/ Forside/ Teknologi / Udvikling / PHP / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
PHP
#NavnPoint
rfh 3959
natmaden 3372
poul_from 3310
funbreak 2700
stone47 2230
Jin2k 1960
Angband 1743
Bjerner 1249
refi 1185
10  Interkril.. 1146
Indsætte kelkoo kode
Fra : anetteogjesper
Vist : 587 gange
50 point
Dato : 14-08-05 00:17

Hej

Vi skal have indsat en tracking kode fra Kelkoo og det har jeg brug for hjælp til. Der står den skal indsættes på siden de kommer til når de klikker, så jeg skal indsætte den flere gang.
Kelkoo koden der skal laves om er:
Kode
Example “Step 3 PHP” (Trackback-Sale)

<?
   
   //Change to organization id provided by Kelkoo in association with Tradedoubler
   $org_id = 222404;
   
   
   
   //Change to the order value of the current order or "1" if lead
   //Cannot consist of , (comma) or spaces. Decimal sign is . (dot)
   $orderValue = "102.50";
   
   //Change to the unique order number or lead number
   $orderNumber = "111";
   
   //event supplied by Kelkoo in association with Tradedoubler
   $event = 1211;
   
   //Only needed if your TradeDoubler program has a different curreny then the order
   $currency = "GBP";
   
      /*
   ////////////////////////(Optional feature)/////////////////////////////////////
   
   Product report
   Example product (you can add multiple products.
   Add | between them (f1...&f2...&f3...|f1...&f2...&f3...) )
   f1 is product number
   f2 is product name
   f3 is product value. Use dot (.) as decimal sign and no thousand separators.
   Bellow is an example, you must replace the products values.
   */
   
   $reportInfo = "f1=ProdNr01&f2=ProdName1&f3=100.00|f1=ProdNR02&f2=ProdName2&f3=1000.00";
   
   //Important! reportInfo parameter need to be URLEncoded in UTF-8 format.
   $reportInfo = urlencode($reportInfo);
   
   /////////////////////////////////////////////////////////////////////
      
?>
<html>

<?
echo "<IMG SRC=http://tracker.tradedoubler.com/pan/TrackBackServlet?organization=".$org_id."&event=".$event."&orderNumber=".$orderNumber."&orderValue=".$orderValue."&currency=".$currency."&reportInfo=".$reportInfo." width=1 height=1>";   


</html>[ 
 
Kommentar
Fra : Angband


Dato : 14-08-05 20:44

Hvad er det der skal laves om?

Kommentar
Fra : anetteogjesper


Dato : 16-08-05 13:49

Jo koden foroven skal laves, så den virker og registrerer på denne side:

Kode
<?php
// confirmation.php v1.00 06/04/2005

if(!session_id()){
   session_start();
}
// Etablerer forbindelse til databasen
require("mysql.php");

// variable init.
$display_block = "";
$OrdreNummer = 0;
$pay_Send = array("betal" => array ("creditcard" => "00.00", "bank" => "00.00", "ewire" => "00.00", "GreenZap" => "00.00", "efterkrav" => "30.00" ),
"tekst" => array ("creditcard" => "DanKort", "bank" => "Bankoverførsel","ewire" => "Ewire", "GreenZap" => "GreenZap", "efterkrav" => "Efterkrav"));

// Hent ordre nr. & update nr i tabel 'ordre_nr'
function hentOrdreNr() {
   $onr = mysql_result(mysql_query("SELECT * FROM ordre_nr"),0) or die(mysql_error());
   $onPlus = mysql_query("UPDATE ordre_nr SET nr=nr+1") or die(mysql_error());
   return $onr;
}

// Slet indhold i indkøbsvogn & optimiere (tabel 'orders' & 'store_shoppertrack')
function clearKurv($PHPSESSID) {
   mysql_query("DELETE FROM orders WHERE session_id = '$PHPSESSID'") or die(mysql_error());
   mysql_query("DELETE FROM store_shoppertrack WHERE session_id = '$PHPSESSID'") or die(mysql_error());
   mysql_query("OPTIMIZE TABLE orders,store_shoppertrack") or die(mysql_error());
}

// Validering af varen
$select_ordre = mysql_query("SELECT * FROM orders WHERE session_id = '".$PHPSESSID."'") or die(mysql_error());
$sel_ord = mysql_fetch_array($select_ordre) or die(mysql_error());

// Check om der findes en ordre
// hvis, hent ordre nr & sæt betalings type og pris
if (!empty($sel_ord)) {
   $OrdreNummer = hentOrdreNr();
   $pris = $pay_Send["betal"][$sel_ord['betaling']];
   $betaling = $pay_Send["tekst"][$sel_ord['betaling']];
} else {
   header("Location: forside.php");
   exit;
}

// Check levering's type
if ($sel_ord['add_type'] == "samme") {
   $leveringMail = null;
} else {
   $leveringMail = "<b>".$sel_ord['sendtil']."<br>".$sel_ord['sendtil_adresse1']." ".$sel_ord['sendtil_adresse2']."<br>".$sel_ord['sendtil_postnr']." ".$sel_ord['sendtil_by']."</b>";
}

// Levering & Betalings Adresse på kunden
$leveringBetal = $sel_ord['fornavn']." ".$sel_ord['efternavn']."<br>".$sel_ord['adresse1']." ".$sel_ord['adresse2']."<br>".$sel_ord['postnr']." ".$sel_ord['city'];

// Opbygning table Header
$display_block .= "<table cellpadding=3 cellspacing=3 border=1 width=98%>\n";
$display_block .= "<tr><th>Vare Nr</th><th>Vare Beskrivelse</th><th>Antal</th><th>Pris</th></tr>\n";

// Hent først data ud fra indkøbsvogn
$select_from_store_shoppertrack = mysql_query("SELECT sel_item_id, sel_item_qty, sel_item_size, sel_item_price FROM store_shoppertrack WHERE session_id = '".$PHPSESSID."'");

// Kør så igennem for hver række
while ($hentVare = mysql_fetch_array($select_from_store_shoppertrack)) {

   $select_from_inventory = mysql_query("SELECT id,category,ucatagory, name, price FROM inventory WHERE id='".$hentVare['sel_item_id']."'") or die(mysql_error());
   $sel_inventory = mysql_fetch_array($select_from_inventory);

   // Tilpas vare nummer
   $varenr = substr("00", strlen($sel_inventory['category'])).$sel_inventory['category'];
   $varenr .= substr("00", strlen($sel_inventory['ucatagory'])).$sel_inventory['ucatagory'];
   $varenr .= substr("0000", strlen($sel_inventory['id'])).$sel_inventory['id'];

   // træk vare fra i lagerbeholdning
   $minusLager=$hentVare['sel_item_qty'];
   mysql_query("UPDATE store_item_size SET store_item_qty=store_item_qty-$minusLager WHERE item_id='".$hentVare['sel_item_id']."' AND item_size='".$hentVare['sel_item_size']."'");

   // Gem ordre i tabelen 'store_orders_itemmap'
   $sql = "INSERT INTO store_orders_itemmap (
id, ordre_nummer,
vare_nummer, sel_item_qty, sel_item_size, sel_item_price,
betaling,
fornavn, efternavn, adresse1, adresse2, city, postnr, telefon, mobil, email,
add_type,
sendtil, sendtil_adresse1, sendtil_adresse2, sendtil_by, sendtil_postnr,
personlig_besked, datetime)
VALUES (
'','".$OrdreNummer."',
'".$varenr."','".$hentVare['sel_item_qty']."','".$hentVare['sel_item_size']."','".$hentVare['sel_item_price']."',
'".$sel_ord['betaling']."',
'".$sel_ord['fornavn']."','".$sel_ord['efternavn']."','".$sel_ord['adresse1']."','".$sel_ord['adresse2']."','".$sel_ord['city']."','".$sel_ord['postnr']."','".$sel_ord['telefon']."','".$sel_ord['mobil']."','".$sel_ord['email']."',
'".$sel_ord['add_type']."',
'".$sel_ord['sendtil']."','".$sel_ord['sendtil_adresse1']."','".$sel_ord['sendtil_adresse2']."','".$sel_ord['sendtil_by']."','".$sel_ord['sendtil_postnr']."',
'".$sel_ord['personlig_besked']."',now())";
   mysql_query($sql) or die (mysql_error());

   // vare i tabelens data felter
   $display_block .="<tr><td>".$varenr."</td><td class=\"L\">".$sel_inventory['name']."<b> (".$hentVare['sel_item_size'].")</b></td><td>".$hentVare['sel_item_qty']."</td>";

   // Beregn samlet pris pr. varenr.
   $sel_inventory['price'] = $sel_inventory['price'] * $hentVare['sel_item_qty'];
   $price = array($sel_inventory['price']);
   $counting = count($price);
   for ($a=0; $a<$counting; $a++) {
      $display_block .= "<td class=\"R\">".number_format(($price[$a]), 2, ".", ",")." kr.</td>\n";
      $prisen1 = $price[$a] + $prisen1;
   }

   // opsætning af vare information (Mail til BiXen)
   $mail_tekst[] = "Vare nr: ".$varenr." - ".$hentVare['sel_item_qty']." stk. ".$sel_inventory['name']." - størrelse : ".$hentVare['sel_item_size']." - pris : ".$sel_inventory['price']." kr.";

} // end while
$display_block .="</tr>";

// beskyttelse mod gentage den samme ordre
clearKurv($PHPSESSID);

// Betalning's type & Samlet Pris i tabelens data felter
$display_block .="<tr><td class=\"g\"></td><td class=\"g\"></td><th class=\"L\">".$betaling."</th><td class=\"R\">".$pris." kr.</td></tr>";
$display_block .="<tr><td class=\"g\"></td><td class=\"g\"></td><th class=\"L\">Samlet pris</th><td class=\"payR\">".number_format(($prisen1 + $pris), 2, ".", ",")." kr.</td>";

// Afslut tabel
$display_block .="</tr></table>";

// Mail til BiXen
$emailadressen = "bestilling@xxxxx.dk";
$emne = "Der er blevet købt varer på 5xX (Ordre Nr: ".$OrdreNummer.")\n";
$tekst = "Hej ".$sel_ord['fornavn']." ".$sel_ord['efternavn']." købte noget på siden.\n";
$tekst .="Ordre Nr: ".$OrdreNummer."\n";
$tekst .="Bestilling er :\n";
$tekst .= $bckgr1;

// Hent data ud af array'et '$mail_tekst'
$coutning2 = count($mail_tekst);
for ($c=0; $c<$coutning2; $c++) {
   $tekst .= $mail_tekst[$c]."\n";
}
$tekst .= $bckgr2."\n";

$tekst .= "Vedkommendes betalingsform var : ".$bckgr1.$betaling.(($pris=='00.00') ? "" : " $pris kr.").$bckgr2."\n";
$tekst .= "Samlet pris : ".$bckgr1.number_format(($prisen1 + $pris), 2, ".", ",")." kr.".$bckgr2."\n";
$tekst .= "Vedkommendes adresse er:\n";
$tekst .= " ".$bckgr1.$sel_ord['fornavn']." ".$sel_ord['efternavn']." ".$sel_ord['adresse1']." ".$sel_ord['adresse2']." ".$sel_ord['postnr']." ".$sel_ord['city'].$bckgr2."\n";

if ($leveringMail != null) {
   $tekst .= "Levering sker til: ".$bckgr1.$leveringMail.$bckgr2."\n";
}

$tekst .= "Den personlige besked fra modtageren er : ".$bckgr1.nl2br(stripslashes($sel_ord['personlig_besked'])).$bckgr2."\n";
$tekst .= "Vedkommende's e-Mail adresse er: ".$bckgr1.$sel_ord['email'].$bckgr2."\n";

// Mail header
$headers = "MIME-Version: 1.0\r\n";
$headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n";
$headers .= "From: 5 x X biXen <".$emailadressen.">";
mail($emailadressen, $emne, $tekst, $headers);

// Mail til kunde
$bestiller_emne = "Tak for din bestilling! (Ordre Nr: ".$OrdreNummer.")";
$tekst1 = "Tusind tak for din bestilling hos 5 x X biXen! Ordre Nr: ".$OrdreNummer.". ";
$tekst1 .="Al henvendelse ang. bestilte ordre, henvis til Ordre Nr.";
$tekst1 .=" Du vil snarest modtage ordrebekræftelse pr. e-mail. Med venlig hilsen 5 x X biXen";
mail($sel_ord['email'], $bestiller_emne, $tekst1, $headers);
?>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="refresh" content="30; URL=javascript:window.open('index.php','_top');">
<title></title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/confirmation.css">
</head>
<body>

<img
src="http://www.partner-ads.com/dk/leadtrack.php?programid=862&type=salg&ordrenummer=<?=$OrdreNummer?>&varenummer=<?=$varenr?>&antal=1&omprsalg=<?=$prisen1?>"
width=1 height=1>

<img
src="http://www.partner-ads.com/dk/leadtrack.php?programid=888&type=salg&ordrenummer=<?=$OrdreNummer?>&varenummer=<?=$varenr?>&antal=1&omprsalg=<?=$prisen1?>"
width=1 height=1>

<img src=http://dk.danban.com/sale/db3e7f260887b1e8a8577832260f5f8b?o=<?=$OrdreNummer?>&i[]=1&p[]=<?=$prisen1?>&c[]=1&type=image border=0 width=1 height=1>

<div align="center">
<div class="overskrift">Ordre<br>Bekræftigelse</div>
<div class="overskrift">Ordre Nr. : <?=$OrdreNummer?></div>
</div>
<div class="beskrivelseHead">Du købte:</div>

<?
print $display_block;
session_unset();
session_destroy();
$PHPSESSID=null;
?>
<br><br>
<div class="beskrivelseHead">Sendes til:</div>
<div class="adresseBox" <?=($sel_ord['add_type'] == "samme") ? 'style="float:none;"' : '';?>>
<?=$leveringBetal?>
</div>
<?
if ($sel_ord['add_type'] == "anden") {
   print "<div class=\"beskrivelseHead\" style=\"margin-top:-14px\">Levering sker til:</div>";
   print "<div class=\"adresseBox\" style=\"float:none;\">".$sel_ord['sendtil']."<br>".$sel_ord['sendtil_adresse1']." ".$sel_ord['adresse2']."<br>".$sel_ord['sendtil_postnr']." ".$sel_ord['sendtil_by']."</div>";
}
?>
<br>
<div class="beskrivelseHead">Kopi af Ordre Bekræftigelse sendes til:</div>
<div class="mailBox">
<?=$sel_ord['email']?>
</div>

<br>
<div class="beskrivelseHead">Din personlig besked til BiXen:</div>
<div class="beskedBox">
<?=nl2br(stripslashes($sel_ord['personlig_besked']))?>
</div>

<hr style="color:#eee;clear:both;">
<div align="center">
<div class="afslut">TAK FOR DIN BESTILLING<br>
<a href="index.php" target="_top">Gå til forsiden</a>
</div>
<h6>Denne side vil g&#229; videre til <a href="index.php" target="_top">Forsiden</a> efter 30 sec.</h6>
</div>

</body>
</html>


Vi får disse informationer
Citat
TradeDoubler tracking.

Jeg ser du har noen spørsmål angående trackingen. Jeg gir deg her litt mer informasjon, så må du bare ta kontakt om du har noen konkrete spørsmål.

På side 3 i dokumentet (TradeDoubler Sales tracking...) viser et eksempel på php-kode.
Denne koden kan i sin helhet limes inn hos dere og deretter modifiseres.
Koden skal inn på den side hvor et kjøp bekreftes og et salg blir registrert. Det skal resultere i at <img>-tagen (til slutt i koden) blir vist på kvitteringssiden som presenteres til brukeren.

Følgende må modifiseres:
- org_id og event - disse verdier får du tilsendt av meg om noen dager.
- orderValue og orderNumber - disse verdier må dere selv sette til de spesifikke verdier fra ordren. orderNumber må være et unikt nr for hver gang, og orderValue skal være totalbeløpet på ordren.
- currency - settes til DKK
- optional feature (reportInfo)- brukes dersom dere ønsker - for å få flere detaljer om deres salg i statistikkene hos TradeDoubler


Kommentar
Fra : Angband


Dato : 16-08-05 20:38

okay...


første ting anette og jesper... en ting der foruroligere mig i lægger dette ud på nettet (Den er toppen af jeres dokument): require("mysql.php");

Med den information kan folk ødelægge jeres hjemmeside..

[KODE]

<?

//Dette nummer sender pesonen.. skal ændres til dette (uden "//"):
//$org_id = Det nummer han sender;
$org_id = 222404;//Change to the order value of the current order or "1" if lead
//Cannot consist of , (comma) or spaces. Decimal sign is . (dot)
//Change to the unique order number or lead number
$orderValue= $bckgr1.number_format(($prisen1 + $pris), 2, ".", ",");

//Dette ville måske virke: $orderValue = $prisen1 + $pris;//Change to the unique order number or lead number
$orderNumber = $OrdreNummer;//event supplied by Kelkoo in association with Tradedoubler
$event = 1211;

//Only needed if your TradeDoubler program has a different curreny then the order
$currency = "DKK";

/*
////////////////////////(Optional feature)/////////////////////////////////////

Product report
Example product (you can add multiple products.
Add | between them (f1...&f2...&f3...|f1...&f2...&f3...) )
f1 is product number
f2 is product name
f3 is product value. Use dot (.) as decimal sign and no thousand separators.
Bellow is an example, you must replace the products values.
*/

$reportInfo = "f1=ProdNr01&f2=ProdName1&f3=100.00|f1=ProdNR02&f2=ProdName2&f3=1000.00";

//Important! reportInfo parameter need to be URLEncoded in UTF-8 format.
$reportInfo = urlencode($reportInfo);

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

?>
<html>

<?
echo "<IMG SRC=http://tracker.tradedoubler.com/pan/TrackBackServlet?organization=".$o rg_id."&event=".$event."&orderNumber=".$orderNumber."&orderValue=".$orderV alue."&currency=".$currency."&reportInfo=".$reportInfo." width=1 height=1>";
[/KODE]

indsæt det i bunden af dokumentet når i har udskiftet den øverste variables værdi med den i får tilsendt

Kommentar
Fra : anetteogjesper


Dato : 17-08-05 10:54

Hej om et par dage kan vi køre et testkøb så må vi se om det virker

Accepteret svar
Fra : Angband

Modtaget 50 point
Dato : 17-08-05 15:19

en lille ændring

[KODE]

<?php

//Dette nummer sender pesonen.. skal ændres til dette (uden "//"):
//$org_id = Det nummer han sender;
$org_id = 222404;//Change to the order value of the current order or "1" if lead
//Cannot consist of , (comma) or spaces. Decimal sign is . (dot)
//Change to the unique order number or lead number
$orderValue= $bckgr1.number_format(($prisen1 + $pris), 2, ".", ",");

//Dette ville måske virke: $orderValue = $prisen1 + $pris;


//Change to the unique order number or lead number
$orderNumber = $OrdreNummer;//event supplied by Kelkoo in association with Tradedoubler
$event = 1211;

//Only needed if your TradeDoubler program has a different curreny then the order
$currency = "DKK";

/*
////////////////////////(Optional feature)/////////////////////////////////////

Product report
Example product (you can add multiple products.
Add | between them (f1...&f2...&f3...|f1...&f2...&f3...) )
f1 is product number
f2 is product name
f3 is product value. Use dot (.) as decimal sign and no thousand separators.
Bellow is an example, you must replace the products values.
*/

$reportInfo = "f1=ProdNr01&f2=ProdName1&f3=100.00|f1=ProdNR02&f2=ProdName2&f3=1000.00";

//Important! reportInfo parameter need to be URLEncoded in UTF-8 format.
$reportInfo = urlencode($reportInfo);

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

?>
<html>

<?php
echo "<IMG SRC=http://tracker.tradedoubler.com/pan/TrackBackServlet?organization=".$o rg_id."&event=".$event."&orderNumber=".$orderNumber."&orderValue=".$orderV alue."&currency=".$currency."&reportInfo=".$reportInfo." width=1 height=1>";
?>

[/CODE]

Godkendelse af svar
Fra : anetteogjesper


Dato : 15-01-06 21:11

Tak for svaret Angband.

Du har følgende muligheder
Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 177281
Tips : 31960
Nyheder : 719565
Indlæg : 6406936
Brugere : 218861

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste