/ Forside/ Teknologi / Udvikling / PHP / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn 

Kodeord  


Reklame
Top 10 brugere
PHP
#NavnPoint
rfh 3959
natmaden 3372
poul_from 3310
funbreak 2700
stone47 2230
Jin2k 1960
Angband 1743
Bjerner 1249
refi 1185
10  Interkril.. 1146
oprat en bruger
Fra : simon15
Vist : 11548 gange
150 point
Dato : 12-02-07 14:05

hey hvordan kan det være at jeg ikke kan få oprattede en bruger når koder er

Kode
<head>

<body bgcolor="#C8D3F1">

</head><?

include("ban-system/checkban.php");

?>

<div align=right><br></div><font face="arial white" size="5"><i>Opret ny bruger</i></font><br><br>

<center>

</center>
<p>

<?

session_start();

include("sql.php");

if(session_is_registered("username")) {

print "Du må kun have en bruger!<br><br>";

exit;

}

session_destroy();

if($submit) {

if(!$usrname || !$password || !$password2 || !$navn || !$mail) {

$fejl[] = "Alle felter blev ikke udfyldt.";

}

if(strlen($usrname)>12) {

$fejl[] = "Brugernavn må max. være 12 cifre langt.";

}

if(ereg("^ ",$usrname) || ereg(" $",$usrname)) {

$fejl[] = "Brugernavn må ikke starte eller slutte på mellemrum.<br>";

}

if(ereg("^ege",$usrname) || ereg("ege$",$usrname)) {

$fejl[] = "Brugernavnet må ikke indeholde ege.<br>";

}

if(ereg("^tob",$usrname) || ereg("tob$",$usrname)) {

$fejl[] = "Brugernavnet må ikke indeholde tob.<br>";

}

if(ereg("^Ege",$usrname) || ereg("ege$",$usrname)) {

$fejl[] = "Brugernavnet må ikke indeholde Ege.<br>";

}

if(ereg("^Tob",$usrname) || ereg("tob$",$usrname)) {

$fejl[] = "Brugernavnet må ikke indeholde Tob.<br>";

}

if(ereg("^Admin",$usrname) || ereg("admin$",$usrname)) {

$fejl[] = "Brugernavnet må ikke indeholde Admin.<br>";

}

if(ereg("^admin",$usrname) || ereg("admin$",$usrname)) {

$fejl[] = "Brugernavnet må ikke indeholde admin.<br>";

}

$select_username = mysql_query("SELECT id FROM users WHERE(username='$usrname')");

if(mysql_num_rows($select_username)>0) {

$fejl[] = "Brugernavnet er optaget.";

}

if($password!=$password2) {

$fejl[] = "Kodeordende er ikke ens.";

}

if(strlen($password)<6) {

$fejl[] = "Kodeordet skal mindst være 6 cifre langt.";

}

if(!$kon) {

$fejl[]= "Du skal vælge et køn.";

}

if(!$race) {

$fejl[]= "Du skal vælge en hudfarve.";

}

if(eregi("[^a-z0-9 æøåÆØÅ]",$usrname)) {

$fejl[] = "Brugernavnet må kun indeholde a-z, A-Z, 0-9 og mellemrum.";

}

if($kon!="han" && $kon!="hun" && $kon) {

$fejl[] = "Forkert køn.";

}if($fejl) {

for($i=0;sizeof($fejl)>$i;$i++) {

print "
<ul>
<li>$fejl[$i]";

}

}

if(!$fejl) {

if($kon=="han" && $race=="hvid") {

$figur="male_white";

$toj1="ny";

$toj2="standard2";

$toj3="trans";

}

elseif($kon=="hun" && $race=="hvid") {

$figur="pigefigur";

$toj1="standard1";

$toj2="phar3";

$toj3="trans";

}

elseif($kon=="han" && $race=="sort") {

$figur="male_black";

$toj1="ny";

$toj2="standard2";

$toj3="trans";

}

elseif($kon=="hun" && $race=="sort") {

$figur="pigefigur";

$toj1="standard1";

$toj2="phar3";

$toj3="trans";

}

mysql_query("INSERT INTO users (username,kryppassword,kon,figur,toj1,toj2,toj3,navn,mail,website,oprettet,sidstonline,firstip) VALUES('$usrname','".md5($password)."','$kon','$figur','$toj1','$toj2','$toj3','$navn','$mail','$website','".time()."','".time()."','$_SERVER[REMOTE_ADDR]')");

mysql_query("INSERT INTO closet (username,toj,haar,briller) VALUES('$usrname','trans','trans','trans')");

mysql_query("INSERT INTO closet (username,toj,haar,briller) VALUES('$usrname','$toj1','$toj2','$toj3')");

?>

<center>Tilykke!<br>

Din bruger blev oprettet!<br>

Du kan nu logge på.

<?

print mysql_error();

}

}

if($fejl || !$submit) {

?>

<table>

<form action="opret.php?submit=true" method="post">

<tr>

<td>Brugernavn*</td>

<td><input name="usrname" maxlength="12" value="<?=$usrname?>" class="text">

</tr>

<tr>

<td>Kodeord*</td>

<td><input name="password" type="password" value="<?=$password?>" class="text"></td>

</tr>

<tr>

<td>Kodeord igen*</td>

<td><input name="password2" type="password" value="<?=$password2?>" class="text"></td>

</tr>

<tr>

<td>Køn*</td>

<td><input type="radio" name="kon" value="han"<? if($kon=="han") { print " checked"; } ?>> Han <input type="radio" name="kon" value="hun"<? if($kon=="hun") { print " checked"; } ?>> Hun</td>

</tr>

<tr>

<td>Hudfarve*</td>

<td><input type="radio" name="race" value="hvid"<? if($kon=="hvid") { print " checked"; } ?>> Hvid <input type="radio" name="race" value="sort"<? if($kon=="sort") { print " checked"; } ?>> Brun</td>

</tr>

<tr>

<td>Navn*</td>

<td><input name="navn" value="<?=$navn?>" class="text"></td>

</tr>

<tr>

<td>Email*</td>

<td><input name="mail" value="<?=$mail?>" class="text">

</tr>

<tr>

<td>Hjemmeside</td>

<td><input name="website" value="<?=$website?>" class="text">

</tr>

<tr>

<td align="center" colspan="2">&nbsp;&nbsp;<input type="submit" value="Opret">

</tr>

</form>

</table>

<font color="red">* Skal udfyldes</font>

<?

}

?>det skal lige siges det er til en 3dchat

 
 
Kommentar
Fra : Stouenberg


Dato : 12-02-07 14:11

- du kan åbenbart ikke håndtere dansk retskrivning - så er det sg_ heller ikke let at skrive koder...
- hvis de skal virke vel at mærke...

"Kodeordende er ikke ens." =

Kommentar
Fra : præceptor


Dato : 13-02-07 01:50

Det behøver ikke nødvendigvis at have noget med dit problem at gøre, men det er helt ud i hampen når du gør flg:

Kode
<head>

<body bgcolor="#C8D3F1">

</head>


Når du har startet et hoved <head> må der ikke forekomme noget der ikke hører hjemme i et hoved, før efter du har afsluttet hovedet igen med </head>
og <body> hører ikke hjemme i et hoved.

Det skulle derfor have set således ud:

Kode
<head>
</head>
<body bgcolor="#C8D3F1">


og når du så har startet en krop <body>, så skal den også afsluttes igen på et eller andet sted i koden med </body>

Da nu det - uagtet at der indgår php i det - er html, så burde hele molevitten i det mindste have startet med <html> og have sluttet med </html>:

Kode
<html>
<head>
</head>
<body bgcolor="#C8D3F1">

</body>
</html>Kommentar
Fra : natmaden


Dato : 13-02-07 04:39

Ja der er en del fejl.
Blandt andet skal en session_start(); være før en header.
Det nemmeste er, den skal bare være først.

derefter hvad laver dine include ?

det ligner noget du har fået taget ud af en større helhed.

Hvis du er ny med hjemmesider, så kan du øve dig lidt her.
http://htmlplayground.com/
Det er ikke PHP, men man skal jo begynde et sted

I det hele taget skal PHP jo også kunne bruges der hvor du uploader det til.
Derud over er der forskellige opsætninger af PHP og MySQL
efter hvor/hvilket sted man har adgang til.

http://dk2.php.net/manual/da/function.session-start.php

Mvh. Jørgen

Kommentar
Fra : præceptor


Dato : 13-02-07 04:53

Hvis vi seriøst skal beskæftige os med dette scripts fejlmuligheder, så falder det i øjnene at scriptet er baseret på at register_globals skal være ON for at scriptet kan fungere.

Hvis scriptet derfor kører på en server hvor register_globals fornuftigvis er OFF, så fungerer det ganske enkelt ikke.

Hvis du imidlertid anbringer de flg. 2 små linjer f.eks før linjen med if($submit) { så vil denne hurdle imidlertid være klaret:

Kode
extract($_GET);
extract($_POST);


Kommentar
Fra : simon15


Dato : 14-02-07 12:38

ok

jeg har gjordt alt hvad i skrev men der er ikke noget der virker

Kommentar
Fra : præceptor


Dato : 14-02-07 17:32

For at kunne fejlfinde, kan det være nyttigt at dele et script op i småafsnit og teste disse hver for sig. Men, først skal vi dog være enige om, at du nu har noget der ser nogenlunde ud som herunder:

Kode
<?php
session_start();
include("sql.php");
include("ban-system/checkban.php");
if(session_is_registered("username")) {
   print "Du må kun have en bruger!<br><br>";
   exit;
   }
session_destroy();
extract($_REQUEST);
if($submit) {
   if(!$usrname || !$password || !$password2 || !$navn || !$mail) {
      $fejl[] = "Alle felter blev ikke udfyldt.";
   }
   if(strlen($usrname)>12) {
      $fejl[] = "Brugernavn må max. være 12 cifre langt.";
   }
   if(ereg("^ ",$usrname) || ereg(" $",$usrname)) {
      $fejl[] = "Brugernavn må ikke starte eller slutte på mellemrum.<br>";
   }
   if(ereg("^ege",$usrname) || ereg("ege$",$usrname)) {
      $fejl[] = "Brugernavnet må ikke indeholde ege.<br>";
   }
   if(ereg("^tob",$usrname) || ereg("tob$",$usrname)) {
      $fejl[] = "Brugernavnet må ikke indeholde tob.<br>";
   }
   if(ereg("^Ege",$usrname) || ereg("ege$",$usrname)) {
      $fejl[] = "Brugernavnet må ikke indeholde Ege.<br>";
   }
   if(ereg("^Tob",$usrname) || ereg("tob$",$usrname)) {
      $fejl[] = "Brugernavnet må ikke indeholde Tob.<br>";
   }
   if(ereg("^Admin",$usrname) || ereg("admin$",$usrname)) {
      $fejl[] = "Brugernavnet må ikke indeholde Admin.<br>";
   }
   if(ereg("^admin",$usrname) || ereg("admin$",$usrname)) {
      $fejl[] = "Brugernavnet må ikke indeholde admin.<br>";
   }
   $select_username = mysql_query("SELECT id FROM users WHERE(username='$usrname')");
   if(mysql_num_rows($select_username)>0) {
      $fejl[] = "Brugernavnet er optaget.";
   }
   if($password!=$password2) {
      $fejl[] = "Kodeordene er ikke ens.";
   }
   if(strlen($password)<6) {
      $fejl[] = "Kodeordet skal mindst være 6 cifre langt.";
   }
   if(!$kon) {
      $fejl[]= "Du skal vælge et køn.";
   }
   if(!$race) {
      $fejl[]= "Du skal vælge en hudfarve.";
   }
   if(eregi("[^a-z0-9 æøåÆØÅ]",$usrname)) {
      $fejl[] = "Brugernavnet må kun indeholde a-z, A-Z, 0-9 og mellemrum.";
   }
   if($kon!="han" && $kon!="hun" && $kon) {
      $fejl[] = "Forkert køn.";
   }

   if($fejl) {
      for($i=0;sizeof($fejl)>$i;$i++) {
      print "
      <ul>
   <li>$fejl[$i]";
   }
}
if(!$fejl) {
   if($kon=="han" && $race=="hvid") {
      $figur="male_white";
      $toj1="ny";
      $toj2="standard2";
      $toj3="trans";
   }
elseif($kon=="hun" && $race=="hvid") {
   $figur="pigefigur";
   $toj1="standard1";
   $toj2="phar3";
   $toj3="trans";
}
elseif($kon=="han" && $race=="sort") {
   $figur="male_black";
   $toj1="ny";
   $toj2="standard2";
   $toj3="trans";
}
elseif($kon=="hun" && $race=="sort") {
   $figur="pigefigur";
   $toj1="standard1";
   $toj2="phar3";
   $toj3="trans";
}
mysql_query("INSERT INTO users (username,kryppassword,kon,figur,toj1,toj2,toj3,navn,mail,website,oprettet,sidstonline,firstip) VALUES('$usrname','".md5($password)."','$kon','$figur','$toj1','$toj2','$toj3','$navn','$mail','$website','".time()."','".time()."','$_SERVER[REMOTE_ADDR]')");
mysql_query("INSERT INTO closet (username,toj,haar,briller) VALUES('$usrname','trans','trans','trans')");
mysql_query("INSERT INTO closet (username,toj,haar,briller) VALUES('$usrname','$toj1','$toj2','$toj3')");
?>

<html>
<head>
</head>
<body bgcolor="#C8D3F1">
   <div align=right><br></div><font face="arial white" size="5"><i>Opret ny bruger</i></font><br><br>
   <center>Tillykke!<br>
   Din bruger blev oprettet!<br>
   Du kan nu logge på.</center>
<?php
print mysql_error();
}
}
if($fejl || !$submit) {
?>

<table>
<form action="opret.php?submit=true" method="post">
<tr>
   <td>Brugernavn*</td>
   <td><input name="usrname" maxlength="12" value="<?=$usrname?>" class="text">
</tr>
<tr>
   <td>Kodeord*</td>
   <td><input name="password" type="password" value="<?=$password?>" class="text"></td>
</tr>
<tr>
   <td>Kodeord igen*</td>
   <td><input name="password2" type="password" value="<?=$password2?>" class="text"></td>
</tr>
<tr>
   <td>Køn*</td>
   <td><input type="radio" name="kon" value="han"<? if($kon=="han") { print " checked"; } ?>> Han <input type="radio" name="kon" value="hun"<? if($kon=="hun") { print " checked"; } ?>> Hun</td>
</tr>
<tr>
   <td>Hudfarve*</td>
   <td><input type="radio" name="race" value="hvid"<? if($kon=="hvid") { print " checked"; } ?>> Hvid <input type="radio" name="race" value="sort"<? if($kon=="sort") { print " checked"; } ?>> Brun</td>
</tr>
<tr>
   <td>Navn*</td>
   <td><input name="navn" value="<?=$navn?>" class="text"></td>
</tr>
<tr>
   <td>Email*</td>
   <td><input name="mail" value="<?=$mail?>" class="text">
</tr>
<tr>
   <td>Hjemmeside</td>
   <td><input name="website" value="<?=$website?>" class="text">
</tr>
<tr>
   <td align="center" colspan="2">&nbsp;&nbsp;<input type="submit" value="Opret">
</tr>
</form>
</table>
<font color="red">* Skal udfyldes</font>
<?php
}
?>
</body>
</html>


Du kan se at jeg istedet for de to EXTRACT linjer kun har en linje med extract($_REQUEST);. Men, funktionsmæssigt er det ligegyldigt om du bruger de to linjer jeg først foreslog eller den linje jeg nu bruger.

Grunden til at vi skal være enige om at du har noget der ligner eksemplet her ovenfor er, at der i forhold til oplægget nemlig er rettet to fejl her:

1. Dels er der aht. dine sessions møbleret lidt rundt så html headeren først optræder et stykke inde i scriptet. Hvis dine sessions ikke fungerer, forhindrer det ganske vist ikke dig i at oprette en bruger, men fejlen her skulle jo rettes alligevel.

2. Med enten de to først foreslåede extract linjer, eller den enkelte extract linje jeg bruger herovre, så sikrer du dig at de data du indtaster i formen kommer frem, selvom register_globals fornuftigvis er OFF.

Hvis scriptet nu ikke virker hos, er det på tide at kigger på det inkluderede sql.php. På dette script opsættes dine adgangsdata til din database, og disse adgangsdata skal naturligvis være korrekte. Er de det?

Det er jo desværre sådan, at en af de hyppigste fejlkilder er, at folk ikke har indtastet deres adgangsdata til databasen korrekt.

Hvis du viser sql.php så husk lige at maskere dit brugernavn og dit password til databasen, men aht. os andre kan det være relevant at nævne hvor du bruger scriptet henne. En lille oplysning om af det f.eks. kører på et site hos frac.dk - hvis det er tilfældet - giver os mulighed for selv at finde relevante oplysninger til brug for at hjælpe dig.Accepteret svar
Fra : natmaden

Modtaget 150 point
Dato : 14-02-07 18:22

Nej du har svaret på en linie,
Hvis man skal kunne hjælpe , så må du af men noget mere..

din kode er taget ud af en helhed.
Hvilket sted ligger din kode.
surt at bruge tid på at gætte at det er på http://frac.dk
Skal jeg læse frac's betingelser og opsætning i gennem ?
Nej det skal du.
din kode bruger Databasen MySQL , gør frac også, og hvordan.

dine include er gåder, for man ved jo ikke hvad de laver, man må gætte !

jeg gætter at include("ban-system/checkban.php"); er noget ligegyldigt bannerbyt !
så den er yt !

Jeg gætter at include("sql.php"); er din forbindelse til MySQL , den skal du holde for dig selv!
Men den bør se nongenlunde sådan ud.

testdb.php
Kode
<?
/*
Dette er dine MySQL data (Hos frac):

Når du connecter til din MySQL database skal du bruge følgende data.
Host: 192.168.1.3
database: din sides navn
Brugernavn: din sides navn
Password: det kender du selv
*/

$hej_host="192.168.1.3";
$hej_user="xxxxxx";
$hej_password="yyyyyyy";
$hej_database="xxxxxx";
$link = @mysql_connect($hej_host, $hej_user, $hej_password)
         or exit("Fejl: Forbindelsen til data mangler.<br />Løsning: Prøv igen senere !");
echo "Du er koblet på ".$hej_host;
@mysql_select_db($hej_database, $link);
?>

!!! x'erne og y'erne skal du ændre til dine egne data !!!
virkede det ?
ok så kunne du koble på frac's MySQL

Din kode er meget underlig, så jeg gætter at dette emne ikke er noget du har prøvet før.
Og så er database/php og 3dchat ikke lige stedet at starte.

gætter at du fandt http://htmlplayground.com/ for kedelig
gætter at http://dk2.php.net/manual/da/function.session-start.php er for meget.

en manual til php er noget man ikke kommer langt uden.
http://dk2.php.net/manual/

En mormal tom almindeligt html ser sådan ud ( i min udgave ):
Kode
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title></title>
<META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX,NOFOLLOW">
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body>

</body>
</html>


Denne kan kun forstå php hvis dens fil-endelse er .php og ikke .html

Er du med ?
Der er 100.000 linier kode før du er kommet til en 3dchart.!
hvilket jeg ikke har tænkt mig at lave

Hvis du er med, så åbner vi lige Mysql og ser hvad der er i den.
prøver at lave en simpel tabel ligge data i og hente dem igen.

Min måde:
Lav en mappe hos frac, og kald den 'test'
i mappen ligger du :
Kode
<?
/*
Dette er dine MySQL data (Hos frac):

Når du connecter til din MySQL database skal du bruge følgende data.
Host: 192.168.1.3
database: din sides navn
Brugernavn: din sides navn
Password: det kender du selv
*/

$hej_host="192.168.1.3";
$hej_user="xxxxxx";
$hej_password="yyyyyyy";
$hej_database="xxxxxx";
$link = @mysql_connect($hej_host, $hej_user, $hej_password)
         or exit("Fejl: Forbindelsen til data mangler.<br />Løsning: Prøv igen senere !");
echo "Du er koblet på ".$hej_host;
@mysql_select_db($hej_database, $link);
?>

og kalder den hej_db.php

nu laver du(i samme mappe) en index.php
Kode
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title></title>
<META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX,NOFOLLOW">
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body>
Min Database<br />
<?
include "hej_db.php";
?>
</body>
</html>


Naae pauser lige her.


Kommentar
Fra : præceptor


Dato : 14-02-07 18:41

Puha Simon15,

Mange kokke fordærver ofte maden, og modsiger ofte hinanden.

På linket http://www.udvikleren.dk/PHP/Thread.aspx/6/19354/ får du således et relevant råd, der ligesom mit råd drejer sig om at få dit script til at kunne fungere ved register_globals OFF.

Problemet med rådet på linket er så bare, at det både kræver at du skal kunne kende forskel på hvilke variable du skal ændre og hvilke du skal undlade at ændre. Og derfor risikerer du at skabe lige så mange nye problemer som du fjernede gamle problemer.

Jeg vil derfor anbefale dig, at du istedet holder dig til blot at indsætte extract($_REQUEST); på en linje før linjen: if($submit) { idet du dermed ikke risikerer at skabe nye fejl.

Et godt råd, når der er flere kokke på spil, er at holde de forskellige løsningsmuligheder hver for sig og altså ikke blande noget sammen der måske er godt nok hver for sig, men som måske konflikter med hinanden.

Altså, med tre kokke på spil, er det fornuftigt at holde de tre forskellige løsningsforslag adskilt fra hinanden


Kommentar
Fra : natmaden


Dato : 14-02-07 19:17

Hmm præceptor
Jeg trækker mig da gerne, så kan du da selv komme salt på suppen ,-)
Det er nu simons tynde deltagelse der gør udslaget.
Man skal lære at kravle før at man lærer at gå.

Er det nu på frac, eller handler det om et andet sted ?

Så kik, frac tillader ikke meget, og sikkert slet ikke indblanding i deres opsætning.
frac er en legeplads hvor man kan have småting, ikke en rescurcekrævende ting som en chat.
Men stadig et udemærket sted !

PS. suppen koger
</Skibskokken>

Kommentar
Fra : præceptor


Dato : 14-02-07 19:48

Små slag skibskok

Det har intet med dig at gøre, men handler om at simon15 måske har så lidt erfaring at han hurtigt kan ende op med et morsomt broderi, hvis han måske ikke helt kan overskue hvad han får blandet sammen.

Og der giver jeg så Simon15 det råd, at holde de forskellige løsningsforslag hver for sig.

Hvorfor i alverden skulle du dog så trække dig? Der må være frit slag i bolledejen her, så sæt nu bare din suppe på bordet

Vi ved jo ikke om det er placeret på frac.dk, men simon15 har vist tidligere haft et spørgsmål her, gående på noget med frac.dk, hvorfor ...

At tage et kig i frac's phpinfo indebærer jo heller ikke en indblanding i deres opsætningKommentar
Fra : natmaden


Dato : 14-02-07 22:52

Trækker mig.. nææ ,,, jeg trækker fingeren op af suppen og venter på at den bli'r serveret

At for mange kokke fordærver maden, jo det kender vi vist alle...

Giver dig ret. frac's opsætning er meget åben og virker som uptodate.
http://frac.dk/phpinfo.php
Nu er det jo bare ikke lige til at vide om det handler om frac.

Ja som suppen, der er ingen der laver den ens,
jeg så også at jeg nok uddybede indholdet for meget,
men jeg lod det være som det var , måske simon15 ville komme frem og sige "så langt er jeg med".
Jamen jeg tænker at det næste blir, at tabeller osv. ikke er oprettet, og at det bliver en større sag at hjælpe, og man skal jo starte et sted, og det skal helst være fra begyndelsen..

Men din kode er pænKommentar
Fra : præceptor


Dato : 14-02-07 23:50

Ja, mit kodebidrag indskrænker sig jo til den extract($_REQUEST); linje som blot skal sikre at de variable også overlever hvor register_globals fornuftigvis er OFF

Resten er jo blot en lettere ommøblering af Simon15's oprindelige kode, og uanset hvad man med god ret kan mene om den kode, så fungerer den ihvertfald så vidt at den - under forudsætning af at tabeller eksisterer og databasen tilgås korrekt - kan oprette en bruger. Og, det var jo det der angiveligt var simon15's problem, at han ikke kunne få scriptet til at oprette en bruger.


Kommentar
Fra : simon15


Dato : 15-02-07 13:50

okay tak forde i gider og bruge tid på det her

min domæne er ikke hos frac men det er hos www.one.com og hjemmesiden er www.x-planet.dk vis i vil se chatten

vil i sp sql filerne så skrive lige vi det kan hjælpe jeg

Kommentar
Fra : simon15


Dato : 15-02-07 13:54

nu går dem som jeg gærne vil havde når jeg opretter men når jeg logger på nu så bliver det bare hvidt i kan selv bruge inde på www.x-planet.dk

Kommentar
Fra : præceptor


Dato : 15-02-07 14:52

Ja, grunden til at formen vises med hvid baggrund er, at jeg fik anbragt html headeren så langt nede at den ikke virker på formen. Men, hvis du flytter den højere op, så får du din baggrundsfarve tilbage på formen:

Kode
<?php
session_start();
include("sql.php");
include("ban-system/checkban.php");
if(session_is_registered("username")) {
print "Du må kun have en bruger!<br><br>";
exit;
}
session_destroy();
extract($_REQUEST);
?>
<html>
<head>
</head>
<body bgcolor="#C8D3F1">
<center>
<div align=right><br></div><font face="arial white" size="5"><i>Opret ny bruger</i></font><br><br>
<?php
if($submit) {
if(!$usrname || !$password || !$password2 || !$navn || !$mail) {
$fejl[] = "Alle felter blev ikke udfyldt.";
}
if(strlen($usrname)>12) {
$fejl[] = "Brugernavn må max. være 12 cifre langt.";
}
if(ereg("^ ",$usrname) || ereg(" $",$usrname)) {
$fejl[] = "Brugernavn må ikke starte eller slutte på mellemrum.<br>";
}
if(ereg("^ege",$usrname) || ereg("ege$",$usrname)) {
$fejl[] = "Brugernavnet må ikke indeholde ege.<br>";
}
if(ereg("^tob",$usrname) || ereg("tob$",$usrname)) {
$fejl[] = "Brugernavnet må ikke indeholde tob.<br>";
}
if(ereg("^Ege",$usrname) || ereg("ege$",$usrname)) {
$fejl[] = "Brugernavnet må ikke indeholde Ege.<br>";
}
if(ereg("^Tob",$usrname) || ereg("tob$",$usrname)) {
$fejl[] = "Brugernavnet må ikke indeholde Tob.<br>";
}
if(ereg("^Admin",$usrname) || ereg("admin$",$usrname)) {
$fejl[] = "Brugernavnet må ikke indeholde Admin.<br>";
}
if(ereg("^admin",$usrname) || ereg("admin$",$usrname)) {
$fejl[] = "Brugernavnet må ikke indeholde admin.<br>";
}
$select_username = mysql_query("SELECT id FROM users WHERE(username='$usrname')");
if(mysql_num_rows($select_username)>0) {
$fejl[] = "Brugernavnet er optaget.";
}
if($password!=$password2) {
$fejl[] = "Kodeordene er ikke ens.";
}
if(strlen($password)<6) {
$fejl[] = "Kodeordet skal mindst være 6 cifre langt.";
}
if(!$kon) {
$fejl[]= "Du skal vælge et køn.";
}
if(!$race) {
$fejl[]= "Du skal vælge en hudfarve.";
}
if(eregi("[^a-z0-9 æøåÆØÅ]",$usrname)) {
$fejl[] = "Brugernavnet må kun indeholde a-z, A-Z, 0-9 og mellemrum.";
}
if($kon!="han" && $kon!="hun" && $kon) {
$fejl[] = "Forkert køn.";
}

if($fejl) {
for($i=0;sizeof($fejl)>$i;$i++) {
print "
<ul>
<li>$fejl[$i]";
}
}
if(!$fejl) {
if($kon=="han" && $race=="hvid") {
$figur="male_white";
$toj1="ny";
$toj2="standard2";
$toj3="trans";
}
elseif($kon=="hun" && $race=="hvid") {
$figur="pigefigur";
$toj1="standard1";
$toj2="phar3";
$toj3="trans";
}
elseif($kon=="han" && $race=="sort") {
$figur="male_black";
$toj1="ny";
$toj2="standard2";
$toj3="trans";
}
elseif($kon=="hun" && $race=="sort") {
$figur="pigefigur";
$toj1="standard1";
$toj2="phar3";
$toj3="trans";
}
mysql_query("INSERT INTO users (username,kryppassword,kon,figur,toj1,toj2,toj3,navn,mail,website,oprettet,sidstonline,firstip) VALUES('$usrname','".md5($password)."','$kon','$figur','$toj1','$toj2','$toj3','$navn','$mail','$website','".time()."','".time()."','$_SERVER[REMOTE_ADDR]')");
mysql_query("INSERT INTO closet (username,toj,haar,briller) VALUES('$usrname','trans','trans','trans')");
mysql_query("INSERT INTO closet (username,toj,haar,briller) VALUES('$usrname','$toj1','$toj2','$toj3')");
?>


<center>Tillykke!<br>
Din bruger blev oprettet!<br>
Du kan nu logge på.</center>
<?php
print mysql_error();
}
}
if($fejl || !$submit) {
?>

<table>
<form action="opret.php?submit=true" method="post">
<tr>
<td>Brugernavn*</td>
<td><input name="usrname" maxlength="12" value="<?=$usrname?>" class="text">
</tr>
<tr>
<td>Kodeord*</td>
<td><input name="password" type="password" value="<?=$password?>" class="text"></td>
</tr>
<tr>
<td>Kodeord igen*</td>
<td><input name="password2" type="password" value="<?=$password2?>" class="text"></td>
</tr>
<tr>
<td>Køn*</td>
<td><input type="radio" name="kon" value="han"<? if($kon=="han") { print " checked"; } ?>> Han <input type="radio" name="kon" value="hun"<? if($kon=="hun") { print " checked"; } ?>> Hun</td>
</tr>
<tr>
<td>Hudfarve*</td>
<td><input type="radio" name="race" value="hvid"<? if($kon=="hvid") { print " checked"; } ?>> Hvid <input type="radio" name="race" value="sort"<? if($kon=="sort") { print " checked"; } ?>> Brun</td>
</tr>
<tr>
<td>Navn*</td>
<td><input name="navn" value="<?=$navn?>" class="text"></td>
</tr>
<tr>
<td>Email*</td>
<td><input name="mail" value="<?=$mail?>" class="text">
</tr>
<tr>
<td>Hjemmeside</td>
<td><input name="website" value="<?=$website?>" class="text">
</tr>
<tr>
<td align="center" colspan="2">&nbsp;&nbsp;<input type="submit" value="Opret">
</tr>
</form>
</table>
<font color="red">* Skal udfyldes</font>
<?php
}
?>
</center>
</body>
</html>


Kommentar
Fra : præceptor


Dato : 15-02-07 15:02

Hvis du ikke vil have centerstillingen skal du fjerne <center> på linje 16 fra oven og </center> på linje tre fra neden.

Kommentar
Fra : simon15


Dato : 15-02-07 15:11

præceptor

når jeg opretter en bruger sender den så oplysningerne til databasen
for når jeg opretter en bruger så bliver den brare hvid der hvor jeg logger på koder til og ind er
Kode
<?php
include "krypter.php";
?>
<?php $include = "checkban.php"; include($include); ?>

<?

$kryppassword="";

session_start();

include("chat/mysql/sql.php");$select_auth = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username='$username'");

$row_auth = mysql_fetch_array($select_auth);if(!$kryppassword) {

$kryppassword=md5($password);

}

$password = $row_auth[kryppassword];if($password!=$kryppassword || ($row_auth[banned]-time()>0)) {

if($submit) {

include("chat/inc/fejl.php");

if($password!=$kryppassword) {

print "Forkert brugernavn eller kode.";

} else {

print "Du har ikke adgang til denne side.";

}

exit;

}

$users = mysql_query("SELECT count(username) AS oprettet FROM users");

$users2 = mysql_fetch_array($users);

$users3 = mysql_query("SELECT count(username) AS online FROM users where onlinechat != '0'");

$users4 = mysql_fetch_array($users3);

?>

<?

} else {

include("chat/mysql/sql.php");

mysql_query("UPDATE users SET onlinechat='0' WHERE(".time()."-timeout>30 && status!='bot')");

$username = $row_auth[username];

session_register(username);

$kryppassword = $row_auth[kryppassword];

session_register(kryppassword);

mysql_query("UPDATE users SET sidstonline='".time()."' WHERE(username='$username')");

mysql_query("UPDATE users SET lastinip='$_SERVER[REMOTE_ADDR]' WHERE(username='$username')");

$onlin = mysql_query("SELECT count(onlinechat) AS online FROM users where onlinechat != '0'");

$onli = mysql_fetch_array($onlin);

$users = mysql_query("SELECT count(username) AS oprettet FROM users");

$users2 = mysql_fetch_array($users);

$users3 = mysql_query("SELECT count(username) AS online FROM users where onlinechat != '0'");

$users4 = mysql_fetch_array($users3);

include("chat/inc/header.php");

$hellomessage[1] = "";

srand((double)microtime()*1000000);

$tal = @rand(1,sizeof($hellomessage));

$sayhello = $hellomessage[$tal];

$select_info = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username='$username'");

$row_info = mysql_fetch_array($select_info);

$temphour = $row_info[onlinetid]/3600;

$hour = floor($temphour);

$min = floor(($temphour-$hour)*60);

print "

   <td width=\"75%\" valign=\"top\">$sayhello $username!<br>Du har <strong>".floor($row_info[credits])."</strong> Gheeds.<br>

Onlinetid: <strong> $hour </strong>timer og<strong> $min </strong>minutter.<br>";

$antal = mysql_query("SELECT count(id) AS ialt FROM postkasse where laest = 'nej' && modtager = '$username'");

$antal2 = mysql_fetch_array($antal);

if($antal2[ialt] == "0"){ echo"Du har <strong>0</strong> ulæste breve.";

} else {

if($antal2[ialt]== "1"){ echo "<A HREF=\"post.php\"><strong>$antal2[ialt]</strong></A>."; }

else { echo "<A HREF=\"post.php\"><strong>$antal2[ialt]</strong></A>."; }

}

print "Level <strong>$row_info[LEVEL]</strong><br>";

$wee = mysql_query("SELECT id FROM rum WHERE owner='$username'");

$eww = mysql_fetch_array($wee);

$yep = mysql_query("SELECT count(id) AS ialt FROM rum where owner = '$username'");

$tis = mysql_fetch_array($yep);

$query_lej = mysql_query("SELECT owner FROM rum WHERE(owner='$username')");

$result_lej = mysql_fetch_array($query_lej);

$bl = floor($row_info[credits]);

if($bl >= "300" && $result_lej[owner] != $username){

$lejl = "<a href=\"lejlighed.php\">Køb Lejlighed</a>"; }

else { $lejl = ""; }

if($tis[ialt] == "0"){ echo"Lejlighed : Ingen. $lejl";

} else { echo "Lejlighed: <B>$eww[id]</B>."; }

$onlin = mysql_query("SELECT count(onlinechat) AS online FROM users where onlinechat != '0'");

$onli = mysql_fetch_array($onlin);

if($onli[online]=="1"){ echo "Der er <B>$onli[online]</B> online bruger"; } else {

echo ""; }

?>

</td>

</td>

</tr><IFRAME SRC="sys.php" WIDTH="1" HEIGHT="1" BORDER="0" FRAMEBORDER="0"></IFRAME><?

}

?>


håber du vil hjælpe mig med at finde fejlen i denne her

Kommentar
Fra : præceptor


Dato : 15-02-07 15:44

Ja, i din database har du en tabel som hedder users
og denne tabel har flg. poster eller kolonner:

username
kryppassword
kon
figur
toj1
toj2
toj3
navn
mail
website
oprettet
sidstonline
firstip

i opret.php indsætter flg. linje nemlig en række data i disse kolonner:

mysql_query("INSERT INTO users (username,kryppassword,kon,figur,toj1,toj2,toj3,navn,mail,website,oprettet,sidstonline,firstip) VALUES('$usrname','".md5($password)."','$kon','$figur','$toj1','$toj2','$toj3','$navn','$mail','$website','".time()."','".time()."','$_SERVER[REMOTE_ADDR]')");


$usrname      indsættes i   username
md5($password)      indsættes i   kryppassword
$kon         indsættes i   kon
$figur         indsættes i   figur
$toj1         indsættes i   toj1
$toj2         indsættes i   toj2
$toj3         indsættes i   toj3
$navn         indsættes i   navn
$mail         indsættes i   mail
$website      indsættes i   website
time()         indsættes i   oprettet
time()         indsættes i   sidstonline
$_SERVER[REMOTE_ADDR]   indsættes i   firstip

På samme måde har du en tabel der hedder closet, hvori der på samme måde indsættes data.


Kommentar
Fra : simon15


Dato : 15-02-07 15:54

hvad skal jeg sætte det

mysql_query("INSERT INTO users (username,kryppassword,kon,figur,toj1,toj2,toj3,navn,mail,website,oprettet,sidstonline,firstip) VALUES('$usrname','".md5($password)."','$kon','$figur','$toj1','$toj2','$toj3','$navn','$mail','$website','".time()."','".time()."','$_SERVER[REMOTE_ADDR]')");

ind henne

og hvad siger du jeg skal havde i min database
her kan du lige se hvad der er i min database '

Kode
#
# Struktur dump for tabellen `adminnews`
#

CREATE TABLE `adminnews` (
`id` int(4) unsigned NOT NULL auto_increment,
`overskrift` varchar(200) NOT NULL default '',
`image` varchar(200) NOT NULL default '',
`forfatter` varchar(200) NOT NULL default '',
`dato` varchar(255) NOT NULL default '',
`nyhed` longtext NOT NULL,
`hits` varchar(100) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=40 ;

#
# Data dump for tabellen `adminnews`
#

# --------------------------------------------------------

#
# Struktur dump for tabellen `chat`
#

CREATE TABLE `chat` (
`id` int(4) NOT NULL auto_increment,
`mes` text NOT NULL,
`rum` int(3) NOT NULL default '0',
`vaerelse` int(1) NOT NULL default '0',
`fra` varchar(12) NOT NULL default '',
`til` varchar(12) NOT NULL default '',
`time` int(10) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `id` (`id`),
FULLTEXT KEY `mes` (`mes`),
FULLTEXT KEY `mes_2` (`mes`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=2330 ;

#
# Data dump for tabellen `chat`
#


# --------------------------------------------------------

#
# Struktur dump for tabellen `chatworld_chatrum_bestillinger`
#

CREATE TABLE `chatworld_chatrum_bestillinger` (
`ID` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`brugernavn` varchar(100) NOT NULL default '',
`oprettet` char(3) NOT NULL default 'nej',
PRIMARY KEY (`ID`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=23 ;

#
# Data dump for tabellen `chatworld_chatrum_bestillinger`
#


# --------------------------------------------------------

#
# Struktur dump for tabellen `chatworld_chattopic`
#

CREATE TABLE `chatworld_chattopic` (
`ID` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`brugernavn` varchar(100) NOT NULL default '',
`tekst` varchar(200) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`ID`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=2 ;

#
# Data dump for tabellen `chatworld_chattopic`
#


# --------------------------------------------------------

#
# Struktur dump for tabellen `chatworld_post`
#

CREATE TABLE `chatworld_post` (
`ID` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`afsender` varchar(100) NOT NULL default '',
`modtager` varchar(100) NOT NULL default '',
`dato` varchar(100) NOT NULL default '',
`emne` varchar(100) NOT NULL default '',
`besked` varchar(100) NOT NULL default '',
`aabnet` varchar(100) NOT NULL default 'nej',
`slettet` char(1) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`ID`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=47 ;

#
# Data dump for tabellen `chatworld_post`
#


# --------------------------------------------------------

#
# Struktur dump for tabellen `closet`
#

CREATE TABLE `closet` (
`id` int(5) NOT NULL auto_increment,
`username` varchar(50) NOT NULL default '',
`toj` varchar(50) NOT NULL default 'standard3',
`haar` varchar(50) NOT NULL default 'standard1',
`briller` varchar(50) NOT NULL default 'trans',
UNIQUE KEY `id` (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=60210 ;

#
# Data dump for tabellen `closet`
#

# --------------------------------------------------------

#
# Struktur dump for tabellen `community_avis`
#

CREATE TABLE `community_avis` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`brugernavn` varchar(255) NOT NULL default '',
`kodeord` varchar(255) NOT NULL default '',
`status` varchar(255) NOT NULL default 'Normal',
`status2` varchar(100) NOT NULL default '',
`online` varchar(255) NOT NULL default 'nej',
`logintid` varchar(255) NOT NULL default '0',
`email` varchar(255) NOT NULL default '',
`kon` varchar(255) NOT NULL default '',
`navn` varchar(255) NOT NULL default '',
`alder` char(2) NOT NULL default '',
`msn` varchar(255) NOT NULL default '',
`icq` varchar(255) NOT NULL default '',
`hp` varchar(255) NOT NULL default '',
`yting` varchar(255) NOT NULL default '',
`yrum` varchar(200) NOT NULL default '',
`fritekst` text NOT NULL,
`onlinetid` int(10) NOT NULL default '0',
`mønter` int(10) NOT NULL default '0',
`toj` varchar(255) NOT NULL default '',
`hits` varchar(100) NOT NULL default '0',
`ip` varchar(20) NOT NULL default '',
`dato` varchar(20) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=7 ;

#
# Data dump for tabellen `community_avis`
#


# --------------------------------------------------------

#
# Struktur dump for tabellen `etager`
#

CREATE TABLE `etager` (
`id` int(3) NOT NULL auto_increment,
`navn` varchar(15) NOT NULL default '',
`startrum` int(3) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `id` (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=15 ;

#
# Data dump for tabellen `etager`
#


# --------------------------------------------------------

#
# Struktur dump for tabellen `felter`
#

CREATE TABLE `felter` (
`id` int(4) NOT NULL auto_increment,
`rum` int(3) NOT NULL default '0',
`felt` int(2) NOT NULL default '0',
`TYPE` enum('locked','url','javascript') NOT NULL default 'locked',
`value` text NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `id` (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=5001 ;

#
# Data dump for tabellen `felter`
#


# --------------------------------------------------------

#
# Struktur dump for tabellen `gaestebog_indlæg`
#

CREATE TABLE `gaestebog_indlæg` (
`id` int(4) unsigned NOT NULL auto_increment,
`brugerid` varchar(220) NOT NULL default '',
`dato` varchar(200) NOT NULL default '',
`ip` varchar(200) NOT NULL default '',
`brugernavn` varchar(200) NOT NULL default '',
`kommentar` longtext NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `id` (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=11 ;

#
# Data dump for tabellen `gaestebog_indlæg`
#


# --------------------------------------------------------

#
# Struktur dump for tabellen `galleri_avis`
#

CREATE TABLE `galleri_avis` (
`id` int(4) unsigned NOT NULL auto_increment,
`navn` varchar(200) NOT NULL default '',
`image` varchar(200) NOT NULL default '',
`beskrivelse` longtext NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`,`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1460 ;

#
# Data dump for tabellen `galleri_avis`
#


# --------------------------------------------------------

#
# Struktur dump for tabellen `indkobscentret`
#

CREATE TABLE `indkobscentret` (
`id` int(2) NOT NULL auto_increment,
`navn` varchar(30) NOT NULL default '',
`billede` varchar(30) NOT NULL default '',
`pris` int(4) NOT NULL default '0',
`value` int(4) NOT NULL default '0',
`antal` int(3) NOT NULL default '0',
`bes` text NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `id` (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=2 ;

#
# Data dump for tabellen `indkobscentret`
#


# --------------------------------------------------------

#
# Struktur dump for tabellen `indkobscentret1`
#

CREATE TABLE `indkobscentret1` (
`id` int(2) NOT NULL auto_increment,
`navn` varchar(30) NOT NULL default '',
`billede` varchar(30) NOT NULL default '',
`pris` int(4) NOT NULL default '0',
`value` int(4) NOT NULL default '0',
`antal` int(3) NOT NULL default '0',
`bes` text NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `id` (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=6 ;

#
# Data dump for tabellen `indkobscentret1`
#


# --------------------------------------------------------

#
# Struktur dump for tabellen `indkobscentret_bank`
#

CREATE TABLE `indkobscentret_bank` (
`id` int(2) NOT NULL auto_increment,
`navn` varchar(30) NOT NULL default '',
`billede` varchar(30) NOT NULL default '',
`pris` int(4) NOT NULL default '0',
`value` int(4) NOT NULL default '0',
`antal` int(3) NOT NULL default '0',
`bes` text NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `id` (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=2 ;

#
# Data dump for tabellen `indkobscentret_bank`
#


# --------------------------------------------------------

#
# Struktur dump for tabellen `indkobscentret_bank1`
#

CREATE TABLE `indkobscentret_bank1` (
`id` int(2) NOT NULL auto_increment,
`navn` varchar(30) NOT NULL default '',
`billede` varchar(30) NOT NULL default '',
`pris` int(4) NOT NULL default '0',
`value` int(4) NOT NULL default '0',
`antal` int(3) NOT NULL default '0',
`bes` text NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `id` (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1 ;

#
# Data dump for tabellen `indkobscentret_bank1`
#


# --------------------------------------------------------

#
# Struktur dump for tabellen `indkobscentret_toj`
#

CREATE TABLE `indkobscentret_toj` (
`id` int(2) NOT NULL auto_increment,
`navn` varchar(30) NOT NULL default '',
`billede` varchar(30) NOT NULL default '',
`pris` int(4) NOT NULL default '0',
`value` int(4) NOT NULL default '0',
`antal` int(3) NOT NULL default '0',
`bes` text NOT NULL,
`thb` enum('','toj','haar','briller') NOT NULL default '',
`fil` text NOT NULL,
`kon` enum('','han','hun') NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `id` (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=8 ;

#
# Data dump for tabellen `indkobscentret_toj`
#

# --------------------------------------------------------

#
# Struktur dump for tabellen `indkobscentret_toj1`
#

CREATE TABLE `indkobscentret_toj1` (
`id` int(2) NOT NULL auto_increment,
`navn` varchar(30) NOT NULL default '',
`billede` varchar(30) NOT NULL default '',
`pris` int(4) NOT NULL default '0',
`value` int(4) NOT NULL default '0',
`antal` int(3) NOT NULL default '0',
`bes` text NOT NULL,
`thb` enum('','toj','haar','briller') NOT NULL default '',
`fil` text NOT NULL,
`kon` enum('','han','hun') NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `id` (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=49 ;

#
# Data dump for tabellen `indkobscentret_toj1`
#


# --------------------------------------------------------

#
# Struktur dump for tabellen `ip`
#

CREATE TABLE `ip` (
`id` int(5) NOT NULL auto_increment,
`ip` varchar(20) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `id` (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=6 ;

#
# Data dump for tabellen `ip`
#


# --------------------------------------------------------

#
# Struktur dump for tabellen `ipblokker`
#

CREATE TABLE `ipblokker` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`ip` tinytext NOT NULL,
`blok` char(1) NOT NULL default '',
`msg` tinytext NOT NULL,
`dato` tinytext NOT NULL,
`info` text NOT NULL,
`pic` tinytext NOT NULL,
`flash` tinytext NOT NULL,
`bredde` char(3) NOT NULL default '',
`hojde` char(3) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1 ;

#
# Data dump for tabellen `ipblokker`
#


# --------------------------------------------------------

#
# Struktur dump for tabellen `items`
#

CREATE TABLE `items` (
`id` int(5) NOT NULL auto_increment,
`navn` varchar(20) NOT NULL default '',
`value` int(3) NOT NULL default '0',
`billede` varchar(12) NOT NULL default '',
`rum` int(3) NOT NULL default '0',
`vaerelse` int(1) NOT NULL default '0',
`felt` int(2) NOT NULL default '0',
`owner` varchar(12) NOT NULL default '0',
`smidt` int(10) NOT NULL default '0',
`samletop` int(10) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `id` (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=5237 ;

#
# Data dump for tabellen `items`
#


# --------------------------------------------------------

#
# Struktur dump for tabellen `jokes`
#

CREATE TABLE `jokes` (
`id` int(4) unsigned NOT NULL auto_increment,
`overskrift` varchar(200) NOT NULL default '',
`image` varchar(200) NOT NULL default '',
`forfatter` varchar(200) NOT NULL default '',
`dato` varchar(255) NOT NULL default '',
`nyhed` longtext NOT NULL,
`hits` varchar(100) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`id`,`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=21 ;

#
# Data dump for tabellen `jokes`
#


# --------------------------------------------------------

#
# Struktur dump for tabellen `konto`
#

CREATE TABLE `konto` (
`id` int(10) NOT NULL auto_increment,
`bruger` varchar(14) NOT NULL default '',
`target` varchar(14) NOT NULL default '',
`forklaring` tinytext NOT NULL,
`sum` varchar(15) NOT NULL default '0',
`dato` varchar(20) NOT NULL default '0',
`STATUS` int(1) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=172 ;

#
# Data dump for tabellen `konto`
#


# --------------------------------------------------------

#
# Struktur dump for tabellen `levels`
#

CREATE TABLE `levels` (
`id` int(3) NOT NULL auto_increment,
`levelpoint` int(6) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `id` (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=42 ;

#
# Data dump for tabellen `levels`
#

INSERT INTO `levels` VALUES (41, 1);
INSERT INTO `levels` VALUES (1, 3600);
INSERT INTO `levels` VALUES (2, 10000);
INSERT INTO `levels` VALUES (3, 18000);
INSERT INTO `levels` VALUES (4, 25000);
INSERT INTO `levels` VALUES (5, 54000);
INSERT INTO `levels` VALUES (6, 90000);
INSERT INTO `levels` VALUES (7, 144000);
INSERT INTO `levels` VALUES (8, 216000);
INSERT INTO `levels` VALUES (9, 288000);
INSERT INTO `levels` VALUES (10, 400000);
INSERT INTO `levels` VALUES (11, 540000);
INSERT INTO `levels` VALUES (12, 720000);
INSERT INTO `levels` VALUES (13, 1260000);
INSERT INTO `levels` VALUES (14, 1800000);
INSERT INTO `levels` VALUES (15, 2520000);
INSERT INTO `levels` VALUES (16, 4000000);
INSERT INTO `levels` VALUES (17, 6120000);
INSERT INTO `levels` VALUES (18, 10800000);
INSERT INTO `levels` VALUES (19, 19000000);
INSERT INTO `levels` VALUES (20, 2100000000);

# --------------------------------------------------------

#
# Struktur dump for tabellen `news`
#

CREATE TABLE `news` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`tekst` text NOT NULL,
`skrevetaf` varchar(50) NOT NULL default '',
`pic` varchar(50) NOT NULL default '',
`dato` int(10) NOT NULL default '0',
`title` text NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `id` (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=19 ;

#
# Data dump for tabellen `news`
#


# --------------------------------------------------------

#
# Struktur dump for tabellen `nyheder_avis`
#

CREATE TABLE `nyheder_avis` (
`id` int(4) unsigned NOT NULL auto_increment,
`overskrift` varchar(200) NOT NULL default '',
`image` varchar(200) NOT NULL default '',
`forfatter` varchar(200) NOT NULL default '',
`dato` varchar(255) NOT NULL default '',
`nyhed` longtext NOT NULL,
`hits` varchar(100) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`id`,`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=10 ;

#
# Data dump for tabellen `nyheder_avis`
#


# --------------------------------------------------------

#
# Struktur dump for tabellen `post`
#

CREATE TABLE `post` (
`id` int(4) unsigned NOT NULL auto_increment,
`brugerid` varchar(255) NOT NULL default '',
`tjekket` char(3) NOT NULL default '1',
`dato` varchar(255) NOT NULL default '',
`ip` varchar(255) NOT NULL default '',
`emne` varchar(255) NOT NULL default '',
`fra` varchar(255) NOT NULL default '',
`til` varchar(255) NOT NULL default '',
`besked` longtext NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=32 ;

#
# Data dump for tabellen `post`
#


# --------------------------------------------------------

#
# Struktur dump for tabellen `rum`
#

CREATE TABLE `rum` (
`id` int(3) NOT NULL auto_increment,
`navn` varchar(100) NOT NULL default '',
`etage` int(2) NOT NULL default '0',
`background` varchar(20) NOT NULL default '',
`max` int(2) NOT NULL default '20',
`owner` varchar(15) NOT NULL default '',
`vaerelser` int(1) NOT NULL default '0',
`TYPE` enum('normal','butik') NOT NULL default 'normal',
`info` text NOT NULL,
`sponsor` text NOT NULL,
`gade` varchar(200) NOT NULL default '',
`admin` varchar(255) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=10000 ;

#
# Data dump for tabellen `rum`
#


# --------------------------------------------------------

#
# Struktur dump for tabellen `site_banned`
#

CREATE TABLE `site_banned` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`ip` text NOT NULL,
`expiration` text NOT NULL,
`banreason` text NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=16 ;

#
# Data dump for tabellen `site_banned`
#

# --------------------------------------------------------

#
# Struktur dump for tabellen `tagwall_avis`
#

CREATE TABLE `tagwall_avis` (
`id` int(8) NOT NULL auto_increment,
`navn` varchar(255) NOT NULL default '',
`dato` varchar(255) NOT NULL default '',
`farve` varchar(255) NOT NULL default 'BLACK',
`tekst` longtext NOT NULL,
`ip` varchar(255) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=15 ;

#
# Data dump for tabellen `tagwall_avis`
#


# --------------------------------------------------------

#
# Struktur dump for tabellen `ting`
#

CREATE TABLE `ting` (
`id` int(5) NOT NULL auto_increment,
`tingname` varchar(50) NOT NULL default '',
`figur` varchar(30) NOT NULL default '0',
`value` varchar(10) NOT NULL default '0',
`rum` int(4) NOT NULL default '0',
`x` int(3) NOT NULL default '0',
`y` int(3) NOT NULL default '0',
`owner` varchar(20) NOT NULL default '',
`spc` text NOT NULL,
`status` int(1) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `id` (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=2064 ;

#
# Data dump for tabellen `ting`
#


# --------------------------------------------------------

#
# Struktur dump for tabellen `toj1`
#

CREATE TABLE `toj1` (
`id` int(4) NOT NULL auto_increment,
`username` varchar(255) NOT NULL default '',
`tjekid` varchar(255) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=75 ;

#
# Data dump for tabellen `toj1`
#


# --------------------------------------------------------

#
# Struktur dump for tabellen `users`
#

CREATE TABLE `users` (
`id` int(4) NOT NULL auto_increment,
`username` varchar(12) NOT NULL default '',
`kryppassword` varchar(33) NOT NULL default '',
`kon` enum('han','hun') NOT NULL default 'han',
`credits` decimal(10,5) NOT NULL default '0.00000',
`onlinetid` int(9) NOT NULL default '0',
`STATUS` enum('','admin','bot','grafiker','support') NOT NULL default '',
`figur` varchar(20) NOT NULL default 'trans',
`toj1` varchar(20) NOT NULL default 'trans',
`toj2` varchar(15) NOT NULL default 'trans',
`toj3` varchar(15) NOT NULL default 'trans',
`toj4` varchar(15) NOT NULL default 'trans',
`navn` varchar(20) NOT NULL default 'Ikke oplyst',
`mail` varchar(60) NOT NULL default 'Ikke oplyst',
`mail_off` enum('','on') NOT NULL default '',
`website` varchar(60) NOT NULL default 'Ikke oplyst',
`website_hits` int(5) NOT NULL default '0',
`mobilnr` int(8) NOT NULL default '0',
`mobilnr_off` enum('','on') NOT NULL default '',
`bopael` varchar(40) NOT NULL default 'Ikke oplyst',
`born` int(10) NOT NULL default '0',
`hojde` int(3) NOT NULL default '0',
`vaegt` int(3) NOT NULL default '0',
`billede` enum('','gif','jpg') NOT NULL default '',
`musikstil` enum('Tilstede','Ude','Spiser','Tisser','Skider','Skider') NOT NULL default 'Tilstede',
`fritekst` text NOT NULL,
`marquee` varchar(250) NOT NULL default '',
`oprettet` int(10) NOT NULL default '0',
`sidstonline` int(10) NOT NULL default '0',
`profil_hits` int(4) NOT NULL default '0',
`onlinechat` int(10) NOT NULL default '0',
`timeout` int(10) NOT NULL default '0',
`rum` int(3) NOT NULL default '0',
`vaerelse` int(1) NOT NULL default '0',
`felt` int(2) NOT NULL default '0',
`startfrom` int(5) NOT NULL default '0',
`LEVEL` int(3) NOT NULL default '1',
`levelpoint` int(5) NOT NULL default '0',
`banned` int(11) NOT NULL default '0',
`firstip` varchar(50) NOT NULL default '',
`lastinip` varchar(50) NOT NULL default '',
`uin` varchar(60) default 'ikke oplyst',
`seek` varchar(20) NOT NULL default '',
`namecolor` varchar(7) NOT NULL default 'white',
`admincheck` text NOT NULL,
`alder` enum('0','6','7','8','9','10','11','12','13','14','15','16','17','18','19','20','21','22','23','24','25','26','27','28','29','30','31','32','33','34','35') NOT NULL default '0',
`botmes` varchar(200) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `id` (`id`),
KEY `navn` (`navn`)
) TYPE=MyISAM COMMENT='mastercode varchar(32) NOT NULL default ''0'',' AUTO_INCREMENT=50090 ;

#
# Data dump for tabellen `users`
#


# --------------------------------------------------------

#
# Struktur dump for tabellen `venneliste`
#

CREATE TABLE `venneliste` (
`id` int(5) NOT NULL auto_increment,
`username` varchar(50) NOT NULL default '',
`ven` varchar(50) NOT NULL default '',
UNIQUE KEY `id` (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=382 ;

#
# Data dump for tabellen `venneliste`
#


det er det jeg har oprettede til min phpmyadmin

Kommentar
Fra : præceptor


Dato : 15-02-07 16:11

Jeg ved ikke om du er klar over det, men de scripts du bruger er altså en værre gang rod, som derfor er lidt uoverskuelige og dermed også er svære at danne sig et overblik i.

Men, hvis jeg uden at kigge det hele igennem, blot kigger de flg. første linjer igennem:

Kode
<?php
include "krypter.php";
?>
<?php $include = "checkban.php"; include($include); ?>

<?

$kryppassword="";

session_start();

include("chat/mysql/sql.php");$select_auth = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username='$username'");


så ser jeg der en variable $username som ikke er defineret eller initialiseret, og det kan f.eks betyde at scriptet er baseret på at samle $username's indhold op udefra.

Og dermed er vi tilbage i præcis den samme problemstilling vi havde i opret.php, at scriptet er beregnet på at register_globalsskal være ON, for at det kan virke.

For at få scriptet til at køre på en server der fornuftigvis har register_globals OFF kan vi f.eks lave en linje med extract($_REQUEST); og f.eks. indsætte den mellem

Kode
include("chat/mysql/sql.php");


og

Kode
$select_auth = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username='$username'");


altså:

Kode
include("chat/mysql/sql.php");

extract($_REQUEST);

$select_auth = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username='$username'");


Prøv det engang, og se om det ikke er det der skal til.

Kommentar
Fra : præceptor


Dato : 15-02-07 16:28

Vedr. dine tabeller og min tidliger forklaring skrev du:

Citat
hvad skal jeg sætte det

mysql_query("INSERT INTO users (username,kryppassword,kon,figur,toj1,toj2,toj3,navn,mail,website,oprettet,sidstonline,firstip) VALUES('$usrname','".md5($password)."','$kon','$figur','$toj1','$toj2','$toj3','$navn','$mail','$website','".time()."','".time()."','$_SERVER[REMOTE_ADDR]')");

ind henne


Det skal du ikke sætte ind nogen steder.

Du spurgte om opret scriptet skrev da ind i din database, og der forklarede jeg dig, at den pgl. linje der allerede findes i opret.php jo sætter de pgl. data ind i en af dine tabeller.


Citat
og hvad siger du jeg skal havde i min database
her kan du lige se hvad der er i min database '


Jamen, der er slet ingen tvivl om at du har de pgl. poster i din users tabel. Det er altså noget du har.

Og, det er jo ikke mig, men dig selv som skal se i din database hvis du er i tvivl. Men, du behøver ikke at være i tvivl.

Dit problem med disse scripts er, at de oprindeligt er skrevet til brug hvor register_globals er ON, og nu om dage er alle seriøse gået væk fra det, og har nu register_globals OFF. Og dette problem kan du klare dig ud af, ved at indsætte en linje med

Kode
extract($_REQUEST);
et eller andet sted i nogenlunde nærhed af scriptets start i alle sådanne scripts der oprindeligt blev skrevet til brug på servere hvor register_globals var ON.


Kommentar
Fra : simon15


Dato : 15-02-07 16:30

jo det er helt klar nu men der er statig problermer vil du statig hjælpe mig

problemet er at den ikke vil vise chatten

når jeg er logget på

der er fejl i dem her koder
Kode
<?php
include "krypter.php";
?>

<?php $include = "../ban-system/checkban.php"; include($include); ?>

<?

include("../checkban.php");if(!$frame) {

?>

<title>x-planet</title>

<script language="javascript">

var isNS = (navigator.appName == "Netscape") ? 1 : 0;

var EnableRightClick = 1;

if(isNS)

document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN||Event.MOUSEUP);

function mischandler(){

if(EnableRightClick==1){ return true; }

else {return false; }

}

function mousehandler(e){

if(EnableRightClick==1){ return true; }

var myevent = (isNS) ? e : event;

var eventbutton = (isNS) ? myevent.which : myevent.button;

if((eventbutton==2)||(eventbutton==3)) return false;

}

function keyhandler(e) {

var myevent = (isNS) ? e : window.event;

if (myevent.keyCode==96)

EnableRightClick = 1;

return;

}

document.oncontextmenu = mischandler;

document.onkeypress = keyhandler;

document.onmousedown = mousehandler;

document.onmouseup = mousehandler;

</script>

<script src="javafunk.js"></script>

<frameset rows="0%,100%" framespacing="0" border="0" frameborder="0">

<frame src="funktioner.php?action=frame">

<frame src="nstimes.php?frame=true" scrolling="no">

</frameset><noframes></noframes>

<?

exit;

}

session_start();

if(!$username) {

print "

<script>

alert('Hov Hov! Du skal være logget ind for at chatte.');

window.top.close();

</script>

";

exit;

}

include("../chat/mysql/sql.php");

$select_info = mysql_query("SELECT onlinechat,STATUS,figur,toj1,toj2,toj3,toj4,rum,vaerelse,felt,namecolor,marquee FROM users WHERE username = '$username'");

$row_info = mysql_fetch_array($select_info);

if($row_info[onlinechat]=="0") {

$select_info2 = mysql_query("SELECT id FROM rum WHERE(owner='$username')");

if(mysql_num_rows($select_info2)>0) {

$row_info2 = mysql_fetch_array($select_info2);

$rum=$row_info2[id];

} else {

$rum=1;

}

?>

<html>

<head>

<meta name="Generator" content="Stone's WebWriter 4">

<link rel="stylesheet" href="chat.css">

</head>

<body onload="myaction.document.location = 'funktioner.php?action=skiftrum&rum=<?=$rum?>';" topmargin=0 leftmargin=0 oncontextmenu="return false" ondragstart="return false" onselectstart="return false">

<iframe id="myaction" name="myaction" class="float" style="visibility:hidden"></iframe>

<table id="loading" class="float" style="background-color:#E7E7E7;z-index:1;height:371;width:500;font-size:30;font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:middle">

<tr>

<td id="loadingbox">

</td>

</tr>

</table>

</body>

</html>

<?

exit;

} else {

$rum=$row_info[rum];

}

$select_rum = mysql_query("SELECT id,background,navn,vaerelser,info,sponsor FROM rum WHERE(id='$rum')");

$row_rum = mysql_fetch_array($select_rum);

$select_id = mysql_query("SELECT id FROM chat ORDER BY id DESC LIMIT 1");

$row_id = mysql_fetch_array($select_id);

$vaerelser[] = "Stuen";

if($row_info[vaerelse]) {

$row_rum[background] = strtolower($vaerelser[$row_info[vaerelse]]);

$row_rum[navn] = $vaerelser[$row_info[vaerelse]];

}

mysql_query("UPDATE users SET startfrom='$row_id[id]' WHERE(username='$username')");

?>

<html>

<head>

<link rel="stylesheet" href="chat.css">

<script>

<?

include("mover.php");

?>

</script>

</head>

<body topmargin="0" leftmargin="0" onload="document.all['loadbar'].width='60%';init();load.location='load.php?action=init';countdown();move('<?=$row_info[felt]?>');" background="../chat/chat/design.gif" ondblclick="return false;" onselectstart="return false">

<table id="loading" class="float" style="background-color:#C8D3F1;z-index:1;height:371;width:500;font-size:30;font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:middle">

<tr>

<td id="loadingbox">Loading..<br>

<table cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-style:hidden;border-width:0;bordercolor:#E7E7E7;width:100">

<tr>

<td width="30%" id="loadbar" bgcolor="#1C40A0">&nbsp;</td>

<td>&nbsp;</td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

</table>

<span id="sponsorplads" class="float" style="left:700;top:210;width:150;height:100;color:#677290"><?=$row_rum[sponsor]?></span>

<span id="ruminformation" class="float" style="left:512;top:210;width:150;height:100;color:#677290"><?=$row_rum[info]?></span>

<span class="float" style="top:22;left:512;font-size:10;font-weight:normal;width:670"><br>

<font face="MS Sans Serif" size="1" color="#677290;">

<a onclick="viewbox('Ret profil');myaction.document.location='funktioner.php?action=retp'">

<img border="0" alt="Ret profil" src="http://www.x-planet.dk/community/downmenu/Text-15.ico" width="35" height="35"></a>&nbsp;&nbsp;

<a onclick="viewbox('Postkassen');myaction.document.location='funktioner.php?action=post'">

<img border="0" alt="Postkassen" src="http://www.x-planet.dk/community/downmenu/outlook.ico" width="35" height="35"></a>&nbsp;&nbsp;

<a onclick="viewbox('Elevatoren');myaction.document.location='funktioner.php?action=rumrum'">

<img border="0" alt="Elevatoren" src="http://www.x-planet.dk/community/downmenu/OS Workgroup.ico" width="35" height="35"></a>&nbsp;&nbsp;

<a onclick="viewbox('Overfør');myaction.document.location='funktioner.php?action=overfor'">

<img border="0" alt="Overfør" src="http://www.x-planet.dk/community/downmenu/over.ico" width="35" height="35"></a>&nbsp;&nbsp;

<a onclick="viewbox('Dine ting');myaction.document.location='funktioner.php?action=listitems'">

<img border="0" alt="Dine ting" src="http://www.x-planet.dk/community/downmenu/ting.ico" width="35" height="35"></a>&nbsp;&nbsp;<br>

</font><br><b><font face="MS Sans Serif" size="1" color="#677290">&nbsp;<a onclick="viewbox('Elevatoren');myaction.document.location='funktioner.php?action=rumrum'">Elevatoren</a><br>

&nbsp;<a onclick="viewbox('Bestyrelsen');myaction.document.location='funktioner.php?action=crewet'">Bestyrelsen</a><br>

&nbsp;<a onclick="viewbox('Indstillinger');myaction.document.location='funktioner.php?action=indstillinger'">Indstillinger</a><br>

&nbsp;<a onclick="viewbox('Mine ting');myaction.document.location='funktioner.php?action=listitems'">Ting</a><br>

&nbsp;<a onclick="viewbox('Dine venner');myaction.document.location='funktioner.php?action=friends'">Venner</a><br>

&nbsp;<a onclick="viewbox('Brugerliste');myaction.document.location='funktioner.php?action=brugere'">Brugerliste</a><br>

&nbsp;<a onclick="viewbox('Brugere online');myaction.document.location='funktioner.php?action=onlinebrugere'">Brugere online</a><br><br>

</font></b><font face="MS Sans Serif" size="1" color="#677290"><?

$select_user = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username='$username'");

while($row = mysql_fetch_array($select_user)) {if($row["STATUS"]=="adminn") {

?>

<a onclick="window.open('../grafiker.php', 'adminn', 'scrollbars,Width=600,Height=500')">Admin</a><br>

<?

}

if($row["username"]=="Simon15") {

echo "";

}

}

?>

<?

$select_user = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username='$username'");

while($row = mysql_fetch_array($select_user)) {if($row["STATUS"]=="adminn") {

?>

<a onclick="window.open('../tinglisten.php', 'adminn', 'scrollbars,Width=800,Height=800')">Ting liste</a><br>

<?

}

if($row["username"]=="Simon15") {

echo "";

}

}

?>

<?

$select_user = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username='$username'");

while($row = mysql_fetch_array($select_user)) {if($row["STATUS"]=="support") {

?>

<a onclick="window.open('../support.php', 'support', 'scrollbars,Width=600,Height=500')">Admin</a><br>

<?

}

if($row["username"]=="Simon15") {

echo "";

}

}

?>

<?

$select_user = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username='$username'");

while($row = mysql_fetch_array($select_user)) {if($row["STATUS"]=="support") {

?>

<a onclick="window.open('../adminguide/adminregler.php', 'support', 'scrollbars,Width=600,Height=500')">Regler</a><br>

<?

}

if($row["username"]=="Simon15") {

echo "";

}

}

?>
<?

$select_user = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username='$username'");

while($row = mysql_fetch_array($select_user)) {if($row["STATUS"]=="adminn") {

?>

<a onclick="window.open('../adminguide/adminregler.php', 'adminn', 'scrollbars,Width=600,Height=500')">Regler</a><br>

<?

}

if($row["username"]=="Simon15") {

echo "";

}

}

?>

<?

$select_user = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username='$username'");

while($row = mysql_fetch_array($select_user)) {if($row["STATUS"]=="adminn") {

?>

<a onclick="window.open('../adminguide/index.php', 'adminn', 'scrollbars,Width=600,Height=500')">Guide</a><br>

<?

}

if($row["username"]=="Simon15") {

echo "";

}

}

?>

<?

$select_user = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username='$username'");

while($row = mysql_fetch_array($select_user)) {if($row["STATUS"]=="admin") {

?>

<a onclick="window.open('../admin.php', 'admin', 'scrollbars,Width=600,Height=500')">Admin</a><br>

<?

}

if($row["username"]=="Simon15") {

echo "";

}

}

?>
<?

$select_user = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username='$username'");

while($row = mysql_fetch_array($select_user)) {if($row["STATUS"]=="admin") {

?>

<a onclick="window.open('../admin1.php', 'admin', 'scrollbars,Width=600,Height=500')">Admin xx</a><br>

<?

}

if($row["username"]=="Simon15") {

echo "";

}

}

?>

<?

$select_user = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username='$username'");

while($row = mysql_fetch_array($select_user)) {if($row["STATUS"]=="admin") {

?>

<a onclick="window.open('../tinglisten.php', 'admin', 'scrollbars,Width=800,Height=800')">Ting liste</a><br>

<?

}

if($row["username"]=="Simon15") {

echo "";

}

}

?>

<div style="text-align:center"><script language="javascript" type="text/javascript"></script>

<noscript>

</noscript></div>

</span>

<span class="float" style="width:165;height:21;top:4;left:500;text-align:center">

<span style="color:black;(color:#D4DFEC,offy:1,offx:1);width:100%;font-weight:normal"></span>

</span><span id="rumbg" class="float" style="top:1;left:0;width:500;height:370;background-image:url('../gfx/rum/<?=$row_rum[background]?>.jpg')">

<span id="kasse" class="float" style="filter:alpha(opacity=30);width:60;height:70;top:999;left:999"><img src="../chat/chat/mark.gif"></span>

<span id="rumitems" class="float" style="width:480;height:100%"></span>

<span id="rumusers" class="float" style="width:480;height:100%">

<span id="you" class="float" style="width:60;height:70">

<img class="float" src="../gfx/figs/bodies/<?=$row_info[figur]?>.gif"><img class="float" src="../gfx/figs/toj/<?=$row_info[toj1]?>.gif"><img class="float" src="../gfx/figs/toj/<?=$row_info[toj2]?>.gif"><img class="float" src="../gfx/figs/toj/<?=$row_info[toj3]?>.gif"><img class="float" src="../gfx/figs/toj/<?=$row_info[toj4]?>.gif"><span class="names" style="color:white;"><?=$username?></span>

<span class="names" style="color:<?=$row_info[namecolor]?>;"><?=$username?></span>
<span id="bubble<?=$username?>" class="bubble"><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><img src="../gfx/bubble/top_left.gif"></td><td background="../gfx/bubble/top.gif" style="font-size:1">&nbsp</td><td><img src="../gfx/bubble/top_right.gif"></td></tr><tr><td background="../gfx/bubble/left.gif" style="font-size:1">&nbsp</td><td id="bubbleb<?=$username?>" bgcolor="white" style="color:black"></td><td background="../gfx/bubble/right.gif">&nbsp;</td></tr><tr><td valign="top"><img src="../gfx/bubble/bottom_left.gif"></td><td background="../gfx/bubble/bottom.gif" style="font-size:1">&nbsp;</td><td><img src="../gfx/bubble/bottom_right.gif"></td></tr></table></span>

</span>

</span>

<span id="rumnavn" style="top:0;position:absolute;width:100%;text-align:center;color:white;font-weight:normal"></span>

<script>document.all['loadbar'].width='40%';</script><?$x=0;

$y=0;for($i=1;$i<=45;$i++) {$select_felt = mysql_query("SELECT id,type,value FROM felter WHERE(rum='$row_rum[id]' && felt='$i')");

$row_felt = mysql_fetch_array($select_felt);print "<img id=\"felt$i\" src=\"../chat/chat/trans.gif\" class=\"float\" style=\"width:60;height:60;top:$y;left:".($x+10)."\"";if($row_felt[type]=="") {

   

   print " onmousedown=\"move('$i',".(10+$x).",$y)\"";

   

} elseif($row_felt[type]=="javascript") {

   

   print " onclick=\"$row_felt[value]\"";

   

}print " onmouseover=\"kasse('".(10+$x)."','$y')\">\n";if($i==8 OR $i==23 OR $i==38) {

   

   $y+=55;

   $x=-30;

}if($i==15 OR $i==30) {

   

   $y+=55;

   $x=-60;

}   $x+=60;

}?>

<img id="felt99" src="../chat/chat/trans.gif" class="float" style="left:5000000;top:5000000;visibility:hidden";>

<span id="itemsbox" class="float" style="width:80;filter:alpha(opacity=100);visibility:hidden;z-index:2">

<table align="center" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" height="100%">

<tr>

<td height="1"><img src="../chat/itembox/box_top_left.gif"></td>

<td background="../chat/itembox/box_top.gif">

<span id="itemsboxtitle" onmousedown="drags()" onmouseup="dragapproved=false" style="cursor:hand;padding-top:1;font-weight:bold;color:white;width:55;"></span>

<span style="color:white;text-align:right;width:15"><a onclick="document.all['itemsbox'].style.visibility='hidden'"></a></span>

</td>

<td><img src="../chat/itembox/box_top_right.gif"></td>

</tr>

<tr>

<td background="../chat/itembox/box_left.gif">

<td background="../chat/itembox/box_bg2.gif"><span id="itemsboxtekst" style="color:#677290;height:100%;width:100%;text-align:center;"></span></td>

<td background="../chat/itembox/box_right.gif">

</tr>

<tr>

<td height="1"><img src="../chat/itembox/box_bottom_left.gif"></td>

<td background="../chat/itembox/box_bottom.gif"></td>

<td><img src="../chat/itembox/box_bottom_right.gif"></td>

</tr>

</table>

</span>

<span id="box" class="float" style="top:19;left:509;height:350;width:367;filter:alpha(opacity=100);visibility:hidden;z-index:2">

<table align="center" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" height="100%">

<tr>

<td height="1"><img src="../chat/chat/box_top_left.gif"></td>

<td background="../chat/chat/box_top.gif">

<span id="boxtitle" style="font-weight:normal;color:#ffffff;height:2;width:150;"></span>

<span style="color:#ffffff;text-align:left;width:20"><a onclick="document.all['box'].style.visibility='hidden'"><b>Tilbage</b></a></span>

</td>

<td><img src="../chat/chat/box_top_right.gif"></td>

</tr>

<tr>

<td background="../chat/chat/box_left.gif"></td>

<td background="../chat/chat/box_bg2.gif"><span id="boxtekst" style="color:black;height:282;width:367;overflow:auto"></span></td>

<td background="../chat/chat/box_right.gif"></td>

</tr>

<tr>

<td height="1"><img src="../chat/chat/box_bottom_left.gif"></td>

<td background="../chat/chat/box_bottom.gif"></td>

<td><img src="../chat/chat/box_bottom_right.gif"></td>

</tr>

</table>

</span><span id="discon" class="float" style="width:100%;text-align:center;color:white;font-size:10;font-weight:bold;visibility:hidden">Du blev smidt ud !<br><font size=1>Log ind igen</span>

</span>

<span id="ruminfo" class="float" style="left:0;top:4;color:yellow">[<?=$row_rum[id]?>] <?=$row_rum[navn]?></span>

<span id="tekstbox" class="float" style="padding-left:3;padding-right:3;top:1740000;left:7500000;width:150;height:100"></span>

<span id="status1" class="float" style="top:4;left:505000000000;width:100000000000;text-align:none"></span>

<span id="status2" class="float" style="top:4;left:505000000000;width:16000000000;filter:alpha(opacity=0)"></span>

<span id="countdown" class="float" style="bottom:4;right:100000" align="right">Loading</span>

<span class="float" style="bottom:0;left:3"><form name="beskedform" action="funktioner.php" target="myaction"><input type="hidden" name="action" value="send"><input name="mes" maxlength="100" style="border:1 solid #000000;baggrund:bes.gif;width:497px;"></span>

<iframe id="myaction" name="myaction" class="float" style="visibility:hidden">

<iframe id="load" class="float" style="visibility:hidden">

</body>

</html>


håber du vil hjælpe mig igen

Kommentar
Fra : simon15


Dato : 15-02-07 17:06

ok nu har sat det her ind i alt
extract($_REQUEST);
men når jeg logger på kommer der bare et vindu op hvor der: stå hov hov du er ikke logget indKommentar
Fra : præceptor


Dato : 15-02-07 20:28

Ja, det var godt, at du har tilføjet extract($_REQUEST); i alle scripts i denne applikation.

Hvis det nu er den her: alert('Hov Hov! Du skal være logget ind for at chatte.'); du tænker på, så kommer den kun frem hvis $username enten ikke er initieret eller er tom.

Så syntes jeg endvidere at kunne spotte ensession_start(); på et sted i scriptet hvor der da vist har været sendt en header, men det er jeg nu ikke sikker på.

Til gengæld kan jeg se flg. i et script: session_register(username);, og det kan vel ikke være rigtigt, det skulle så enten være session_register("username"); eller session_register('username');
men sådan noget som session_register()virker imidlertid ikke når register_globalser OFF

Alle forekomster af session_register("username") skal du derfor erstatte med:

$_SESSION['username'] = 'simon15';

Alle forekomster af session_is_registered("username") skal du derfor erstatte med:

$usename = $_SESSION['username'];

Alle forekomster af if (session_is_registered("username")) { skal du derfor erstatte med:

if (isset($_SESSION['username'])) {

og det skal du gøre i alle involverede scripts.

Kommentar
Fra : præceptor


Dato : 15-02-07 20:35

Undskyld. Følgende var en fejlangivelse:

Kode
Alle forekomster af session_is_registered("username") skal du derfor erstatte med:

$usename = $_SESSION['username'];


Det skulle selvfølgelig have været:

Kode
Alle forekomster af session_is_registered("username") skal du derfor erstatte med:

isset($_SESSION['username'])
Kommentar
Fra : præceptor


Dato : 15-02-07 20:40

Sammenfattende kan du se at alt hvad vi har foretaget os og fortsætter med at foretage os for at skidtet til at køre, er ændre fra en forældet kodningsform for register_globals ONtil en nutidig kodningsform for register_globals er OFF

Nu om dage er register_globals nødt til at være OFF af hensyn til sikkerheden.


Kommentar
Fra : simon15


Dato : 15-02-07 20:45

okay men hvor skal de ind henne er det der hvor der hvor man kan vælge hvem der skal være admin

Kommentar
Fra : præceptor


Dato : 15-02-07 21:16

Du skal simpelthen finde alle forekomster i alle chattens scripts og udskifte efter de retningslinjer jeg har givet dig.

Det nemmeste er at søge alle scripts igennem for ordet session og så udskifte de forældede session funktioner med de nutidige session funktioner som jeg beskrev det.

For det første duer de forældede funktioner ikke, og for det andet skal det gøres konsekvent således der ikke forekommer gammelt blandet med nyt.


Kommentar
Fra : præceptor


Dato : 15-02-07 21:21

Og når du så på et tidspunkt lukker tråden, vil jeg foreslå at du accepterer et svar fra natmaden og dermed giver ham pointene. Dels fordi han jo gjorde meget ud af at ville hjælpe dig igår, og dels fordi jeg - som almindelig bruger - alligevel ikke får pointene

Kommentar
Fra : natmaden


Dato : 15-02-07 22:09

gå ind i dit kontrolpanel på http://one.com
tryk på ikonet med manden med tandhjulet , der står avanceret under ikonet.

Der kan du Bla. indstille register_globals til on eller off

Kommentar
Fra : præceptor


Dato : 15-02-07 22:11


Når du kører session_start();så åbner du sådan set for at scriptet enten starten en ny session eller tager en igangværende session i brug.

Sådan en session er oftest blot en fil med et lidt underligt navn, som session systemet dels kan gemme, opdatere eller hente data i, som således kan deles af mange forskellige scripts i en applikation.

et typisk navn på en session kan være sess_j68lk9u3dmo3o3vkb7fs7i6k36

Inde i sådan en session kan der være gemt en lang streng med få eller mange variable i. Hver variable vil være opbygget af flg. komponenter:

variablenavn|
s:8 (størrelsen):
"inholdet";

og i praksis ser det således ud:

PMA_token|s:32:"7f921f048d63b5c4feaca341ae1285dd";

Hvis du med den nu forældede session_register()lavede flg.:

$username = 'simon15';
session_register('username');

fik du gemt flg. i den aktive session:

username|s:7:"simon15";

Hvis du med den nutidige $_SESSION[''] laver flg.:

$_SESSION['username'] = 'simon15';

For at frigøre alle registrerede variable blev session_unset()tidligere brugt,
hvor man idag bruger session_destroy()istedet.


får du gemt flg. i den aktive session:

username|s:7:"simon15";

Hvor du tidligere med den nu forældede session_is_registered()
kunne tjekke om en variable var registreret med flg.:

if (session_is_registered('username')) {

skal du idag lave det samme på denne måde:

if (isset($_SESSION['username'])) {Kommentar
Fra : præceptor


Dato : 17-02-07 08:22

Jeg ved ikke lige om du er gået sukkerkold Simon15? men ellers vil jeg bemærke at flg. indgår i det ene script:

Kode
$antal = mysql_query("SELECT count(id) AS ialt FROM postkasse where laest = 'nej' && modtager = '$username'");


forespørgslen kræver imidlertid, at der skal findes en tabel som hedder postkasse med de relevante poster i, og sådan en tabel fremgår ikke af din tabeloversigt.


Kommentar
Fra : simon15


Dato : 17-02-07 14:57

okay jeg er måske gået sukker kold

for kan ikke finde ud af det mere

Kommentar
Fra : præceptor


Dato : 18-02-07 02:03

Jeg synes nu ikke det vi var igang med var så svært, fordi det jo blot er lidt småtilpasninger så scripts kan virke ved global_registers OFF.

Og det seneste er så, at jeg ser at en forespørgsel går på en tabel der tilsyneladende ikke eksisterer, eller ihvertfald ikke med i din oversigt over databasens tabeller. Og hvis tabellen ikke eksisterer vil forespørgslen naturligvis resultere i en fejlkondition.

Man må så sige, at problemstillingen har udvidet sig noget fra det du oprindelig spurgte om og fik et brugbart svar på.

Men, hvad så nu? Tager du lige en dyb indånding før du fortsætter, eller har du droppet det?

Hvis du har droppet det, ville det være fint hvis du - aht. almindelig oprydning - lukkede spørgsmålet igen.


Kommentar
Fra : simon15


Dato : 20-02-07 19:07

okay du sagde før jeg jeg skulle give en ande point skal jeg statig det eller vil du havde dem


og kunne du ikke tænke at blive programør på chatten vis du vile rette de sidste fejl

Kommentar
Fra : præceptor


Dato : 21-02-07 03:50

Ja, jeg syntes du skulle give natmaden pointene, fordi han jo også har rådgivet dig, og fordi han i modsætning til mig får de point han tildeles.

Da jeg er almindelig bruger går point til spilde, hvis de tildeles mig.

Jeg stikker kun næsen indenfor her en gang imellem, fordi jeg generelt er hængt hårdt op og har nogle deadlines som skal overholdes. Men, jeg ved ikke om om natmaden måske har mulighed for at hjælpe dig permanent med programmering af chatten?

Lige nu og resten af måneden har jeg ikke engang mulighed for at hjælpe dig færdig med de sidste af de tilretninger vi allerede har talt om. Men, hvis du ikke får det ordnet på anden vis, så lad os tale om det igen i starten af næste måned.

mvh
præceptor


Kommentar
Fra : simon15


Dato : 21-02-07 18:18

okay præceptor

håber vi snakkes ved du var godt til at for klare tingene og du hjælper meget håber du vil blive programer på min chat når du engang får tid men vil lige spørge natmand om han vil.
men jeg tror jeg vil lukke denne tråd nu

Godkendelse af svar
Fra : simon15


Dato : 22-02-07 16:08

Tak for svaret natmaden.

Du har følgende muligheder
Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 177455
Tips : 31962
Nyheder : 719565
Indlæg : 6408147
Brugere : 218880

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste