/ Forside/ Karriere / Erhverv / Jura / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
Jura
#NavnPoint
RyeJensen 11840
Nordsted1 11095
dova 10393
refi 7375
ans 6906
BjarneD 5596
Oldboston 4933
Paulus1 3538
themis 2862
10  jakjoe 2566
Smidt ud af lejligheden
Fra : LoneS
Vist : 1154 gange
119 point
Dato : 16-05-09 23:37

hejsa alle sammen

Har lige et spørgsmål som køre oppe i mit hovede lige nu
Har en venninde som lige er bliven smidt ud af sin lejlighed på grund af at de menre at hendes søn har udført hærvært i den bolige forening hun bo i. Men ikke er dømt for det.
Men hvorfor kan hun blive smidt ud når sønnen ikke bor hjmme men i plejefamilie
og så har hun kun fået 14 dage til at flytte. syndes det lyder helt forkert i mit hovedet

Hilsen LoneS


 
 
Kommentar
Fra : dova


Dato : 17-05-09 00:13

En udlejer kan altid ophæve et lejemål til øjeblikkelig fraflytning, såfremt der sker overtrædelser af kontraktens bestemmelser, eller overtrædelser af regler for almindelig "lov og orden" i bebyggelsen.

Så træder den almindelige opsigelsesfrist ud af kraft.
Og udlejer behøver ikke engang gi' en frist på, som eks. her, 14 dage.


Lejelovens § 93:

Citat
Udlejerens ret til at hæve lejeaftalen

§ 93. Udlejeren kan hæve lejeaftalen i følgende tilfælde:

a) Når leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, jf. stk. 2.

b) Når det lejede benyttes til andet end aftalt og lejeren ikke trods udlejerens indsigelse er ophørt hermed.

c) Når lejeren modsætter sig, at udlejeren eller andre får adgang til det lejede, hvor de har ret hertil efter §§ 54, 62 og 97.

d) Når lejeren fraflytter det lejede i utide uden aftale med udlejeren.

e) Når lejeren vanrøgter det lejede og ikke uden ophold efter udlejerens påkrav bringer det lejede i stand.

f) Når lejeren helt eller delvis overlader brugen af det lejede til en anden i tilfælde, hvor han ikke er berettiget hertil, og trods udlejers indsigelse ikke bringer forholdet til ophør.

g) Når lejeren har tilsidesat god skik og orden, jf. § 79 a, stk. 1, nr. 1-8 eller 11, jf. § 79 b, stk. 2, og forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet.

h) Når lejeren har tilsidesat betingelserne i et betinget lejeforhold, jf. § 79 b, stk. 1, nr. 1, og forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet.

i) Når nogen er straffet i medfør af § 4 i lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler for at have modtaget besøgende i eller ved det lejede i strid med et forbud nedlagt i medfør af loven.

j) Når lejeren af en butik eller beværtning trods udlejerens indsigelse ikke opfylder pligten til at holde forretningen åben og i forsvarlig drift.

k) Når en lejer, der helt eller delvis skal betale lejen ved at udføre arbejde, groft forsømmer sine pligter ved arbejdets udførelse og arbejdsforholdet som følge heraf bringes til ophør.

l) Når lejeren i øvrigt misligholder sine forpligtelser på en sådan måde, at hans fjernelse er påkrævet.

Stk. 2. Udlejeren kan kun hæve lejeaftalen som følge af for sen betaling, hvis lejeren ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til lejeren. Udlejerens påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at lejeforholdet kan ophæves, hvis lejerestancen ikke betales inden fristens udløb. § 33, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Som gebyr for påkravet kan udlejeren kræve 100 kr. + 2 pct. af det skyldige beløb ud over 1.000 kr. For 1998 og fremover reguleres beløbet efter 1. pkt. i stedet efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders-periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører 4) . Det i 4. pkt. nævnte beløb er opgjort i 1994-niveau og reguleres en gang årligt med 2,0 pct. tillagt en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Gebyret er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

Stk. 3. Vedrører lejeaftalen en plejebolig efter § 1, stk. 1, 2. pkt., i den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap , jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996, eller § 5, stk. 2, i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. eller en ustøttet privat plejebolig, jf. § 1, stk. 5, anvist af kommunen eller amtskommunen, kan aftalen kun hæves efter stk. 1, når lejeren samtidig anvises en anden og passende bolig.Men hvis din bekendte mener ophævelsen af lejemålet er uberettiget, har hun muligheden at søge råd og vejledning hos LLO

http://www.llo.dk/

Kommentar
Fra : troldenesdhb


Dato : 17-05-09 00:21

er lidt træt af at høre om alle dem det er synd for, efter at de har smadret andre og andres ting..................


Kommentar
Fra : BertelBrander


Dato : 17-05-09 01:58

Det er en følge af at VKO regeringen har ophævet normale retstilstande.
I rigtige demokratier er det domstolene (og ikke boligforeningen) der dømmer.
Det er naturligvis trist, men det eneste der er at gøre er at få et andet folketingsflertal.

Kommentar
Fra : Krummen


Dato : 17-05-09 06:40

Kors hvoir er du dog snotdum at høre på Bertel Nrandert. Er det måsle VKO som har udformet en dansk standard lejekontrakt??

Kommentar
Fra : LuffeA


Dato : 17-05-09 07:20

Ikke at jeg på nogen måde vil forsvare utilpassede, men ret skal være ret.

Er det foregået fornylig, altså inden at knægten kom i "pleje", og har han været ude på ballade når han har haft samkvem med moar ?Kommentar
Fra : refi


Dato : 17-05-09 09:20

Citat
Men hvorfor kan hun blive smidt ud når sønnen ikke bor hjmme men i plejefamilie
og så har hun kun fået 14 dage til at flytte. syndes det lyder helt forkert i mit hovedetDet KAN hun heller ikke, med mindre der ligger mere BAG historien end du fortæller....

Kommentar
Fra : trimare46


Dato : 17-05-09 09:36

efter min mening er det ikke en skid synd. hvis folk kunne finde ud af at opdrage deres unger ordentligt, ville vi være den slags problemer kvit.

Kommentar
Fra : LoneS


Dato : 17-05-09 09:39

hej Refi

Alt hvad har skriven er hel rigtigt. Mor fik i går et brev fra bolige forening at hun var sagt op den 1.6.09. Fordi de mente at det var hendes søn som hade lavet hærvært på en tdc box.(Han er ikke dømt for det) Men jeg ikke forstå det er at hvordan kan de smide hende ud når han ikke engan bo hjemme men i familie pleje har ikke kunne finde ud af noget her på nette og har næsten lagt hele natte for at finde ud hvad pokker hun kan gøre.

Hilsen LoneS

Kommentar
Fra : refi


Dato : 17-05-09 10:18

Beklager - jeg tror IKKE på historien.....

Hun kan IKKE blive smidt ud af en lejlighed - eller opsagt - blot fordi en "gæst" overtræder reglerne...

Der ligger MERE bag hvis det er tilfældet.....

Kommentar
Fra : LoneS


Dato : 17-05-09 10:27

Hej Rifi

Er det noget du ved eller er det du tror hun ikke kan. For jeg vil jo gerne have det på skrift så jeg kan vise det til hende. Somt sagt jeg ved ikke mere en det jeg har fortalt om der ligge mere begravet ved jeg ikke helt men jeg syndes selv det lyder helt forkert at man kan blive smidt ud af lejligheden uden at have noget men det at gøre.
Kan godt forstå at folk tænker at man skal opdrage enes børn godt men i dette tilfælde har hun overhovet ikke noget med det at gøre har været i familepleje sine han var 9 og nu er han 15


Hilsen LoneS

Accepteret svar
Fra : refi

Modtaget 119 point
Dato : 17-05-09 10:39

Citat
om der ligge mere begravet ved jeg ikke helt


Netop - men det GØR DER...

Det vil kræve en del advarsler/gentagelser og lign. før det overhovedet er muligt at få det danske retssystem til at tage affære....

Kommentar
Fra : LoneS


Dato : 17-05-09 10:47

Hej refi

Okay tak for svaret. Så er det mig som igen er bliven taget ved næsen


Hilsen LoneS

Godkendelse af svar
Fra : LoneS


Dato : 17-05-09 10:48

Tak for svaret refi.

Kommentar
Fra : refi


Dato : 17-05-09 10:51

Selv tak....

Kommentar
Fra : vvdriver


Dato : 17-05-09 11:28

Stor blæst,halv vind.
I indlæget.
Har en Veninde?.
Senere. Min mor,har fået brev?.
Man omtaler ikke sin mor, som god Veninde,men som sin mor.BASTA
vvdriver

Kommentar
Fra : BertelBrander


Dato : 17-05-09 12:29

Tabernarren "Krummen" har som sædvanligt ikke fattet en meter.

Kommentar
Fra : bkr48


Dato : 17-05-09 14:28

Citat
Stor blæst,halv vind.
I indlæget.
Har en Veninde?.
Senere. Min mor,har fået brev?.
Man omtaler ikke sin mor, som god Veninde,men som sin mor.BASTA
vvdriver

LONE S.
Sandheden er ilde hørt.
Det er jo dig der er blevet smidt derhen hvor du hører til.
Da du har Blacklistet vvdriver,skriver jeg på hans vegne. Han er min kammerat,ved nærmere eftertanke min nabo,arbejdskolega eller måske min FAR.
Nu har du en mere at Blackliste,god førnøjdelse.
BKR48

Kommentar
Fra : bkr48


Dato : 17-05-09 14:31

Citat
Spørgsmål
- Ubesvarede 0
- Besvarede 66
- Annullerede 6
- Slettede 5
Ialt 77
Kommentarer
- Ikke godkendte 145
- Godkendte 0
- Slettede 0

Ialt 145
Tips
- Ubedømt 0
- Bedømte 0
- Slettede 0

Ialt 0


--------------------------------------------------------------------------------
Seneste bedømmelser for svar
Seneste bedømmelser for tips


Kommentar
Fra : bkr48


Dato : 17-05-09 14:33

Overnævnte er ikke til pral.
BKR 48
Nåede du ikke at blackliste mig

Du har følgende muligheder
Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 177352
Tips : 31960
Nyheder : 719565
Indlæg : 6407384
Brugere : 218867

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste