/ Forside/ Interesser / Hus og have / Hus og have / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Hus og have
#NavnPoint
Nordsted1 30351
3773 24011
pbp_et 20871
dova 19847
ans 15297
stig54 12614
vagnr 12599
transor 11828
katekismus 10999
10  trimare46 9702
Træ tæt på skel
Fra : Ajustar
Vist : 740 gange
20 point
Dato : 04-03-13 21:47

Hej.

Jeg har et stort fyrtræ, ca. 17 meter højt, stående 3o cm fra skel på min side. Træet indgår ikke i nogen form for hegn. Min nabo mener dog, at jeg ikke sådan uden videre kan fælde træet, uden han samtygger. Her mener jeg, han tager fejl. Han vil indgå forhandlinger oom en tinglysning på hans grund.

Kan jeg ikke bare fælde træet uden yderliger forhandlinger ??.

Bent

 
 
Kommentar
Fra : pbp_et


Dato : 04-03-13 21:53

Hvad siger de henne på kommunen?

Kommentar
Fra : Ajustar


Dato : 04-03-13 22:01

Kommunen følger hegnsloven. I dette tilfælde, kommer "tvisten" ikke ind under helgnloven.

Kommentar
Fra : Melander


Dato : 04-03-13 22:12

Nej selvfølgelig kan du ikke bare fælde træet, og hvis træet er 17 meter højt, gætter jeg på at det var der da du flyttede ind.

Der ud over står det på hans grund, og derfor er det strafbart at fælde det, med mindre at du får tilladelse af naboen, men det lyder ikke som en mulighed.

dog er det sådan i hegns og skelloven at hvis der er grene der rager ind over din grund og er beviseligt til gene, må du godt fjerne dem ... men det var måske en ide at åbne mere op for dialog, en nabokrig kommer ingen til gavn, andet end advokaterne..

Melander

Kommentar
Fra : Ajustar


Dato : 04-03-13 22:17

Hov så fik jeg vist lige formuleret mig forkert, idet træet står på min side af skellet.

Bent

Kommentar
Fra : Nordsted1


Dato : 04-03-13 22:19Selvfølgelig kan du fælde træet når det står inde på din grund.

http://www.hegnsloven.dk/

Hvis det er et træ der indgår som skæl, må det heller ikke være så højt

Kommentar
Fra : vagnr


Dato : 04-03-13 22:33

For at være på den sikre side, ville jeg starte med at låne den kommenterede hegnslov på biblioteket og læse om afgørelserne.

Men på hegnsloven.dk kan du læse en mere "normal sag", hvor naboen er sur over de høje træer ved skellet, men det IKKE er en hegnssag, selv om hegnssynet alligevel behandler den.

Men som melander skriver, prøv at få snakket det igennem med naboen, gerne med hegnslovsbogen ved hånden, så han (naboen må være en mand) kan forstå du har ret til at fælde alt hvad du vil på din side af hegnet, og at han selvf ikke kan få tinglyst noget uden dit samtykke.

Jeg går ud fra dit træ er sådan et med en lang stort set nøgen stamme, indtil der dukker grene op højt oppe?
For hvis det mere minder om et juletræ, med masser af grene i bunden, og det efterlader et kæmpehul i skellet, kunne det være en god ide at du sætter et eller andet i stedet for, for jeres begges skyld, og for naboskabet.

Citat
NY: Roskilde Byret 16.6.2010 (BS 4A-2429/2008). Et hegnsyn afsagde kendelse om, at halvdelen af en række høje fyrretræer langs skellet på indklagedes ejendom skulle fældes, og trækronerne, der ragede ind over klagers ejendom, skulle beskæres i rimeligt omfang på de tilbageblevne træer. Indklagede, der ikke mente træerne var et hegn, fældede alligevel hvert andet fyrretræ, bortset fra det sidste i rækken. Hegnsynet meddelte indklagede, at det sidste fyrretræ skulle være fældet, og hvis det ikke skete, ville der blive indkaldt til tvangsfuldbyrdelsesforretning. Efter ved et tilsyn at have konstateret, at træet ikke var fældet, meddelte hegnsynet indklagede, at såfremt træet ikke blev fældet, ville arbejdet blive igangsat på hegnsynets foranledning. Under indklagedes bortrejse lod hegnsynsformanden en anlægsgartner fælde træet, uden at der var indkaldt til eller afholdt en tvangsfuldbyrdelsesforretning. Indklagede anlagde derefter sag mod hegnsynsformanden med påstand om erstatning svarende til prisen på at plante et tilsvarende træ. Hegnsynsformanden påstod frifindelse. Hegnsynsformanden henviste til, at indklagede ved hegnsynet havde accepteret hegnsynets kendelse, og heller ikke indbragt sagen for domstolene. Endvidere blev en sag om tvangsfuldbyrdelse kun aflyst på betingelse af, at træet blev fældet, men indklagede havde ikke overholdt aftalen, og indklagede havde efter hegnsynets meddelelse selv undladt at forlange indkaldt hegnsynsforretning efter hegnslovens § 44. Efter rettens belæring accepterede hegnsynsformanden forligsmæssigt at betale en erstatning på 40.000 kr.

Kommentar: Der er ikke i hegnsloven hjemmel til, at hegnsynet træffer afgørelse om fældning af træer og beskæring af trækroner. Udgør trærækken et hegn efter hegnsloven, kan der fastsættes en hegnshøjde. Hverken parternes accept eller parternes aftale kan udvide hegnsynets kompetence ud over hegnsloven. Hegnsynets sagsbehandling er behæftet med adskillige grove fejl, og tvangsfuldbyrdelse ved hegnsynet kan aldrig ske uden en tvangsfuldbyrdelseskendelse. Endvidere kan den forsømmelige grundejer ikke indgive begæring efter hegnslovens § 44. Der er i øvrigt ikke hjemmel til at hegnsynet foretager "tilsyn" eller korrespondere med hegnssagens parter om en hegnssag, der er afsluttet med hegnsynets kendelse. Det er en grov overtrædelse af hegnslovens regler og klart ansvarspådragende, at en hegnsynsformand uden viderelader en anlægsgartner fælde et træ. Som udgangspunkt vil et erstatningsansvar påhvile det samlede hegnsyn, men i denne sag er det korrekt at rette sagsanlægget mod hegnsynsformanden alene. Kommunalbestyrelsen kan efter omstændighederne være solidarisk ansvarlig. Kommenteret Hegnslov, side 211-214 og 318.


Kommentar
Fra : transor


Dato : 04-03-13 22:53

I princippet kan der være lokalplan eller servitutteer o at området skal have høje træer.

Det er dog usædvanligt bortset fra visse gamle beboelsesområder, som skal have skovkarakter.

bortset fra disse specialtilfælde kan du bare fælde træet, hvis det ikke er en del af et fælles hegn.

Kommentar
Fra : pbp_et


Dato : 04-03-13 22:55

I sin substans er det dit træ, og hvis der ikke er fredning eller servitutter ind over, må du gøre hvad F..... du vil.
For det gode? naboskabs skyld må du nok dele en flaske vin eller et par øller med naboen og snakke det igennem og høre på og fremføre argumenter for og imod træets overlevelse.
Er der enighed om skellets placering? En stramt trukket ambulancerød snor trukket mellem genkendelige skelpæle er et rigtig godt argument og kan forberedes i god tid før samtalen. Som nævnt af en anden indsenderkan det være et problem, hvis træet fungerer som en del af hegnet. Men du er altså sikker på de 30 cm? Og er det 30 cm fra skel til barken, eller er det 30 com fra skel til marven?
vh
pbp
I øvrigt er det generelt en god ide at stå på minimum samtalefod med naboerne!

Kommentar
Fra : katekismus


Dato : 04-03-13 23:11

Det er da glædeligt, at træet ikke generer naboen.

Som andre skriver, er det dit træ!

http://haveselskabet.dk/artikel/skal-træet-fældes-eller-ej


Kommentar
Fra : mig-selv


Dato : 05-03-13 23:13

PAS PÅ, hvis naboén eller dig har skjulte ledninger og andet i jorden, det kan koste en bondegård
hvis der ryger noget i jorden under en træfældning, da det er dig der er skadevolder af det hele?
Samt så stort et træ, går man ikke igang med selv = forsikring og andet.

Men ellers, bare hack det til pinde brænde, og lyt til knasternes lyd, i en kold tid - næste år.


Kommentar
Fra : stjerneboern


Dato : 06-03-13 22:33

Hvis der ikke ligger noget i jorden og der er plads nok til at lægge sådan en 17 m stamme på din grund og du ved hvordan det gøres kan du jo lægge lige der hvor du vil inden for få ca. , men det forudsætter nok du har prøvet det før :)
Ellers må du få en proff ud og klare det for dig :)
men som de andre skriver, tag en kop kaffe eller lign med naboen og få en snak omkring træet. Måske kan i hjælpes ad.


Kommentar
Fra : Melander


Dato : 07-03-13 15:21

HAHA Bent..super.

Ja hvis træet står på din grund er der ikke noget i vejen for at fælde, såfremt det sker sikkert, og uden at gøre skade på naboen ejendom og have..

Nu er der så lige et andet problem, som kræver at du snakker med naboen, for hvis du fælder træet, og da træet er 17 meter højt, og kun står 30 cm fra naboens grund, har dette træ cirka 40% af sit rodnet på naboens grund, og når dette rodnet forrådner ville dette kunne medføre at jorden hvor rodnettet er vil synke, og det vil selvfølgelig kunne medføre gene for naboen..

men noget helt andet er hvorfor din nabo er så forhippet på at du ikke må fælde det, når det står på din grund..

Melander

Du har følgende muligheder
Dette spørgsmål er blevet annulleret, det er derfor ikke muligt for at tilføje flere kommentarer.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 177366
Tips : 31960
Nyheder : 719565
Indlæg : 6407466
Brugere : 218867

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste