning nok over 10% højere end før.

Som Trumpen ville sige "that makes me smart!"


Kommentar
Fra : Kaptajn-Tommy


Dato : 18-02-18 20:14

Skatter og afgifter, der er indført eller forhøjet under Nyrup
Nye skatter og afgifter:

Arbejdsmarkedsbidrag for arbejdsgivere (1993)

Goodwillbeskatningen genindført (1993)

Afviklingen af ulandslempelse (1993)

Indgreb mod anpartsprojekter m.m. (1993)

Spildevandsafgift (1993)

Bruttoskatten (1993)

Afgift på bæreposer (1993)

Vandafgift (1993)

CO2-afgifter (1995)

Afgifter på bilbatterier (1996)

Afgift på slam (1997)

Nye bilafgifter (1997)

Passagerafgift på indenrigsfly (1997)

Sygeskat (1997)

Obligatorisk aconto-selskabsskat (1997)

Afskaffelser af erhvervslivets bestikkelsesfradrag (1997)

Pinsepakken: Den midlertidige ATP-opsparing blev permanent

Pinsepakken: Ejendomsværdiskat

Pinsepakken: Aktieskat på pensionsopsparing

Pinsepakken: Regler om tynd kapitalisering

Pinsepakken: Regler om armslængdeprincippet

Stramninger af eksisterende skatter:

Skærpet beskatning af ejendomsavancer (1993)

Forhøjelse af CO2-afgifter på el og kul (1993)

Forhøjelse af diesel- og benzinafgifter (1993)

Forhøjelse af registreringsafgift på varebiler (1993)

Aftrapning af fradrag for varelagernedskrivning og investeringsfond (1993)

Forhøjelse af affaldsafgift (1993)

Reduktion af befordringsfradrag (1993)

Skærpet beskatning på biler og personalegoder (1993)

Udhuling af fradrag generelt (1993)

Skærpet beskatning på investeringsbeviser (1993)

Skærpet beskatning af aktieavancer (1993)

Diverse stramninger af bruttoskatten

Forøgede ATP-bidrag (1993, 1996 og 1997)

Fremrykning af bankernes afregning af pensionsskatter (1996)

Forhøjelse af diverse energi- og CO2-afgifter (1996)

Forhøjede tobaksafgifter (1996)

Forhøjede bilafgifter (vægtafgift og ansvarsforsikring) (1996)

Nye afgiftsforhøjelser på naturgas og bygas (1996 og 1997)

Nye forhøjelser af benzinafgifter (1997)

Forhøjelser af afgifter på øl og vin (1997)

Grøn afgiftspakke: Bl.a. forhøjet stempelafgift (1997)

Forhøjelse af afgift på affald (1997)

Forhøjelse af lønsumsafgift (1997)

Fremrykning af skat på feriepenge (1997)

Fremrykning af betaling af lønsumsafgift (1997)

Fremrykning af momsbetaling for landbrug og fiskeri (1997)

Fremrykning af kommunernes skattebetaling (1997)

Fremrykning af betaling af elafgifter (1997)

Fremrykning af skattebetaling vedr. kursgevinster i realkreditinst. m.v. (1997)

Finanslov ´98: Forhøjede afgifter på pesticider og kvælstof

Finanslov ´98: Forhøjede afgifter på forbrugsgoder, bl.a. tobak, kaffe, is og chokolade

Forhøjelse af afgifter på emballage til fødevarer m.v.

Pinsepakken: Arbejdsmarkedsbidraget faldt ikke som tidligere forudset

Pinsepakken: Rentefradraget reduceres

Pinsepakken: Ligningsmæssigefradrag reduceres

Pinsepakken: Benzinafgiften forhøjes

Pinsepakken: Fradrag for indskud på kapitalpensioner reduceres

Pinsepakken: Hyppigere momsafregning for større virksomheder

Pinsepakken: Højere afgift på olie

Pinsepakken: Højere afgift på naturgas

Pinsepakken: Højere afgift på kul

Pinsepakken: Beregning af registreringsafgiften skærpes (mindsteavancereglen ændres)

Pinsepakken: 3 måneders kredittid på registreringsafgift afskaffes

Pinsepakken: Skatteloftet hæves til 59%

Pinsepakken: Skattepligtig værdi af firmabiler hæves fra 23 til 25%

Pinsepakken: Afgiften på varme fra affald hæves

Pinsepakken: Afgiften på El-varme hæves

Pinsepakken: Afgift på El til andet formål hæves

Pinsepakken: Bygningsafskrivningssatsen ændres til enhedssats

For at runde af; Danskerne knuselsker afgifter på ALT!
Prøver en given regering at afskaffe - eller bare nedsætte en skat eller afgift, høres ramaskriget; Det går ud over velfærden....

Sååååh....... betalt jeres afgifter med glæde, I har selv stemt for det.

Kommentar
Fra : vagnr


Dato : 18-02-18 20:40

Tommy, afgifter har intet med spm at gøre, en afgift er en afgift, en prisstigning er en prisstigning og sådan er det hele vejen igennem.......Kommentar
Fra : svendgiversen


Dato : 18-02-18 20:41

Ja, men afgifterne går vel primært til at forøge velfærden,
så er spørgsmålet for hvem?

Vort forbrug er meget ujævnt,
vore solceller virker ikke om natten, det gør vore vindmøller, men kun når det blæser.
Kul udefra brænder og forurener hele tiden, vandkraft fra Norge forurener ikke, men koster.

Det der er behov for er en måde at store energi på,
i nogle bjerglande pumper man vand op om natten, det kan vi ikke,
måske finder nogle snart på en mega akkumulator??Kommentar
Fra : Kaptajn-Tommy


Dato : 18-02-18 20:50

Citat
Tommy, afgifter har intet med spm at gøre, en afgift er en afgift, en prisstigning er en prisstigning og sådan er det hele vejen igennem.....
Kald det hvad du vil, men du kommer ikke udenom, det er en adfærdsregulerende afgift.

I dag koster en kilowatt-time 37,5 øre hos Radius alle døgnets timer. Fremover vil prisen være 83,5 øre mellem klokken 17 og 20. Ren straffeaktion (afgift) for at bruge strøm når familien har allermest behov for strøm.


Kommentar
Fra : Kaptajn-Tommy


Dato : 18-02-18 21:01

PS....Totalpriser for strøm -

83,5 øre + 49% afgift + 17% transport - denne sum pålægger vi liiiige 25% moms .....værs'go og regn.Kommentar
Fra : katekismus


Dato : 18-02-18 21:03
Kommentar
Fra : svendgiversen


Dato : 18-02-18 21:39

Hvad med at indføre det modsatte, billig strøm, når vi har overskud?

Min kone starter ofte vaskemaskinen om morgenen, før solen har nået vore solceller,
og opvaskemaskinen, lige når vi kommer hjem, efter vor morgentur med Debbie.

En billigere strøm på et andet tidspunkt, når solen skinner eller det blæser,
kunne måske ændre vanerne og forbruget, og mindske forurening og importeret El.Kommentar
Fra : mig-selv


Dato : 18-02-18 21:50

Citat
1 kwh pr time til 37,5 øre kostede 9 kr, mens det samme jævne forbrug med de nye takster koster 9,84 kr

FY for den lede, men det må vel have noget med det frie EL markede at gøre.
+
MEGET dårlig info fra sit selskab, men har selv fået regninger for samme, der fik mig til at flyve (næsten) ind i brændeovnen´s gløder? og det/ pejse/ovne vil de også snart til at pålægge diverse afgifter/ partikelfiltre ? går ud fra det er en VITS.
Og dem der finder ud af den slags - er bestilt ved andre energi kilder ? gas/olie/ELKommentar
Fra : mig-selv


Dato : 18-02-18 21:55

Citat
Skatter og afgifter, der er indført eller forhøjet under Nyrup
Nye skatter og afgifter:

Så længe der ikke er et kæmpe Ramasjang skrig, bliver afgifter osv hængende.
Mig bekendt har de kun sænket Spiritus afgiften for mange år siden, hvilket så får de helt unge og andre til at drikke endnu mere og det kun til gavn for sundheds-væsenet.Kommentar
Fra : Kaptajn-Tommy


Dato : 19-02-18 00:01

Citat
Mig bekendt har de kun sænket Spiritus afgiften for mange år siden, hvilket så får de helt unge og andre til at drikke endnu mere og det kun til gavn for sundheds-væsenet.
Det har du ikke evidens for at påstå. Du skal blot tænke på, hvorfor sprutafgiften blev hævet i tidernes morgen, det var ikke for at stoppe de unges druk. Derfor er der heller ingen grund til at tro, de unge vil drikke mere, blot fordi afgiften sænkes.

Jeg ved godt, det er et yndet argument blandt venstresnoede sjovnalister, det der med, "Hvis afgifterne sænkes med 10 øre dør baby - eller noget."Kommentar
Fra : vagnr


Dato : 19-02-18 11:06

Tommy, tror du det er en afgiftstigning, hver gang priserne stiger i supermarkedet, eller er det en prisstigning, fordi sælger vil tjene mer?

Afgifter er noget staten lægger på alt muligt, fra nødder til biler og både.

Men når købmanden hæver prisen (ikke pga afgifsforhøjelser) er det enten øgede udgifter til varekøb, personale, bygninger mv, eller fordi købmanden selv vil tjene mere.

Og selvf er der moms på det hele, undtagen når det er sort, det er en stor indtægtskilde for staten, som folk sjældent rigtig brokker sig over, så'n er det jo!

Vi har fået revet vores gamle sommerhus ned, og fået bygget et nyt, større og helt moderne, der er momsen udspecificeret, det giver mere end et par gib at se beløbene

Kommentar
Fra : svendgiversen


Dato : 19-02-18 11:26

Nej vi brokker os ikke, vi kører lidt sydpå et par gange om måneden,
sidst købte jeg to dåser hel peber til 30 kr stykket, de samme koster 55 kr i brugsen.

Og ingen købmand kan hæve prisen uden at miste konkurrence evne...
Der jo i forvejen er presset på grund af vore urimelige afgifter og moms.

En energi rigtig løsning vil være at sænke prisen på El, når vi har grønt overskud...Kommentar
Fra : vagnr


Dato : 19-02-18 12:11

Tommy, såvidt jeg husker ryger du, drikker gør du vel også, intet ondt i det;

Men hvis smøgerne kostede 100 kr pakken, og den billigste vodka det samme, ville salget i DK, nok falde voldsomt, og smuglerne ville få kronede dage!

Da bilafgifterne på lidt dyrere/større/sikrere biler faldt, steg salget af større biler, mens salget af mikrobiler faldt.

Som bekendt, penge er ikke alt, men det kommer langt foran hvad der end måtte være nr. 2

Kommentar
Fra : Kaptajn-Tommy


Dato : 19-02-18 14:12

Citat
Tommy, såvidt jeg husker ryger du,
Nej ! Du må huske forkert. Jeg valgte at stoppe for 6 - 7 år siden, for i stedet at bruge "røgpengene" på en 8 cyl. Jeep Wrangler.
Citat
drikker gør du vel også
Jeps - dog kun til "husbehov" og aldrig i forbindelse med bilkørsel og udøvelse af jagt......
Citat
Da bilafgifterne på lidt dyrere/større/sikrere biler faldt, steg salget af større biler, mens salget af mikrobiler faldt.
Ja - og godt det samme. Microbiler burde faktisk ikke befinde sig landevejene.
Kommentar
Fra : vagnr


Dato : 20-02-18 07:20

Citat
Ja - og godt det samme. Microbiler burde faktisk ikke befinde sig landevejene.


Helt enig!

Det var ikke min hensigt at påstå at du skulle ryge og drikke dig i hegnet, men fint at du er holdt op med at ryge!

Kommentar
Fra : katekismus


Dato : 20-02-18 10:17

Fakta om din elregning
De nye prisændringer vedrører foreløbig kun den del af din elregning, der hedder “transport”. Transport udgør 19% af din samlede elregning.
15% af regningen er for selve strømmen. Med de nye intelligente elmålere bliver det også i en nær fremtid muligt at købe strømmen, når den er billig uden for de travle timer.
Resten af regningen er afgifter: 6% er den såkaldte PSO afgift. De sidste 61% er afgifter og moms.
Kilde: Dansk Energi

https://www.dr.dk/nyheder/penge/stroem-bliver-dyrere-mellem-klokken-17-og-20


Kommentar
Fra : svendgiversen


Dato : 20-02-18 11:48

>Med de nye intelligente elmålere bliver det også i en nær fremtid muligt at købe strømmen, når den er billig uden for de travle timer.

Det er lige hvad jeg har foreslået og ser frem til...


Kommentar
Fra : vagnr


Dato : 20-02-18 12:46

Svendgiversen, mega-akkumulatoren findes allerede, Tesla laver denne, beregnet til solceller

https://www.tesla.com/da_DK/powerwall?redirect=no

Kommentar
Fra : Kaptajn-Tommy


Dato : 20-02-18 19:08

Hold da op, skide smart med sådan en Tesla-fætter.
Jeg har solceller og kunne godt bruge 2 stk. Tesla-batterier. Jeg kan ikke finde nogen pris..? Eller er det mig der er stæreblind..?Kommentar
Fra : Kaptajn-Tommy


Dato : 20-02-18 19:16

Jo, så fandt jeg det. I omegnen af 53.000 for det første batteri incl. montering. Det næste kan ikke være så dyrt, da meget af monteringen er udført...?

Helt sikkert noget, jeg vil arbejde videre med.

Tak for linket vagnr!

Kommentar
Fra : vagnr


Dato : 20-02-18 20:19

Citat
Tak for linket vagnr!Blink


Ja, det slår vist mine vindmølleanparter,der jo giver et afkast, men den strøm jeg får koster det samme

Giv "lyd", hvis det biver til noget, det kunne være spændende at vide hvordan det går!

Godkendelse af svar
Fra : molokyle


Dato : 20-02-18 20:42

Jeg orker iklke at gå videre vagnr ...der er delte meninger ..og sådan bør det være. Jeg for min del: Agerer efter behov
</MOLOKYLE>

Kommentar
Fra : molokyle


Dato : 20-02-18 20:48

Ps. Jeg er holdt op med at bruge strøm mellem 17 og 20. Jeg ta'r en middagslur istedet

</MOLOKYLE

Kommentar
Fra : vagnr


Dato : 21-02-18 06:45

Tak, mol

God idé med middagsluren, jeg foretrækker den desværre noget tidligere på dagen!

Du har følgende muligheder
Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 176694
Tips : 31918
Nyheder : 719565
Indlæg : 6403224
Brugere : 218746

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste